Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

31 Mart 2017 Cuma

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sosyal güvenlik reformu ile sağlık alanında amaçlanan nedir?5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sosyal güvenlik reformu ile sağlık alanında amaçlanan nedir?
         
Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.
Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.
Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.
Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Örgütlenmedeki dağınık yapı, ciddi ölçüde israflara ve kötüye kullanımlara neden olmuştur. 5510 sayılı Kanun ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

30 Mart 2017 Perşembe

5510 sayılı Kanuna göre kimler genel sağlık sigortası kapsamı altına alınmıştır?


5510 sayılı Kanuna göre kimler genel sağlık sigortası kapsamı altına alınmıştır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kimlerin Genel sağlık sigortalısı olacağı Kanunun 60 ıncı ve 5 inci maddelerinde sayılmıştır. Buna göre, ikametgâhı Türkiye’de olan kişilerden;
Hizmet akdine tabi çalışanlar, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılan kişiler, (4/a,b,c)
Kurumca yapılan gelir testi sonucu primi devlet tarafından ödenerek genel sağlık sigortası kapsamına alınanlar, (60/c-1)
Vatansız ve sığınmacılar, (60/c-2)
2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar, (60/c-3)
1005 sayılı Kanuna göre İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Aylık Ödenmesi Hakkındaki Kanuna Göre Aylık Alanlar, (60/c-4)
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Aylık Alanlar , (60/c-5)
2330 sayılı Kanuna göre Nakdi tazminat ve Aylık Bağlanması Kanun Hükümlerine Göre Aylık Alanlar (60/c-6)
         2828 sayılı Kanuna göre SHÇEK kapsamında korunma, tedavi ve bakım görenler,(60/c-7)
3713 sayılı Kanuna göre Terörle Mücadele Ve Harp Malullüğü Aylığı Alanlar ve bunların hak sahipleri, (60/c-8)
442 sayılı Köy Kanunun 74 üncü Maddesine Göre Görevlendirilen Geçici Köy Korucuları İle Ek 16 ncı Maddesine Göre Aylık Alanlar, (60/c-9)
2913 sayılı Kanuna göre Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna Göre Aylık Alanlar, (60/c-10)
Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, (60/d)
4447 sayılı Kanuna göre işsizlik, kısa çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı alanlar, (60/e)
Bu Kanun ve bu Kanundan önceki kanunlara gelir ve aylık alanlar, (60/f)
Yukarda sayılanlar dışında kalan ve başka ülkelerden sağlıktan yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşları, (60/g)
Yabancı uyruklu öğrenciler, (Ek 7 inci fıkra)
Bakmakla yükümlüsü bulunmayan stajyer avukatlar. (Ek 8 inci fıkra)
Kanunun 5 inci maddesine göre;
Çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liseleri veya yükseköğrenimi sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı yükseköğrenim Kanuna göre üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayanlar, (5/b)
İş-kur tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kurslarına katılan kursiyer öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar, (5/e)
Ülkemiz ile sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurt dışında çalıştırılan işçiler ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler. (5/g)
Kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmıştır.
Bunların yanı sıra, Kanunun geçici 12 inci maddesinde hangi kapsam ve statüdekilerin hangi tarihlerde 5510 sayılı kanun kapsamına alınarak genel sağlık sigortalısı olacakları belirtilmiştir.  Buna göre tedrici olarak kamuda çalışan devlet memurları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 15/1/2010 tarihinde, TSK personeli 15/10/2010 tarihinde, tüm yeşil kartlılar, 1/1/2012 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.
        Bu kişiler, 1/1/2012 tarihinden önce almış oldukları yeşil kartlarının vize bitim tarihinden itibaren, 1 ay içinde 5510 sayılı kanuna göre gelir testine girmek zorundadırlar. Buna göre 5510 sayılı kanun ile 1/1/2012 tarihi itibariyle tüm vatandaşlar genel sağlık sigortası tüm vatandaşları kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilmiştir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

29 Mart 2017 Çarşamba

Engelli hakkıyla emeklilik sonrası çalışma hakkım var mı?

Engelli hakkıyla emeklilik sonrası çalışma hakkım var mı?

5 Eylül 1975 doğumluyum. 1 Temmuz 1990 SSK girişliyim. 1 Mart 2016’da bypass kalp ameliyatı oldum. Engelli raporum ve belgem var. Halen çalıştığım yerden İŞKUR’a bilgi ve belge verdim, engelli olarak çalışmaktayım diye. Vergi muafiyeti için Maliyeye başvuru yaptım. Brüt maaşım 3.200-3.600 TL arasına geliyor. Engelli statüde emekli olursam ne kadar maaş alabilirim ve aynı şirkette çalışma hakkım var mı? Engel oranım yüzde 46. Ahmet Durgun
Vergi indirim hakkı alırsanız, en az 3600 prim gününüz de varsa engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olabilirsiniz. Emekli aylığınızın hesabında son aldığınız ücret değil, tüm sigortalılığınız süresince üzerinden prim ödenen prime esas kazançlarınız dikkate alınır. Toplam prim gün sayınızın emekli aylığınız üzerinde fazla etkisi olmamakla birlikte, primlerin ödendiği dönemler, emekli aylığınızı farklı oranlarda etkiler. Engelli hakkıyla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilirsiniz. İşverenlerin engelli istihdamında, işyerinin işçisi iken engelli hale gelenlere öncelik tanınır. Çalışmakta olduğunuz işyerinde engelli hale gelmediyseniz, şirket mutlak surette sizi çalıştırmak zorunda değil.
Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

26 Mart 2017 Pazar

Eşim en avantajlı nasıl ve ne zaman emekli olabilir?

Eşiniz 3600 günü tamamladığında emekli olabilir
Eşim 20 Ağustos 1959 doğumlu. 15 Ağustos 1997 sigorta başlangıç tarihli.  506/4 aylık 55 gün, 1988 yılı 205 gün 506/İBS, 1999 yılı 210 gün, 2007 yılı 56 gün 506/APHB, 2008 yılı 30 gün. 6 Mart 2012 tarihinden itibaren Ek-5 tarım sigortası 2098 gün, halen ödemekte. Toplam 2447 gün ediyor. Nasıl ve ne zaman en avantajlı emekli olabilir? Sezai Yılmaz
Verdiğiniz bilgiler doğruysa, eşinizin 6 Mart 2012 öncesi prim gün sayısı isteğe bağlı SSK’da dahil olmak üzere 556 gün, buna göre de toplam prim gün sayısı 2654 gün olmalı. Eşiniz en erken 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla, 3600 prim gününü tamamladığında 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir.
Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Hangi sigortalılar için sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu olmama şartı aranır?Hangi sigortalılar için sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu olmama şartı aranır?

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
 İsteğe bağlı sigortalılar ile hiçbir kapsamda sigortalı olmayan ve kendi ülkesinde sağlıktan yararlanma hakkı bulunmayan yabancı uyruklu genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, şarttır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

25 Mart 2017 Cumartesi

Yüksek lisans ve doktora eğitimi yükseköğrenimden sayılır mı? - Sayılması durumunda bu öğrenimi görenler kaç yaşına kadar sağlıktan faydalanabilirler?Yüksek lisans ve doktora eğitimi yükseköğrenimden sayılır mı? Sayılması durumunda bu öğrenimi görenler kaç yaşına kadar sağlıktan faydalanabilirler?

Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yükseköğretim Kanununda yükseköğrenimden sayılmaktadır. Bu nedenle ikinci bir üniversite okuyanlar, yüksek lisans ve doktora yapanlar 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Ancak 25 yaşından sonra lisans, yüksek lisans veya doktora yapsalar bile bakmakla yükümlü olarak anne ya da babaları üzerinden sağlıktan faydalanmaları mümkün değildir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

24 Mart 2017 Cuma

Vatandaşlar sağlık aktivasyonlarının açık olup olmadığını nasıl öğrenebilirler?Vatandaşlar sağlık aktivasyonlarının açık olup olmadığını nasıl öğrenebilirler?

Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlüleri sağlık aktivasyonlarının açık olup olmadığını ve açıksa kimin üzerinden ve hangi kapsamda sağlık hizmeti aldıklarını öğrenmek için Kurum ünitelerimize gelmelerine gerek bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız Kurumumuzun resmi internet sitesi olan www.sgk.gov.tr adresi E-SGK; E-Hizmetler Provizyon Sorgulama bölümüne kişisel bilgilerini girerek sağlık aktivasyon durumları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

23 Mart 2017 Perşembe

Engelli hakkıyla emekli olduğumda kaybım olur mu?

Engelli hakkıyla emekli olduğumda kaybım olur mu?
17 Aralık 2013’ten beri devlet memuruyum. Derecem 4’ün 1’i. Yüzde 80 kabul edilip onaylanmış engelli raporum var. Bu rapora göre emekli olduğumda aylığımın kaçta kaçı aylık olarak bağlanır, büyük kaybım olur mu? Hastalığımın çok riskli bir operasyonla (kök hücre nakli) iyileşme olasılığı var. Bu operasyonu geçirip iyileşirsem, engelli raporum yok mu sayılacak? Adem Bilir
İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuru olduğunuzdan emekli aylığınız, üzerinden prim ödenen kazanç tutarlarınıza göre hesaplanacak ortalama aylık kazanç tutarı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşacak. Yüzde 80 engelli oranıyla emekli olacağınızı varsayarsak, aylık bağlama oranınız yüzde 50 olur. Bu oran, 9000 prim günü üzerinden emekli olanların aylık bağlama oranlarına eşit bir orandır. Operasyon sonrası durumunuz yeniden değerlendirilip, engellilik oranınız değişebilir.
Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

22 Mart 2017 Çarşamba

Türkiye’de ikamet eden genel sağlık sigortalısının Türkiye’de İkamet tezkeresi almış olan yabancı uyruklu ana ve babası bakmakla yükümlü sıfatıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?Türkiye’de ikamet eden genel sağlık sigortalısının Türkiye’de İkamet tezkeresi almış olan yabancı uyruklu ana ve babası bakmakla yükümlü sıfatıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?

Yabancı uyruklu olsun, Türk Vatandaşı olsun Türkiye’de genel sağlık sigortalısı olan çocukları üzerinden, aldıkları ikamet tezkeresi süresince, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla yabancı uyruklu anne babaların sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları mevcuttur.
 İkamet tezkeresi, geçici vatandaşlık numarası ve vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvencesi olmadığına dair beyan ve taahhüt belgesiyle en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması halinde sağlık aktivasyon işlemi yapılmaktadır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

20 Mart 2017 Pazartesi

Malulen emeklilik talebinin reddi halinde izlenecek yol hk.

Malulen emeklilik talebinin reddi halinde izlenecek yol
Kalp ameliyatı oldum. Malulen emeklik için başvurdum, iki defa ret geldi. İtiraz ettim, ret geldi. Mahkemeye başvuracağım. Yüzde 75 engelli raporum var. Nasıl bir yol izlemeliyim? Sadık Meral
Çok sınırlı bilgi vermiş ve malulen emeklilik talebinizin ret gerekçesini ve makamını belirtmemişsiniz. Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 prim günü ve ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünün en az yüzde 60’ının kaybedilmiş olduğunun SGK’ca yetkilendirilen hastane sağlık kurulunca düzenlenmiş rapora istinaden tespiti gerekiyor. 
Malulen emeklilik başvurunuz rapor oranı (çalışma gücü kaybı oranı) nedeniyle SGK Sağlık Kurulunca reddedildiyse, önce SGK Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilmesi, itirazın burada da reddedilmesi halinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir. 
Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

19 Mart 2017 Pazar

Emeklilik için prim şartını doldurmuş olup yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ne yapmalıdırlar?

 

Emeklilik için prim şartını doldurmuş olup yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ne yapmalıdırlar?

Emekli olabilmek için yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin, öncelikle eş, anne veya babaları, ya da çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlıktan yararlanma hakları var ise bu kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlandırılır ancak emekli olacakları döneme kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmamaları halinde Kurumumuzca resen genel sağlık sigortalısı olarak tescillerinin yapılması ve bir ay içinde yerleşim yerlerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları halinde yapılacak gelir testi işlemlerine istinaden aile içinde kişi başına düşen gelir miktarına göre primleri devlet veya kendileri tarafından ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanmaları söz konusudur. Yapılan test sonucu 5510 sayılı Kanunun 60/g kapsamında sigortalılığı tescil edilen kişiler 30 gün prim borcu ödemeleri şartıyla 60 günlük prim borçları oluşana kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

17 Mart 2017 Cuma

Sigorta başlangıcından önceki doğumlar hk.

Sigorta başlangıcından önceki doğumlar borçlanılamıyor
1 Kasım 1959 doğumlu eşim, 27 Şubat 1998’de isteğe bağlı Bağ-Kur’a girdi. Ödemede zorlandığımız için 30 Kasım 1998’de borçsuz bir şekilde Bağ-Kur’u dondurduk. 31 Aralık 2010 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladı ve devam etmektedir. Ne zaman ve nasıl emekli olabilir? Sigorta ve Bağ-Kur’dan önce iki çocuk sahibi, onlardan faydalanabilir mi? Mahmut
Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan çocuklar için yapılabiliyor. Çocuklarınız, eşinizin sigorta (Bağ-Kur) başlangıcından önce doğduklarından doğum borçlanması yapamaz.
Eşiniz 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir. 58 yaşı daha önce dolacağından, 3600 prim gününü tamamladığında emekli olmaya hak kazanır. 

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

16 Mart 2017 Perşembe

Kendi isteğimle işten ayrıldığımda tazminatımı alabilir miyim?

Kıdem tazminatı alarak ayrılmak için 7000 gün prim gerek
Soru: İlk defa 5 Temmuz 2001’de sigortaya işe girişim var. Kamuda işçi olarak çalışmaktayım. 3600 günden fazla prim ödemem var. Kendi isteğimle işten ayrıldığımda tazminatımı alabilir miyim? Kamuda 4 yılım geçti.
Veli KARAASLAN
Cevap: Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar, kendi isteği ile işinden ayrılsa da, kıdem tazminatı alabilir. Bugün için kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılamazsınız. Çünkü emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

Evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişi üzerinden sağlık hak sahipliği var mıdır?Evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişi üzerinden sağlık hak sahipliği var mıdır?

Sigortalı tarafından mahkeme kararıyla evlat edinilen ve evlat edinen sigortalının nüfus kayıtlarına işlenen çocuklar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

Evlat edinilen çocuk evlat edinen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirken, evlat edinen kişi evlat edindiği çocuğu üzerinden sağlık yardımlarından yararlanamaz.

Aynı zamanda evlat edinilen çocuğun talep etmesi halinde öz anne ve babasından genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanır. Evlatlık verilen çocuğun öz anne ve babası, talepleri halinde bu çocukları üzerinden sağlık yardımlarından faydalandırılır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

14 Mart 2017 Salı

Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?

Askerliğinizi borçlanıp Ocak 2018’de emekli olabilirsiniz
Soru: 1 Ocak 1964 doğumluyum. 28 Haziran 1994’de sigortalı oldum. 12 Şubat 2017’ye kadar 5764 gün prim ödemem var. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?
Mehmet CİĞERLİ
Cevap: Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de, 54 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2018’de emekli olabilirsiniz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

Her tam yıl için ikramiye ödenmesi hk.

Her tam yıl için ikramiye ödenmesi yeni değil
Kişisel durumumla ilgili olsun veya olmasın, köşenizdeki tüm yazıları ilgiyle takip ediyorum. Benim sorunum ise şöyle: 2014 Eylül ayında 30 yıl 11 ay devlet memuriyeti hizmeti ile emekli oldum. Sanırım yeni çıkan yasada “tam yıl” ibaresi bulunduğundan 30 yıl üzerindeki 11 aylık fazla çalışmam için ikramiye farkı alamayacağım. Benimle benzer durumda olan çok sayıda emekli olduğunu düşünüyorum.  Hukuki yola başvursam sonuç alabilir miyim? Yoksa 11 aylık hizmet çöpe mi gidecek? Caner Koçyıldırım
“Tam yıl” ibaresi sadece 30 yıl üzeri ikramiye farklarının ödenmesine ilişkin yasada bulunmuyor. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinden de “her tam fiili hizmet yılı için” ikramiye ödenmesi öngörülmüş. Örneğin, emekli olduğunuzda 29 yıl 11 ay hizmetiniz olsaydı, 29 tam yıl için ikramiye ödenecekti. Hukuki yola başvursanız da sonuç alamazsınız.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Üvey çocukların sağlık hak sahipliği hakkında bilgi verebilir misiniz?Üvey çocukların sağlık hak sahipliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

1.10.2008 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan ve 15.01.2010 tarihinde devralınan devlet memurları ile 15.10.2010 tarihinde devralınan Türk Silahlı Kuvvetlerinde aynı kapsamda çalışan askeri ve sivil personelin üvey erkek çocukları durumlarında değişiklik oluncaya kadar herhangi bir şart aranmaksızın 25 yaşına, üvey kız çocukları ise durumlarında değişiklik oluncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
  15.01.2010 tarihinde devralınan devlet memurları ile 15.10.2010 tarihinde devralınan Türk Silahlı Kuvvetlerinde aynı kapsamda çalışan askeri ve sivil personelin bu tarihlerden sonra evlenmesi halinde, üvey çocuklar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak değerlendirilmeyecektir.
 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa devlet memuru olarak çalışmaya başlayanlar ile 01.10.2008 tarihinden önce ve sonra Kanunun diğer kapsamlarındaki genel sağlık sigortalılarının üvey çocukları bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değerlendirilmeyecektir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

12 Mart 2017 Pazar

Sigorta girişim 1980 Ocak ayı, isteğe bağlı 2550 gün, Bağ-Kur 360, askerlik 550 gün, ne zaman emekli olurum?

Ya 5000 günü ya da 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor
Doğum tarihim 9 Temmuz 1963. Sigorta girişim 1980 Ocak ayı. İsteğe bağlı 2550 gün, Bağ-Kur 360, askerlik 550 gün. Ne zaman emekli olurum? Hakan FB
Ocak 1980 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 prim günü ve 45 yaş; yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalık süresi, 3600 prim günü ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 2550 günlük isteğe bağlı prim ödemeniz 4/a (SSK) kapsamında olmalı. Bu durumda, askerlik sürenizi borçlanıp, üzerine 140 gün daha prim ödeyerek, 3600 prim günüyle 60 yaşınızı dolduracağınız 9 Temmuz 2023 tarihinde emekli olabileceğiniz gibi, 25 yıllık sigortalılık süresi ile 45 yaşınızı doldurmuş olduğunuzdan 5000 prim gününü tamamladığınızda da emekli olabilirsiniz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Vatandaşlıktan izin alarak çıkan ve mavi kartı sahibi olan vatandaşların sağlık hak sahipliği bulunuyor mu?Vatandaşlıktan izin alarak çıkan ve mavi kartı sahibi olan vatandaşların sağlık hak sahipliği bulunuyor mu?

Bu kişiler sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

 Bu nedenle, mavi kart verilen kişiler sosyal güvenlik hakkından aynen Türk vatandaşları gibi faydalanabilirler. Bunun için Kurum ünitelerimize mavi kartları ile başvurup işlem yaptırmaları gerekmektedir. İşlem yaptırdıktan sonra sağlık hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanabileceklerdir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

1970 doğumluyum 2008 sigortalıyım ne zaman emekli olurum?

Başlangıcınızın tarihiniz 30 Nisandan önce ise farklı sonraysa farklı şartlara tabisiniz
Soru: 5 Eylül 1970 doğumluyum.  2008 sigortalıyım.  Ne zaman emekli olurum.
Sema KABUL
Cevap: Başlangıcınızı tarih(gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. 2008’de 30 Nisandan önce sigortalı olmuşsanız 7000 gün(veya en az 4500 gün) prim ödemiş olmanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Başlangıcınız 30 Nisandan sonraki bir tarih ise, priminizi 7200 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca bu seçenekte 4600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanızda mümkün.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

10 Mart 2017 Cuma

1999’da memuriyete girdim halen devam ediyorum ne zaman emekli olurum?

Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı 55’ten 54’e indirir
15 Ekim 1976 doğumluyum. 1 Ocak 1994 sigorta başlangıcım. Toplam 1300 gün sigortam var. 18 ay askerlik yatırdım. 7 Haziran 1999’da memuriyete girdim, halen devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum? Selami Daşdan
Askerlik borçlanması yapmazsanız, emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Askerlik sürenizin 17 ayını borçlanırsanız emeklilik yaşınız 54’e iner. 54 yaşınızı dolduracağınız 15 Ekim 2030 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Sigortalılığın sona ermesi ile sağlık hizmetlerinden yaralanma sona erer mi?


Sigortalılığın sona ermesi ile sağlık hizmetlerinden yaralanma sona erer mi?  

İşten ayrılan sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle daha sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 günlük süreye ek olarak 90 gün daha yani toplamda 100 gün bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

KHK ile meslekten ihraç edilen emniyet personelinin emekli ikramiyesi hk.

Hizmet birleşmesi varsa ihraç edilen memur emekli ikramiyesi alamaz
Soru: KHK ile ihraç olan emniyet personeli yıpranmasını alabiliyor mu? Ayrıca 2012’den önce hizmet birleştirmesi yapılmış ise, emekli ikramiyesi alınabilir mi? Aksi takdirde AYM tarafından kanunun iptali mi gerekir.  İhraçtan sonra 3.5 yılı geçmeden kısa süreli özel sektörde çalışılsa örneğin 3 ay, yine emekli sandığından mı emekli olunuyor?
Gökhan DEMİR
Cevap: KHK ile meslekten ihraç edilen emniyet personeli hak ettiği fiili hizmet süresi zammını alır. Ne zaman olursa olsun hizmet birleşmesi ile emekli olan ihraç edilen memur, emekli ikramiyesi alamaz. Emekli ikramiyesi alabilmesi için mevcut kanunun değiştirilmesi gerekir. İhraçtan sonra 1260 günden(3.5 yıldan) az SSK veya Bağ-Kura prim ödeyerek hizmet süresini tamamlayan, Emekli Sandığından emekli olur. 1260 gün prim ödemesi halinde Emekli Sandığından emekli olamaz. 2,3 ay prim ödemenin sakıncası yok. Ancak 2, 3 ayda olsa SSK ile Emekli Sandığı hizmet süresi birleştirileceğinden emekli ikramiyesi alınamaz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

8 Mart 2017 Çarşamba

5 Aralık 1994 sigorta girişliyim askerliğimi 1990 yılında yaptım ne zaman emekli olabilirim?

Askerliğinizin 200 gününü borçlanıp 54 yaşın dolmasını bekleyeceksiniz
Soru: 19 Aralık 1969 doğumluyum. 5 Aralık 1994 sigorta girişliyim. Ve bugüne kadar prim ödemem aralıksız devam etmekte. Askerliğimi 1990 yılında yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Bülent BARUT
Cevap: Askerlik sürenizin 200 gününü borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz.  Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz bile, 54 yaşınızı dolduracağınız 19 Aralık 2023’de emekli olabilirsiniz.
Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

7 Mart 2017 Salı

4/a’dan mı yoksa 4/b’den mi emekli olması daha uygun olur?

Gelininiz için 4/a statüsünden emeklilik daha uygun
Gelinimin doğum tarihi 24 Kasım 1973, sigortalı olarak işe giriş tarihi 1 Mart 1992. Birikmiş sigorta prim günü 3300 gün. İşe girdikten sonra iki çocuk sahibi. Bu çocuklarını da borçlansak en erken ne zaman emekli olabilir? 4/a’dan mı yoksa 4/b’den mi emekli olması daha uygun olur? Uysal Dumlupınar
Hem prim günü hem emeklilik yaşı hem de emekli aylığı açısından, gelininizin 4/a (SSK) statüsünden emekli olması daha uygun olup, 5525 prim günüyle 48 yaşını dolduracağı 24 Kasım 2021 tarihinde emekli olmaya hak kazanır. Prim günü eksiği için çocukların doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içinde kalan çalışmadığı (prim ödenmemiş) süreler için doğum borçlanması yapabilir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Devlet memurlarından aylıksız izinde olanların Genel Sağlık Sigortası karşısındaki durumları nasıldır?Devlet memurlarından aylıksız izinde olanların Genel Sağlık Sigortası karşısındaki durumları nasıldır?

Aylıksız izin kullanan devlet memurları arasında işe giriş tarihleri bakımından bir fark bulunmaktadır. Buna göre; 01.10.2008’den önce işe girmiş devlet memurları aylıksız izinli sayıldıkları sürece sağlıktan faydalanabilmektedirler. Ancak 01.10.2008’den sonra işe giren devlet memurları bir yıl süreyle kendi üzerlerinden sağlık hizmeti alabilirler. Bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan eşler, bir yıldan sonra bakmakla yükümlü olarak sağlık hak sahipliğinden faydalanabilir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

6 Mart 2017 Pazartesi

Memuriyete başladıktan sonra askerliğimi ödedim ne zaman emekli olabilirim?

Emekli Sandığından Temmuz 2025, SSK’dan Ağustos 2020’de emekli olabilirsiniz

Soru: 6 Temmuz 1968 doğumluyum. İlk defa 17 Haziran 1989' da SSK' lı oldum. Çeşitli zamanlarda olmak üzere toplam 510 gün primim var. Bunun 210 günü askerden önce 300 günü askerden sonra. Askerliğimi 22 Kasım 1994-22 Mayıs 1996 tarihleri arasında yaptım. Daha sonra; 10 Ağustos 2000' de memuriyete başladım. Ve halen devam etmekteyim. Memuriyete başladıktan sonra askerliğimi ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Ve hangi kurum şartlarıyla emekli olmak gerekir?
Bahri İRFAN
Cevap: Primi ödenen son yedi yılda fazla prim ödenen sosyal güvenlik kurumu şartlarıyla emekli olunuyor. Son yedi yıl kuralına göre Emekli Sandığından emekli olacaksınız. Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 57 yaşınızı dolduracağınız 6 Temmuz 2025’de emekli olabilirsiniz. Memuriyetten ayrılıp, sigortalı bir işte çalışarak 1260 gün prim ödemeniz halinde,  25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olarak, primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte SSK’dan emekli olmanız da mümkün. (hemen başlayıp ara vermeden prim öderseniz Ağustos 2020’de)

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

5 Mart 2017 Pazar

Babam Emekli Sandığı emeklisi, hiç evlenmedim, babamın vefatından sonra emekli maaşından yararlanabilir miyim?

Evlenmemiş olmanız halinde babanızdan aylık alabilirsiniz

28 Mart 1965 doğumluyum. Sigorta başlangıcım Ağustos 1997. Mayıs 2005 yılında ayrıldım. Nisan 2012’de isteğe bağlı Bağ-Kur’lu olarak prim ödedim. 2014 yılında tekrar sigortalı olarak işe girdim. Ne zaman emekli olabilirim? Babam Emekli Sandığı emeklisi, hiç evlenmedim, babamın vefatından sonra emekli maaşından yararlanabilir miyim? Nalan Çelebi
4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 54 yaş; yaştan emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz.  Mevcut prim gününüzü belirtmemişsiniz. Verdiğiniz bilgilerden 5975 prim gününü 54 yaşınızdan sonra tamamlayabileceğiniz anlaşılıyor. Bu durumda 5975 prim gününü tamamladığınızda emekli olabileceğiniz gibi, 3600 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda da emekli olabilirsiniz.
Allah gecinden versin, babanızın vefatından sonra evlenmemiş olursanız, Emekli Sandığı emeklisi olan babanızdan aylık alabilirsiniz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Devlet memurlarının okumayan ve kendi adına genel sağlık sigortalılığı da olmayan erkek çocuklarına anne veya babaları üzerinden kaç yaşına kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla sağlık hizmeti verilebilir?Devlet memurlarının okumayan ve kendi adına genel sağlık sigortalılığı da olmayan erkek çocuklarına anne veya babaları üzerinden kaç yaşına kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla sağlık hizmeti verilebilir?

15.01.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile 15.10.2010 tarihinde devralınan Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan askeri ve sivil personelin erkek çocukları durum değişikliği olmaması şartıyla okuyup okumadıklarına bakılmaksızın 25 yaşına kadar anne veya babası üzerinden sağlık yardımlarından yararlandırılır. Durum değişikliği olması halinde okumaları şartıyla 25 yaşına kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir. Durum değişikliğinden anlaşılması gereken, erkek çocuğunun evlenmesi veya işe girmesi ile 5434 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi çalışan devlet memurunun emekli olması veya kamu işyerinden ayrılmasıdır.


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

4 Mart 2017 Cumartesi

Doğum borçlanmasını sigortalı çalışırken yapma hk.

Doğum borçlanmasını sigortalı çalışırken yapmanız gerekir
Soru: 2 Şubat 1962 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Eylül 1990 olup 141 gün prim ödemem var. Sigortadan sonra 2 doğumum oldu. 1993 ve 1999 doğumlu. 1 Kasım 2014 de isteğe bağlı Bağ-Kurlu oldum ve bugüne kadar prim ödedim. 3600 günden yararlanmak için ne yapmam lazım? Ne zaman emekli olurum? 
Ecem KAYA
Cevap: İsteğe bağlı prim ödemeleri Bağ-Kura sayılıyor. Bağ-Kurda en az 5400 gün primle emekli olunur. Prim ödemenizi ve borçlanmanızı bir plan dâhilinde yapmanız halinde, 3600 günle SSK’da emekli olabilirsiniz. Süreci şu şekilde yönetmelisiniz. İsteğe bağlı olarak Bağ-Kura 1230 gün prim ödedikten sonra, (Mart 2018 ayı sonunda) isteğe bağlıdan çıkıp, 1 Nisan 2018’den itibaren sigortalı bir işte çalışarak SSK’ya 789 gün prim ödeyip, sigortalı çalışırken iki doğumunuzu borçlanarak 1440 gün kazanmak suretiyle toplam priminizi 3600 güne tamamlayarak emekli olabilirsiniz.(ara vermeden prim öderseniz 10 Haziran 2020’de)  Burada doğum borçlanmasıyla kazanacağınız günlerin SSK’ya sayılması için sigortalı çalışırken doğum borçlanması yapmaya  dikkat etmeniz gerekir.


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

3 Mart 2017 Cuma

Apartman görevlisinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Apartman görevlisinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Yönetim Kurulu olarak, kapıcı tazminatının hesaplanması konusunda bilginize ihtiyacımız olmuştur. Kapıcı 25 yılını doldurmuş ve emekliliğine hak kazanmıştır. Kendisine 12 maaş+yılbaşı ve 2 bayram 15 maaş ödenmektedir. Kapıcı, kapıcı dairesinde oturmakta olup kira, elektrik, su, yakıt vb. gideri olarak hiçbir şey ödememektedir. Hasan Ege Sönmez
Apartman görevlisinin çalışma süresinin her tam yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında, bir yıldan artan süre için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesabı son ücret üzerinden yapılır. Nakit olarak ödenen ücret dışında, kendisine sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerde son ücrete dahil edilir.
Bu bağlamda, kendisine konut tahsis edilmişse bu konutun emsal kira bedelinin, ücretsiz kullandırılan elektrik, su ve doğal gaz bedellerinin de sağlanan menfaat olarak kıdem tazminatına esas alınacak ücrete dahil edilmesi gerekiyor.
Buna göre, apartman görevlinizin aylık brüt ücretine, yılbaşı ve iki bayram olmak üzere ayrıca ödediğiniz üç maaşın 1/12’sini, kapıcı dairesinin emsal kira bedelini (yıllık emsal kira bedeli söz konusu konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olup, emsal kira bedelinin 1/12'si), elektrik, su ve yakıt giderlerinin yıllık toplamının 30 günlük ortalaması ilave edilerek her bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarı bulunur.


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) nedir?Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) nedir? 
  
20.05.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile üç farklı sosyal güvenlik kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 2012 Ocak ayına kadar sağlık alanında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen kurumların ayrı ayrı geliştirdikleri farklı programlar üzerinden sağlık yardımı hak sahipliği oluşturularak sağlık hizmetleri verilmiştir.  

 Bu programlar, 2012 Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminde birleştirilmiş ve tüm genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemlerinin tek bir program üzerinden otomatik olarak yürütülmesi sağlanmıştır.    Program yeni doğan çocukların, yeni işe girenlerin, 5510 sayılı Kanun 60 ıncı maddesi kapsamında genel sağlık sigortalılığı başlayanların, yeni emekli olanların, yeni evlenenlerin, boşananların, işten çıkanların, ölenlerin bilgileri Kurumun tescil, hizmet, tahsis (emeklilik), borç, prim ödeme ve nüfus kayıtlarından elektronik ortamda tespit ve kontroller edilerek genel sağlık sigortalılarının Kurum ünitelerine gelmelerine gerek kalmaksızın hastanelerde ve eczanelerde sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli sağlık hak sahipliği kayıtlarını (aktivasyon ve provizyon) elektronik tetikleme yöntemiyle otomatik olarak oluşturan, evlenme, boşanma, iş değişikliğine göre sağlık kapsamını değiştiren, işten çıkma, emekli aylığının durdurulması veya ölüm v.b. nedenlerle sağlık hak sahipliğinin otomatik olarak durdurulmasını sağlayarak sağlık hizmet sunucularında sağlık hak sahipliği işlemlerinin otomatik olarak yürütülmesini sağlamaktadır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

2 Mart 2017 Perşembe

Yüzde 52 raporum mevcut bu şartlarda emeklilik tarihim ne olur?

Engelli hakkıyla Ağustos 2024’de emekli olmanız mümkün
Soru: Ağustos 2005’de SSK girişim mevcut. Temmuz 2010’dan beri normal statüde memurum. 2014 yılında almış olduğum yüzde 52 raporum mevcut. Bu şartlarda emeklilik tarihim ne olur?
İsa  TAŞAN
Cevap: İlk defa 15 Ekim 2008’den itibaren memur olanlar;  5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi statüsünde sigortalı sayılıyor. Dolayısıyla 4/c sigortalısınız. Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücünüzde yüzde 50-yüzde 59 arasında kayıp olduğuna karar verilirse, emekli olmak için; 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 gün prim ödeme şartlarına tabi olursunuz. SSK’ya kaç gün prim ödediğinizi belirtmemişsiniz. Toplam priminizi 4320 güne tamamlamanız şartıyla, 16 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Ağustos 2021’de emekli olabilirsiniz. Bu tarihe kadar toplam priminizi 4320 güne tamamlayamazsanız, priminizi 4320 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.  

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

8 Aralık 1998’den beri öğretmenlik yapıyorum ne zaman emekli olabilirim?

Erkekseniz 57 kadınsanız 54 yaşı doldurmalısınız  
Soru: 22 Şubat 1973 doğumluyum. 1 Temmuz 1991 tarihinde sigorta girişimle 450 gün prim ödemem var. 8 Aralık 1998’den beri öğretmenlik yapıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
LORA10
Cevap: İsminiz yerine rumuz yazmışsınız. Erkek okursanız 15 Eylül 2022’ye kadar çalışarak toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız 22 Şubat 2030’da emekli olabilirsiniz. Kadın okursanız 15 Eylül 2017 ye kadar çalışarak toplam hizmet sürenizi 20 tam yılma tamamlamanız şartıyla, 54 yaşınızı dolduracağınız 22 Şubat 2027’de emekli olabilirsiniz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Ekrem SARISU - POSTA

1 Mart 2017 Çarşamba

Ne kadar askerlik borçlanması yaparak en erken ne zaman emekli olabilirim?

Üç ay askerlik borçlanmasıyla bir yıl erken emekli olursunuz
10 Ocak 1969 doğumluyum. Mart 1989-Kasım 1990 tarihleri arasında askerlik yaptım. 15 Ağustos 1992 tarihinden 15 Ağustos 1996 tarihine kadar TSK’da uzman erbaş olarak 4 yıl hizmetim, 1 yıl fiili hizmet süresi zammım var. 16 Ekim 1996’da SSK başlangıcım var. Şu anda 5120 gün SSK primim, 1800 gün Emekli Sandığına tabi hizmetim var. Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar askerlik borçlanması yaparak en erken ne zaman emekli olabilirim? Gürbüz Babacan
15 Ağustos 1992 Emekli Sandığı başlangıcı ve hak kazandığınız 1 yıllık fiili hizmet süresi zammıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını sağlamış olduğunuzdan, 53 yaşınızı dolduracağınız 10 Ocak 2022’de emekli olmaya hak kazanırsınız. Üç ay askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınız 52’ye iner ve bir yıl erken emekli olursunuz.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Ana ve babası boşanmış çocukların sağlık hak sahipliği hangi ebeveyni üzerinden sağlanır?Ana ve babası boşanmış çocukların sağlık hak sahipliği hangi ebeveyni üzerinden sağlanır?

Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır. Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti sağlanabilir. Bu durum, çocuğun sağlık hizmeti haklarından yararlandırılacağı ana ya da baba tarafından Kuruma verilecek bir dilekçe ile belgelenir. Dolayısıyla ana babası boşanan çocukların genel sağlık sigortalılığı kesintiye uğramamaktadır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız