Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

3 Nisan 2014 Perşembe

Vergi mükellefi ve şirket ortağı olanlardan kısmi süreli SSK'lı çalışanların dikkatine - YENİ SGK DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI - Ali TEZEL yazdı!


Vergi mükellefi ve şirket ortakları Sosyal Güvenlik Kurumu size yeni bir tuzak kurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu, ortada herhangi bir yasa değişikliği olmadığı halde daha önce çeşitli genelgeler ve en son 2013/11 sayılı genelge ile SSK ve Bağ-Kur çakışmasına 2014/5 sayılı genelge ile yeni düzenleme getirdi... Vergi mükellefi ve şirket ortağı olanlardan kısmi süreli SSK'lı çalışanların, 30 günden eksik süreleri için Bağ-Kur zorunluluğu getirdi...

 

DAHA ÖNCEKİ UYGULAMA

5510 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesinde, 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile SGK, yayınladığı 2013/11 sayılı birleştirilmiş genelgede diyordu ki; esasen vergi mükellefi, şirket ortağı veya tarımsal faaliyeti sebebiyle Bağ-Kur'lu (4/B) sayılması gereken sigortalılar, ayda bir gün daha olsa bir başka işyerinden SSK'lı olurlarsa, Bağ-Kur hiç devreye girmez, kişi SSK'lı sayılır deniyordu. Buna bir de ekleme yapıp, dilerlerse de dilekçe verip SSK'daki aylık 30 günden eksik kalan süre için Bağ-Kur'a prim ödeyeceğim diyebilirler. Ödedikleri 30 günden eksik sürelerdeki Bağ-Kur primleri de SSK'ya sayılır dediler.

 

ŞİMDİ GENELGE İLE TUZAK KURDULAR

Diyorlar ki, aslında Bağ-Kur'lu olması gereken vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı veya tarımsal faaliyette bulunanlar, bir başka işveren yanında ayda 30 günden az çalışıyorlarsa, ister dilekçe versinler ister vermesinler 30 günden eksik süreler için mutlaka Bağ-Kur primi ödeyecekler. Üstelik yasaya aykırı bir şekilde SSK'lı bildirilenler SSK'ya, 30 günden eksik olan süreler için ödeyecekleri Bağ-Kur primleri de Bağ-Kur'a sayılacak.

 

İŞTE 2014/5 SAYILI GENELGENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

 “5- Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetlerin çakışması

4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar (eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam), tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilen (eksik gün nedeni 7- Puantaj kaydı) ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların (eksik gün nedeni 17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) aynı anda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda sadece çakışan süredeki (b) bendine tabi sigortalılıkları iptal edilecektir. Çakışma sürelerinin tespitinde her bir ay için ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. Bu durumda, ay içinde kısmi çalışılan süreler dışında kalan sürede (b) bendine tabi sigortalılık geçerli sayılacağından sigortalılar ayrıca (b) bendi kapsamında prim ödemek için yazılı talepte bulunmayacaklardır.

Sigortalıların ay içindeki (a) ve (b) bentlerine tabi gün sayılarının hesabında ay 30 gün kabul edilecek (b) bendine tabi gün sayısı (a) bendine ilave edilerek hesaplanacaktır. Sigortalının (a) bendine tabi işe girdiği ay içinde işten çıktığı ay için parmak hesabı yapılarak işlem yapılacaktır. Artık güne ait kazançlar sigortalının prime esas kazancına ilave edilecektir. Ay içinde giriş ve çıkış tarihi bulunmuyorsa kısmi çalışılan aylarda (a) bendi kapsamındaki sigortalılık ayın ilk gününden itibaren başlatılacaktır. (b) bendine tabi sigortalılık ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği günü takip eden günden itibaren başlatılacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kısmi süreli olarak çalışanlar bu süreleri dışında kalan günleri (b) bendine tabi zorunlu çalışmaları ile tamamladıklarından kalan sürelerinde kısmi süreleri olarak (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olamayacakları gibi genel sağlık sigortalısı olarak bu süreleri ayrıca tamamlamayacaklardır.

Sigortalıların ay içinde birden fazla işyerinde çalışmaları halinde “06” ve “17” numaralı eksik gün nedenleri dışında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi diğer çalışmaları da toplanacak, sigortalılar kalan günler için (b) bendine tabi sigortalı sayılacaktır. Birden fazla çalışması toplam 30 gün olan sigortalılar hakkında (b) bendine tabi prim alınmayacak olup, bu Genelgenin “4- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olarak aynı anda prim ödenmiş hizmetlerin değerlendirilmesi” başlıklı bölüm doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Kanunun 67 nci maddesine 25/2/2011 tarihinden ilave edilen beşinci fıkra ile bu tarihten itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarına göre ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıklarının devam edeceği hüküm altına alındığından bir ayı aşan kısmi çalışmalarda eksik gün nedeni “06”, “07” ya da “17” olup, ay içinde “0” gün ve “0” kazanç bildirilen kayıtlar, eksik gün nedeni “7-Puantaj kaydı” ve “12-Birden fazla” ve “13-Diğer” seçilenler ya da “0” gün ve “0” kazanç bildirimin sürekli olarak yapıldığı tespit edilenler hakkında (a) bendi kapsamında bildirilen çalışmanın fiili olup olmadığı hususu araştırılarak sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

Örnek 1- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olup, 40,00 TL günlük kazanç üzerinden prim ödeyen ve 28/1/2014 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında her ay 5 gün kısmi süreli (eksik gün nedeni 06) olarak ve işverenince 40,00 TL günlük kazanç üzerinden çalışmaya başlayan sigortalı 2014 yılı Ocak ayında 27 gün (b) bendine, 4 gün (a) bendine tabi sigortalı olacak, takip eden aylarda (b) bendine tabi sigortalılığı 25 gün olarak bildirilecektir. Sigortalının 2014 yılı Mayıs ayında 15 gün kısmi istihdama tabi çalıştığı varsayıldığında Mayıs ayında 15 gün (b) bendine tabi sigortalı sayılacaktır.

 

 

Yıl

Sigortalılık Statüsü

İşe Giriş Tarihi

Toplam

Gün

Aylık Bağlamada Dikkate Alınacak

Gün

PEK

2013Aralık

4/b

-

30

30

1200,00

2014 Ocak

4/b

 

27*

30

1080,00

4/a

28/1/2014

4

160,00

2014 Şubat

4/b

 

25

30

1000,00

4/a

 

5

200,00

2014 Mart

4/b

 

25

30

1000,00

4/a

 

5

200,00

2014 Nisan

4/b

 

25

30

1000,00

4/a

 

5

200,00

2014 Mayıs

4/b

 

15

30

600,00

4/a

 

15

600,00

* Sigortalıya ay içinde giriş ve çıkış işlemi yapılacağından (4/b) günleri parmak hesabı yapılarak belirlenecektir. 

 

Kısmi süreli çalışanlara ilişkin hizmet çakışmalarında bu Genelge ile düzenlenen hususlar doğrultusunda Genelgenin yayım tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek olup, 1/3/2011 tarihinden itibaren kısmi süreli çalışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı sona erdirilenlerin çakışan süreler dışındaki primlerini ödemek için talepte bulunmaları halinde, söz konusu aylar (b) bendi kapsamında 30 güne tamamlanıp hizmet süresi olarak değerlendirilebilecektir. Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılık hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.”

 

4- “2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonraki Hizmetlerin Çakışması” başlıklı ikinci bölümün “6.4- 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ile 4 üncü maddeye tabi geçen çalışmaların çakışması”alt başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

Ali TEZEL - GAZETE HABERTÜRK

--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayınWEB SİTEMİZE SON EKLENEN HABERLER
 1. Bağ-Kura geriye yönelik kayıt hakkı verilme ihtimali hk.
 2. Sosyal güvenlikte yapılacak kritik düzenlemeler hk.
 3. Adınıza para yatırılmış olabilir - ADINA PARA YATIRILMIŞ MI? - Öğrenmek için tıklayın!
 4. Torba yasa ne zaman çıkacak? - KİMLER TORBAYA GİREBİLİR? - Ayrıntıları okumak için tıklayın!
 5. Sağlık sistemi açısından Amerika ile Türkiye arasındaki farklar - AMERİKA'DAKİ TÜRKLERİN GAZETESİ YAZDI!
 6. Torba Kanunla taşeron işçilere kadro verilecek mi?
 7. Sigortasız çalışanlar hakkını arayabilir mi? - GEÇMİŞTE SSK PRİMİ YATIRILMAYANLARIN DİKKATİNE!
 8. Bulgaristan borçlanmasının şartları - BULGARİSTAN ÇALIŞMALARINI BORÇLANARAK EMEKLİLİK!
 9. İş ve Meslek Danışmanları Ne İstiyor? - Ataması Yapılmayan İş ve Meslek Danışmanları Platformu - Resul KURT yazdı!
 10. Torba kanunla vergi yasalarında hangi değişiklikler yapılmıştır? - GELİR VERGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ - VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - Ekrem ÖNCÜ yazdı!
 11. Yeni KEY ödemesi alacak olanların listesi - ADINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!
 12. Milyonlarca çalışanın beklediği haber - ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI!
 13. Kadınlara çift maaş müjdesi - KİMLER, NASIL YARARLANABİLİYOR?
 14. Torba yasa ile gelecek olan 24 aydan çok Bağ-Kur borçlarının silinmesi uygulamasını bekleyin - BAĞ-KUR BORCU OLANLARIN DİKKATİNE!
 15. Geriye dönük GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? - GSS AFFI!
 16. Dava açarak veya Torba yasayı bekleyerek emekli olursunuz - SSK EMEKLİLİĞİNİ ENGELLEYEN BAĞ-KUR BORÇLARINI SİLDİRMEK İSTEYENLER OKUSUN!
 17. T.C. vatandaşı olmadan geçen yurtdışı süreleri - YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
 18. Emsallerini geçemezsin - EMSAL UYGULAMASINA TAKILANLAR!
 19. 18 yaşımdan önceki bir yılım emeklilik tarihini değiştirir mi? - 18 YAŞ ÖNCESİ İŞE GİRİŞLE EMEKLİLİK!
 20. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son haber - DÜZENLEME 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR!
 21. Geçmiş vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak isteyenlerin dikkatine!
 22. Prim borcunu ödemeyen esnafın hizmetleri silinecek - HİZMET SİLİNMESİ NE ANLAMA GELİYOR? - Şükrü KIZILOT yazdı!
 23. Ali Tezel herkesin beklediği Torba yasadaki olası düzenlemeleri yazdı!
 24. Çalıştıkça ilerde alınacak emekli aylığı ne olur?
 25. İkinci emeklilik olayı ileride tekrar gündeme gelebilir mi?
 26. Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı gönderiniz
 27. Evde çalışanlar nasıl sigortalı gösterilir?
 28. Maaşı düşürülen çalışanların bilgisine!
 29. İşten kendi isteğimle ayrılsam tazminatımı alabilir miyim?
 30. 100.000 kişiye emeklilik müjdesi - EMEKLİLİK İÇİN ARANAN PRİM GÜN SAYISI EKSİK OLANLARIN DİKKATİNE!
 31. Torba Yasada Bağ-kur Affı Teklifi - BAĞ-KUR KAYDI OLMAYAN ESKİ VERGİ MÜKELLEFLERİNE GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI!
 32. Emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılanlar dikkat!
 33. Geriye dönük SSK prim borçlanması hakkı geliyor - İŞTE TORBA YASANIN EN BÜYÜK MÜJDESİ - Ali TEZEL yazdı!
 34. Sürekli rapor alan işçi nasıl işten çıkarılabilir? - ÖRNEK YARGITAY KARARI!
 35. Sahte iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına dikkat - ESNAFLAR OKUSUN!
 36. Emekli maaşı rekabeti - BANKALAR EMEKLİNİN PEŞİNDE!
 37. Emeklilik tarihinizi öğrenmek ister misiniz?
 38. Emekli memurların 2014 maaş farkları hesaplara yattı mı?
 39. Şifresiz SSK ve Bağ-kur hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?
 40. İşsizlik maaşı kaç liraya yükselecek?
 41. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bilgi almak istiyorum - YAŞA TAKILANLAR OKUSUN!
 42. Çalışmıyorum emekli olabilmem için ne yapmalıyım?
 43. SGK'yı mahkemeye vermeyi düşünüyorum, kazanma şansım nedir?
 44. Emeklilik şartlarım nasıldır?
 45. Doğum borçlanmasının bana avantajı nedir?
 46. Emeklilik tarihi hakkında bilgi almak istemekteyiz
 47. Yaş haddinden emekli olması için daha kaç gün prim ödemesi gerekmektedir?
 48. Askerlik borçlanması işbaşı tarihimi geri çeker mi?
 49. 4500 gün prim ödemem var, ne zaman emekli olurum?
 50. Mahkeme kararıyla yaşımı büyütsem emeklilik yaşımı etkiler mi?
 51. Geriye doğru askerliğimin ne kadarını borçlanmam lazım?
 52. Emekli olmak için ne yapması gerekir?
 53. Yüzde 40 oranında engelliyim, ne zaman emekli olurum?
 54. Kaç TL emekli maaşı bağlanır?
 55. Erken emekli olabilmek için arada prim ödenmeyen günleri nasıl doldurabiliriz?
 56. Tarım Bağ-Kuruna geçtim ne zaman emekli olabilirim?
 57. Eski emekliye 921 lira, yeni emekliye 640 lira maaş - YENİ EMEKLİLERE NEDEN DÜŞÜK MAAŞ BAĞLANIYOR?
 58. 2 çocuktan yararlanarak 3600 günden emekli olabilme hakkı var mı?
 59. 7052 gün prim ödemem var, halen çalışmaktayım, ne zaman emekli olabilirim?
 60. Primini 3600 güne tamamlayacağı tarihe göre emeklilik hesabı
 61. Yaş haddinden daha erken emeklilik
 62. Bağ-Kur kapanışını yaparak SSK'ya geçtim, ne zaman emekli olabilirim?
 63. 1260 günle nasıl emekli olurum?
 64. SSK'dan ne zaman emekli olabilirim?
 65. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak zorunda mıyız?
 66. 5225 günden emekli olabilir
 67. Kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak için aranan şartlar
 68. Toplu ödeme yaparsak annem emekli maaşı alabilir mi?
 69. Şahıs şirketi kuracağım - Bağ-Kura mı kayıt olmalıyım? - Ya da SSK ya mı? - Nasıl bir yol izlemeliyim?
 70. Milyonlarca emeklinin umutla beklediği intibak yasası çıkacak mı?
 71. 900 günden dava açmak suretiyle aylık bağlatma hk.
 72. 3600 gün üzerinden mi yoksa 5525 gün üzerinden mi emekli olacağım?
 73. SSK emeklisiyim, Emekli Sandığından emekli babamın dosyasından yetim maaşı bağlatabilir miyim?
 74. Üçüncü çocuk için borçlanma hakkı veren kanun çıktı mı?
 75. Genel sağlık sigortası GSS için yatırılan primler emeklilik için de sayılıyor mu?
 76. Ne zaman emekli olacağım, 25 senemi doldurduğum zaman mı yoksa 56 yaşında mı?
 77. Emekli kapıcı çalışma hk.
 78. Ne zaman emekli olurum?
 79. Doğum borçlanması yapabilir miyim? - Ne zaman, kaç yaşında ve kaç prim günüyle emekli olabilirim?
 80. Hangi emeklilik şartlarına tabiyim? - Askerlik borçlanması yapmama gerek var mı?
 81. SGK nasıl dolandırılıyor? - 24 KAT MAAŞ ALMAK İÇİN UYGULANAN YÖNTEM!
 82. İş ve meslek danışmanları atama bekliyor - İMD ATAMALARI!
 83. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?
 84. Dava yoluyla dul-yetim aylığı bağlatma hk.
 85. A.Ş. yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin SGDP destek priminden kurtulması hk.
 86. 17 ay askerlik borçlanması yaptıktan sonra emekli olabilir
 87. Yaşımın dolmasını beklerken işsizlik ödeneğinden ve sağlıktan faydalanabilir miyim?
 88. 10 ay askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 89. Staj sigortası hangi durumda başlangıç sayılır?
 90. Ne zaman emekli olabilirim, 24 ay askerliğimi borçlanmam işe yarar mı?
 91. Askerlik hizmetimi prim günüme ekleterek ne zaman emekli olabilirim?
 92. 3600 prim gününü tamamladığınız tarihte emeklilik
 93. Emekli olmak için nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?
 94. 18 ay askerliğimi de ödersem ne zaman emekli olurum?
 95. Avrupa'daki işe başlama tarihimi mahkeme kararıyla Türkiye'de kabul ettirebilir miyim?
 96. Milyonlarca emekliye 900 lira müjdesi - EMEKLİYE PROMOSYON PAZARLIKLARINDA SON DURUM!
 97. Kadın sigortalıların emeklilik koşulları - SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU!
 98. En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?
 99. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir? - Yeni !!
 100. 3600 Günden Yaştan Emeklilik Başvuruları
 101. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı? - Yeni !!
 102. 900 Günden Dul ve Yetim Aylığı Başvuruları
 103. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik İçin Askerlik yapılan Sürenin Kaç ayını veya gününü borçlanmak yeterlidir?
 104. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK'dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 105. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz? Yeni !!
 106. Bağ-kur'da Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?
 107. Bağ-kur'dan SSK'ya geçişte askerlik borçlanması son 1260 günün hesabında dikkate alınır mı?
 108. Birden Fazla SSK Sicil Numarasının Teke İndirilmesi
 109. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı? - Yeni !!
 110. Doğum borçlanması yaparak kimler hemen emekli olabilir?
 111. Emeklilik başvurumuza kaç gün içerisinde cevap alabiliriz?
 112. Emeklilik hesabım yapılırken hangi işe başlama tarihim sayılacak?
 113. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü? -Yeni !!
 114. En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti
 115. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?
 116. Karşılaştırmalı SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 117. Kendi isteğimle ne zaman işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirim?
 118. Limited şirket ortaklarının Bağ-kur sorunları ve emeklilik durumları hk.
 119. Çocuk nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilir miyim?
 120. Üzerinden 5 yıl geçmiş Bağ-kur prim borçları silinir mi?
 121. Emekli olmak için Bağ-Kur'mu yoksa SSK'mı daha avantajlıdır?
 122. Bulgaristan'daki çalışma sürelerini borçlanarak emeklilik
 123. Borçlanmayı asgariden yaparsam emekli maaşıma etkisi ne olur?
 124. İsteğe bağlı sigorta primini ne kadar ödemem lazım?
 125. SSK sigortalısının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için aranan şartlar

Emekli olmak için başvuruyu ( gün, ay, yıl ) olarak ne zaman yapmalıyız?

Eşiniz 725 gün daha prim ödemesi gerek

Soru: Eşim Birsen,1 Ekim 1960 doğumlu. 1 Şubat 1982 de işe girdi. 21Şubat 1994 de işten çıktı. Toplam 4275 gün fiili hizmet süresi vardır.  Ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilir? Emekli olmak için başvuruyu (gün, ay, yıl ) olarak ne zaman yapmalıyız?

Ahmet KAKÇIOĞLU

Cevap: Eşiniz emekli olmak için: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim ödeme ve 40 yaş şartlarına tabi. 725 gün daha prim ödeyerek, toplam primini 5000 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Eşinizin 1 Eklim 1982 den sonra, doğum tarihinden sonraki iki yılda prim ödemesi olmayan bir doğumu varsa borçlanarak 720 gün kazanabilir. Ve 5 günde prim ödeyerek Nisan 2014 ayı içinde emekli olabilir. Eşiniz primini 5000 güne tamamlayacağı  tarihte emeklilik başvurusunda bulunursa, takip eden aybaşından itibaren emekli aylığı bağlanır. Örneğin borçlanma şartlarını taşıyan bir doğumunu Nisan 2014 ayı içinde borçlandığı ve ayrıca 5 günde prim ödediğini varsayarsak, Nisan ayı içinde emeklilik başvurursu yapması halinde, 1 Mayıs 2014 den itibaren emekli aylığı bağlanır. 
Ekrem SARISU - POSTA

--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayınWEB SİTEMİZE SON EKLENEN HABERLER
 1. Torba yasa ne zaman çıkacak? - KİMLER TORBAYA GİREBİLİR? - Ayrıntıları okumak için tıklayın!
 2. Sağlık sistemi açısından Amerika ile Türkiye arasındaki farklar - AMERİKA'DAKİ TÜRKLERİN GAZETESİ YAZDI!
 3. Torba Kanunla taşeron işçilere kadro verilecek mi?
 4. Sigortasız çalışanlar hakkını arayabilir mi? - GEÇMİŞTE SSK PRİMİ YATIRILMAYANLARIN DİKKATİNE!
 5. Bulgaristan borçlanmasının şartları - BULGARİSTAN ÇALIŞMALARINI BORÇLANARAK EMEKLİLİK!
 6. İş ve Meslek Danışmanları Ne İstiyor? - Ataması Yapılmayan İş ve Meslek Danışmanları Platformu - Resul KURT yazdı!
 7. Torba kanunla vergi yasalarında hangi değişiklikler yapılmıştır? - GELİR VERGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ - VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - Ekrem ÖNCÜ yazdı!
 8. Yeni KEY ödemesi alacak olanların listesi - ADINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!
 9. Milyonlarca çalışanın beklediği haber - ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI!
 10. Kadınlara çift maaş müjdesi - KİMLER, NASIL YARARLANABİLİYOR?
 11. Torba yasa ile gelecek olan 24 aydan çok Bağ-Kur borçlarının silinmesi uygulamasını bekleyin - BAĞ-KUR BORCU OLANLARIN DİKKATİNE!
 12. Geriye dönük GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? - GSS AFFI!
 13. Dava açarak veya Torba yasayı bekleyerek emekli olursunuz - SSK EMEKLİLİĞİNİ ENGELLEYEN BAĞ-KUR BORÇLARINI SİLDİRMEK İSTEYENLER OKUSUN!
 14. T.C. vatandaşı olmadan geçen yurtdışı süreleri - YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
 15. Emsallerini geçemezsin - EMSAL UYGULAMASINA TAKILANLAR!
 16. 18 yaşımdan önceki bir yılım emeklilik tarihini değiştirir mi? - 18 YAŞ ÖNCESİ İŞE GİRİŞLE EMEKLİLİK!
 17. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son haber - DÜZENLEME 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR!
 18. Geçmiş vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak isteyenlerin dikkatine!
 19. Ali Tezel herkesin beklediği Torba yasadaki olası düzenlemeleri yazdı!
 20. Çalıştıkça ilerde alınacak emekli aylığı ne olur?
 21. İkinci emeklilik olayı ileride tekrar gündeme gelebilir mi?
 22. Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı gönderiniz
 23. Evde çalışanlar nasıl sigortalı gösterilir?
 24. Maaşı düşürülen çalışanların bilgisine!
 25. İşten kendi isteğimle ayrılsam tazminatımı alabilir miyim?
 26. 100.000 kişiye emeklilik müjdesi - EMEKLİLİK İÇİN ARANAN PRİM GÜN SAYISI EKSİK OLANLARIN DİKKATİNE!
 27. Torba Yasada Bağ-kur Affı Teklifi - BAĞ-KUR KAYDI OLMAYAN ESKİ VERGİ MÜKELLEFLERİNE GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI!
 28. Emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılanlar dikkat!
 29. Geriye dönük SSK prim borçlanması hakkı geliyor - İŞTE TORBA YASANIN EN BÜYÜK MÜJDESİ - Ali TEZEL yazdı!
 30. Sürekli rapor alan işçi nasıl işten çıkarılabilir? - ÖRNEK YARGITAY KARARI!
 31. Sahte iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına dikkat - ESNAFLAR OKUSUN!
 32. Emekli maaşı rekabeti - BANKALAR EMEKLİNİN PEŞİNDE!
 33. Emeklilik tarihinizi öğrenmek ister misiniz?
 34. Emekli memurların 2014 maaş farkları hesaplara yattı mı?
 35. Şifresiz SSK ve Bağ-kur hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?
 36. İşsizlik maaşı kaç liraya yükselecek?
 37. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bilgi almak istiyorum - YAŞA TAKILANLAR OKUSUN!
 38. Çalışmıyorum emekli olabilmem için ne yapmalıyım?
 39. SGK'yı mahkemeye vermeyi düşünüyorum, kazanma şansım nedir?
 40. Emeklilik şartlarım nasıldır?
 41. Doğum borçlanmasının bana avantajı nedir?
 42. Emeklilik tarihi hakkında bilgi almak istemekteyiz
 43. Yaş haddinden emekli olması için daha kaç gün prim ödemesi gerekmektedir?
 44. Askerlik borçlanması işbaşı tarihimi geri çeker mi?
 45. 4500 gün prim ödemem var, ne zaman emekli olurum?
 46. Mahkeme kararıyla yaşımı büyütsem emeklilik yaşımı etkiler mi?
 47. Geriye doğru askerliğimin ne kadarını borçlanmam lazım?
 48. Emekli olmak için ne yapması gerekir?
 49. Yüzde 40 oranında engelliyim, ne zaman emekli olurum?
 50. 10 ay askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 51. Staj sigortası hangi durumda başlangıç sayılır?
 52. Ne zaman emekli olabilirim, 24 ay askerliğimi borçlanmam işe yarar mı?
 53. Askerlik hizmetimi prim günüme ekleterek ne zaman emekli olabilirim?
 54. 3600 prim gününü tamamladığınız tarihte emeklilik
 55. Emekli olmak için nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?
 56. 18 ay askerliğimi de ödersem ne zaman emekli olurum?
 57. Avrupa'daki işe başlama tarihimi mahkeme kararıyla Türkiye'de kabul ettirebilir miyim?
 58. Milyonlarca emekliye 900 lira müjdesi - EMEKLİYE PROMOSYON PAZARLIKLARINDA SON DURUM!
 59. Kadın sigortalıların emeklilik koşulları - SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU!
 60. En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?
 61. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir? - Yeni !!
 62. 3600 Günden Yaştan Emeklilik Başvuruları
 63. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı? - Yeni !!
 64. 900 Günden Dul ve Yetim Aylığı Başvuruları
 65. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik İçin Askerlik yapılan Sürenin Kaç ayını veya gününü borçlanmak yeterlidir?
 66. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK'dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 67. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz? Yeni !!
 68. Bağ-kur'da Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?
 69. Bağ-kur'dan SSK'ya geçişte askerlik borçlanması son 1260 günün hesabında dikkate alınır mı?
 70. Birden Fazla SSK Sicil Numarasının Teke İndirilmesi
 71. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı? - Yeni !!
 72. Doğum borçlanması yaparak kimler hemen emekli olabilir?
 73. Emeklilik başvurumuza kaç gün içerisinde cevap alabiliriz?
 74. Emeklilik hesabım yapılırken hangi işe başlama tarihim sayılacak?
 75. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü? -Yeni !!
 76. En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti
 77. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?
 78. Karşılaştırmalı SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 79. Kendi isteğimle ne zaman işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirim?
 80. Limited şirket ortaklarının Bağ-kur sorunları ve emeklilik durumları hk.
 81. Çocuk nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilir miyim?
 82. Üzerinden 5 yıl geçmiş Bağ-kur prim borçları silinir mi?
 83. Emeklilikte prim günü şartına takılan yaklaşık 100.000 kişi Torba yasayla emekli olabilecek mi? - EKSİK SGK PRİMİ OLANLARIN DİKKATİNE!
 84. Emekli olmak için Bağ-Kur'mu yoksa SSK'mı daha avantajlıdır?
 85. Dört değişik şekilde emeklilik
 86. KKTC vatandaşlarının Türkiye'den emeklilik durumu nedir?
 87. Bulgaristan'daki çalışma sürelerini borçlanarak emeklilik
 88. Borçlanmayı asgariden yaparsam emekli maaşıma etkisi ne olur?
 89. Babam ne zaman emekli olabilir? - Emekli olduğu taktirde babamın maaşından fazla prim günleri için kesinti yapılacak mıdır?
 90. Ne zaman emekli olabilirim? - SSK'ya geçersem daha erken emekli olabilir miyim?
 91. İsteğe bağlı sigorta primini ne kadar ödemem lazım?
 92. SSK sigortalısının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için aranan şartlar
 93. Anneme hem babamdan hem de dedemden aylık bağlanır mı?
 94. Bu şartlarlar itibariyle hangi tarihte emekli olurum ve ne kadar daha prim ödemem lazım?
 95. 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak suretiyle SGK'dan yazı alıp kıdem tazminatını alma durumu değişti mi?
 96. 3600 günle ne zaman emekli olabilirim?
 97. Erken emeklilik için askerliğimin ne kadarını ödemem gerekir?
 98. Kendime babamdan maaş bağlatabilir miyim?
 99. Yeni çıkarılan Torba yasada benim durumumla ilgili bir konu var mı?
 100. Ev kadını olarak 3201 sayılı yasadan yararlanarak emeklilik

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız