Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

17 Mart 2014 Pazartesi

11.5 milyon ev hanımı çalışmadan nasıl emekli olabilir? - En düşük kaç TL prim ödemek gerekiyor? - Cem KILIÇ yazdı!


11 milyon 500 bin ev hanımı çalışmadan emekli olabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde 11.5 milyon kadınımız, işgücüne dahil değil. İşgücü içerisinde yer almama nedeni olarak “ev işlerini” göstermişler. Sosyal güvenlik sistemi bu kitle için, çalışmadan, “isteğe bağlı sigorta” primi ödeyerek emekli olabilmelerinin önünü açıyor.

Herhangi bir zorunluluk olmadan kişinin kendi isteğine bağlı olarak SGK’ya prim ödemesi ve bu yolla emekli olması mümkün. Bu sigortalılık bir zorunluluk değildir. Kişi isterse sigorta prim öder sigortalı olur, istemezse olmaz.

 

Aylık alanlar yapamaz

18 yaşından küçükler isteğe bağlı sigortalı olamaz. Genel sağlık sigortası zorunlu olunca prim ödememek için ikametini Türkiye’den aldıranlar bu nedenle isteğe bağlı sigortalı olamaz.

SGK’dan aylık ve gelir alan bir kişi isteğe bağlı sigortalı olamaz. Bu nedenle daha önceki çalışmaları nedeniyle emekli olmuş bir kişi isteğe bağlı sigortalı olamaz. Babasından dul aylığı alan kadınlar isteğe bağlı sigortalı olabilir.

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen bir kişinin, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmaması gerekir. Ay içinde 30 günden az çalışan ve tam gün çalışmayanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir. Bu kişiler çalışmalarını 30 güne tamamlayabilir.

 

Sağlık hizmeti dahil

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişi, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına prim ödemek zorundadır. Yani isteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır, malullük ve ölüm riskine karşı korunur ve diğer sigortalılar gibi emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

İsteğe bağlı sigortalı prim ödemeyi kestiği için işsiz olarak değerlendirilemez ve işsizlik parası alamaz. Aktif olarak çalışmadığı için iş kazası ve meslek hastalığı durumunda da geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamaz.

 

Genelgeyle mağduriyet ortadan kalktı

SGK’nın yayımladığı genelgeyle isteğe bağlı sigortalılık konusunda Bağ-Kur’luların mağduriyeti giderildi. Bağ- Kur’lulardan zorunlu sigortalılığı sona erenler, prim ödemeye devam etmeleri halinde bu primlerin değerlendirilmesi söz konusu olmuyordu. SGK bu sorunu çözdü. Zorunlu şekilde Bağ-Kur’luğu sona eren kişinin prim ödemeye devam etmesi zımni talep dilekçesi olarak kabul edilecek.

Sigortalının dilekçesi geriye dönük işletilecek ve primler gün sayısına eklenebilecek.

 

En düşük 342.72 TL ödemek gerekiyor

2014 yılının ilk 6 ayı için isteğe bağlı sigortalıların ödemesi gereken primin alt limiti 342.72 TL. Prim ödenebilecek en düşük düzey asgari ücretin günlük miktarı olan 35.7 TL. Bu rakam üzerinden yüzde 12 malullük, yaşlılık, ölüm ve yüzde 20’de genel sağlık sigortası primi kesildiğinde 11.42 TL günlük ödenmesi gereken prim miktarı. Aynı dönemde ödenebilecek en yüksek aylık prim miktarı ise 2.227,68 TL.

Ayrıca, isteğe bağlı sigortalılık yarı zamanlı çalışanlar için çok önemli. Türkiye’de yarı zamanlı çalışan 3 milyon 179 bin çalışan için 30 günden az sigortalılıklarını 30 güne tamamlamak çok önemli. Bu durumda olanlar, isteğe bağlı sigortalı olmazsa, genel sağlık sigortası primi ödemek durumundalar.

 

Apartmanlarda iş güvenliği uzmanı şartı kalkıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaya başladığında tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden hizmet alması zorunluluğu konusu gündemi uzun süre işgal etmişti. Özellikle kapıcı çalıştıran apartmanların, köşedeki bakkal dükkanının iş güvenliği uzmanı çalıştırması zorunluluğu çok tartışılmıştı. İş sağlığı ve güvenliği alanında bütün işyerlerinin kapsamda yer alması bu durumu doğurmuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki yapılması planlanan değişiklik bu konuda çok önemli bir değişikliği öngörüyor.

Yönetmelik değişikliği yasalaştığında, 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde işverenler kendi işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli olacaklar. Bu sayede çok önemli bir maliyet avantajı sağlanmış olacak.

 

İşverenin maliyeti

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan az çalışanı olan işyerleri genel olarak apartmanlar, pastaneler, emlakçılar gibi küçük esnaflar. Bu bağlamda yeni düzenlemenin olumlu olduğu söylenebilir.

Fakat diğer yandan işverenlerin kendilerine doğrudan maliyet yaratabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en geniş kapsamda alması da çok mümkün değil. Dolayısıyla maliyet avantajı yaratacak bu düzenlemenin diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesini düşüreceği öngörülebilir.

Az tehlikeli işyerlerinin işverenlerine sağlanan bu hak ile birlikte toplum sağlığı merkezleri de tüm işyerleri için hizmet vermeye yetkili hale getiriliyor.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri de işyerlerine hizmet verebilir hale gelecek. Yani OSGB’lerin pazarının daralacağını söyleyebiliriz. İşyerleri açısından ise rekabetin artması anlamına gelen bu değişiklik maliyet avantajı yaratacaktır.

 

Sigortalı sayısı her yıl azalıyor

1 Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı sigortalılıkta önemli değişiklik oldu. İsteğe bağlı sigortalıların sigortalılık statüsü 4/b’li yani Bağ-Kur’lu oldu. İsteğe bağlı sigortalılar Bağ - Kur emeklisi olabiliyor.

 

İsteğe bağlı sigortalı sayısı,  Bağ-Kur statüsü nedeniyle düştü. İsteğe bağlı sigortalılar 9.000 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Böyle olunca da, isteğe bağlı sigortalı olma isteği azaldı.

 

Taksiciler de başvurabilir

Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar, çalışmadıkları sürelerin primlerini kendileri ödeyerek sigortalılara sağlanan haklardan yararlanırlar. Ticari taksi şoförleri, dolmuşçular, turizm rehberleri, değnekçiler, okul servislerindeki rehberler eksik çalışma günlerini tamamlamak için başvurabilirler. Taksi ve dolmuş şoförleri eğer isterlerse işsizlik sigortası primi ödeyerek işsizlik parası da alabilirler. En son yayınlanan SGK genelgesi ile değnekçiler de bu kapsama alındı.

 

Nereye başvurmalı?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine /sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Sigortalılık, kurum kayıtlarını takip eden gün başlar.


Cem KILIÇ - MİLLİYET


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

Yeni seçilecek belediye başkanlarının alacakları aylıklar ile sosyal güvenlikleri hakkında - MEMUR EMEKLİSİ OLACAĞIM ZANNETMESİNLER - Ali TEZEL yazdı!


Belediye başkanı olacağım diye sevinenlere

Yeni seçilecek belediye başkanlarının alacakları aylıklar ile sosyal güvenliklerini ele aldık. Belediye başkanlarının “reform” diye yutturulan 5510 sayılı kanunla eskiden serbestçe belediye meclisince belirlenen aylıkları artık kanunla belirleniyor.

2005 yılına kadar belediye başkanlarının alacakları aylığa meclis üyeleri karar veriyordu. 2005 yılında kabul edilen 5272 sayılı Belediyeler Kanunu ile durum değiştirildi ve başkanların aylıkları, nüfus durumuna göre göstergeleri ve yürürlükteki memur maaş katsayılarıyla belirleniyor.

Kanunun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39. maddesi şöyledir:

“Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000’e kadar olan beldelerde 60.000,

b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 70.000,

c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 90.000,

d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 110.000,

e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 130.000,

f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 150.000,

g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000

gösterge rakamının, devlet memurları için belirlenen aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.” Halen geçerli memur maaş katsayısı da 0,076998 olup rakamları çarptığımızda sonuç şöyledir. Not:
 Bu rakamlar brüt olup, 5510/4-C’li olacak belediye başkanlarından yüzde 16 prim ve yüzde 15’ten başlayıp yüzde 35’e kadar dilimlere göre vergi kesilecektir. Mesela, 4619 lira brütü olan başkanın eline geçecek ilk net aylığı 3300 lira gibi olacaktır. 5510 sayılı kanuna göre, “Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin ‘VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’ bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları” dikkate alınarak yüzde 16 oranında prim kesintisi yapılır.

BORÇ VARSA % 30 KESİNTİ OLUR 
Seçilecek belediye başkanının maaşından, belediyenin SGK’ya veya Maliye’ye borcu varsa yüzde 30 haciz kesintisi de olacaktır. Ayrıca emekli aylıkları varsa bu da yüzde 25 hacze uğrayabilir.

‘MEMUR EMEKLİSİ OLACAĞIM’ ZANNETMESİNLER 
1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, yeni seçilecek belediye başkanlarının 1.10.2008’den önce geçmişte hiç memuriyeti (yedek subaylık dahil) yoksa, primleri de emeklilikleri de 5510 sayılı kanuna göre yapılacaktır. Geçmişte 1.10.2008 günü öncesinde 5434 sayılı eski TC Emekli Sandığı Kanunu’na tabi en az bir ay hizmetleri varsa bu sefer primleri de emekli aylıkları da 5434 sayılı kanuna göre hesaplanacaktır. Bu durumda eski belediye başkanları ileride ayda 3500 liraya yakın emekli aylığı alabilecekken Reform Kanunu denilen 5510’a göre emekli olurlarsa ortalama aylık kazançlarına göre yüzde 50 oranıyla emekli aylığı alacaklar. Milletvekillerinde de eski (5510 öncesi) ve yeni (5510 sonrası) emekli olacaklar arasında fark vardı ve vekiller 2012’de kendilerini reformun kötü etkisinden kurtarıp “eski vekil-yeni vekil” ayrımına son vermiş, emekli aylıkları ve ücretlerini de Cumhurbaşkanı 
ödeneğine bağlamışlardı.


Ali TEZEL - GAZETE HABERTÜRK


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

Yeni intibak gelsin, banka promosyonu verilsin, zamlar seyyanen olsun, TOKİ kirada oturan emeklileri ev sahibi yapsın - EMEKLİLERDEN 4 İSTEK!


Emekliden 4 istek

TAKVİM'i telefon yağmuruna tutan emekliler, isteklerini sıraladı: Yeni intibak gelsin, banka promosyonu verilsin, zamlar seyyanen olsun, TOKİ kirada oturan emeklileri ev sahibi yapsın

Emeklilerin sesi olan TAKVİM'e telefon yağıyor. Gazetemizi arayarak taleplerini, beklentilerini anlatan emekliler, özellikle 4 konu üzerinde duruyor. Emekliler, isteklerini şöyle sıralıyor: "Yeni intibak düzenlemesi yapılsın, banka promosyonu verilsin, maaş zamları seyyanen olsun, TOKİ kirada oturur gibi ev sahibi yapsın."

İNTİBAK: 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları da umutlandırdı. Yeni intibak düzenlemesi yapılmasını isteyen emekliler, "Bize de intibak zammı verilmeli. 30 Mart yerel seçimlerinin ardından Meclis'e sevk edilecek torba tasarıda yeni intibak düzenlemesinin yer almasını bekliyoruz" diyor.

PROMOSYON: Emekliler, memurlar gibi banka promosyonu almak istiyor. Gözler, bu konuda devreye giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Kısa sürede sonuca ulaşılmasını bekleyen emekliler, özel bankalarla da masaya oturulmasını talep ediyor. Emekliler, bu konuda şunları söylüyor: "Özel bankalar maaşlarını kendilerine taşıyan emeklilere 450 liraya varan para ya da puan veriyor. Bu, özel bankaların promosyona sıcak baktığını gösteriyor. Bakanlık bu bankalarla masaya oturursa, hem rekabet oluşur hem de daha yüksek bir rakama ulaşılır düşüncesindeyiz."

TOKİ'DEN EV: Kirada oturan emekliler, TOKİ'den müjde bekliyor. Dar gelirlileri ev sahibi yapan TOKİ'den sadece emeklilere yönelik uygun fiyatlı konut üretmesini isteyen emekliler, beklentilerini şöyle dile getiriyor: "Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyoruz. TOKİ, bizler için uygun fiyatlı konut üretsin. Ödemeleri de eve yerleşince başlasın. TOKİ emeklileri de ev sahibi yapsın."

'ZAM SİSTEMİ DEĞİŞSİN'
SEYYANEN ZAM: Düşük maaşlı emekliler, zamların yüzdelik değil seyyanen olmasını talep ediyor. Zam sisteminin değişmesini isteyen emekliler, bu konuda şunları söylüyor: "Yüzdelik zam, maaşı yüksek olana yarıyor. Seyyanen zamla herkesin maaşı aynı ölçüde artar. Artık zamlar seyyanen yapılsın. Böylece yüksek ve düşük maaşlı emekliler arasındaki uçurum kapanır."

Kaynak: TAKVİM

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

Yaz saati uygulamasına ne zaman geçiliyor?Yaz saati uygulamasına ne zaman geçiliyor?

Yaz saati uygulaması, 30 Mart yerel seçimlerine denk geldiği için bir gün sonra başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, 30 Mart seçimlerinin saatlerin 1 saat ileri alındığı döneme denk geldiğini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun seçim çalışmalarının etkilenmemesi için saatlerin ileri alınması uygulamasını bir gün erteleme kararı aldığını ifade etmişti.

Kaynak: MİLLİYET

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

Beyanname verip üste para alacak olanlar - Şükrü KIZILOT yazdı!


Beyanname verip üste para alacak olanlar

MART ayında gelir vergisi beyannamesi verecek olanlar, tahakkuk eden verginin birinci taksitini ay sonuna kadar ödemek zorundalar.
Ancak herkes mutlaka vergi ödeyecek” diye bir olay yok.
Bazı mükellefler de üste para yani “vergi iadesi” alacaklar.

ŞİRKET ORTAKLARI

Anonim ya da limited şirket ortakları, şirket kâr dağıttığında belli bir gelir elde ediyorlar.
Kâr dağıtımı nedeniyle elde edilen gelir;
- Anonim şirket ortağı gerçek kişi yönünden “temettü”
- Limited şirket ortağı yönünden de “kâr payı”
geliri oluyor. Bu aşamada;
1. Şirketin, ortağı olan gerçek kişilere kâr dağıtımı “yüzde 15 oranında stopaja” yani vergi kesintisine tabi tutuluyor.
2. Gerçek kişi ortak, payına düşen kâr payı ya da temettünün gayrisafi tutarı (yani stopaj yapılmadan önceki tutarı), 52 bin lirayı aşmışsa, yarısını beyan ediyor (Gelir Vergisi Kanunu’nun 22/2. maddesine göre, kâr payı veya temettünün yarısı, gelir vergisinden müstesna tutuluyor).
3. Gelirin yarısı beyan ediliyor ama daha önce dağıtılan kârın tamamı üzerinden yüzde 15 vergi
kesilmişti. Hesaplanan gelir vergisinden, bu vergi (stopaj)
mahsup edilince, brüt gelir tutarı 286 bin 200 liraya (2014’te 289 bin
600 liraya) kadar olanlar, gelir
vergisi ödemedikleri gibi, üste vergi iadesi alıyorlar.
4. Buna göre, 2013 yılı brüt temettü ya da kâr payı geliri;
- 100 bin TL olan 3 bin 855 TL,
- 150 bin TL olan 3 bin 405 TL,
- 250 bin TL olan         905 TL,
“vergi iadesi” alacak.

İŞYERİ KİRASI

Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verenler;
1. Bu gelirleri dışında beyana tabi başka
gelirleri yoksa (tek işverenden ücret, emekli aylığı, faiz, repo, fon ve benzeri gelirler beyana tabi değil), işyeri kirasının
2012’de yıllık gayrisafi tutarı 25 bin lirayı aştığında, bu gelirlerinin tamamını beyan ediyorlar.
2. İşyeri kirasının beyannamesi verildiğinde, hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kiracının kestiği yüzde 20 vergi (stopaj) mahsup ediliyor.
3. Böyle olunca, 2013’de yıllık işyeri kira geliri 114 bin 480 liraya (2014’te yıllık 115 bin 840 liraya) kadar olanlar, gelir vergisi ödemedikleri gibi üste “vergi iadesi” alıyorlar.
4. Buna göre, brüt yani gayrisafi işyeri kira geliri 2013’de yıllık;
- 36 bin TL olan   
    2.265 TL,
- 60 bin TL olan   
    2.205 TL,
- 108 bin TL olan    405 TL
“vergi iadesi” alacak.
İade için vergi dairesine dilekçe verip, vergi kesintisi (stopaj) ile ilgili belgeyi de eklemek suretiyle, vergi iadesini talep etmek
gerekiyor.
Şükrü Kızılot - Hürriyet
-- 
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız