Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

6 Aralık 2012 Perşembe

Emekliye kapıda maaş müjdesi - BANKAMATİK KUYRUKLARINDA BEKLEMEYE SON!


10 milyon emekliye maaş müjdesi

Yaklaşık 2 milyon kişi intibak zammını beklerken; SGK'dan tüm emeklilere iyi bir haber geldi

Dilekçe vererek, 10 milyon 400 bin emekli maaşını evinde alabilecek


DİLEKÇE YETERLİ 

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tüm emeklileri ilgilendiren iyi bir haber geldi. SGK, tüm emeklilere aylıklarını evlerinde alabilecekleri bir sistem sunduğunu duyurdu. Buna göre; 10 milyon 400 bin emekli maaşını evinde alabiliyor. Emekliler, istedikleri zaman, dilekçelerini verdikleri anda emekli aylıklarını evlerinde alma imkanına kavuşuyor. Emekliler, bu sayede aylık almak için her ay banka şubelerine gitmesi gerekmiyor. Söz konusu uygulamadan yararlanmak için isteyen emeklilerin dilekçe vermesi yeterli oluyor. Dilekçeyle başvuru yapan emekli, anında evde maaş uygulamasından yararlanabiliyor. Kaynak: TAKVİM

301 TL asgariden ödeyerek SGK hizmet ( askerlik, doğum, yurtdışı ) borçlanması yapmak için acele edin - 1 OCAK 2013 TARİHİNDE ZAM GELİYOR!

Dikkat, tüm borçlanmalar 1 Ocak 2013 tarihinde zamlanıyor!

Kıymetli okurlar, yakın zamanda borçlanma yapacak olanların ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 01.01.2013 tarihi itibariyle borçlanma maliyetleri yeni asgari ücrete göre zamlanacaktır.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?
5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler Kanunun 41, 46 ve geçici 4’üncü maddeleriyle düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar, İsteğe Bağlı sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri 5510 sayılı Kanunun 41’inci madde hükümleri gereğince borçlanma yapacaklardır.

Yapılacak borçlanmalar, 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesi uyarınca şunlardır:
 1. - Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden iş yerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler.
 2. - Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.
 3. - 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri.
 4. - Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler.
 5. - Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri.
 6. - Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri-Grev ve lokavtta geçen süreler.
 7. - Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.
 8. - Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.
 9. - Yurt dışında sigortalı çalışanlar...

Yukarıda sayılan borçlanmalar için 31.12.2012 tarihine kadar müracaat edenler mevcut taban ve tavana göre ödeme yapacaklar;

MEVCUT AYLIK TABAN: 300.96 TL’dir.

1 OCAK 2013 tarihinden sonra müracaat edenler ise, zamlı rakamlardan ödeme yapacaklardır.

 İşte mevcut rakamlar:

Bir aylık taban: 300,96 TL
Bir aylık tavan: 1.956,29 TL

Bunun için borçlanma yapacakların ellerini çabuk tutup 1 Ocak 2013 tarihinden önce müracaat etmelerini tavsiye ederiz. 

Ödeme şekli: Normal borçlanmalarda tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, yurt dışı borçlanmalarında 3 ay içerisinde ödemek gerekiyor. Taksit yoktur.

Lütfi Köksal - TÜRKİYE

SGK ve GSS Prim Borçları İçin Temizlik Harekatı - Şevket TEZEL yazıyor!

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 2 

Sosyal güvenlikte pansuman niteliğindeki "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına” ilişkin getirilen değişiklikleri sizin için irdelemeye bugün de devam ediyoruz.

Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son
Tasarı ile getirilen önemli değişikliklerinden bir diğeri de Bağ-Kur sigortalılarının nevzuhur borçlarını gideriyor. Bilindiği üzere 01.10.2008’den önce Bağ-Kur sigortalıları basamaklara göre prim ödüyorlardı. Şayet öncesinde SSK, Emekli Sandığı gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi prim ödedikten sonra Bağ-Kur sigortalısı olanlar emeklilik aşamasında bunları birleştirmeye kalktıklarında yapılan intibak işlemi sonucu basamakları yükseltilmesi gereğinden hareket ederek önceki basamaklarından ödedikleri primleri düşük hale geliyor, yapılandırmalardan faydalanmış olsalar bile bu defa nizami ödedikleri yapılandırma taksitleri de yetersiz duruma düşerek yapılandırmaları bozuluyordu. Keza aynı şekilde sonradan sigorta başlangıçları vergi mükellefiyeti nedeniyle öne çekilen Bağ-Kur sigortalıları da aynı duruma düşmekten kurtulamıyordu. İşte 1479 ve mülga 2926 sayılı kanunlar kapsamında Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’a kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek. Yine bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayarak nevzuhur borçlara neden olunmayacak.

Lise-Üniversite Geçişi’nde GSS Borcu 
Çalışan genel sağlık sigortalıları, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanmakta, sigortalılık niteliğini yitirmeleri yani işten çıkmaları halinde çıkış tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadırlar. Çalışan GSS’lilerin lise ve dengi öğrenim seviyesine devam eden çocukları 20 yaşımı dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla lise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha GSS’den faydalanabilecekler. Bu durumda liseyi bitirip aynı yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler GSS borçlusu olmaktan kurtulacaklar.

Sağlık Yardımı Hakkında Yanlış Kanal-Doğru Kanal Ayrımına Son
Kaldırılan bir diğer fuzuli işlem ise sağlık yardımından yararlanma ile ilgili. Buna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin SGK’ca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyerek lağvedilecek. Örneğin kendisi 4/a sigortalısı yahut isteğe bağlı 4/b sigortalısı olmasına karşın memur eşinden dolayı sağlık yardımından yararlanan bir sigortalıya haddizatında değişen bir şey olmamasına rağmen yanlış kanaldan sağlık yardımı aldığından bahisle işlem yapılıyordu.

Şevket  Tezel - Sözcü

Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor - SGDP PRİM BORCU OLANLAR OKUSUN!

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 1 

Vatandaşlarımızda sosyal güvenlik bilincinin tam olarak oluşmamış olması, eğitim düzeyi ne olursa olsun yayımlanan tüm vatandaşların yasaları tamamen bilme gibi bir yükümlülüğü varsayılması, sosyal güvenlik sistemimizin bugüne kadar yapılmış müteaddit müdahalelerle ancak uzmanlarınca içinden çıkılabilir hale gelmesi gibi nedenlerle sıkça oluşan SGK-Vatandaş anlaşmazlıklarını kısmen önemli ölçüde giderecek önemli adım TBMM’den geldi.  Biz de bu yasa tasarısı ne getiriyor sizin için inceleyip bu köşeden size duyurmaya çalışacağız.

Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor
SSK, Emekli Sandığı ve özel banka emekli sandıkları emeklisi olmasına karşın bağımsız olarak (Bağ-Kur sigortalısı gibi) çalışmaya devam eden vatandaşlarımızdan 2003 Eylül ayından itibaren SGDP primi ödeme mecburiyeti getirilmişti.

Tabii bu çalışmaları tespit olununcaya kadar ödenmeyen prim borçları tespit edildiğinde uygulanan gecikme faizi ve cezalarıyla adeta ödenemez boyutlara ulaşıyordu. 

2006-2008 ve 2011 yılı yapılandırmaları bu borçları önemli ölçüde ödenebilir seviyeye indirerek tasfiye etse de hala sonradan fark edilen ve bu yapılandırmalarda da ödenmeyen önemli bir borç miktarı var. İşte bu borçlara ve fer’ilerine de çıkacak yasanın yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapma halinde 6111 sayılı Prim Yapılandırma Kanunu (2011 Yapılandırması) kapsamında ödeme imkânı getiriliyor. 

Kamuda Çalışan Emeklilerin Borçları
Keza 27.04.2005 tarihinden itibaren kamuda emeklilerin çalışmasının yasaklanmasına rağmen görevlerine emekli aylıklarını kestirmeden devam eden emekliler için doğan borçlar da aynı başvuru süresi içinde müracaatla 6111 sayılı Yasa kapsamında avantajlı olarak ödenebilecek. Ayrıca kamuda çalışmaya başladığı için emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin bu kamu kapsamındaki sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilecek ve aylıkları yazılı istek şartı aranmaksızın yeniden bağlanacak.

Şevket  Tezel - Sözcü

Emeklilik yaşının yükseleceğine ilişkin duyumlar alan yakınım tedirgin olmuş emekli olmak için askerliğini borçlanmalı mı borçlanırsa kaç TL'den borçlanmalı?

Soru: 1963 doğumlu ve 20.10.1988’dan bu yana çalışan bir yakınım emeklilikle ilgili bir takım bilgileri öğrenmek istiyor. Halen 7869 günü olan yakınım askerliğini 1983-1984 yıllarında yapmış. Emeklilik yaşının yükseleceğine ilişkin duyumlar aldığından tedirgin olmuş. Askerliğini borçlanmalı mı? Borçlanırsa kaç TL’den borçlanmalı? İsmi Saklı

Cevap: Yakınınız askerliğini borçlanırsa hemen 2013 yılı içindeki doğum gününde emekli olabilir. Askerlik borçlanmasının aylığa etkisinin ne olacağı hususu için hizmet dökümünü görmem gerekiyor. Dönemi itibariyle asgari rakamdan borçlanmasının doğru olacağını ise şimdiden söyleyebilirim. 

Şevket  Tezel - Sözcü

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir? - Kaskoda Hasarsızlığı Bozmayan Haller Nelerdir?

Hasarsızlık İndirimi Nedir Nasıl Yararlanılır? 


Sigortalılarımızın en çok üzerinde durduğu konulardan birisi de kasko poliçelerindeki hasarsızlık indirimidir. Çünkü hasarsızlık indirimi, kasko poliçenizin primini % 65'e varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir ve sizin tasarruf etmenizi sağlar... 


Kasko poliçenizi alırken hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlığı bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir. 
En çok karşılaşılan hasarlara göre hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir: 

%100 rücu durumu: Tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlığı bozmayan tek durum % 100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelenmelidir ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir. 

Radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları: Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda, sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirimi bu hasardan dolayı etkilenmez. Bazı şirketlerde ise böyle bir uygulama olmayıp, radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir. 

Mini hasar: Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama sadece bazı sigorta şirketlerinde geçerlidir. Kimi sigorta şirketleri mini hasar teminatı ile bu tip hasarların poliçe ya da eklerinde yazılı şartlar ve limitlerle karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadır. 

Genel olarak yukarıda bahsetmiş olduğumuz hasar türlerinin dışındaki tüm hasarlar, poliçenin hasarsızlık indirimini bozmakta ve poliçenin hasarsızlık indirim oranını düşürmektedir.  Kaynak: Burak Kaan Karataş / Sigorta Danışmanı 

Mavi Kart sahiplerine emeklilik hakkı müjdesi - MAVİ KART NEDİR?

Başbakan’dan süper müjde

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayan Türklere oy hakkından sonra, şimdi de Mavi Kart sahiplerine emeklilik hakkı tanınmasını istedi. Mavi Kart uygulamasının yılbaşında bakanlar kurulunda ele alınmasından sonra Erdoğan’ın, “Sadece mavi kart yetmez, emeklilik hakkı da tanınsın” uyarısı üzerine, yasaya eklenmek üzere yeni bir düzenleme üzerinde çalışılmaya başlandı.

SGK İLE MÜZAKERE

ÇALIŞMAYI Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yürütüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, olumlu sonuç alınması halinde yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. 90’larda hayata geçen ancak uygulamada sorun yaşanan mavi kart uygulaması yılbaşında bakanlar kurulunda ele alınarak yeniden düzenlenmişti.

MAVİ KART NEDİR?

MAVİ Kart, Türk vatandaşlığından bakanlar kurulunun bilgisi dahilinde çıkan Türklerin, Türkiye’deki haklarını güvence altına alıyor. Yeni düzenlemeye göre Mavi Kart sahiplerine TC kimlik numarasına benzer bir kimlik numarası verilecek. Vatandaşlar bankalarda, tapu işlemlerinde, ya da cep telefonu alırken bu numarayı kullanabilecek. Mavi Kart sahiplerinin Türkiye’de seçme ve seçilme hakkı yok.

Yahya BOSTAN / ANKARA - SABAH AVRUPA

Almanyalı Türklerin çifte vatandaşlık talebi - 20.000 İMZA DAHA GEREKİYOR!


Almanya’lı Türklerin çifte vatandaşlık atağı

Çifte vatandaşlığın yürürlüğe girmesi için açılan imza kampanyası yarın sona eriyor. Henüz, 20 bin imza eksik

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’e doğrudan öneri ve isteklerin bildirilebileceği  www.dialog-ueber-deutschland.de sitesinde yer alan çifte vatandaşlık talebine imza desteği için son 2 gün. Çifte vatandaşlığa imkan tanınmasını öngören taslağa destek verenlerin sayısı 60 bini geçti. Türk vatandaşı Ali Söylemezoğlu tarafından 3 Nisan tarihinde başlatılan kampanya 15 Nisan tarihinde sona erecek. Amaç 80 bin imza toplamak. İnternet sitesinde en çok oy alan konu başlıkları Başbakan Angela Merkel tarafından incelenecek. Oy kullanmak için  https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20-Vorschlaege/10-Wie-Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=16546 internet adresine girdikten sonra “Ja, ich unterstütze diesen Vorschlag” yazılan yere tıklamak ve çıkan şifreyi yazmak gerekiyor.

Kaynak: İbrahim TAŞ / KÖLN - SABAH AVRUPA

Almanya'da Türk vatandaşı olarak yaşayan birisi bedelli askerliğini gerçekleştirmiş ve yıllar sonra sadece Alman vatandaşı olmuşsa bu kişi askerlik bedelini Türkiye'den geri alabilir mi?

Askerlik bedelini geri alabilirmiyim?

Mustafa TÜRKMEN / ALMANYA: Almanya’da Türk vatandaşı olarak yaşayan birisi bedelli askerliğini gerçekleştirmiş ve yıllar sonra sadece Alman vatandaşı olmuşsa bu kişi askerlik bedelinin iade ettirebilir mi? Şayet oluyorsa nasıl bir yol izlemeli?

YANIT: Bedelli ödemesi yapılmış ve bu görevin yapıldığı sayılmış. Sonra bir başka ülke vatandaşlığına geçmiş olsa dahi iade olmaz Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle çıkan veya Türk vatandaşlığını kaybettirilenlere bu durumun belirlenmesi halinde geri iade olur. Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

Almanya'da çalıştığım firmam kapanıyor anlaşmalı çıkış alırsam işçi bulma kurumu üç ay issizlik parası kesintisi uygular mı?

ANLAŞMALI İŞ ÇIKIŞI SORUN OLUR MU?

Mehmet ÖZTÜRK / ALMANYA: 31.12.2013’te firmam kapanıyor. Anlaşmalı çıkış alırsam işçi bulma kurumu aldığım tazminat, sorar mı üç ay issizlik parası kesintisi uygular mı?

YANIT: Mehmet Bey. Anlaşmalı çıkış almak demek fiilen iş devam ediyor algısı ve uygulaması mevcut. Hukuki yol dışında bir işlem yapmamak yararınıza olacaktır. Çalışan azaltma yoluna gidip zımnen işyeri bağlantınız olacaksa sorun olur.

Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

Ev hanımıyım 1981 yılında evlendim ve Almanya'ya geldim kaç yaşında emekli olur ne kadar aylık alırım?

EMEKLİLİK İÇİN EK PARA ÖDEMEM GEREKİR Mİ?

Nilgün SENGİL / ALMANYA

Ev hanımıyım. 05.06.1961 doğumluyum. 1974 yılında Türkiye’de SSK başlangıcım var. 1981 yılında evlendim ve Almanya’ya geldim. 3 yıl Almanya’da çalıştım ve 3 çocuk annesiyim. Ne kadar ödeme yapmam lazım? Kaç yaşında emekli olur ve ne kadar aylık alırım?

YANIT: 3600 güne tamamladığınız anda emekli olursunuz. Almanya ve ülkemiz sürelerinizi birleştirdiğimizde 3600 gün ediyor ise hiç para ödemeden de emekli olabilirsin. Bu durumda alacağınız aylık kısmi sözleşme aylığı olur. Tüm hesaplamaları yapabilmek ve ödeyeceğiniz miktarı söylemek için ülkemizde kaç gün çalıştığınızı bilmek gerekir.

Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

1976 doğumluyum 2001 yılından 2009 senesine kadar Almanya'da çalıştım benim emeklilik durumum nasıl olacak?

17 YAŞINDAKİ SİGORTALILIĞIM NE OLUR?

Ali ÇİÇEK / ALMANYA

1976 doğumluyum. 1993 yılından 2001 yılına kadar SSK’lıydım. 2001 yılından 2009 senesine kadar ise Almanya’da çalıştım. Şimdi ise 2009 yılı itibarıyla SSK’lıyım. Benim emeklilik durumum nasıl olacak? Almanya’daki primler duruyor.

YANIT: Her ne kadar ülkemizde 17 yaşında çalışmaya başlamış iseniz de prim gün sayınız geçerli olup sigortalılık süresinde 18 yaşını doldurduğunuz tarih esas alınır. 54 yaş ve 5675 günü tamamladığınızda emekli olursunuz. Bu durumda en erken 2030 yılında emeklilik hakkını kazanırsınız. Tabi bu arada maluliyet durumunuz veya diğer durumlar olmaz ise.

Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

Almanya'daki ikamet süreleri ve çalışma sürelerini 23 yıl borçlanmak istersek eşim kaç yasında emeklilik hakkı kazanır?

EŞİM BAĞ-KUR’DAN MI SSK’DAN MI EMEKLİ OLUR?

Ugur BEKTAS / ALMANYA: Esim 1970 dogumlu. 1988 yılından Eylül 2008 ayına kadar çalısması var. Bu arada 3 çocuk izni var. Ilk yurtdısı borçlanma talebine cevap Bag- Kur’dan geldi. Biz buna iptal dilekçesi yazıp geri gönderdik. Esim 1 ay önce Türkiye’de 15 günlük sigortalı çalıstı. Yeniden talepte bulunacagız. Hem çalısma sürelerini hem Almanya’da ikamet sürelerini toplam 23 yıl borçlanmak istersek kaç yasında emeklilik hakkı kazanır ve SSK’dan mı hesaplama yaparlar? Esim SSK kapsamında 30 Aralık 2011 giris tarihi, 12 Ocak 2012 çıkıs tarihi. 

YANIT: SSK kapsamında emekli olmak için mutlak surette bu kapsamda ülkemizde bir tescil yaptırılmıs ve prim ödenmis olması gerekir. Esiniz adına 23 yıl borçlanıp 78.328 TL öderseniz 45 yasında SSK kapsamında emekli olur. 

Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

Muhteşem Yüzyıl dizisine sert göndermeler - TARİHİMİZ HAREMDEN İBARET DEĞİL!


Başbakan'dan ikinci Muhteşem Yüzyıl Çıkışı

Başbakan'dan ikinci Muhteşem Yüzyıl Çıkışı

Başbakan Erdoğan, isim vermeden yine Muhteşem Yüzyıl dizisine sert göndermelerde bulundu.

Çin bile böyle yaparsa - 45 ÜLKEYE VAR BİZE YOK!


45 ülkeye var Türkiye'ye yok

45 ülkeye var Türkiye'ye yok

Türkiye, vatandaşları , Çin'in başkenti Pekin'de 72 saat vizesiz kalabilecek ülkeler içinde yer almadı.

Kar yağışı beklenen iller - ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ BİLE!


Kış geldi Ankara beyaza büründü

Kış geldi Ankara beyaza büründü

Başkent'te kar yağışı başladı. Kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Bağ-kur hizmetim 5 yılı aştığı için Bağ-kur prim borcunu sildirmek mümkün müdür?

Her 5 yıldan fazla Bağ-Kur prim borcunu sildirmek mümkün değil


Soru: Temmuz 2006 yılı kayıt yaptırdığım Bağ-Kura bugüne kadar hiç prim yatırılmadı. 5 yılı aştığı için borcu sildirmek mümkün müdür?

Dildar TAYFUR

Cevap: Maalesef mümkün değil. Çünkü, 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 5 yıldan fazla prim borcunuz yok. 30 Nisan 2008’e kadar 5 yıldan fazla prim borcu olanların sigortalılıkları, hiç prim ödemeyenlerin tescil tarihi itibariyle, prim ödeyenlerin ise, primi ödenen son ay sonu itibariyle durduruldu. Ve prim borçları silindi. 


Ekrem SARISU - POSTA

4500 ödenmiş SGK günüm var emeklilik için kaç prim günüm olması lazım?

Kasım 2013 ayında emekli olmanız mümkün


Soru: 25 Ekim 1962 doğumluyum.1 Ocak 1991 sigorta girişim var. 20 ay askerliğim var. 4500 ödenmiş sigorta günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Askerliğimi yatırmamış haliyle 4500 günüm var. Kaç prim günüm olması lazım?

Turhan GÜNTÜRK

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Ara vermeden 1025 gün daha prim ödeyerek 4500 gün priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz(Ekim 2015 ayında)


Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız anlaşılıyor. Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 20 ay geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra, ara vermeden 350 gün daha prim ödeyerek, askerlik borçlanmasıyla 5100 güne yükselecek olan prim ödemenizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.(ara vermeden prim öderseniz Kasım 2013 ayında)


Ekrem SARISU - POSTA

26 Nisan 2000 tarihinden beri Bağ-Kura aralıksız kayıtlıyım ne zaman emekli olabilirim?

58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz


Soru: 15 Mayıs 1976 doğumlum. 26 Nisan 2000 tarihinden beri Bağ-Kura aralıksız kayıtlıyım. 18 ay askerlik borçlanmamı da yatırdım. Ne zaman emekli olabilirim?

Bayram MEHMETOĞLU

Cevap: Emekli olmak için; 25 tam yıl prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 26 Ekim 2023 tarihine kadar prim ödeyerek toplam priminizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 15 Mayıs 2034 tarihinde emekli olabilirsiniz.  


Ekrem SARISU - POSTA

Maaşlı emeklilik tarihim ne zaman?

Fiili hizmet süresi zammı emekli olacağınız yaşı 2 yıl 9 ay düşürmekte


Soru: 12 Mayıs 1971 doğumluyum. 27 Şubat 1991-27 Ağustos 1992 Tarihleri arasında 18 ay Askerlik hizmetimi Er olarak yaptım. 22 Kasım 1994 – 22 Kasım 2005 Tarihleri arasında 11 yıl TSK da Uzman Erbaş olarak görev yaptım. Görevim sırasında 540 gün askerlik borçlanması yaptım ve 07 Kasım 2007  tarihinden buyana bir kamu kurumunda memur olarak görev yapmaktayım. Maaşlı emeklilik tarihim ne zaman?

Ali Can DEMİRCİ

Cevap: Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. İki yıl 9 ay olan fiili hizmet süresi zammınız, emekli olacağınız yaş haddini 53 ten 50 yaş 3 aya düşürmektedir. 15 Ağustos 2017 ye kadar çalışarak fiili hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 50 yaş 3 ayı dolduracağınız 12 Ağustos 2021 tarihinde emekli olabilirsiniz. 


Ekrem SARISU - POSTA

Yaş haddinden daha erken emeklilik

Yaş haddinden daha erken emekli olabilirsiniz


Soru: 1 Ocak 1956 doğumluyum. 15 Şubat 1983'den başlangıçlı 664 gün  Bağ-Kur primim var.1 Mart 2003 tarihine kadar SSK’ya 2366 gün prim ödemem var. Askerliğimi 2 Mart 1976 yaptım. 600 gün askerlik borçlanmasını yaptım. Ve bedelini ödedim. 1 Haziran 2012 'den beri de SSK’lı olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
Hanifi YENİKÖY/KAHRAMANMARAŞ


Cevap: Bağ-Kur prim ödemeniz ve başlangıç tarihinden önce yaptığınız 20 ay askerliğinizi borçlanmanız SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. 1284 gün daha prim ödeyerek 3791 gün olan priminizi 5075 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. (ara vermeden prim öderseniz 5 Mayıs 2016’da)


Ayrıca bundan sonra prim ödemeseniz de, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 59 yaş şartlarına tabi olarak, 59 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2015 tarihinde yaş haddinden emekli olmanızda mümkün. Bu seçenekle emekli olmanız avantajlı.

Ekrem SARISU - POSTA

Sigorta başlangıç tarihim 6 Mayıs 1987 olup 500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olurum?

Primi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz


Soru: Doğum tarihim 15 Nisan 1962, sigorta başlangıç tarihim 6 Mayıs 1987 olup, Şuan da 500 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum?
Ayten DOĞAN


Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 3100 gün daha prim ödeyerek, 500 gün olan priminizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.(ara vermeden prim öderseniz Temmuz 2021 de) 1987’den sonra aralarında iki yıl süre olan ve doğum sonrasındaki iki yıllık sürelerde sigortalı çalışma olmayan iki doğumunuz varsa, doğum borçlanması yoluyla 1440 gün kazanmanız mümkün. Doğum borçlanması yoluyla 1440 gün kazanmanız halinde, 1660 gün daha prim ödeyerek toplam prim ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 15 Nisan 2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.


Ekrem SARISU - POSTA

Kız çocuğu Emekli Sandığı yetim maaşından annesi adına feragat ederse yetim maaşının yüzde kaçı annesine devrolur?

Kızınız aylığından feragat ederse aylığının yarısı size geçer

Soru: Vefat eden Emekli Sandığı mensubu eşimden dolayı 26 yıldır kızım ile dul ve yetim maaşı almaktayız. Kızım bugün 28 yaşında bekâr ve çalışıyor. Kendisinin maddi durumu iyi olduğu için yetim maaşından annesi adına feragat etmek istiyor. Yetim maaşının yüzde kaçı annesine devrolur.
Figen BOZKURT
Cevap: Emekli Sandığı emeklisi veya memur değilseniz, eşinizin aylığının yüzde 60’şını dul aylığı olarak alıyorsunuz. Kızınızda yüzde 30 unu alıyor. Kızınız aylık hakkından feragat ettiğinde, aylık bağlama oranınız yüzde 75’e yükseleceğinden eşinizin aylığının yüzde 75’ini almaya başlarsınız. Bir anlamda kızınızın aldığı aylığın yarısı size geçmiş olur. Başka bir ifadeyle, kızınızın aylığının tamamı değil yarısı size geçer.


Şayet memursanız veya memur emeklisiyseniz şuan eşinizin aylığının yüzde 50 sini dul aylığı olarak almaktasınız. Kızında yüzde 30 nu alıyor. Kızınız aylık almaktan feragat ettiğinde, yüzde 50 olan aylık oranınız değişmeyeceğinden, almakta olduğunuz aylık artmaz.


Ekrem SARISU - POSTA

Kendi iş yerimde sigortalı çalışarak emekli olabiliyor muyum?

Kendi işyerinizde sigortalı çalışamazsınız


Soru: 5 Mayıs 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Aralık 1991’dir. 3600 günü Ocak 2007 ayında doldurdum. Şu anda ödediğim prim gün sayım 5275 gündür. 1993 senesin de askere gittim ve prim ödemedim. Acaba ne zaman emekli olurum? Ve yaştan beklerken prim ödeyecek miyim? Bir sorumda ben şuan bir işyeri açsam, Bağ-Kurlu mu olacağım? Yoksa kendi yerimde sigortalı olabiliyor muyum?  Eğer şu şartlarda Bağ-Kurlu olursam ne zaman emekli olurum?

Cem TÜRKSEVER

Cevap: Emekli olmak için;25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. 325 gün daha prim ödeyerek, 5275 gün olan priminizi 5600 güne tamamlamanız şartıyla, 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Mart 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Primi doldurduktan sonra emekli olunacak yaş dolana kadar çalışma zorunluluğu yok. Ancak, doğru olanı emekli olunacak tarihe kadar yüksek kazanç üstünden prim ödemektir.


İşyeri açarsanız Bağ-Kurlu olmak zorundasınız. Ancak, başka bir işyerinde sigortalı çalışmanıza da mani bir durum yok. İşyeri açar başka bir işyerinde sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödeyebilirsiniz. Fakat kendi işyerinde sigortalı çalışamazsınız. Bağ-Kurlu olduğunuzda emekli olmak için, toplam priminizi 9000 güne tamamlamak zorundasınız. Bağ-Kurda hangi yaşa tabi olduğunuzu hesaplayabilmek için, 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle prim ödeme gün sayınızı bilmememiz gerekiyor. Ancak 53 yaşından daha yüksek bir yaşa tabi olduğunu belirtebiliriz. 


Ekrem SARISU - POSTA

Engellilere tanınan haktan yararlanarak nasıl emekli olunur?

Vergi indirim hakkı alırsanız engellilere tanınan haktan yararlanırsınız


Soru: 25 Ocak 1979 doğumluyum. 1 Ekim 1993’de  SSK’lı oldum. Yüzde 55 özürlü raporum var. Bugüne kadar 3270 gün prim ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Arıca ameliyat  rapor günlerimi ve 3 ay askerlik dönemimi borçlanabilir miyim? Prim gün olarak ödeyebilir miyim?

 Muharrem İPEK

Cevap: Vergi indirim hakkı alırsanız özürlülere tanınan erken emeklilik  hakkından yararlanırsanız. Vergi indirim hakkı aldığınızda, emekli olmak için; 6 Ağustos 2003 tarihi itibariyle sizin gibi 9 yıldan fazla 6 yıldan az süredir sigortalı olan vergi indirim hakkı almış 3 ncü derece engellilere tanınan 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün prim ödeme şartlarına tabi olursunuz.  490 gün daha prim ödeyerek 3270 gün olan priminizi 3760 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.  


Ekrem SARISU - POSTA

Araç sahipleri için en uygun Kasko seçenekleri!Nefes testiyle kanser teşhisi - MEVCUT YÖNTEMLER NASIL?


Nefes testiyle kanser teşhisi

Bilim adamları, bir kişinin bağırsak kanseri olup olmadığını nefes testi ile tespit edebilecekleri bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı

Testin başarılı olup olmadığı konusunda yapılan denemelerde, çoğu hastanın vücudundaki tümör aktivitesinin etkileri nefes üzerinden tespit edilebildi.

British Journal of Surgery'de yayımlanan çalışmanın, yüzde 76 oranında başarılı olduğu ifade edildi.

KULLANIMA GEÇİLMESİ UZUN ZAMAN ALACAK

Ancak, bir başka bilim adamı tam olarak güvenilir bir nefes testinin genel nüfus için erişilebilir hale gelmesinin uzun zaman alacağını açıkladı.

Bilim adamları başka kanser türlerinin de nefes testi ile tespit edilebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bağırsak kanserinin erken teşhis edilip tedaviye başlanması durumunda güçlü bir iyileşme şansı bulunuyor.

Ancak genel olarak kanser türlerini, hastalığın seyri ilerleyene kadar teşhis etmek çok mümkün değil.

MEVCUT YÖNTEMLER NASIL? 

Bağırsak kanseri için mevcut tarama testlerinde, dışkıdan alınan kan üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ancak bu testlerde başarı oranı yüksek olmadığından, başka testler de gerekli oluyor.

Nefes testi teknolojisi, tümör faaliyetlerinin sağlıklı bir insanda mevcut olması pek mümkün olmayan bazı etkilere yol açtığı varsayımı üzerinden hareket ediyor.

İtalya'nın güneyindeki Bari hastanesinde, bağırsak kanseri olan 37 hasta ile kontrol grubu olarak kullanılan 41 kişinin nefesleri karşılaştırıldı.

İlk testlerde yüzde 85 başarı oranı kaydedilirken, genel başarı oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti.

BBC TÜRKÇE
 1. Emekliye kapıda maaş müjdesi - BANKAMATİK KUYRUKLARINDA BEKLEMEYE SON!
 2. 301 TL asgariden ödeyerek SGK hizmet ( askerlik, doğum, yurtdışı ) borçlanması yapmak için acele edin - 1 OCAK 2013 TARİHİNDE ZAM GELİYOR!
 3. SGK ve GSS Prim Borçları İçin Temizlik Harekatı - Şevket TEZEL yazıyor!
 4. Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor - SGDP PRİM BORCU OLANLAR OKUSUN!
 5. Emeklilik yaşının yükseleceğine ilişkin duyumlar alan yakınım tedirgin olmuş emekli olmak için askerliğini borçlanmalı mı borçlanırsa kaç TL'den borçlanmalı?
 6. Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir? - Kaskoda Hasarsızlığı Bozmayan Haller Nelerdir?
 7. Mavi Kart sahiplerine emeklilik hakkı müjdesi - MAVİ KART NEDİR?
 8. Almanyalı Türklerin çifte vatandaşlık talebi - 20.000 İMZA DAHA GEREKİYOR!
 9. Almanya'da Türk vatandaşı olarak yaşayan birisi bedelli askerliğini gerçekleştirmiş ve yıllar sonra sadece Alman vatandaşı olmuşsa bu kişi askerlik bedelini Türkiye'den geri alabilir mi?
 10. Almanya'da çalıştığım firmam kapanıyor anlaşmalı çıkış alırsam işçi bulma kurumu üç ay issizlik parası kesintisi uygular mı?
 11. Ev hanımıyım 1981 yılında evlendim ve Almanya'ya geldim kaç yaşında emekli olur ne kadar aylık alırım?
 12. 1976 doğumluyum 2001 yılından 2009 senesine kadar Almanya'da çalıştım benim emeklilik durumum nasıl olacak?
 13. Almanya'daki ikamet süreleri ve çalışma sürelerini 23 yıl borçlanmak istersek eşim kaç yasında emeklilik hakkı kazanır?
 14. Muhteşem Yüzyıl dizisine sert göndermeler - TARİHİMİZ HAREMDEN İBARET DEĞİL!
 15. Çin bile böyle yaparsa - 45 ÜLKEYE VAR BİZE YOK!
 16. Kar yağışı beklenen iller - ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ BİLE!
 17. Bağ-kur hizmetim 5 yılı aştığı için Bağ-kur prim borcunu sildirmek mümkün müdür?
 18. 4500 ödenmiş SGK günüm var emeklilik için kaç prim günüm olması lazım?
 19. 26 Nisan 2000 tarihinden beri Bağ-Kura aralıksız kayıtlıyım ne zaman emekli olabilirim?
 20. Maaşlı emeklilik tarihim ne zaman?
 21. Yaş haddinden daha erken emeklilik
 22. Sigorta başlangıç tarihim 6 Mayıs 1987 olup 500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olurum?
 23. Kız çocuğu Emekli Sandığı yetim maaşından annesi adına feragat ederse yetim maaşının yüzde kaçı annesine devrolur?
 24. Kendi iş yerimde sigortalı çalışarak emekli olabiliyor muyum?
 25. Engellilere tanınan haktan yararlanarak nasıl emekli olunur?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız