Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

18 Ocak 2013 Cuma

6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN SGK YASASI ÇIKTII!

Gül 4.5 miyon kişiyi ilgilendiren kanunu onayladı
Gül 4.5 miyon kişiyi ilgilendiren kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulu’nda, sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Gül, 6385 sayılı ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.

Kanuna göre, TRT’de çalışanlar da dahil sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek. Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda, 1 yıl fazla çalışmış sayılarak, bu süre 5 yıl olarak hesaplanacak. Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre, emeklilik yaş hadlerinden düşecek. Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Düzenleme, fiili hizmet zammı süresinin kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla geçerli sayılacak.

Daha önce SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan ve aylık bağlanan milletvekillerinin, milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmaları için 2 yıl bekleme şartı kaldırıldı. Milletvekilleri, 2 yıl süreyle milletvekili olma ve sigorta pirimi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmadan, milletvekili emekliliğine hak kazanabilecek. Söz konusu milletvekillerinin müracaat etmeleri halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiben aylıkları, milletvekili emekli aylığı seviyesine yükseltilecek.

Kanunla, iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı davalarda Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ortaya çıkan hukuki sorunlar ve hak kayıpları da giderildi.

Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010’da yapılan KPSS’de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışanlar, 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmeyenlerin yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak. Bu düzenlemeyle bin 340 kişi işe başlayacak.

Bunlardan askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlar yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş olanların ise bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde başvurmaları halinde sözleşmeleri yapılacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek aylıkları yeniden bağlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu’nda, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın temsilcisi de yer alacak.

-Esnaf ve sanatkarlar da temsil edilecek-

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nda, esnaf ve sanatkarlar da temsil edilecek. Kurulun üye sayısı; esnaf ve sanatkarların temsilcisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı’nın bir olan sayısının 2’ye çıkarılmasıyla 12’ye yükseltilecek.

Lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içinde yükseköğrenimlerine başlayan öğrenciler, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayiş nedeniyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve bunlardan ilave ücret alınmayacak.

Kanunla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getiriliyor.

Buna göre, 1 Ekim 2008’den önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.

-Borçların affı-

Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.

Taksitlendirme isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekecek.

Bu kapsamda özellikle 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları yer alıyor. Örneğin, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Bağ-Kur’lular, bir yakının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu. SGK’nın bu durumda olanları tespit ettiğinde yapılan sağlık ödemelerini geri istemesi gerekiyordu.

Kanun bu şekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduğu için anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur’lular Ocak 2012’den önce SGK tarafından kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.

-Emekli olup da çalışanlar-

4A, 4B ve 4C’den emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödemesi gereken sosyal güvenlik primleri de ilgili kanuna göre yeniden yapılandırılacak. Buna göre, kamuda avukat olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra büro açarak avukatlık yapmaya devam eden bir kişinin sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. SGK tarafından sosyal güvenlik primini ödemediği tespit edilen bu durumdaki kişilerin söz konusu borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınacak.

Mevcut durumda kamudan emekli olduktan sonra kamuya ait bir iş yerinde çalışmaya devam eden memurlar, emekli aylığı alamıyor. Ancak SGK, bu durumda olup da bildirim yapılmadığı için maaşının yanı sıra emekli aylığı da alan çok sayıda memur bulunduğunu tespit etti. Tasarıyla, bu kişilere yersiz aldıkları aylıkları yeniden yapılandırılarak, kuruma olan borçlarını taksitle geri ödeme şansı tanınacak.

-Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu personeli-

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda çalışan başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin dil şartını yerine getirememesi nedeniyle yenilenmeyen sözleşmeleri, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yenilenmiş sayılacak.

Sözleşmesi yenilenen bu personelin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar dil şartını yerine getirmesi gerekecek. En son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7 Kasım 2012 tarihinde yapacakları yetki tespit talepleri, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak.

Kanunun, ”Öğrencilerin 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmelerine” ilişkin hüküm 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kuruma 3 bin 970 kadro ihdas edilecek. 

Kaynak: MİLLİYET

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

emeklilik hesaplama

 1. 04.10.2000 Öncesindeki Hangi Vergi Kaydı Sürelerinin Bağ-Kur Primi Ödenebilir? - Bu konuda kazanılan emsal davalar var mıdır?
 2. 1 Ekim 1996 SSK girişliyim ne zaman emekli olurum 15 yıl beni kapsıyor mu?
 3. 1 Eylül 1983 tarihi itibariyle sigortalı oldum ne zaman emekli olurum?
 4. 10 Haziran 1982 tarihinde sigortalı çalışmaya başladım - En erken ne zaman emekli olabilirim?
 5. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 6. 15 Mart 1993 tarihinde SSK'lı oldum ne zaman emekli olurum?
 7. 15 ay askerlik borçlanması emeklilik tarihimi geri çekmeye yeterli olur mu?
 8. 15 yıl 3600 günden faydalanarak SSK'dan yazı alıp kıdem tazminatımı alabilir miyim?
 9. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günü doldurduğumda kıdem tazminatı alarak işimden ayrılabilir miyim?
 10. 15 yıl süre ve 3600 günle kıdem tazminatımı alabilir miyim?
 11. 18 ay askerlik yaptım borçlanırsam bana bir faydası olur mu? - Ne zaman emekli olabilirim?
 12. 18 aylık askerlik borçlanmamı yaptım ne zaman emekli olabilirim?
 13. 1800 Günden Malulen Emeklilik Rehberi
 14. 1987 yılında sigorta girişim var ne zaman emekli olabilirim?
 15. 1989 tarihinde sigorta girişim var - 1986/1987 yıllarında 18 ay askerlik yaptım - Askerlik borçlanmasının bir faydası olur mu? - Ne zaman emekli olabilirim? - Ne kadar öderim?
 16. 1990/2006 Bağ-Kur ödedim şu anda 4/a mevzuatına göre çalışmaktayım ne zaman emekli olabilirim?
 17. 2 Mart 1987 tarihinde stajyer olarak sigortaya girişim oldu ama işe başlama tarihim 1 Haziran 1987 tarihidir buna göre ne zaman emekli olabilirim?
 18. 2 çocuğum var doğum borçlanması ya da başka bir şekilde SSK'dan emekli olabilir miyim?
 19. 2 çocuğum var ikisi için de doğum borçlanması yapabilir miyim? - Yaparsam ne kadar ödemem gerekir? - Ne zaman emekli olabilirim?
 20. 20 Eylül 1997 tarihinde SSK'lı oldum 1993 yılında 19 ay askerlik yaptım nasıl emekli olabilirim?
 21. 2001 yılından itibaren isteğe bağlı SSK'lı olarak primlerimi düzenli olarak ödedim SSK'dan emekli olabilir miyim?
 22. 2006 yılında sigortalı olanların emeklilik şartları - Yeni !!
 23. 270 gün askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 24. 3500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 25. 3600 Günden Emeklilik Hakkında Merak Edilen Sorulara Cevaplar
 26. 3600 gün sayısını 24.05.2011 tarihinden sonra tamamlayacak olan kadın sigortalılar kaç yaşında emekli olacaklardır?
 27. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 28. 3600 günden emekli olduğumda maaşım düşük olur mu? - 5000 günü tamamlarsam ne kadar maaş farkı yapar? - Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı geri çeker mi?
 29. 3600 günden ne zaman emekli olabilirim?
 30. 3600 günü doldurup işten ayrıldım Kıdem tazminatım ne kadar sürede ödenmelidir ve daha sonra çalışmak istersem tekrar çalışabilir miyim?
 31. 3600 iş günü ve 15 yılı doldurup kıdem tazminatımı almak istiyorum - Benim sigortaya ilk giriş tarihim 15.10.1999 - Buna göre tazminatımı nasıl alabilirim?
 32. 4/b kapsamında Bağ-Kur primi ödüyorum - SSK'ya geçersem benim için avantaj olur mu? - Sizce geçmeli miyim? - Eğer SSK'ya geçersem ne kadar prim ödemem gerekir? - Ne zaman emekli olabilirim?
 33. 40 günlük askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 34. 4447 sayılı yasaya tabi olmadan eski yasa şartlarıyla 3600 günden emeklilik
 35. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 36. 5 Mayıs 1985'de SSK'lı oldum ne zaman emekli olabilirim?
 37. 6111 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılan SGK işveren primlerinin tahsilat süresi 7 Kasım 2012 Çarşamba gününe kadar uzatıldı - YENİ GELİŞME!
 38. 65 yaş aylığı hakkında merak edilen sorulara yanıtlar - NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
 39. 7.500 günüm var askerlik borçlanması yaparsam daha erken emekli olabilir miyim?
 40. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 41. 7600 gün prim ödemem var - Askerliğimi 1985-1986 arası yaptım - Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?
 42. 9 milyon emeklinin merakla beklediği konuyla ilgili Bakan Faruk Çelik ne dedi? - Emeklilere PROMOSYON müjdesi!
 43. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 44. Ablam SSK emeklisi olduğu için babasından yetim maaşı alamayacağı söylendi yapılan işlem doğru mu?
 45. Annem Doğum Borçlanmasından yararlanabilir mi? - Primini toptan ödeyerek emekli olamaz mı?
 46. Annem malulen emekli olabilir mi?
 47. Annemin emekli olabilmesi için ne yapması, ne kadar bir süre çalışması, prim ödemesi veya borçlanması gerekiyor?
 48. Askerlik borçlanması yaparak 1 yıl erken emeklilik
 49. Askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım ne olur, askerlik borçlanması yapmasam hangi yaşta emekli olabilirim, doğru yapmam gereken işlem nedir?
 50. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olacağımı ve ne kadar emekli maaşı alacağımı öğrenebilir miyim?
 51. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
 52. Askerlik borçlanmasını ödersem emekli olabilir miyim?
 53. Askerlik borçlanmasının emekli aylığınızı düşürme ihtimali hk.
 54. Askerlik süremi borçlanırsam emekli maaşıma katkısı olur mu?
 55. Askerlik süresinin bir kısmını borçlanarak hemen emeklilik
 56. Askerliği borçlanarak 5000 günden emeklilik
 57. Askerliğimi borçlanarak emekli yaşımı erkene alabilir miyim? - Ne kadar borçlanma bedeli öderim?
 58. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 59. Aylıksız olarak emekliye ayrılmak
 60. Bağ-Kur veya SSK'dan ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
 61. Bağ-kur'dan SSK'ya geçsem ve askerliği borçlanıp ödesem emekliliğim öne gelir mi?
 62. Bağ-kurdan çıkıp SSK'lı olsam ne zaman emekli olabilirim?
 63. Bekar Sigortalının Vefatından Dolayı Anne-Babaya Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları
 64. Ben 3600 iş gününden 2011 yılında isteğe bağlıdan emekli oldum vefat eden babamın maaşını da alma şansım var mı?
 65. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 66. Doğum borçlanması emeklilikte bana avantaj sağlar mı?
 67. Emekli Sandığı Hizmetlerinde Artık İhyaya Gerek Yok - 5 İLA 10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN ESKİ MEMURLARIN DİKKATİNE!
 68. Emekli Sandığı güvencesiyle Devlet memuru olarak işe başladım ne zaman emekli olabilirim?
 69. Emekli Sandığı hizmetlerimle 3600 günü doldurup SSK'lı çalıştığım işyerinden kıdem tazminatımı alabilir miyim?
 70. Emekli Sandığından ne zaman emekli olabilirim? - SSK'lı olarak ne zaman emekli olabilirim?
 71. Emekli aylığını artırmak için yaş dolana kadar yüksek kazanç üstünden prim ödeme hk.
 72. Emekli ikramiyesinin kıdem tazminatı şartlarına bağlanması ve 15 yıl fiili hizmet süresi ile emekli ikramiyesi alınması uygulaması kimler için geçerlidir?
 73. Emekli maaşları ve asgari ücret ne kadar artacak? - İŞTE YENİ ZAM ORANLARI!
 74. Emekli olma yaşı uzatıldı mı? - Prim gün sayımı doldurdum - Yaş uzadıysa bende etkilenir miyim?
 75. Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayan ve aylık bağlanması için aranan yaşın dolmasını bekleyenlerin çalıştıkça emekli maaşlarının düştüğü doğru mu?
 76. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 77. Emekli olmak için yaşı beklerken SGK primi ödersem emekli aylığım artar mı?
 78. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi?
 79. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara bayram öncesi maaş müjdesi - MAAŞLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA ÖDENECEK?
 80. Emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelli vatandaşların dikkatine - EVİ OLANLAR OKUSUN!
 81. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 82. Emeklilik Hakkında Blogumuzda En Çok Okunan 10 Haber
 83. Emeklilik dilekçesini hangi tarihte vermeliyim?
 84. Emeklilik için askerliğimin ne kadarını borçlanmalıyım?
 85. Emeklilik için yaşı beklemek üzere işten ayrılacak olanların dikkatine!
 86. Emeklilik ve Çalışma Hayatı Hakkında 62 Haber - Yeni !!
 87. Emeklilik yaşını bekleyenler şok üstüne şok yaşıyor - 1999 yılından önce sigortalı olanlar mutlaka okusun!
 88. Emeklilik yaşının yükseltilmesi hk. - PİYANGO KİMLERE VURABİLİR?
 89. Emeklilikte kademeli yaşa giriyor muyum? - KADINLAR İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİKTE PÜF NOKTA!
 90. Emeklilikte kaç yaşa tabiyim?
 91. Emeklilikte yaşla ilgili bir düzenleme yok açıklaması - VATANDAŞ KİME İNANSIN?
 92. En erken Nereden ve Nasıl Emekli olacağınızı Öğrenmek ister misiniz? - SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
 93. En kısa zamanda nasıl emekli olabilirim? - Emeklilik için nasıl bir yol izlemeliyim?
 94. Eşimin prim günü kaç gün olacak ve ne zaman emekli olacak?
 95. Eşinden dul aylığı alan bir kişi vefat eden oğlunun SGK dosyasından da maaş alabilir mi?
 96. Geriye dönük SSK prim boşluklarını toptan ödeyerek emekli olabilir miyim?
 97. Geriye dönük askerliğimi borçlandığım takdirde emeklilik yaşımda değişiklik olur mu?
 98. Geriye dönük haklarımı istedim onlarda böyle bir şey olmaz haklarını elektriğe, suya ve ikramiyeye say diyorlar hakkımı nasıl alacağım?
 99. Gurbetçinin emeklilik hakkı bitiyor mu? - Bundan sonra Türkiye'den emekli olamayacak mıyız? - Hakkımız kaldırılacaksa hemen borçlanma yapalım mı?
 100. Hangi Tarihte Emekli Olurum?
 101. Hangi yıl ve tarihe kadar kıdem tazminatının değiştirilme ihtimali yok denecek kadar azdır?
 102. Kademeli emeklilik yaşının 53 veya 60'a çıkarılması ihtimali hk. - SON KARARI KİM VERECEK?
 103. Kaç yaşında emekli olabilirim?
 104. Kaç yaşında emekli olabilirim? - Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? - Yeni !!
 105. Kendi isteğimle işten ayrıldığım takdirde kıdem ve ihbar tazminatı alabiliyor muyum?
 106. Kimler mezarda emeklilik olarak adlandırılan yasaya tabi değildir?
 107. Kimlerin emeklilik yaşı nasıl artacak? - EN SON NE ZAMAN ARTTIRILMIŞTI?
 108. Kıbrıs'ta sigortalı olarak çalıştım ne zaman emekli olabilirim?
 109. Malulen emekli olabilmem için gün sayım ne kadar olmalı?
 110. Malulen emekli olmak için kaç gün prim ödemem gerekiyor?
 111. Memurluktan istifa ederek ayrılıp SSK ve Bağ-Kurlu olarak çalıştıktan sonra hizmetleri birleştirerek emekli olanların emekli ikramiyesi alma şartları
 112. Meslek lisesinden sigorta girişim var ne zaman emekli olurum?
 113. Mevcut yasalara göre ne zaman emekli olabilirim?
 114. Ne kadar emekli maaşı alırım?
 115. Prim yatırmaya devam etmem emekli maaşını etkiler mi?
 116. SGK artan sağlık harcamalarını önlemek için hangi tedbirleri aldı?
 117. SGK kaç milyar lira açık verdi?
 118. SGK prim borcunda e-hacizin iyi ve kötü yanları - Ali TEZEL yazdı!
 119. SSK başlangıç tarihim 1 Kasım 1983 buna göre ne zaman emekli olurum?
 120. SSK dosyasında Bağ-kur hizmetlerini birleştirme - Bağ-kur dosyasında SSK hizmetlerini birleştirme - EMEKLİLİK ÖNCESİNDE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 121. SSK dökümünde özel Banka Sandığına ait hizmetlerim görünmüyor acaba ne şekilde ve ne zaman emekli olabilirim?
 122. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 123. SSK emekliliğinde 3800 TL brüt maaş alan ile asgari ücretten maaş alanın emekli maaş arasında ne kadar fark olabilir?
 124. SSK günlerimi Emekli Sandığı ile birleştirdim ne zaman emekli olabilirim?
 125. SSK hizmet dökümünde Kurumdan verilen sigorta kartındaki ilk işe giriş tarihi görünmeyenlerin emeklilik durumu nedir?
 126. SSK primleri asgari ücretten gösterilen ve fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçi açtığı davayı nasıl kazandı? - İŞÇİLERİ SEVİNDİREN PATRONLARI KORKUTAN HABER!
 127. SSK primlerim 4/A ve 35/A olarak geçiyor emeklilikte yer altı indiriminden ne kadar faydalanabiliyorum?
 128. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Haberlerine gelen Okuyucu yorumları - www.emeklilikhaber.com - Yeni !!
 129. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hakkında 40 Soru 40 Cevap
 130. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hakkında 71 Soru 71 Cevap
 131. SSK ve Bağ-kur Haberlerine gönderilen yorumları okumak için tıklayınız - www.emeklilikhaber.com
 132. SSK ve Bağ-kur prim borcu olanların dikkatine - BANKA HESABINIZDAKİ PARAYA SGK HACİZ KOYABİLİR!
 133. SSK'dan emekli olmak istiyorum Bağ-Kur primi fazla olduğu için sigortadan emekli olamaz mıyım?
 134. SSK'dan emekli olmak için ne kadar prim ödemeliyim?
 135. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu?
 136. Sigorta başlangıç tarihim 03.01.1990 olup 2 çocuğum var 4 yıl doğum borçlanmasını ödersem ne zaman emekli olabilirim?
 137. Sigorta tescilim ve hiçbir sosyal güvencem yoktur nasıl emekli olabilirim?
 138. Staj sigortam emeklilikte sigorta başlangıcı olarak geçerli midir?
 139. TSK'da astsubay olarak çalışıyorum ne zaman emekli olacağımı bildirir misiniz?
 140. Toplam 9.166 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 141. Türkiye'de SSK'lı çalışanların yüzde 47'si asgari ücret üzerinden beyan ediliyor - ŞOK GERÇEK!
 142. Türkiye'den emekli maaşı bağlananlar Almanya'da çalışmaya devam edebilir mi? - Çalışırlarsa Türkiye'deki aylıkları kesilir mi?
 143. Vergi affında son şansı kaçırmayın - İKİNCİ ŞANS KİMLERİ KAPSIYOR?
 144. Vergi indirim hakkı alan engellilerin emekli olma şartları hangi milat tarihe göre belirleniyor?
 145. Vergi indiriminden faydalanıyorum 1997 yılından SSK girişim var ne zaman emekli olabilirim?
 146. Vergi İndiriminden Faydalanabilir Yazısı alanlar için yaşa bağlı olmadan erken emeklilik
 147. Yaş dışındaki şartları sağlayanlar nasıl kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir?
 148. Yaşını mahkeme kararıyla büyütenlerin emeklilik durumu nedir?
 149. Yedek Subaylık hizmetimin SSK dosyamda birleştirilmesiyle ilgili bir işlem yapmadım bunun için ne yapabilirim?
 150. Yeni SGK ve Emeklilik Haberleri - Okumak için www.emeklilikhaber.com ziyaret edebilirsiniz
 151. Yeni SGK ve Emeklilik Haberlerini okumak için www.emeklilikhaber.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 152. Yeni kanuna göre ne zaman emekli olabilirim?
 153. Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilik Hakkında Merak Edilen Sorulara Cevaplar
 154. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu? - GURBETÇİYİ ÜZECEK HABER!
 155. Yurtdışı borçlanması ve askerlik borçlanmasını tavandan yaparsam normal emekli maaşım diğerlerinden yüksek olur mu?
 156. Yurtdışında iken Türkiye'den nasıl emeklilik başvurusu yapılabilir?
 157. Yüksek kazanç üstünden SSK primi öderken düşük kazanca geçmek emekli aylığını düşürür mü?
 158. Yüzde 43 vergi indirim hakkı aldım ne zaman emekli olabilirim? - Yeni !!
 159. emeklilikhaber.com - YORUM GÖNDERİLEN SON 99 HABER - BAŞKA YERDE YOK!
 160. Çalışanları işten attıracak sözler - İŞYERİNDE DİKKATLİ OLUN!
 161. Çalıştığım şirketi üzerime devraldım primlerimi halen SSK'ya yatırmaktayım SSK'lı olarak emekli olmamda bir mahsur olur mu?
 162. Öğretmen olarak çalışmaktayım ne zaman emekli olurum?
 163. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 164. İntibak ve zam haberleriyle heyecanlanan emekliler için şimdi de banka promosyon umudu doğdu - EMEKLİYE YILDA 600 - 1.800 LİRA ARASINDA PROMOSYON GELİRİ!
 165. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!
 166. İsviçre vatandaşı olan eşimin yurtdışı borçlanması yapabilmesi için ne yapmamız gerekiyor?
 167. İş mahkemesine işe iade davası açtım ve kazandım - Çalışmadığım süre kıdem hesabında dikkate alınacak mı? - Bu süreye ait SGK primlerim yatırılacak mı?
 168. İşsizlik maaşından faydalanan kişi sayısı ve ödeme miktarı hızla artıyor - İŞSİZLİK SİGORTASINDA REKOR ARTIŞ!
 169. İşsizlik maaşından nasıl yararlanılır? - KAÇ GÜN HİZMETİ OLANA KAÇ AY İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENİYOR?
 170. İşte intibak rakamları - TABLO

1.050 TL emekli maaşım var bu tutar normal mi? - EMEKLİ MAAŞIM DÜŞÜK MÜ?

Emekli aylıklarının geneli düşük
Soru: 2001 de yılında emekli oldum. 1.050 TL emekli maaşım var. Bu tutar normal mi? Ayrıca intibak yasasından faydalanabiliyor muyum? Veya nasıl faydalanabilirim? M.ALİ ERDEM

Cevap: Emekli aylığını üstünden prim ödenen kazanç tutarı ile prim gün sayısı belirliyor. Prim ödeme tarihleri de önemli etken. Bu bilgiler olmadan emekli aylığınız hakkında fikir yürütmek doğru değil. Ancak, emekli aylıklarının  geneli düşük. Bize göre emekli aylığınız normal. Sizden daha az aylık alan çok sayıda emekli var. İntibak yasası 2000 den önce emekli olanları kapsadığından, intibaktan yararlanamıyorsunuz.
 
Ekrem SARISU - POSTA

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. Esnaf, tüccar, avukat, doktor ve çiftçilerin emeklilik şartları - KADIN VE ERKEKLER İÇİN BAĞ-KUR EMEKLİLİK TABLOLARI - Şükrü KIZILOT yazdı!
 2. Emekli aylığı bağlanırken hangi durumda son 7 yıl hesabı yapılmaz? - MALULEN EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUN!
 3. Emeklilikte En Çok Merak Edilenler - HANGİ KURUMDAN EMEKLİ OLMAK DAHA KOLAY? - Şükrü KIZILOT yazdı!
 4. SSK Erkek ve Kadın Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları - TABLO
 5. Emeklilik yaşı 53'e yükseltilirse hangi sigortalılar bundan etkilenmez?
 6. 1999 yılından önce sigortalı olanlara şok! - ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK TARİH Mİ OLACAK?
 7. Emeklilik yaşının yükseltilmesi hk. - PİYANGO KİMLERE VURABİLİR?
 8. Emekli olma yaşı uzatıldı mı? - Prim gün sayımı doldurdum - Yaş uzadıysa bende etkilenir miyim?
 9. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalan SSK ve Bağ-kur'luların dikkatine!
 10. SSK primleri asgari ücretten yatanların dikkatine!
 11. Emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyenlerin bir defaya mahsus emekli edilecekleri doğru mu?
 12. Kademeli emeklilik yaşının 53 veya 60'a çıkarılması ihtimali hk. - SON KARARI KİM VERECEK
 13. Emekli olunca kaç para maaş alabilirim?
 14. SSK'ya emekli olursam ne kadar maaş alırım diye sordum ama yanıt vermediler bunu hesaplamanın bir yöntemi var mı?
 15. 40 yaşında 1.350 lira maaşla emeklilik
 16. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 17. İnternetten SGK emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 18. Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı?
 19. Yıllara göre SSK primine esas kazançların taban ve tavan tutarları - TABLO
 20. Yaş haddinden resen emeklilik
 21. Emeklilik hesabında 18 yaşından önce işe girmenizin bir önemi var mı?
 22. İnternetten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 23. Kayıp SSK günleri olanlar haklarını nasıl arayabilir? - Emekli olduktan sonra tekrar çalışmak mümkün mü?
 24. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 25. Emeklilik Şartları ve Emeklilik Hesaplama Hakkında
 26. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok?
 27. Emekli Sandığı'na bağlı memur olarak görev yapmaktayım ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim?
 28. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 29. Çalışanları işten attıracak sözler - İŞYERİNDE DİKKATLİ OLUN!
 30. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu?
 31. Banka sandıklarından emekli olanlara intibak var mı??
 32. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 33. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 34. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu? - GURBETÇİYİ ÜZECEK HABER!
 35. Gurbetçinin emeklilik hakkı bitiyor mu? - Bundan sonra Türkiye'den emekli olamayacak mıyız? - Hakkımız kaldırılacaksa hemen borçlanma yapalım mı?
 36. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 37. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 38. 15 ay askerlik borçlanması emeklilik tarihimi geri çekmeye yeterli olur mu?
 39. Yurtdışı borçlanmasıyla SSK emeklisi olmak için dikkat edilecek hususlar
 40. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 41. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 42. Hangi emekli ne kadar zam alacak? - İNTİBAK YASASI!
 43. Malulen emekli olanlar İNTİBAK zammı alacak mı?
 44. İntibak yasası ile emekli aylığım ne kadar artacak? - İNTİBAK ZAMMINDAN FAYDALANMAK İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
 45. Bağ-Kur emeklisiyim İntibak yasasıyla benim de aylığım artacak mı?
 46. Tarım sigortasından emekli olanlara intibak zammı var mı?
 47. EMEKLİ AYLIKLARINA 10- 339 LİRA ARASINDA ZAM - KİMLER ALACAK?
 48. Ablam SSK emeklisi olduğu için babasından yetim maaşı alamayacağı söylendi yapılan işlem doğru mu?
 49. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 50. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 51. Emekli maaşları ve asgari ücret ne kadar artacak? - İŞTE YENİ ZAM ORANLARI!
 52. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı? - ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILACAK MI?
 53. EMEKLİ AYLIKLARINA 10- 339 LİRA ARASINDA ZAM - KİMLER ALACAK?
 54. 9 milyon emeklinin merakla beklediği konuyla ilgili Bakan Faruk Çelik ne dedi? - Emeklilere PROMOSYON müjdesi!
 55. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 56. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 57. Malulen emekli olanlar İNTİBAK zammı alacak mı?
 58. Genç yaşta emekli olacaklara şok - EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLEBİLİR!
 59. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 60. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 61. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 62. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 63. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 64. En çok ilan çıkılan 10 pozisyon - ELEMAN
 65. İşte devlet memurları için YENİ mesai saatleri - ÖĞLE TATİLİ 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ!
 66. İşte en çok iş imkanı sağlayan sektörler - Yeni iş fırsatları!
 67. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı? - ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILACAK MI?
 68. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu? - GURBETÇİYİ ÜZECEK HABER!
 69. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara bayram öncesi maaş müjdesi - MAAŞLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA ÖDENECEK?
 70. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 71. İntibakta emekliye 22.000 TL toplu para piyangosu - EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKMEYE GİTTİKLERİNDE HESAPLARINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLACAKLAR!
 72. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok?
 73. EMEKLİ AYLIKLARINA 10- 339 LİRA ARASINDA ZAM - KİMLER ALACAK?
 74. 3600 günden kıdem tazminatı uygulaması kalkacak mı?
 75. Emeklilik için yaşını bekleyenler bu habere dikkat - AMAN ŞOK GEÇİRMEYİN!
 76. Yurtdışındaki çalışma başlangıcı Türkiye'de geçerli mi?
 77. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 78. İntibakta emekliye 22.000 TL toplu para piyangosu - EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKMEYE GİTTİKLERİNDE HESAPLARINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLACAKLAR!
 79. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?
 80. Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır?
 81. Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
 82. Yurtdışı Sigortalılarımızın Ulaşabilecekleri İrtibat Bilgileri
 83. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında yazılı istekte bulunmak şartı nasıl yerine getirilir?
 84. Tarım sigortasından emekli olanlara intibak zammı var mı?
 85. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 86. 1997 yılında emekli oldum yeni fark ( İNTİBAK ) yasasından yararlanabilecek miyim?
 87. Bağ-Kur'dan 2000 yılından önce emekli olanlara intibak zammı ödenecek mi?
 88. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!
 89. Kimlerin emeklilik yaşı nasıl artacak? - EN SON NE ZAMAN ARTTIRILMIŞTI?
 90. Emeklilik yaşının artırılmasına ilişkin yasa taslağı beni de etkiler mi? - BU İŞE ANAYASA MAHKEMESİ NE DİYOR?
 91. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı? - ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILACAK MI?
 92. Mini SGK prim affı Bağ-Kur veya SSK'dan yersiz alınan tüm emekli aylıklarını kapsıyor mu?
 93. 4/b kapsamında Bağ-Kur primi ödüyorum - SSK'ya geçersem benim için avantaj olur mu? - Sizce geçmeli miyim? - Eğer SSK'ya geçersem ne kadar prim ödemem gerekir? - Ne zaman emekli olabilirim?
 94. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi?
 95. Malulen emekli olanlar İNTİBAK zammı alacak mı?
 96. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 97. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 98. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 99. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 100. Emekli olma yaşı uzatıldı mı? - Prim gün sayımı doldurdum - Yaş uzadıysa bende etkilenir miyim?
 101. Emeklilik öncesi SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme Talebinde Bulunmanın Önemi hk.
 102. Bağ-kur prim borcu nedeniyle hizmetleri silinenler okusun - BAĞ-KUR SİGORTALILIK SÜRELERİNİN CANLANDIRILMASI ÖRTÜLÜ PRİM AFFIDIR!
 103. SSK ve Bağ-kur Emeklilik, İntibak Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında - YENİ HABER VE YORUMLAR!
 104. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 105. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!
 106. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 107. 3500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 108. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 109. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 110. 53 yaşında 5600 günden emeklilik
 111. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 112. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 113. 1800 günden Malulen emeklilik - SORU CEVAP
 114. Emekliye en fazla ne kadar intibak zammı verilecek?
 115. 3600 iş günü ve 15 yılı doldurup kıdem tazminatımı almak istiyorum - Benim sigortaya ilk giriş tarihim 15.10.1999 - Buna göre tazminatımı nasıl alabilirim?
 116. 2 çocuğum var doğum borçlanması ya da başka bir şekilde SSK'dan emekli olabilir miyim?
 117. 1987 Bağ-Kur girişliyim ve halen devam etmekteyim ne zaman emekli olabilirim?
 118. Doğum borçlanması yaparsa emeklilik yaşı düşer mi?
 119. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 120. 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
 121. Kanser hastalığı nedeniyle nasıl malulen emekli olunur?
 122. Malulen emeklilikte çok önemli ayrıntı
 123. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 124. Malülen emekli oldum kendi adıma işyeri açarak vergi mükellefi olursam malüllük aylığım kesilir mi?
 125. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 126. 500.000 kişi nasıl emekli olacak? - YASA ÇIKARSA!
 127. Özürlü sağlık raporum %66 malulen emekli olabilir miyim?
 128. Malulen emekli olduktan sonra SSK primlerimi ödemeye devam ederek normal emekli de olabilir miyim?
 129. Emeklilerin gözü intibak listesinde - KESİN LİSTE NE ZAMAN ÇIKIYOR?
 130. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 131. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 132. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 133. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 134. Hangi emeklilerin maaşı düşürülecek?
 135. 2.500 emekliye intibak piyangosu
 136. Dul veya yetim maaşı alanlara da intibak zammı var mı?
 137. İşte Kıdem tazminatında merak edilen 10 soru ve cevapları
 138. İstifa edersem kıdem tazminatımı nakit olarak alabilir miyim?
 139. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 140. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine - BU YARGITAY KARARI EMSAL OLACAK!
 141. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR!
 142. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 143. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 144. Kıdem tazminatında eski haklar ne olacak?
 145. Evde bakım ücreti - NASIL BAĞLANIR NEDEN KESİLİR?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız