Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

24 Aralık 2012 Pazartesi

Emeklilik şartları - SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN ÖNEMİ - KADINLARIN DURUMU - ERKEKLERİN DURUMU - KADEMELİ EMEKLİLİK KOŞULLARINA TABİ OLANLAR - Şükrü KIZILOT yazdı!

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek? 
 
Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik koşulları sürekli ağırlaştırıldı.

8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi.

Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak.

Bu yazı dizisinde, sosyal güvenlik sistemine ilişkin temel konuları ve 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde emeklilik koşullarını mümkün olduğunca basit bir dille ve örneklerle siz okurlarımıza aktarmayı amaçladık.

Yazı dizisi içerisinde ilk ele alacağımız konu eski ismiyle SSK, yeni yasada belirtilen şekliyle 4/a’ya tabi olanların emeklilik durumları olacak.

SSK’da (4/A) kim ne zaman nasıl emekli olabiliyor?

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN ÖNEMİ
Eski adıyla SSK, yeni adıyla 4/a statüsünden emeklilik için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor.
Bu nedenle, emeklilik yaşınız ve prim gün sayınızın hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başladığınız tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süreniz önemli.

Buna göre üç farklı tarih karşımıza çıkmakta;
1) 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların durumu,
2) 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların durumu,
3) 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanların durumu.

YUKARIDAKİ SEÇENEKLERDEN SİZE UYGUN OLANA GÖRE EMEKLİLİK DURUMUNUZU KENDİNİZ HESAPLAYABİLİRSİNİZ.

80’li ve 90’lı yıllar

ÖRNEK:  15 Nisan 1990’da sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın, tabloya göre; - 20 yıl sigortalılık süresini, - 5375 prim gün sayısını ve - 46 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

Söz konusu koşullardan tamamı birlikte sağlanmalı. Örneğimizdeki kişi, bugün itibariyle 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş. Ancak prim gün sayısını da doldurmuş olsa bile, 46 yaşından küçükse emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyecek.

Yaş haddinden emeklilik

23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün prim ödemiş bulunan sigortalılar diledikleri tarihte yaştan emekli olabiliyorlar.

23 Mayıs 2002 tarihinde yaş haddinden emeklilik koşullarını sağlayama-yanlar için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kadın için 50, erkek için 55 yaş koşullarınıı sağladıkları tarihe göre kademeli geçiş öngörülmüş olup, kademeli geçiş koşulları tabloda verilmiştir.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.

8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.

KADINLARIN DURUMU

8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 18 yıl ve daha fazla süre sigortalı olan, başka bir ifadeyle sigorta başlangıcı 8 Eylül 1981 ve daha eski bir tarih olan kadın sigortalılar “mezarda emeklilik” yasasına tabi değil. Yani eski yasa koşullarıyla emekli olacaklar. Eski Yasaya göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim koşulunu birlikte sağladığı tarihte yaş koşulu aranmaksızın emekli olacaklar.
15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını sağlayan kadın sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

ERKEKLERİN DURUMU

8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; “mezarda emeklilik” yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak.
Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KOŞULLARINA TABİ OLANLAR

8 Eylül 1999 öncesi işe başlamış olmakla birlikte 8 Eylül 1999 itibariyle sigortalılık süresi 18 yıldan az olan kadın sigortalılar ile sigortalılık süresi 23 yıldan az olan erkek sigortalılar; sigorta başlangıç tarihinizi aşağıdaki tablodan bulup, karşısında yazan sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim gün sayısını doldurmanız halinde, emeklilik hakkını elde etmiş oluyorsunuz.

Yaş haddinden emeklilik

8 Eylül 1999 ile 30 Mayıs 2008 arasında sigortalı çalışmaya başlayanlar, aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde yaş haddinden emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar;
- Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduracak,
- 25 yıldan beri sigortalı bulunulacak,
- En az 4500 gün prim ödemesi yapılmış olacak.

1 Mayıs 2008 ve sonrası işe başlayanlar için emeklilik uzak bir hayal

2008’de yürürlüğe giren, yeni Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre,1 Mayıs 2008 ve sonrasında iş hayatına adımını atanlar için emeklilik koşulları oldukça ağır.
1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar, 31 Aralık 2035 tarihine kadar en az 7200 gün prim ödemiş olmak koşuluyla; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

7200 gün prim ödeme koşulunu 31 Aralık 2035 tarihinden sonra yerine getirenler ise prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri tarih aralığına göre kademelendirilen yaşı doldurduklarında emekli olabilecekler. Tabloda da görüldüğü üzere, 31 Aralık 2035 tarihine kadar, 7200 prim günü koşullarını sağlayamayanlar için emeklilik koşulları her yıl ağırlaşıyor.

İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinde sonra sigortalı olanlar, bu koşullar dışında, yaş hadlerine 3 yıl eklenmek ve en az 5400 gün prim ödemek koşuluyla da yaşlılık aylığına hak kazanabilecekler.

5400 günlük prim ödeme süresi, 30 Nisan 2008 tarihi ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere uygulanacak.

ÖRNEK
25 Mayıs 2009’da işe başlayan;
- Bir kadın, 58 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderse,
- Bir erkek, 60 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderse, emekli olabilecek.
Ancak 7200 gün prim ödemesini tamamlayanlar için yaş koşulu yükselecek. Prim ödemesini Ekim 2041’de tamamlayan kadın 61 yaşında, erkek ise 63 yaşında emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe başlayanlar için koşullar ağırlaşıyor

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan kadın ve erkekler için durum, önceki yıllardaki uygulamalara göre çok daha ağır. Söz konusu tarih aralığında işe başlayan bir kadın 58 yaş ve 7000 gün prim öderse; erkek 60 yaşını doldurur ve 7000 gün prim öderlerse emekli olabilir.

ÖRNEK

5 Mart 2002 tarihinde ilk defa sigortalı olan kişi, en az 7000 gün prim ödemiş olmak koşuluyla;
- Kadın ise 58 yaşını,
- Erkek ise 60 yaşını,
doldurduğunda emekli olabilecek.

Kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olsa da 7000 gün prim ödemesi yoksa emekli olamayacak.
 
Kaynak: Şükrü Kızılot - Hürriyet

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Sigortalılar lehine çıkan yeni düzenlemeler - BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR!

Liseye giden çocuklar 20 yaşına kadar sağlık hizmeti alabilecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve sigortalılar lehine yeni düzenlemeler getiren yasaya göre, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi uzatıldı. Eskiden lise ya da dengi okula giden çocuklar ailelerin sağlık hizmetinden 18 yaşına kadar yararlanabiliyordu ancak bu süre 20 yaşına kadar uzatıldı
Sigortalı lehine düzenlemeler içeren, sosyal güvenlik prim borçlarını yeniden yapılandıran ve 4.4 milyon kişiyi ilgilendiren Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Detaylarını 6 Aralık'ta AKŞAM'da ele aldığımız tasarı ile bazı SGK alacaklarından vazgeçilirken, bazılarına yeniden yapılandırma yoluyla ödeme kolaylığı getiriliyor. Lise ve dengi öğrenim görmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan ve sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını aşmamak kaydıyla öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecekler.

DÜZENLEME 1 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, lise öğrenimini bitirdiği tarihte 18 yaşını doldurmuş olduğu için zorunlu genel sağlık sigortası prim borcu çıkarılan çocukların prim borçları silinecek. 

GENEL sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişilerden, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara, 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan borçlardan vazgeçilecek.
ÖRNEĞİN kendisi de sigortalı veya emekli olup, kendi statüsüne göre sağlık yardımı alması gerekirken eşi veya ana ya da babası üzerinden sağlık yardımı alanlardan, kendilerine verilen sağlık hizmetlerinin karşılığı olan sağlık giderleri tahsil edilmeyecek. 

BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR 
EMEKLİ olup 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaları nedeniyle sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesi gerekenlerin, tasarının yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi izleyen ayın sonu itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçları ve faizleri, yasanın yayımlanacağı tarihi izleyen aybaşından itibaren dört ay içinde başvurmaları halinde 6111 sayılı Kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırılacak.

Kamuda çalışan emekliler
EMEKLİ veya yaşlılık aylığı alırken kamuda çalışmaya başladıkları için aylıkları kesilenlerin, sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek emekli aylıkları yeniden bağlanacak. Böylece, kamuda çalışmaya başlaması nedeniyle aylığının kesilmesi gerektiği sonradan tespit edilen ve aylığı uzun süre sonra geriye dönük olarak kesilen, kısa süreli çalışması olmasına rağmen aylığın yeniden başlamasının talep şartına bağlı olması nedeniyle yaşanan mağduriyetler ortadan kalkmış olacak. Aylıkları kesilmeyenlerin borçları ise taksitle ödenebilecek.

Metin Taş & Sezgin Özcan - AKŞAM

ÇOK OKUNAN SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ
 1. Emekli olunca kaç para maaş alabilirim?
 2. 40 yaşında 1.350 lira maaşla emeklilik
 3. Yıllara göre SSK primine esas kazançların taban ve tavan tutarları - TABLO
 4. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 5. Emeklilik hesabında 18 yaşından önce işe girmenizin bir önemi var mı?
 6. İnternetten SGK emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 7. Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı?
 8. Yaş haddinden resen emeklilik
 9. Engelli aylığını kestirerek evde bakım parası nasıl alınır?
 10. Denizcilerin itibari hizmet süresi hakkıyla ne zaman emekli olurum?
 11. Yeni Yasaya göre bu süreler emekliliğime sayılır mı?
 12. Emeklilik dilekçesi verdikten kısa bir süre sonra yapılan kaza iş kazası sayılır mı?
 13. Kısa vadeli sigorta kolları nelerdir?
 14. Emekli olduğum zaman işyerinden tazminatımı alabilir miyim?
 15. Yüzde 42 raporum var ne zaman emekli olurum?
 16. Hizmet birleştirme işlemleri için nereye müracaat etmem gerekir?
 17. Son yıllardaki emekli aylığı bağlama usulü hk.
 18. Emeklilik yaşı 53'e yükseltilirse hangi sigortalılar bundan etkilenmez?
 19. SSK primleri asgari ücretten yatanların dikkatine!
 20. Emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyenlerin bir defaya mahsus emekli edilecekleri doğru mu?
 21. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama ve Başvuru Hizmetleri
 22. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalan SSK ve Bağ-kur'luların dikkatine!
 23. SSK ve Bağ-kur emekli maaşı hesaplarındaki şok gerçek!
 24. Toplu para yatırarak emekli olmak mümkün mü?
 25. Emeklilik yaşı 53'e yükseltilirse hangi sigortalılar bundan etkilenmez?
 26. SSK primleri asgari ücretten yatanların dikkatine!
 27. Emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyenlerin bir defaya mahsus emekli edilecekleri doğru mu?
 28. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama ve Başvuru Hizmetleri
 29. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalan SSK ve Bağ-kur'luların dikkatine!
 30. SSK ve Bağ-kur emekli maaşı hesaplarındaki şok gerçek!
 31. SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK TABLOLARI
 32. Toplu para yatırarak emekli olmak mümkün mü?
 33. İntibak yasası sayesinde toplu para alacak mıyım?
 34. Bayanlara 45 erkeklere 50 yaşında emeklilik
 35. Yeni KEY listesi yayınlandı - KEY LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
 36. Erkek ve Kadın Sigortalılar İçin SGK Emeklilik Şartları - TABLO
 37. Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi
 38. İntibak yasası sayesinde toplu para alacak mıyım?
 39. Üst Göstergeden emekli olanlar ne kadar intibak zammı alacak?
 40. 500.000 kişi nasıl emekli olacak? - YASA ÇIKARSA!

1960 doğumlu babam ne zaman emekli olabilir? - EMEKLİLİK HESAPLAMA!

Babam ne zaman emekli olabilir?
BABAMIN doğum tarihi 02.03.1960, 3302 gün sigortası var. Ne zaman emekli olabilir ve şartları nelerdir. Oğuz Sarıkaya

BABANIZIN ilk defa sigortalı olduğu tarihi belirtmemişsiniz. Emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Size ancak yaştan emeklilik şartlarını söyleyebiliriz. Sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinden önce ise 55 yaşını 24.05.2014 tarihinden sonra (02.03.2015 tarihinde) dolduracağından, 3600 günle emeklilik için 60 yaş şartına tabi. Prim gününü 3600 güne tamamlamak koşuluyla, 60 yaşını dolduracağı 02.03.2020 tarihinde emekli olabilir.

Metin Taş & Sezgin Özcan - AKŞAM

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 1. 1 Ekim 1985 tarihinde SSK'lı oldum 1983 ve 1989 doğumlu iki çocuğum var doğum borçlanması yapabilir miyim? - Yeni !!
 2. 10 Haziran 1982 tarihinde sigortalı çalışmaya başladım - En erken ne zaman emekli olabilirim?
 3. 15 Mart 1993 tarihinde SSK'lı oldum ne zaman emekli olurum?
 4. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günü doldurduğumda kıdem tazminatı alarak işimden ayrılabilir miyim?
 5. 15 yıl süre ve 3600 günle kıdem tazminatımı alabilir miyim?
 6. 18 ay askerlik yaptım borçlanırsam bana bir faydası olur mu? - Ne zaman emekli olabilirim?
 7. 1989 tarihinde sigorta girişim var - 1986/1987 yıllarında 18 ay askerlik yaptım - Askerlik borçlanmasının bir faydası olur mu? - Ne zaman emekli olabilirim? - Ne kadar öderim?
 8. 2 Mart 1987 tarihinde stajyer olarak sigortaya girişim oldu ama işe başlama tarihim 1 Haziran 1987 tarihidir buna göre ne zaman emekli olabilirim?
 9. 20 Eylül 1997 tarihinde SSK'lı oldum 1993 yılında 19 ay askerlik yaptım nasıl emekli olabilirim?
 10. 2001 yılından itibaren isteğe bağlı SSK'lı olarak primlerimi düzenli olarak ödedim SSK'dan emekli olabilir miyim?
 11. 3600 günü doldurup işten ayrıldım Kıdem tazminatım ne kadar sürede ödenmelidir ve daha sonra çalışmak istersem tekrar çalışabilir miyim?
 12. 40 günlük askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 13. 4447 sayılı yasaya tabi olmadan eski yasa şartlarıyla 3600 günden emeklilik
 14. 6111 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılan SGK işveren primlerinin tahsilat süresi 7 Kasım 2012 Çarşamba gününe kadar uzatıldı - YENİ GELİŞME!
 15. 7.500 günüm var askerlik borçlanması yaparsam daha erken emekli olabilir miyim?
 16. 7600 gün prim ödemem var - Askerliğimi 1985-1986 arası yaptım - Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum?
 17. 9 milyon emeklinin merakla beklediği konuyla ilgili Bakan Faruk Çelik ne dedi? - Emeklilere PROMOSYON müjdesi!
 18. Ablam SSK emeklisi olduğu için babasından yetim maaşı alamayacağı söylendi yapılan işlem doğru mu?
 19. Annemin emekli olabilmesi için ne yapması, ne kadar bir süre çalışması, prim ödemesi veya borçlanması gerekiyor?
 20. Askerlik borçlanmasını ödersem emekli olabilir miyim?
 21. Askerlik süremi borçlanırsam emekli maaşıma katkısı olur mu?
 22. Askerlik süresinin bir kısmını borçlanarak hemen emeklilik
 23. Askerliği borçlanarak 5000 günden emeklilik
 24. Aylıksız olarak emekliye ayrılmak
 25. Bağ-kur'dan SSK'ya geçsem ve askerliği borçlanıp ödesem emekliliğim öne gelir mi?
 26. Ben 3600 iş gününden 2011 yılında isteğe bağlıdan emekli oldum vefat eden babamın maaşını da alma şansım var mı?
 27. Emekli Sandığı Hizmetlerinde Artık İhyaya Gerek Yok - 5 İLA 10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN ESKİ MEMURLARIN DİKKATİNE!
 28. Emekli Sandığından ne zaman emekli olabilirim? - SSK'lı olarak ne zaman emekli olabilirim?
 29. Emekli aylığını artırmak için yaş dolana kadar yüksek kazanç üstünden prim ödeme hk.
 30. Emekli ikramiyesinin kıdem tazminatı şartlarına bağlanması ve 15 yıl fiili hizmet süresi ile emekli ikramiyesi alınması uygulaması kimler için geçerlidir?
 31. Emekli olmak için yaşı beklerken SGK primi ödersem emekli aylığım artar mı?
 32. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi? - Yeni !!
 33. Emeklilik için yaşı beklemek üzere işten ayrılacak olanların dikkatine! -Yeni !!
 34. En erken Nereden ve Nasıl Emekli olacağınızı Öğrenmek ister misiniz? - SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
 35. En kısa zamanda nasıl emekli olabilirim? - Emeklilik için nasıl bir yol izlemeliyim? - Yeni !!
 36. Eşimin prim günü kaç gün olacak ve ne zaman emekli olacak?
 37. Geriye dönük SSK prim boşluklarını toptan ödeyerek emekli olabilir miyim? - Yeni !!
 38. Geriye dönük haklarımı istedim onlarda böyle bir şey olmaz haklarını elektriğe, suya ve ikramiyeye say diyorlar hakkımı nasıl alacağım?
 39. Gurbetçinin emeklilik hakkı bitiyor mu? - Bundan sonra Türkiye'den emekli olamayacak mıyız? - Hakkımız kaldırılacaksa hemen borçlanma yapalım mı?
 40. Hangi yıl ve tarihe kadar kıdem tazminatının değiştirilme ihtimali yok denecek kadar azdır?
 41. Kaç yasında emekli olabilirim?
 42. Kendi isteğimle işten ayrıldığım takdirde kıdem ve ihbar tazminatı alabiliyor muyum?
 43. Meslek lisesinden sigorta girişim var ne zaman emekli olurum?
 44. Mevcut yasalara göre ne zaman emekli olabilirim?
 45. Prim yatırmaya devam etmem emekli maaşını etkiler mi?
 46. SGK prim borcunda e-hacizin iyi ve kötü yanları - Ali TEZEL yazdı!
 47. SSK dosyasında Bağ-kur hizmetlerini birleştirme - Bağ-kur dosyasında SSK hizmetlerini birleştirme - EMEKLİLİK ÖNCESİNDE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ - Yeni !!
 48. SSK günlerimi Emekli Sandığı ile birleştirdim ne zaman emekli olabilirim?
 49. SSK primleri asgari ücretten gösterilen ve fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçi açtığı davayı nasıl kazandı? - İŞÇİLERİ SEVİNDİREN PATRONLARI KORKUTAN HABER!
 50. SSK primlerim 4/A ve 35/A olarak geçiyor emeklilikte yer altı indiriminden ne kadar faydalanabiliyorum?
 51. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hakkında 40 Soru 40 Cevap
 52. SSK ve Bağ-kur Haberlerine gönderilen yorumları okumak için tıklayınız - www.emeklilikhaber.com
 53. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu? -Yeni !!
 54. Sigorta başlangıç tarihim 03.01.1990 olup 2 çocuğum var 4 yıl doğum borçlanmasını ödersem ne zaman emekli olabilirim?
 55. Sigorta tescilim ve hiçbir sosyal güvencem yoktur nasıl emekli olabilirim?
 56. TSK'da astsubay olarak çalışıyorum ne zaman emekli olacağımı bildirir misiniz?
 57. Toplam 9.166 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 58. Vergi affında son şansı kaçırmayın - İKİNCİ ŞANS KİMLERİ KAPSIYOR?
 59. Vergi indirim hakkı alan engellilerin emekli olma şartları hangi milat tarihe göre belirleniyor?
 60. Vergi ve SGK prim borcu olanlara çok önemli uyarılar - ŞÜKRÜ KIZILOT yazdı - 31 Ekim 2012 Çarşamba SON gün!
 61. Yedek Subaylık hizmetimin SSK dosyamda birleştirilmesiyle ilgili bir işlem yapmadım bunun için ne yapabilirim?
 62. Yeni SGK ve Emeklilik Haberleri - Okumak için www.emeklilikhaber.com ziyaret edebilirsiniz
 63. Yeni kanuna göre ne zaman emekli olabilirim? - Yeni !!
 64. Yeni kanuna göre ne zaman emekli olurum?
 65. Yurtdışında iken Türkiye'den nasıl emeklilik başvurusu yapılabilir?
 66. Çalışanları işten attıracak sözler - İŞYERİNDE DİKKATLİ OLUN!
 67. Çalıştığım şirketi üzerime devraldım primlerimi halen SSK'ya yatırmaktayım SSK'lı olarak emekli olmamda bir mahsur olur mu? - Yeni !!
 68. İntibak ve zam haberleriyle heyecanlanan emekliler için şimdi de banka promosyon umudu doğdu - EMEKLİYE YILDA 600 - 1.800 LİRA ARASINDA PROMOSYON GELİRİ!
 69. İsviçre vatandaşı olan eşimin yurtdışı borçlanması yapabilmesi için ne yapmamız gerekiyor?
 70. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu var mı? - ŞİRKET ORTAKLARI BU YAZIYI OKUSUN!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız