Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

11 Mart 2014 Salı

Malulen emekli olmanın şartları


Malulen emekli olmanın şartları 

Dedemin emeklilik durumu ile ilgili bilgilendirmenizi istirham ediyorum.
Dedemin doğum tarihi 01.01.1950. Askerlik borçlanmasını yapmadık. Ayrıca
ileri derecede astım hastası. Malulen emekli olabilmesi için nasıl bir
yol izlememiz lazım? Şimdiden çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar
diliyorum. Gökhan Y.

CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 25'inci maddesine göre malulen emekli olmak için;
- 10 yıllık sigortalılık süresinin olması,
- 1800 gün prim ödenmiş olması,
-
Veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan
sigortalılar için ise, sigortalılık süresi aramadan 1800 gün malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması,
- Malullüğün sigortalı işe girdikten sonra meydana gelmesi,
- Ve
en önemlisi (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma
gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünün en az % 60'ını kaybettiği, Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen
sigortalı, malul sayılır.

Dedenizin 03.11.2004 tarihli Sigorta girişi ve 2.976 günü var. Malulen emekli olması için 10 senesi yoktur.
10 ay askerlik borçlanması yaparsanız giriş tarihi 03.01.2004 olur ve 10
senesi tamam olur. Ancak en önemlisi %60 çalışamaz raporu
alabilirseniz, malulen emekli olabilir.

SSK’dan 25 yıl, 60 yaş ve 4.500 günle yaştan emekli olabilir. 20 yılı 03.11.2029 tarihinde doluyor.
Son 3.5 yıl BAĞ-KUR’a prim öderse; 62 yaşında, 5.400 günle BAĞ-KUR’dan kısmi emekli aylığı alabilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

>Remzi Ö.

14.09.1961 doğumluyum. 1992 yılında Sigorta girişim var. 1981-1982 yıllarında 20 ay askerlik yaptım. Sigortalı çalışmaktayım. Askerliğimi borçlanırsam, ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP:
01.09.1992 tarihli Sigorta girişiniz ve 3.499 gününüz var. 25 yıl, 53
yaş ve 5.600 günle emekli olabilirsiniz. 20 ay askerliğinizi
borçlanırsanız, giriş tarihiniz 01.01.1991 olur ve 25 yılınızın dolduğu
01.01.2016 tarihinde, 5.525 günle emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.
Bunun için 20 ay askerliğinizi borçlanacaksınız ve ayrıca 4 sene daha
prim ödeyeceksiniz. 20 ay askerlik borçlanması 6.854,40 TL olup,
istediğiniz zaman borçlanabilirsiniz. Veya 60 yaşınızda, 3.600 günle
yaştan emekli olabilirsiniz.

>Hanım Ü.

03.01.1957 doğumlu bayanım. 3 çocuğum var ama hepsinin doğumu sigorta girişinden
önce olduğu için borçlanamadım. Yaş haddinden emekli olmak istiyorum.
1996 yılında Sigorta girişim var. Ne zaman emekli olabilirim? Teşekkür
ederim.

CEVAP: 14.06.1996 tarihli Sigorta girişiniz ve 4.001 gününüz var. 15 yıl, 50 yaş ve 3.600 günle
emekli olabilirsiniz. Gününüz dolmuş. 15 yılınız 24.05.2011 tarihlerinden sonra dolduğu için, kademeli yaşa giriyorsunuz ve 50 yaş yerine, 58 yaşınızın dolduğu 03.01.2015 tarihinde emeklilik
müracaatı yapabilirsiniz.

Lütfi Köksal - TÜRKİYE

Daha az vergi ödemenin yolu


Daha az vergi ödemenin yolu

Bu hafta da kira gelirlerinin beyanı ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Kira geliri elde edenler elde ettikleri gelirin tamamını vergi matrahı olarak bildirmez.

Matraha ulaşmak için safi kazancın bulunması gerekir. Safi tutara ulaşmak için de, gelir getiren gayrimenkul ile ilgili olarak yapılan harcamalar ve giderler, toplam gelirden düşülür. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı götürü ve gerçek gider yöntemi olmak üzere iki farklı şekilde tespit edilebilir. Kira gelirinin yüzde 25’ini aşan tutarda belgeli gideri olanların gerçek gider, bundan daha az gideri olanların ise götürü gider usulünü seçmeleri daha menfaatlerine olacaktır.

    Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tamamı için yapılmalı. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Görüldüğü gibi bu yöntemde gayrimenkul için masraf yapılıp yapılmadığına bakılmadan oransal bir indirim kabul edilmiştir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderler indirilebilir.

Kirada oturan konut sahipleri

Gayrimenkul sahibi tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

Konut olarak kiraya verilen (işyerleri için geçerli değil) bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i,

Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

Amortismanlar,

Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli.

     Yukarıda saydığım türden gideri olanların gerçek gider yöntemini tercih etmeleri kendileri için daha avantajlı olacaktır. Ancak bu giderlerin belgelendirilmesi gerektiği ve bu belgelerin vergi dairesince talep edilme ihtimaline binaen 5 yıl boyunca saklanması gerektiği unutulmamalı.

İşyeri kira beyanından iade alınabilir

İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerin vergisi normalde peşin olarak stopaj yoluyla ödenir. Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları ile gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı, işyeri olarak kullanmak üzere, gerçek kişilerden kiraladıkları mal ve haklar için nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi tevkifatı yapmak zorunda. İşyeri kiralarında tutar ne kadar olursa olsun ödemenin banka üzerinden yapılması gerekir. Yapılan vergi kesintileri kiracılar tarafından muhtasar beyanname ile bildirilir. Bildirilmeyen kesintilerden kiracılar sorumludur. Gayrimenkul sahibinin ödenmeyen vergiden sorumluluğu yoktur. Kira geliri 26 bin TL altında olan işyeri sahipleri bu gelir ile ilgili herhangi bir beyanname vermeyecek. Brüt gelir 26 bin TL’lik sınırı aşıyorsa beyanname verilmeli. Konut ve işyeri gelirinin ikisini de elde edenlerin her iki gayrimenkulden elde ettikleri toplam kira gelirini dikkate alarak 26 bin TL’lik beyan sınırını aşıp aşmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bu arada işyeri kira sahiplerinin beyan sınırını aşmaları halinde verecekleri beyanname sonrasında vergi dairesinden iade alacaklarını belirteyim. Gayrimenkul için yapılan giderler düşüldükten sonra hesaplanan vergi, yapılan kesintilerden düşük çıkacağı için kiracılar tarafından kesilip vergi dairesine yatırılan vergilerden gayrimenkul sahiplerine vergi iadesi yapılması söz konusu oluyor. Yıllık kira geliri 115 bin TL’ye kadar olanlar farklı miktarda vergi iadesi alabilecek.

Kaynak: Yusuf Keleş - ZAMAN 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız