Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

31 Ağustos 2016 Çarşamba

İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Emekli Sandığı hizmeti (5-10) yıl arası iken vefat eden eşimden dolayı 01.10.2008 tarihinden sonra tarafıma dul aylığı bağlandı - Evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?


Emekli Sandığı hizmeti (5-10) yıl arası iken vefat eden eşimden dolayı 01.10.2008 tarihinden sonra tarafıma dul aylığı bağlandı. Evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

İlgiliye bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış olduğundan ve 5510 sayılı kanuna göre evlenme ikramiyesi sadece kız çocuklarına ödendiğinden tarafınıza evlenme ikramiyesi ödenmez.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

İstifa eden bir polis memuruyum - Fiili hizmet süresi zamlarımı 4/a (SSK) hizmetlerim ile birleştirebilir miyim?


İstifa eden bir polis memuruyum. Fiili hizmet süresi zamlarımı 4/a (SSK) hizmetlerim ile birleştirebilir miyim?

Fiili hizmet sürelerine, fiili hizmet süresi zamları da ilave edilerek bildirildiğinden, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu süreler, toplam fiili hizmet süreleri birleştirilir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Devlet Memuru olarak çalışmaktayım - Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim?


Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim?

Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinizden size % 50 oranında aylık bağlanır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

30 Ağustos 2016 Salı

Çalışan Çocukların Sigortalılığı

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/

Çalışan Çocukların Sigortalılığı

- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; 
- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının (asgari ücretin brüt günlük tutarı) otuz katından fazla olmayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.

Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt Dışı İstihdam
Kayıt Dışı İstihdam Nedir, Türleri ve Nedenleri Nelerdir?

Kayıt dışı istihdam kayıt dışı ekonominin işgücü piyasasındaki bir görünümü olmakla birlikte, dünyada, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi kavramının son derecede yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.

Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı


Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

6111 sayılı Kanun ile; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere (bu öğrencilerin sağlık giderlerinin üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanması öngörülmektedir), üniversitelerde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yüksek öğrenimleri devam ettiği sürece kendileri tarafından prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmaları imkânının getirilmesi, bu öğrencilerin genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için öğretim dönemi başında genel sağlık sigortası primlerini peşin ödemeleri imkanı sağlanmıştır.


Kaynak: SGK

İŞKUR Kursiyerlerinin Genel Sağlık SigortalılığıİŞKUR Kursiyerlerinin Genel Sağlık Sigortalılığı

6111 sayılı Kanun ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden bakmakla yükümlü durumunda olmayanların, genel sağlık sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalılığı kapsamına alınması,  kursiyerlerin kendileri ile varsa bunların eş, çocuk ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden yararlanması imkânı sağlanmıştır.


Kaynak: SGK

Çırak ve Mesleki Eğitim Görenlerin Sigortalılığı

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/

Çırak ve Mesleki Eğitim Görenlerin Sigortalılığı

5510 sayılı Kanuna göre 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılırlar.

6111 sayılı kanun ile de Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden prime esas kazançları prime esas kazanç alt sınırından fazla olmayan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmış ve aynı Kanunla saha önce sigorta kapsamında olmayan zorunlu stajyerler 5510 sayılı Kanun ile kısmen sigortalılar kapsamına alınmıştır.

Kaynak: SGK

Evde El Sanatları İle Uğraşan Kadınların Sigortalılığı

Evde El Sanatları İle Uğraşan Kadınların Sigortalılığı

Kapsamı

Dışarıdan işçi almamak, işi endüstriyel tarza dönüştürmemek kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satma işlemlerini, 

Doğum Borçlanması Başvuruları

Doğum Borçlanması

Nereye, nasıl başvurulur?
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

SGK Prim Oranları

İşveren Prim Oranları

Prim Oranları

Sigortalı çalıştıran İşverenlerin SGK Primi Ödeme İşlemleri

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.

İşverenin Yükümlülükleri

İşverenin Yükümlülükleri

1) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi
Sigortalı işe giriş bildirgesi ne zaman verilmelidir?

İşyeri, İşveren ve İşyerinin SGK'ya Bildirimi

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11’inci maddesinde;
-İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler,
-İşveren ise, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar,
olarak tarif edilmiştir.

İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler

İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler

Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/10/2008) mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Kaynak: SGK

Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları

Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları

Kanunun yürürlüğe girmesiyle; mevcut sigortalılar, gelir/aylık alanlar, hak sahipleri ile bakmakla yükümlü olunan kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

Sanatçıların Sigortalılığı

Sanatçıların Sigortalılığı

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmıştır. Bu sigortalılar Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
Şartları

Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı


Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Tarım Sigortalılığı


Tarım Sigortalılığı

Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar:

Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır.

Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar:

Esnek Çalışma ve Sigortalılık


Esnek Çalışma ve Sigortalılık

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir.

Kendi nam ve hesabına Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri


Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda;

İşçilerin Yükümlülükleri


İşçi Çalışanların Yükümlülükleri

Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, hizmet akdiyle çalışanlar işverenlerince kendileri adına gerekli bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek çalışmaya başladıktan itibaren 1 ay içerisinde kendilerini Kuruma bildirebilirler.

Kaynak: SGK

Çalışanların Hakları


Çalışanların Hakları

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. 

Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların sosyal güvenlik açısından bildirimi bir yükümlülüktür.

Çalışanlara Sağlanan Haklar

Sigortalılık Statüleri


Sigortalılık Statüleri

 • Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
 • Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına tabi olarak prim ödeyenler, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
 • Bazı maddeleri mülga 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarım işlerinde hizmet akdiyle ve süreksiz çalışanlardan, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla sigortalılıkları devam edenler veya 1/3/2011 tarihinden itibaren tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
 • Mülga 1479 sayılı Kanun kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
 • Mülga 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
 • Mülga 2926 sayılı Kanuna göre tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
 • Bazı maddeleri mülga 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı primi ödeyen kamu görevlileri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
 • Bazı maddeleri mülga 5434 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olarak görev yapanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılacak ve Kanunun yürürlük tarihinden sonra da bu statüleri devam edecektir.

Kaynak: SGK

Kimler Sigortalılık Kapsamındadır?


Sigortalılık Kapsamı


 1. Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,
 2. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 3. Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar
 4. Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
 5. Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar
 6. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler,

sigortalılık kapsamındadır.

Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla;
10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olmalarına imkan tanınmıştır.

10 günden az çalışması olan sanatçıların da primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olmaları sağlanmıştır.

Kaynak: SGK

Evlenme ikramiyemden herhangi bir kesinti yapılır mı?


Evlenme ikramiyemden herhangi bir kesinti yapılır mı?

Evlenme ikramiyenizden, hak etmeden aldığınız aylıklar ve her türlü kanuni kesintiler yapılabilir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Devlet memurlarına emekli aylığı bağlanırken fiili hizmet süresi zammı dikkate alınır mı?


Devlet memurlarına emekli aylığı bağlanırken fiili hizmet süresi zammı dikkate alınır mı?

Fiili hizmet süresi zammı; emekli ikramiyesi, emekli aylığı ve tabi olunan emeklilik yaşının hesabında dikkate alınır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Eşime, Emekli Sandığından serbest seyahat kartı çıkartmak istiyorum - Ne yapmam gerekir?


Eşime, Emekli Sandığından serbest seyahat kartı çıkartmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Müracaatınızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapmanız gerekmektedir. Serbest Seyahat Kartlarının düzenlenmesi anılan Bakanlıkça yapılmaktadır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

29 Ağustos 2016 Pazartesi

Emekli Sandığından, 01.10.2008 tarihinden önce 12 ay üzerinden evlenme ikramiyesi almıştım - Yeni çıkan Yasadan (01.10.2008 tarihinden sonra) yararlanarak evlenme ikramiyemi 24 ay üzerinden alabilir miyim?


Emekli Sandığından, 01.10.2008 tarihinden önce 12 ay üzerinden evlenme ikramiyesi almıştım. Yeni çıkan Yasadan (01.10.2008 tarihinden sonra) yararlanarak evlenme ikramiyemi 24 ay üzerinden alabilir miyim?

01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alan ana, eş ve kız yetimlerin evlenmeleri halinde aylıklarının 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödendiğinden tarafınıza 01.10.2008 tarihinden sonra hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler?


Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla 8 yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum - 2010 yılında evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?


01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum. 2010 yılında evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

28 Ağustos 2016 Pazar

İki yıllık yüksekokul bitirdikten sonra 2. üniversiteyi kazandım - 25 yaşını doldurmadığım için Emekli Sandığından tekrar yetim aylığı alabilir miyim?


İki yıllık yüksekokul bitirdikten sonra 2. üniversiteyi kazandım. 25 yaşını doldurmadığım için Emekli Sandığından tekrar yetim aylığı alabilir miyim?

Kazandığınız bölüm, bitirdiğiniz bölümün devamı ise; yani 3. sınıftan devam ediyorsanız, yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak bitirdiğiniz bölümle ilgisi olmayan bir bölüme kayıt yaptırmanız halinde aylık alamazsınız.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yedek Subay olarak görev yaptığım sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?


Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yedek Subay olarak görev yaptığım sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Yedek subay olarak görev yapanlara fiilen çalıştığı her yıl için 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Emekli Sandığından emekli aylığı alıyorum - Bu aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilir mi?


Emekli Sandığından emekli aylığı alıyorum. Bu aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilir mi?

Emekli aylığınızdan genel sağlık sigortası primi kesilmeyecektir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

27 Ağustos 2016 Cumartesi

Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum - 2. kez yüksek lisans (mastır) yapmam halinde aylık almaya devam edebilir miyim?


Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. 2. kez yüksek lisans (mastır) yapmam halinde aylık almaya devam edebilir miyim?

Erkek yetimlerin 2. kez yüksek lisans yapmaları halinde yetim aylığı ödenmemektedir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olarak görev yapmaktayım - Ücretsiz izinde geçen sürelerime fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?


Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olarak görev yapmaktayım. Ücretsiz izinde geçen sürelerime fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Ücretsiz izinde geçen sürelere, fiili hizmet süresi zammı uygulanmamaktadır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Ordu vazife malulüyüm - 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malul aylığım kesilir mi?


Ordu vazife malulüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malul aylığım kesilir mi?

Vazife malullüğü aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemektedir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

26 Ağustos 2016 Cuma

Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçilerin sigortalılıkları, hangi hallerde son bulur?


Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçilerin sigortalılıkları, hangi hallerde son bulur?

1-Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,
2-İsteğe bağlı iştirakçi olarak, Emekli Sandığı ile ilgilendirildikten sonra, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışmaya başlanılması, Emekli Sandığı ile isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin, bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri hallerinde son bulur.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Doktora yapıyorum, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?


Doktora yapıyorum, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Doktora öğrencilerine yetim aylığı ödenmemektedir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Polis memuru bir bayanım - Ücretsiz iznimi borçlandım, bu sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?


Polis memuru bir bayanım. Ücretsiz iznimi borçlandım, bu sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

 Ücretsiz izinli olarak geçen sürelere, fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Devlet Memuru iken emeklilik başvurusunda bulundum - Evraklarım Kurumunuz kayıtlarına geçtikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? - Bunun için belli bir süre var mıdır?


Devlet Memuru iken emeklilik başvurusunda bulundum. Evraklarım Kurumunuz kayıtlarına geçtikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? Bunun için belli bir süre var mıdır?

İlgililerin emeklilik evrakının Kurumuz kayıtlarına geçtiği andan itibaren emekliliğin iptali mümkün değildir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

25 Ağustos 2016 Perşembe

Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alan öğrenciyim - Kayıt dondurdum, maaşımı almaya devam edebilir miyim?


Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alan öğrenciyim. Kayıt dondurdum, maaşımı almaya devam edebilir miyim?

Öğrencilik haklarından yararlanmadığınız için tarafınıza aylık ödenmez.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

4/a’lıyım (SSK), daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var - Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?


4/a’lıyım (SSK), daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?

26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; 

8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Ayrıca, 26/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında memuriyet sürelerine ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 89 ve geçici 223 üncü maddelerinde belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

24 Ağustos 2016 Çarşamba

22 yaşında bir bayanım - Beni evlat edinen annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti, tarafıma aylık bağlanır mı? - Gerekli belgeler nelerdir?


22 yaşında bir bayanım. Beni evlat edinen annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti, tarafıma aylık bağlanır mı? Gerekli belgeler nelerdir?

Bekar olması ve Emekli Sandığına tabi bir görevde çalışmaması halinde yazılı olarak müracaat etmesi şartıyla aylık bağlanır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Emekli Sandığından yetim aylığı almaktayım - Askere gidersem aylığım kesilir mi? - Askerlik dönüşü yeniden aylık alabilir miyim?


Emekli Sandığından yetim aylığı almaktayım. Askere gidersem aylığım kesilir mi? Askerlik dönüşü yeniden aylık alabilir miyim?

Yetim aylığı alırken askere giderseniz aylığınız kesilir. Askerlik dönüşü, öğrencilik durumunuz devam ediyor ve 25 yaşını doldurmamış iseniz yeniden aylığa müracaat edebilirsiniz.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Kamu Sektöründeki 4/a’lı (SSK) hizmetlerime Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?


Kamu Sektöründeki 4/a’lı (SSK) hizmetlerime Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamu da 4/a’lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla ikramiye ödenir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

23 Ağustos 2016 Salı

Emekli Sandığı Emeklisi iken ölen babamın/annemin aylığından yararlanmak isteyen bir kız çocuğum - Aylık alabilir miyim? - Gerekli olan evraklar nelerdir?


Emekli Sandığı Emeklisi iken ölen babamın/annemin aylığından yararlanmak isteyen bir kız çocuğum. Aylık alabilir miyim? Gerekli olan evraklar nelerdir?

Bekar olması ve Emekli Sandığına tabi bir görevde çalışmaması halinde yazılı olarak müracaat etmesi şartıyla aylık bağlanır.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

4 yıllık yüksekokulu bitirdim, 25 yaşını doldurmadan yüksek lisans kazandım - Aylık alabilir miyim?


4 yıllık yüksekokulu bitirdim, 25 yaşını doldurmadan yüksek lisans kazandım. Aylık alabilir miyim?

25 yaşını doldurana kadar aylık alabilirsiniz.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı alıyorum - 4/a’ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?


01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı alıyorum. 4/a’ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?

4/a’ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

Emekli Sandığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız