Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

1 Aralık 2012 Cumartesi

Yüksek emekli aylığı almak için prim ödeme gün sayısı az olan kadınlar ne yapmalı? - Ali TEZEL yazdı!

Keşke doğum borçlanması yapsaydınız daha yüksek emekli aylığın olurdu
 
Emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı az olan kadınlar, ay be ay prim ödeyip günlerini doldurmak yerine geçmiş sürelerin doğum borçlanmasını ödeyerek emekli olurlarsa daha yüksek emekli aylığı alırlar…
 
Saygıdeğer Hocam, 65 yaşında bir hanımım. İlk işe giriş tarihim 1978 Ocak ayı olup 1981 Ocak'ına kadar çalıştım. Prim ödeme gün sayımı tamamlayıp emekli olmak adına 2005 Temmuz'unda asgari ücretten tekrar SSK'lı oldum. En nihayet 'Yaş ve 3600 günden' emeklilik şartlarını yerine getirerek 4 Ekim 2012 tarihinde emekli oldum. E-Devlet yoluyla Emeklilik ve Müstehaklık bilgilerini takip ederken şu bilgilerle karşılaştım,

AYLIK BAĞLAMA ORANI: 70
GÖSTERGESİ: 9475
AYLIK TUTARI: 622.68 lira.

Size sorum şu: Son 6 aylıklarım  brüt 886.5 TL, en son 2 aylığım ise brüt 940.5 TL. dolayısıyla emekli maaşımın nasıl hesaplandığını bilmediğimden 622.68 lira tutan emekli aylığım doğru mudur? Leyla Cerid
 
Leyla hanım, doğum yaptınız mı bilmiyorum ama genelde geçmiş yıllarda kız iken çalışmaya başlayan kadınlar genelde evlenince veya çocuk doğurunca işi bırakırlar. Sanırım siz de 1978-1981 arasında bekarken çalıştınız ve sonra evlenip çocuk sahibi olunca da çalışmaya son verdiniz.

Şayet bu doğruysa emekliliğiniz için gereken 3600 günü tamamlamak için 2005 Temmuz'unda işe girmek yerine geçmiş yıllarda (1999 öncesindeki) var olan doğumlar için borçlanma yapıp emekli olsaydınız daha yüksek emekli aylığı ile emekli olurdunuz. Zira, gerek 8.9.1999 günü çıkarılan 4447 sayılı Kanun ve gerekse de 1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun gereğince 2000 yılı ve sonrasında asgari ücret veya buna yakın ücretlerden prim ödeyenlerin ilerde alacakları emekli aylığı her prim ödedikleri ay 2 lira düşmektedir. Bu sebeple de emekli aylığınız 622 lira olarak çıkmış.
 
Ali TEZEL - GAZETE HABERTÜRK


 1.  ► Doğum sebebiyle kullanılan aylıksız izin sürelerini borçlanma hk.
 2.  ► İki doğumun borçlanma bedeli
 3.  ► Hiç sigorta girişi olmayan kadınların doğum borçlanması hakkı var mı?
 4.  ► Stajyerlik Başlangıcından Sonraki Doğumların Borçlanılması
 5.  ► Sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumlar hk.
 6.  ► Annem doğum borçlanması yapabilir mi?
 7.  ► Sigorta başlangıcı doğumlardan sonra diye hakları elinden alınan kadınların talebi
 8.  ► Hangi sigortalılar doğum borçlanması yapabilir?
 9.  ► İlk borçlanmayı iptal ettirip SSK'lı çalışırken tekrar borçlanarak emeklilik
 10.  ► Doğum borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
 11.  ► Doğum borçlanması hakkındaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı
 12.  ► Süt Borçlanması
 13.  ► Doğum borçlanması yapma şansı bulunmayanlar hk.
 14.  ► Doğum borçlanması yapmazsam ne zaman emekli olabilirim?
 15.  ► Doğum borçlanması yapabilir miyim ödeme şartları nasıl?
 16.  ► Doğum borçlanması tuzağına düşenlerin açtığı davalar hk.
 17.  ► Kadınların doğum borçlanması ile erkeklerin askerlik borçlanmasının mukayesesinde oluşan negatif ayrımcılığı bitirecek kanun teklifi hk.
 18.  ► Doğum borçlanması sınırı hk.
 19.  ► Doğum borçlanması bedeli vergiden düşülür mü?
 20.  ► Doğum borçlanmasının maliyeti hk.
 21.  ► 4 yıllık doğum borçlanması tutarı
 22.  ► Doğum borçlanması bedelini yüksekten ödemek emekli maaşına etki eder mi?
 23.  ► Doğum borçlanması yapabilir miyim?
 24.  ► Prim günü yeterli olanların doğum borçlanması durumu hk.
 25.  ► Doğum borçlanmasıyla kazanılan günlerin borçlanma tarihindeki sigortalılık statüsüne sayılması hk.
 26.  ► Emekli Sandığına Tabi Çalışan Kadınların Doğum Borçlanması Durumu hk.
 27.  ► Doğum yaptığı tarihten itibaren isteğe bağlıya prim ödeyen kadın sigortalılar hk.
 28.  ► Doğumları sigorta başlangıç tarihinden önce olan kadınların durumu hk.
 29.  ► Doğum öncesi memur olarak çalışanların doğum borçlanması yapma hakkı var mı?
 30.  ► Doğum borçlanması için hangi şartlar aranıyor?
 31.  ► Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
 32.  ► Stajdan sonra yapılan doğumları borçlanma hakkı
 33.  ► Doğum borçlanması yapmanın şartları
 34.  ► Doğum borçlanması davası
 35.  ► Sigorta başlangıcından önceki doğumlar hk.
 36.  ► SGK hangi doğumlar için borçlandırma yaptırmıyor?
 37.  ► Doğum borçlanmasıyla ilgili merak edilen sorulara yanıtlar
 38.  ► Özel banka ve borsa sandıklarına prim ödeyen kadınların doğum borçlanması hakkı
 39.  ► Doğum borçlanması yapabilirsem kaç yıl önce emekli olurum?
 40.  ► Hem SSK hem de Bağ-kur kaydı olduğu halde kimler doğum borçlanması yapamayacak?
 41.  ► Geçmişte isteğe bağlı SSK ödeyenler doğum borçlanması yapabilir mi?
 42.  ► Kimler ancak iş mahkemesine dava açarak doğum borçlanması yapabilir?
 43.  ► Doğum borçlanması davası nasıl açılır?
 44.  ► Doğum borçlanması başvurumuz neden kabul edilmedi
 45.  ► Doğum borçlanması yapacaklara çok önemli ve hayati uyarılar
 46.  ► Doğum borçlanmasının emeklilik için bana faydası olur mu
 47.  ► Bağ-kur Öderken Yapılan Doğumlar
 48.  ► Hiç Doğum Yapmayan Kadınların Durumu
 49.  ► Bulgaristan'da Yapılan Doğumlar

Dul aylığı alan anneme 2007 yılında vefat eden ağabeyimin dosyasından da maaş bağlatabilir miyiz? - 1 EKİM 2008 TARİHİNDE YASA NASIL DEĞİŞTİ?

Abin 2008'den sonra ölseydi annene aylık verirlerdi
 
Ali bey, dul annem babam rahmetli olduğu için emekli maaşı alıyor. Maalesef abimi de 2007 yılında kaybettik. Abim bekardı. Acaba annem abimin emekli maaşını da alabilir miydi? Ahmet Turgut

Ahmet bey, abiniz son yasa olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 1.10.2008 gününden önce vefat etmiş. O tarihteki 506 sayılı Kanun'un ilgili maddesi;

"Madde 69 - Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın %25'ini geçemez…" diyordu yani annen babandan dul aylığı aldığı için abinden de maaş almaya imkan vermiyordu.

1.10.2008 günü bu madde değişti ve "Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından (673,30 liradan) daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i, oranında aylık bağlanır." Haline getirildi.
 
Buna göre, abin bu yasadan önce öldüğünden annene SGK oğlundan maaş bağlamaz. Ancak, dava edilip eşitlik ilkesine aykırı düzenleme olduğundan (annenin aldığı dul aylığı 673,30 liradan az ise) konu Anayasa Mahkemesine götürülüp madde kaldırtılırsa annene oğlundan aylık aldırılabilir.
 
Ali TEZEL - GAZETE HABERTÜRK

 1.  ► Annem babamın gününü tamamlayarak dul maaşı alabilir mi?
 2.  ► Vefat eden eşten emekli maaşı bağlanır mı?
 3.  ► Yetim aylığı alıyorum sigortalı işe girsem aylığım kesilir mi?
 4.  ► Emeklinin ölüm aylığı
 5.  ► Dul aylığı alanlara muhtaçlık aylığı da bağlanır mı?
 6.  ► Kendi aylığıyla birlikte annesinden de aylık alabilir mi?
 7.  ► Dul kadına hem eşinden hem babasından aylık bağlanır mı?
 8.  ► Üç emekli aylığını birlikte alma hakkı
 9.  ► SSK emeklisi kız çocuğu Bağ-Kurdan yetim aylığı alabilir mi?
 10.  ► Yetim Aylıklarında Muhtaçlık Şartı Kimler İçin Aranıyor?
 11.  ► Kendisi de emekli olanların eşinden almış olduğu dul aylığı kesilir mi?
 12.  ► Boşanırsam ilk eşimden aldığım dul yetim maaşıma geri dönebilir miyim?
 13.  ► Eş ve babadan dolayı çift aylık hk.
 14.  ► 250 lira dul aylığından babasının evinde yaşayan dul kadınların da yararlanması hk.
 15.  ► Memur emeklisi kız çocuğu ve yetim aylığı hk.
 16.  ► Emekli Sandığı Emeklisine Aylık Bağlanmaması hk.
 17.  ► Emekli Sandığından dul ve yetim aylığını birlikte almak mümkün mü?
 18.  ► Malül çocukların ömür boyu yetim aylığı alması hk.
 19.  ► Dul ve yetim aylıklarında son Yargıtay kararı ne getiriyor?
 20.  ► Aylıklardan yüksek olanı tercih etme hakkı
 21.  ► Anlaşmalı boşanma yoluyla yetim aylığı alan sahte dulların ihbar edilmesi
 22.  ► Ölüm aylığının paylaştırılması hk.
 23.  ► Memurun yetimi ile işçi veya esnafın yetimi arasındaki farklar hk.
 24.  ► Yargı eliyle eşitsizlik dağıtma hk.
 25.  ► Yetim aylığında aranan şartlar
 26.  ► Çalışan yetimlere aylık bağlanmayacağı hk.
 27.  ► Anne veya babası 6.8.2003 tarihinden önce vefat edenlerin iki aylığı birden alabilme şartları hk.
 28.  ► Çift aylık almak için hangi evrakları hazırlayarak hangi makamlara müracaat etmek gerekmektedir?
 29.  ► Dul kadınların kafası neden karıştı?
 30.  ► Son Yargıtay Kararından yararlanarak çift maaş almak için aranan şartlar hk.
 31.  ► Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili Yargıtay kararı hk.
 32.  ► Dul ve Yetim Aylıklarında Ölüm Sırasının Önemi hk.
 33.  ► SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 34.  ► Reddi miras davası açan aile SGK emekli maaşı almak için başvurabilir mi?
 35.  ► Dul ve yetim aylığı alanların reddi miras davası hk.
 36.  ► Sigortalı bir işte çalışanların Bağ-kurdan yetim aylığı talebi hk.
 37.  ► Eşimin vefatı durumunda hem kendi emekli aylığımı hem de eşimin aylığını alabilir miyim?
 38.  ► Yetim aylığı bağlatma şartları hk.
 39.  ► SSK dul ve yetim aylığı alma şartları hk.
 40.  ► Kimler için çift aylık almak mümkündür?
 41.  ► Hem dul aylığı alıp hem de isteğe bağlı sigortalı olanların durumu hk.
 42.  ► Eşinden ve babasından bağlanacak olan aylıklardan tutarı yüksek olanı tercih etme hakkı
 43.  ► 900 günden dul ve yetim aylığı bağlatma hk.
 44.  ► Vefat eden eşin emekli maaşının hayatta olan eşe bağlanması hk.
 45.  ► Emeklinin vefatı halinde eşine bağlanacak olan dul aylığının oranı hk.
 46.  ► Sigortalı çalışmaya başlayan kişinin dul aylığı almaya devam etmesi hk.
 47.  ► 2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur sigortalılığında ölüm aylığı şartları
 48.  ► Annemin babamın maaşını alabilme hakkı var mıdır?
 49.  ► Yetim Erkek öğrencilerin sosyal güvenlik hakları
 50.  ► Van ve Simav depreminde ölen sigortalıların hak sahiplerine tanınan haklar
 51.  ► SSK Yetim Aylığı
 52.  ► Kardeş ve torunlara vefat eden sigortalının dosyasından ölüm aylığı bağlanır mı?
 53.  ► Kız kardeşim babamın dosyasından yetim maaşı alabilir mi?
 54.  ► Bağlanacak aylıktan yüksek olanı tercih etme hakkı
 55.  ► Eşinizden dul babanızdan yetim aylığını birlikte almak mümkün mü?
 56.  ► Sigortalı çalışan kız çocuğu yetim aylığı alabilir mi?
 57.  ► Tarım SSK'da askerlik borçlanmasıyla dul ve yetim aylığı bağlatma
 58.  ► Anayasa Mahkemesi yoluyla dul ve yetim aylığı bağlatma
 59.  ► Birden fazla dul aylığı alma
 60.  ► Öğrenciye yetim aylığı bağlanır mı?
 61.  ► Kimler hem kendi emekli aylığını hem de babasından yetim aylığı alabilir?
 62.  ► SSK emeklisi bir bayan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir mi?
 63.  ► Boşanılan Eşten Dul Aylığı Alınamaz
 64.  ► Anlaşmalı Boşananların Tespiti
 65.  ► Ölüm Aylığında Zaman Aşımı

En uygun Araç Kasko Fiyatları nasıl ve nereden bulunur?Kamu kurumları emekliyi nasıl mağdur ediyor? - BU KONU YAKLAŞIK 100.000 EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR!

Kamu kurumları emekliyi mağdur ediyor 

Ülkemizde tüm emeklilerin yaklaşık yarısı emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor.
Bildiğiniz gibi SGK, çalışan bu emeklilerden sosyal güvenlik destek primi kesiyor. Fakat emekli olan kişi eğer kamu kurumlarında veya kamuya ait şirketlerde çalışırsa, destek primi yerine emekli aylığının tamamı kesiliyor. Yani kamuda çalışan emekli hem emekli aylığı alıp hem de çalıştığı kurumdan maaş alamıyor.

Normalde kamu kurumlarının, kendisinde çalışmaya başlayan emeklileri SGK'ya bildirip emekli aylıklarının kesilmesini sağlamaları gerekiyor. Fakat uygulamada pek çok kurum, kendisinde çalışmaya başlayan emekliyi (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerini) diğer personeli gibi değerlendiriyor. Hal böyle olunca çalışan kişi, emekli maaşını alarak çalışmaya devam ediyor. Ta ki SGK durumu fark edinceye kadar. SGK durumu fark edince, kişinin kamu kurumunda ilk başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede ödediği aylıkları yasal faiziyle geri istiyor. Tabii bu durumda da emekli vatandaşa yüklü bir borç çıkmış oluyor. İşte bu tür mağduriyetlere mahal vermemek için, belediyeler ve belediye şirketleri de dahil olmak üzere kamu kurumlarının, kendisinde çalışmaya başlayan kişilerin emekli olup olmadığını kontrol etmesi, emekli iseler SGK'ya bunu bildirmesi gerekiyor.

Özellikle belediyelerde ve %50'den fazlası kamuya ait olan şirketlerde çok sayıda emekli vatandaşımızın çalıştığını dikkate aldığımızda, konunun yaklaşık 100 bin emekliyi ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında, kamuda çalışan emeklilerimizin de bu konuda SGK'ya bilgi vermelerinde fayda var. Sonradan toplu borçla muhatap olmak yerine baştan aylıklarını kestirmeleri lehlerine olacaktır.

Sadettin Orhan - BUGÜN

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

60 Soru 60 Cevap

 1. 1 Ekim 1996 SSK girişliyim ne zaman emekli olurum 15 yıl beni kapsıyor mu?
 2. 1 saatte jet emeklilik - 5 YIL SONRA EMEKLİ OLACAKLARA MÜJDE!
 3. 1984 sigorta girişim var 3 yıl tarım Bağ-Kur yatırsam ne zaman emekli olurum?
 4. 1999 yılından önce memuriyet hizmetinden istifa edenlerin dikkatine - MEMURLARI ÜZEN GELİŞME!
 5. 2006 yılında sigortalı olanların emeklilik şartları
 6. 2009 yılında primi tamamladım hala yaşı bekliyorum ne zaman emekli olurum?
 7. 2022 sayılı Kanuna göre 65 Yaş Aylığı Rehberi
 8. 270 gün askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 9. 3600 prim gününden emekliliği hak edebiliyor muyum?
 10. 3618 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 11. Acaba 3600 günden emeklilik şartlarından yararlanabilir miyim?
 12. Annemin maaşında eksik ödeme varsa bunu nasıl öğrenebilirim? - Eksik ödenen toplu parayı almak için nasıl bir yol izlemeliyim?
 13. Asgari ücretli eleman çalıştırana hapis tehlikesi - ŞÜKRÜ KIZILOT YAZDI!
 14. Askerlik Borçlanması yoluyla emeklilik hakkında 75 Soru 75 Cevap
 15. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 16. Askerliğimi borçlansam emekli maaşım artar mı? - Yeni !!
 17. Askerliğimin ne kadarını borçlanıp ne zaman emekli olabilirim? - Yeni !!
 18. Askerliğini borçlanırsak babam ne zaman emekli olabilir? - Yeni !!
 19. Doğum borçlanması yaparsa emeklilik yaşı düşer mi?
 20. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 21. Emekli Aylığı Hesabında Aylık Bağlama Oranının Etkisi Nedir?
 22. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur hizmetlerimi birleştirerek ne zaman emekli olurum?
 23. Emekli Sandığı'nda hizmeti ihya etmek ne anlama geliyor?
 24. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok? - Yeni !!
 25. Emekli ikramiyesinin, kadro, derece, kademe ve hizmet süresi gibi çeşitli parametrelere göre hesaplanması hk.
 26. Emekli olacağım tarihe kadar tekrar sigortalı mı olacağım yoksa Genel Sağlık Sigortalısı mı olacağım?
 27. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 28. Emeklilik başvurusu yapacak olanların dikkatine!
 29. Emeklilik tarihi hesabında askerlik borçlanmasının fayda ve etkisi nasıl tespit edilir?
 30. Emeklilik ve Çalışma Hayatı Hakkında 62 Haber
 31. Emeklilik şartlarım nelerdir?
 32. Engelli Emekliliği Hakkında Merak Edilen Sorulara Yanıtlar
 33. Engelli hakkıyla SSK'dan emekliye ayrılan bir şahıs basit usulde bir iş yeri açsa emekli maaşı almaya devam edebilir mi?
 34. Engelli hakkıyla erken emekli olmak isteyenlerin dikkatine! - Yeni !!
 35. Erken Emeklilik Hakkında Cevaplanmış Sorular
 36. Eşi askerde olanlar GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilir? - Yeni !!
 37. Geriye dönük toplu ödeme yaparak annem SGK'dan emekli olabilir mi?
 38. Kaç yaşında emekli olabilirim? - Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum?
 39. Kıdem tazminatı hakkındaki tüm detaylar için tıklayın
 40. Memurluktan istifa ederek ayrılıp SSK ve Bağ-Kurlu olarak çalıştıktan sonra hizmetleri birleştirerek emekli olanların emekli ikramiyesi alma şartları
 41. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 42. SGK resmi internet sitesi www.sgk.gov.tr en çok hangi bölümler ilgi görüyor? - SGK WEB SİTESİ 6 MİLYAR 127 MİLYON HİT ALDI!
 43. SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak emeklilik yaşımı beklemek üzere işten ayrılabilir miyim?
 44. SSK primim gerçek maaşımdan düşük gösteriliyor bu durumda kıdem ve ihbar tazminatımı neye göre ve nasıl almam gerekmektedir?
 45. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Haberlerine gelen Okuyucu yorumları - www.emeklilikhaber.com
 46. SSK şartları ile emekli olabilmesi için daha kaç gün isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliriz? - Yeni !!
 47. SSK'lı olarak çalışmaya devam edersem emekli aylığım düşer mi?
 48. Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 1981 olup SSK'ya 2700 gün Bağ-Kura 950 gün prim ödemesi olan eşim ne zaman emekli olabilir?
 49. Sigorta girişi olduğu halde SSK hizmet dökümünde prim günü gözükmeyenlerin dikkatine!
 50. Sigortalı işe başladığım günden itibaren 8.128 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 51. Yaş haddinden avantajlı emeklilik
 52. Yaşım dolduğunda Bağ-Kur'dan mı yoksa SSK'dan mı emekli olurum?
 53. Yer altı işçisi olarak madende çalışanların emeklilik şartları
 54. Yurtdışı Borçlanması - Doğum Borçlanması - Askerlik Borçlanması - BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK HAKKINDAKİ SORULARA CEVAPLAR! - Yeni !!
 55. Yurtdışı borçlanması yaparak emeklilik hakkında 58 Soru 58 Cevap
 56. Yurtdışı sigorta tescil tarihini Türkiye'de SGK başlangıcı olarak saydırmak mümkün mü?
 57. Yüksek kazanç üstünden SSK primi öderken düşük kazanca geçmek emekli aylığını düşürür mü?
 58. Yüzde 43 vergi indirim hakkı aldım ne zaman emekli olabilirim?
 59. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR!
 60. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine!

1994-1997 yılları arasında işyerim vardı fakat o dönemde Bağ-Kur kaydım yapılmadı şimdi SGK'ya başvurarak bu dönemin primlerini ödeyebilir miyim? - GERİYE DÖNÜK VERGİ KAYITLARIYLA BAĞ-KUR HİZMETİ KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?

Geriye dönük ödeme yapamazsınız

Soru: Sadettin Bey, benim 1994-1997 yılları arasında işyerim vardı. Bu işyerimi vergiye tabi olarak işlettim. Fakat söz konusu dönemde Bağ-Kur kaydım yapılmadı. Şimdi SGK'ya başvurarak, bu dönemin primlerini ödeyebilir miyim? Böyle bir imkanım var mı? Şadan G.

Cevap: Değerli okurum, maalesef geriye dönük olarak prim ödeme imkanınız bulunmuyor. Bağ-Kur'a tesciliniz yapılmış olup da bu dönem için prim tahakkuku yapılsaydı, bu borcunuzu ödeyip söz konusu dönemi hizmetinize saydırabilirdiniz. Ancak hiç tescil yapılmadan geriye dönük ödeme kabul edilmiyor.

Sadettin Orhan - BUGÜN

Bağ-kur Emeklilik Haberleri

 1.  ► 30.04.2008 tarihi itibariyle Bağ-Kur'a 60 aydan fazla borcu olanların durumu hk.
 2.  ► Sonradan Tespit Edilen Vergi Mükellefiyet Sürelerinin Emekliliğe Etkisi
 3.  ► Bağ-Kur borçlarımı sildirebilir miyim?
 4.  ► Eski vergi kayıtlarıyla geriye dönük Bağ-kur hizmeti kazanmak mümkün mü?
 5.  ► Kadınların yaştan Bağ-Kur emeklilik şartları
 6.  ► Bağ-Kur yeni borç yapılandırması
 7.  ► Krediyle emeklilik uygulaması
 8.  ► Geçmişte vergi mükellefi olup Bağ-kur kaydı yapılmayanların durumu
 9.  ► Bağ-Kur prim borcunu ödemeden emekli olmak mümkün mü?
 10.  ► 18 yaşından önce ödediğiniz Bağ-kur primleri hk.
 11.  ► Ödediğim Bağ-Kur primini düşürmek mümkün mü?
 12.  ► Silinen Bağ-kur günlerini güncel değerleri üstünden ödeyerek tekrar geri kazanmak hk.
 13.  ► Bağ-kur borcunu taksitlendirerek emeklilik
 14.  ► Bağ-Kurlu olursam emekliliğimde neler değişebilir?
 15.  ► Hangi tarihten sonra işe girenler için Bağ-kur emekliliği daha avantajlıdır?
 16.  ► Meslek odası veya dernek kaydınızdan dolayı Bağ-Kur tescili hk.
 17.  ► 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağ-Kurlu olanların emekli olacakları yaş hk.
 18.  ► Durdurulan sigorta nedeniyle kaybedilen Bağ-kur günlerini geri kazanmak hk.
 19.  ► Bağ-kur ihya işlemleri
 20.  ► 10 yıl sağlık primi ödemeden Bağ-Kurdan emekli olanların durumu hk.
 21.  ► Sonradan Çıkan Bağ-Kur Prim Borcunu Ödemek Zorunda mıyım?
 22.  ► Zorunda mıyım?
 23.  ► Emekli olmak için Bağ-Kur prim borcunun ödenmesi gerektiği hk.
 24.  ► Bağ-Kur primi ödemekten kurtulabilir miyim?
 25.  ► Bağ-Kur'luların prim tutarı hk.
 26.  ► Esnaf Bağ-Kur
 27.  ► Bağ-Kurdan kısmi emekli olabilir miyim?
 28.  ► 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren bayanların emeklilik şartları
 29.  ► Kimler Bağ-Kurdan daha erken emekli olabilir?
 30.  ► Bir kişinin Bağ-Kur sigortalısı iken işçi olarak başka bir yerde çalışması hk.
 31.  ► SSK'ya yersiz ödediğiniz günleri Bağ-Kur prim borcuna saydırma hk.
 32.  ► Süresi içinde Bağ-Kura kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başlangıç tarihi hk.
 33.  ► Bağ-kur affı borç taksitlerini peşin ödeyenlerin durumu hk.
 34.  ► Bağ-Kur basamak farkı hk.
 35.  ► Bağ-kur yerine SSK emekliliğini tercih etme hk.
 36.  ► Yeni sigortalı olanların en erken emeklilik durumu hk.
 37.  ► Bağ-Kur emeklileri arasında maaş farkı yok mu?
 38.  ► Kimler hangi durumda SSK yerine Bağ-kurdan daha erken emekli olabilir?
 39.  ► SSK başlangıcının Bağ-Kur emekliliğine faydası var mı?
 40.  ► 5400 gün prim ödeyerek 60 yaşında emeklilik
 41.  ► Bağ-Kur yaş haddinden emeklilik
 42.  ► Bağ-Kurlu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımı hk.
 43.  ► Yargı yoluyla borçlanma hakkı
 44.  ► Bağ-Kura süresi içinde kayıt olmayanların sigortalılık durumu
 45.  ► Emeklinin izni olmadan emekli aylığına haciz konması
 46.  ► Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma kapsamında ödeyenlerin emekli aylığı
 47.  ► Bağ-Kurlu emzirme ödeneği yani süt parası alabilir mi?
 48.  ► Tarım Bağ-Kur kaydını sildirme
 49.  ► Bağ-Kur'lu bayanların hizmet süresi
 50.  ► Bağ-Kur primlerinden kurtulma yolu
 51.  ► Bağ-kur emeklilik tarihi hesaplama
 52.  ► Yeni Bağ-Kurlu Olanların Emeklilik Şartları
 53.  ► Bağ-kur Emeklilik
 54.  ► 5400 Günden Emeklilik
 55.  ► Eksik hizmet için dilekçe verilmesi hk.
 56.  ► Bağ-kur Sigortalılığının Sonlandırılması hk.
 57.  ► Kaydı olanlar Bağ-Kur prim affından nasıl yararlanır?
 58.  ► Eski Bağ-Kur'lu vergiye kayıtlı olduğu eski yılları ödeyebilir mi?
 59.  ► Özel hastaneler doktorlara neden Bağ-Kur'lu olma şartı koşuyor?
 60.  ► 18 yaşından küçük vergi mükellefleri Bağ-kur'lu olabilir mi?
 61.  ► Bağ-Kur sigortamı nasıl durdurabilirim?
 62.  ► 2000 yılından bu yana Bağ-Kur sigortalısıyım ne zaman emekli olabilirim?
 63.  ► Bağ-Kur'lulara geriye dönük borçlanma imkanı verecek yasa teklifi hk.
 64.  ► Bağ-Kur hizmet süresi haberimiz olmadan Kurum tarafından iptal edilebilir mi?
 65.  ► Borçlu Bağ-Kurluya Emeklilik Müjdesi
 66.  ► Emekli maaşından yüzde 10 sağlık primi kesilen Bağ-kur emeklilerine müjde
 67.  ► Şirket ortağı olanlar ara vermeden SSK'sını devam ettirdiği sürece Bağ-kur için sorun yaşamaz
 68.  ► Silinen Bağ-kur sürelerini ihya ederek gün kazanma
 69.  ► Bağ-Kur'lu özürlüler nasıl erken emekli olabilir?
 70.  ► Bağkur borcu olanlara gönderilen ödeme emri
 71.  ► Bağ-kur prim borçlarımı toplu olarak ödeyerek prim affından yararlanabilir miyim
 72.  ► Bağ-kur'da Silinen Günleri Tekrar Canlandırma
 73.  ► Hamile Bağ-Kur'lunun Hakları
 74.  ► Bağ-kur Basamak Mağdurları
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız