Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

24 Ağustos 2012 Cuma

Genel Sağlık Sigortası GSS hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıtlar


GSS Genel Sağlık Sigortası Rehberi

 1. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce kamu görevlisi olanların sağlık yardımları konusunda ne yapılacaktır?
 2. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bakmakla yükümlü kız çocukları sağlık yardımlarından yararlanacaklar mıdır?
 3. Primini ödemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacaklar mı?
 4. Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlar ile ailelerinin sağlık yardımından yararlanabilecekler mi?
 5. İşsizlik sigortasından yararlananlar sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamına alınacak mı?
 6. Yeşil kart verilmeyenlerin genel sağlık sigortalılıklarının başlangıcı ne olacaktır?
 7. Kamu idarelerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda kalanlar, 4046 sayılı Kanunun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, Türk işverenlerin yurt dışındaki işyerlerinde çalışan Türk işçileri, evlenme ödeneği alan kız çocuklar, akit ülkelerden sağlık yardım hakkını kazanmış olanlardan Türkiye’de geçici veya daimi olarak bulunanlar, 5510 sayılı Kanunun 45’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan kişiler, Kanunun 41inci maddesinin c bendine tabi olanlardan aylıksız izin sürelerini bir yıla kadar kullananlar genel sağlık sigortasından yararlanabilirler mi?
 8. 18 yaşın altındaki kişiler için Medula sisteminde nereden provizyon alınacaktır?
 9. 18 yaşın altındaki hangi çocuklar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır?
 10. Sağlık hizmetleri paralı mı olacak?
 11. Sağlık hizmetlerinden hangilerine sigortalılar katılım payı ödeyecek?
 12. Sigortalı istediği sağlık kuruluşuna gidebilecek mi?
 13. Sigortalının 25 yaşını doldurmuş kız çocukları anne veya babalarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek mi?
 14. Sağlık hizmetleri için ek ücret alınacak mı?
 15. Emekli Bağ-Kur’luların maaşlarından 10 yıl süreyle % 10 oranında genel sağlık sigortası primi mi kesilecek?
 16. Yeşil kart hangi kritere göre verilecektir?
 17. Kamu tarafından bedeli ödenecek ilaçlar ne şekilde belirlenmektedir?
 18. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından karşılanacak kişiler kimlerdir?
 19. Katılım payı alınacak durumlar nelerdir?
 20. Katılım payı nasıl tahsil edilmektedir?
 21. Kimlerden muayene katılım payı alınmayacaktır?
 22. Tıbbi malzeme katılım payı alınmayacak durumlar nelerdir?
 23. Protez, iyileştirme araç ve gereçleri için sigortalılar tarafından ödeme yapılacak mı?
 24. İlaç katılım payı alınmayacak durumlar nelerdir?
 25. Kurumca finansmanı sağlanan Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri nelerdir, kimler faydalanabilir, bu hizmetlerin karşılığında ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?
 26. Aile Hekimliği uygulamasına geçilen iller hangileridir, aile hekimliği muayenelerinde, muayene ücreti ödenmesi gerekiyor mu?
 27. Aile hekimliğine geçilen yerlerde; aile hekimine ilk müracaatın zorunlu olduğu iller hangileridir, buralarda nasıl bir sistem oluşturuldu?
 28. İlaç katılım payı ödememem gerektiğine dair raporum var, bu raporuma uygun olarak düzenlenmiş reçetem ile eczaneye müracaat ettiğimde fark bedeli adı altında para ödüyorum. Raporum geçersiz mi, neden para ödemem gerekiyor?
 29. İlave ücret alınacak İstisnai Sağlık Hizmetleri hangileridir?
 30. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri hangileridir?
 31. Tüp bebek tedavisi gören bir sigortalı, tedavisi süresince katılım payını hangi birime ne kadar ödemesi gerekir?
 32. Tüp Bebek tedavisinden yararlanma şartları nelerdir?
 33. İstirahat raporları hangi sağlık kuruluşlarından alınabilir?
 34. Belediye polikliniklerinde muayene olunabilinir mi, buralarda düzenlenen reçeteler sözleşmeli eczanelerden karşılanıyor mu?
 35. Diş tedavisinde; geç randevu verilmesi gündeme geldiğinde, diş hekiminin özel muayenesine sevk yapılıyor mu, sevk işlemine ait prosedür nelerdir?
 36. Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen her kaplıcaya müracaat edilebilir mi?
 37. Reçete edilen ilaçların yol açabileceği yan etkilerin giderilmesi nedeniyle aynı reçeteye eklenilen ilaçlar için reçetenin teşhis kısmına ek bir teşhis eklenmesi gerekli mi?
 38. Birinci basamak sağlık tesislerine başvuru durumlarında muayene katılım payı alınacak mı?
 39. Tedavim için bulunduğum il dışında başka bir ile gidersem yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti ödenir mi? Ödenir ise usul ve esasları nelerdir?
 40. Türkiye’de tedavim yapılamaz ise tedavim yurt dışında sağlanabilir mi? Sağlanır ise usul ve esasları nelerdir?
 41. Çocuğum olmuyor ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu konudaki usul ve esaslar nelerdir?
 42. Doktor kaplıca tedavisi önerdi. Kaplıcaya gidersem parasını alabilmemin usul ve esasları nelerdir?
 43. Tedavime ambulans ile gidersem parasını alabilirmiyim? Alabilir isem usul ve esasları nelerdir?
 44. İlk defa gözlük alacak bir sigortalı reçetesi ile optik firmasına gidiyor ancak burada yapılan sorgulamasında daha önce gözlük aldığı tespit edilince sigortalının ne yapması gerekiyor?
 45. Sigortalı kullandığı gözlüğünün kullanma süresi dolmadığı halde, 2. bir gözlük yazdırarak optik firmasından almak isterse ne yapmalıdır?
 46. Sigortalı gözlük camının kırılması nedeniyle sağlık kuruluşuna giderek gözlük cam ve çerçevesi yazdırarak optik firmasına gidiyor. Ancak yapılan sorgulamasında 1 sene önce gözlük aldığı ve çerçeve hakkının da olmadığı söyleniyor. Ancak 1 sene önceki tarihte sadece uzak gözlük camı almış ise ne yapmalıdır?
 47. Hastanelerce yapılan sevke istinaden serbest diş hekimlerinde yaptırılan diş protezlerinin sevki yapan diş hekimince onaylanan faturalarının ödemelerinde sakınca var mıdır ve bu faturaların Bölge Diş Hekimleri Odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekir mi?
 48. Argo Cihazı’nın tamir masrafı Kurum tarafından karşılanır mı?
 49. Sigortalı ve emeklilerin, görmüş oldukları tedavi sonucu bedelini talep ettikleri bazı işitme cihazı ve tekerlekli sandalye faturalarının SSK sağlık ödemeleri sistemine giriş yapılırken neler gereklidir?
 50. Hastalardan iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı verilen tıbbi cihazların (oksijen tüpü ve başlığı oksijen konsantratörü, nebulezetör,aspiratör, ev tipi ventilatör, CPAP, Auto CPAP, BPAP, PARAPODIUM cihazları) ödeme biçimleri nasıldır?
 51. Sigortalı ve hak sahibi özürlülerin, tedavilerinde kullanılan işitme cihazlarının fatura bedellerinin ödenmesinde Katma Değer Vergisinden istisna mıdır?
 52. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin ücretlerinin ödenmesi nasıl olur?
 53. İşitme cihazlarının ödeme şekilleri nasıldır?
 54. İşitme cihazları kullanım süreleri nasıldır?
 55. İlaçlı stendlerin ödemeleri nasıldır?
 56. Tekerlekli sandalye temin esasları ve yenileme süreleri nelerdir?
 57. Genel sağlık sigortası nedir?
 58. Kimler genel sağlık sigortalısıdır? Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan kişi var mıdır?
 59. 18 yaşını doldurmuş çocukların sağlık yardımı almaları açısından durumları nedir?
 60. Kanunun yürürlük tarihinden önce kız çocukları işe giriş tarihine veya evlilik tarihine kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alabiliyorlardı Yasa ile son durum nedir?
 61. Genel sağlık sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir?
 62. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından karşılanacak kişiler kimlerdir?
 63. Primini ödemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacaklar mı?
 64. 5510 sayılı Kanuna göre Analık hali nedir?
 65. Sigortalılar hangi sağlık tesisine nasıl müracaat edebileceklerdir?
 66. Geçirdiğim kaza nedeniyle acilen sözleşmesiz bir sağlık kurumuna başvurmak zorunda kaldım. Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacağım?
 67. Aile hekimliği uygulamasına geçilen hangi illerde sevk zinciri uygulaması vardır? Bu illerde sağlık tesislerine müracaatlar ne şekilde olacaktır?
 68. Sağlık tesisine hangi belgeler ile müracaat edilecektir?
 69. Sağlık tesislerince Kurum bilgi işlem sisteminden provizyon (müstahaklık onayı) alınamasa bile sağlık hizmeti verilmesi gereken istisnalar var mıdır?
 70. Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmakla birlikte sağlık tesislerince provizyon alınamayan kişilerin sonraki müracaatlarında provizyon alınmasının sağlanması için ne yapılması gerekmektedir?
 71. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?
 72. Sağlık tesislerince kişilerden herhangi bir ücret talep edilebilecek mi?
 73. Özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca talep edilebilecek %30’luk ilave ücret ne şekilde belirlenmiş ve nasıl tahsil edilecektir?
 74. Kurumca belirlenen ücretlerin üç katına kadar ilave ücret alınabileceği belirtilen istisnai hizmetler nelerdir, ne şekilde belirlenmiştir?
 75. Standart hizmetler dışında kalan otelcilik hizmeti kapsamı ve üç katına kadar ilave ücret talep edilebilecek birim tutarları nedir?
 76. Genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler hangi sağlık hizmetleri için katılım payı ödeyecek?
 77. Katılım paylarından muaf olan haller, sağlık hizmetleri ve kişiler var mı?
 78. Muayene katılım payı nasıl tahsil edilmektedir?
 79. Hangi sağlık tesisinde ne kadar muayene katılım payı ödemem gerekli?
 80. Tıbbi malzemeler için katılım payı nasıl tahsil edilmektedir?
 81. Tıbbi malzemeler için alınacak katılım payı için üst sınır var mıdır?
 82. Tüp bebek tedavisi gören bir sigortalı, tedavisi süresince katılım payını hangi birime ne kadar ödemesi gerekir?
 83. Tüp bebek tedavisinden yararlanma şartları nelerdir, kaç kez tüp bebek tedavisi yaptırılabilir?
 84. İstirahat raporları hangi sağlık kuruluşlarından alınabilir?
 85. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen her kaplıcaya müracaat edebiliyor muyuz?
 86. Hangi şartlarda ve kimler yurt dışında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir?
 87. Tedavisi yurt içinde yapılamayan kişilerin yurt dışı tedavisi için izlenecek prosedür nedir?
 88. Yurt içinde yapılamayan tetkiklerin yurt dışında yapılması mümkün müdür?
SSK Bağ-kur ve Emekli Sandığı Hakkında SGK Tarafından Yanıtlanmış Sorular İçin Tıklayınız

Gemi Adamının Emeklilik Hesabı

Gemi Adamının Emeklilik Hesabı

Soru: 21.06.1967 doğumluyum. İşe ilk defa başladığım 26.05.1984' tarihinden bugüne kadar 5 bin 57 günüm bulunuyor. Bu primlerin bin 685'i 23.05.2002'den önce olmak üzere 2 bin 573 günü Ekim 2008'e kadar gemi adamı olarak geçti. Askerliğimin ne kadarını borçlanırsam emekli olabilirim? 

R.AKASLAN

Cevap: Gemicilikten gelen ilave sigortalılık süresinin etkisiyle 25.03.1983'e çekilen sigortalılık başlangıcınızla SSK'lılıktan emeklilik bakımından 47 yaş ve 5 bin 150 güne tabisiniz. İlave sigortalılık süresinin ikinci etkisiyle yaş şartını 08.09.2012 tarihinde tamamlayacağınızdan bu tarihe kadar 93 gün askerlik borçlanması yaparsanız 08.09.2012 tarihinden itibaren emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz.

Şevket Tezel - SÖZCÜ

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


40 günlük askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik

40 gün askerlik borçlanması yeterli

Soru: 28 Haziran 1968 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Temmuz 1991 olup bugüne kadar toplam 5750 gün prim ödemem var. Askerliğimi 1988-1990 arası 18 ay olarak yaptım. Askerliğimi borçlanarak ne zaman emekli olabilirim?

Eray ALTUN

Cevap: Askerlik sürenizin tamamını borçlanmanıza gerek yok. Başlangıçtan önce yaptığınızdan 40 gününü borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 40 gün geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemenseniz de, 52 yaşınızı dolduracağınız 28 Haziran 2020 de emekli olabilirsiniz.
 
Ekrem Sarısu - POSTA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


Yersiz ödediğiniz SSK primini Bağ-Kur prim borcunuza mahsup ettirme hk.

Yersiz ödediğiniz SSK primini Bağ-Kur prim borcunuza mahsup ettirebilirsiniz

Soru: 27 Mart 2012 tarihinde emeklilik başvurusu yaptım. 1990-1993 yılının Aralık ayında faaliyetini bitirdiğim bir işletmem vardı. Vergi dairesi kapanışını Aralık 1994 olarak gösterdiği için, şimdi borçlu çıkıyorum. Daha önceki borçlarımı yapılandırmıştım. Emekli olmam için tamamını yatırmam gerekiyormuş, tamamını kapattım. Fakat şimdi vergi dairesi Aralık 1994 olarak kapanış yaptığı için, yapılandırmamın bozulduğunu ve 1.833 TL'lik borcun yatırılması durumunda emekli olabileceğimi söylediler. Ayrıca borcum olan dönemde ben 317 gün olarak sigortalı idim. Yani 1994 yılı başından itibaren SSK’lı idim. Şimdi bu durumda ne yapmam gerekiyor?

Mücahit KIZILDAĞ

Cevap: Vergi dairesi mükellefiyet terkinini kendi kafasına göre yapamaz. Siz ne zaman başvuru yapmışsanız vergi dairesi mükellefiyetinizi o zaman kapatmıştır. Yoksa Aralık 1993 de başvuru yapmanıza ve faaliyetinize de bu tarihte son vermenize karşın, vergi dairesi Aralık 1994 de mükellefiyet kapatmaz. Daha doğrusu kapatamaz. Şayet vergi dairesi hatalı olarak mükellefiyetinizi bir yıl sonra sonlandırmışsa, itiraz eder, olmadı dava açar yanlış işlemi düzelttirirsiniz.
Sorunuzdaki borcun, prim borcu olduğunu anlıyoruz. Bağ-Kur sigortanızı sonlandırmadan SSK ya prim ödeyemeyeceğinden, SSK prim ödemeleriniz yersiz ödeme olarak kabul edilir ve dikkate alınmaz. Ancak, SSK’ya yersiz ödenen primleri Bağ-Kur prim borcunuza mahsup ettirebilirsiniz.

Ekrem Sarısu - POSTA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu limited şirketler için neler getirdi?

Limited Şirket ortaklık payı nama yazılı hisse senedine bağlanabilecek

Soru: Bir limited şirketimiz var. 1 Temmuz 2012 den itibaren yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, bizim gibi limited şirketlere neler getirdi acaba? Aydınlatırsanız memnun olurum.

FATMA

Cevap :Yeni Türk Ticaret Kanununu sorumluluk ve yükümlük açısından limited şirketleri Anonim şirketlere oldukça yaklaştırdı. Kanunun limited şirketlerle ilgili çoğu yerinde AŞ. lere atıf yapılmış durumda. Limited şirketlere getirilen yenilikleri özetle şu başlıklar altında sıralayabiliriz.   
- AŞ.ler gibi ortaklarına avans kar payı dağıtabilecek,
- Asgari sermaye tutarı 5.000 TL’den 10.000 TL’ye çıkarıldı,
-Asgari ortak sayısı kaldırıldı. Tek kişilik limited şirket kurulabilecek;
-Ortaklık payları, nama yazılı hisse senedine bağlanabilecek,
-Bazı şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olabilecek,
-Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlemesine göre bazı limited şirketler, finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumlu Türk Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklar,
-Ortaklar şirket ana sözleşmesiyle, esas sermaye dışında ek ödeme ve yan edim ile yükümlü tutulabilecek,  
-Şirket müdürlerinin devredemeyeceği görev ve yetkileri yasada açıkça belirlendi.
 
Ekrem Sarısu - POSTA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


Malul aylığında kimlerden 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmaz?

Malul aylığında 10 yıllık sigortalılık süresi aranmayacaklar

Soru: Hocam benim SGK başlangıç tarihim 5 Mayıs 1994 dür.  1974 doğumluyum. Bugüne kadar 1902 gün prim ödemem var. Emekli olmam için kaç gün ve kaç yaşında olmam gerekiyor? Birde malulen emeklilikle ilgili bilgi almak isterim.

Filiz GÖNCÜOĞLU

Cevap: Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 3773 gün daha prim ödeyerek, 1902 gün olan priminizi 5675 güne tamamlamanız şartıyla, 2024 de 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve en az yüzde 60 işgücü kaybı raporu gerekiyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olandan, 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmıyor. Bu şartların sağlanması halinde yaş şartı aranmadan malul aylığı bağlanır.
 
Ekrem Sarısu - POSTA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


6700 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?

Prim tamam 49 yaşın dolmasını beklemeniz gerek

Soru:1 Eylül 1966 doğumluyum. 20 Kasım 1985 de askerden önce sigortalı oldum. 6700 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?

İbrahim BÜYÜKKARA

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemseniz de, 49 yaşınızı dolduracağınız 1 Eylül 2015 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Ekrem Sarısu - POSTA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


1984 yılından beri sigortalıyım ne zaman emekli olabilirim?

Primi 5225 güne, yaşı 48’e tamamlamanız gerek

Soru: 1984 yılından beri sigortalıyım. Ne zaman emekli olabilirim?

M.Ali BAKIR

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam 5225 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Doğum tarihinizi, askerlik durumunuzu ve prim ödeme gün sayınızı bildirseniz daha net cevap verebilirdik.

Ekrem Sarısu - POSTA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Emeklililer maaşını nereye harcıyor?


Emeklililer maaşını nereye harcıyor?

Emekliler maaşlarının büyük kısmını konut, kira ve gıdaya harcıyor ama kültürü de ihmal etmiyor.

Toplam harcamaların yüzde 2,7'si bu alana gidiyor. Bu harcama, oransal olarak müteşebbis geliri olanlardan daha fazla.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak açıklanan "Hanehalkı Bütçe Anketi", emeklilerin harcamaları açısından da dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.

Gıda ve konut %55,7

Anketin 2011 yılı sonuçlarına göre temel gelir kaynağı 'emeklilik geliri' olan hanelerdeki harcamaların en büyük kısmı; yüzde 30,5 ile 'konut ve kira'ya gidiyor. Bu harcamayı yüzde 25,2 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' izliyor. Görülüyor ki, temel gelir kaynağı emeklilik gelir olan hanelerin toplam harcamalarının yarıdan fazlası; yüzde 55,7'si bu iki alana gidiyor.

Eğitime kaynak az

Bu harcamaları yüzde 12,8 ile 'ulaştırma', yüzde 6,7 ile 'ev eşyası', yüzde 4 ile 'giyim, ayakkabı', yüzde 3,8 ile 'haberleşme', yüzde 3,7 ile 'alkollü içecek, sigara', yüzde 3,3 ile 'otel, lokanta, pastane', yüzde 2,7 ile 'kültür, eğlence', yüzde 2 ile 'sağlık', yüzde 1,4 ile 'eğitim' izliyor.

Müteşebbisi geçtiler

Açıklanan sonuçlar içinde emeklilerinin kültür ve eğlenceye yüzde 2,7 pay ayırması ise dikkat çekici. Çünkü bu oran, Türkiye geneli için yüzde 2,7 olan ortalamayla aynı seviyede. Daha da ilginç olanı ise emeklilerin, 'müteşebbis geliri' olanların bu alana ayırdığı yüzde 2,3'lük payı geçmeleri. Görünen o ki, emekliler kültür ve eğlenceyi her şeye rağmen ihmal etmiyor.

Müteşebbis ulaştırmaya harcıyor

Temel gelir kaynağı müteşebbis geliri olan hanelerde harcamaların yüzde 23,1 ile en büyük kısmı gıdaya gidiyor. Bunu yüzde 22,4 ile konut ve kura izliyor. Bunların dışında en yüksek harcama kalemi ile yüzde 19,5 ile ulaştırmada. Giyime ayrılan pay da yüzde 5,4. Bu kesimin harcamalarında en az payı ise yüzde 2 ile sağlık alıyor.

Ücretlinin parası konuta (%) 
Harcama kalemi                    2010    2011
Konut ve kira                        26,24    24,81
Gıda, alkolsüz içe.                19,91    18,68
Ulaştırma                             16,13    18,12
Otel, lokanta                          6,79    7,04
Ev eşyası                              6,41    6,42
Giyim, ayakkabı                    5,16    5,51
Diğer                                    3,98    4,42
Alkollü içe., sigara                 4,41    4,21
Haberleşme                           4,14    4,16
Kültür, eğlence                      2,84    2,83
Eğitim hizmetleri                   2,03    2,08
Sağlık                                 1,94    1,72

(*) Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye olan hanelerde harcama dağılımı

Kaynak: BUGÜN

Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için tıklayın


Sağlık Sigortası Hesaplama Aracı için tıklayın


Özel sağlık sigortası fiyatları kişisel özelliklerinize, geçirilmiş rahatsızlıklara, hastane ağına ve poliçe limitleri gibi detaylara göre farklılık gösterir.


Özel Sağlık Sigortası Fiyatları


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için bilgilerinizi tam ve doğru doldurmanız gerekir.


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için buraya tıklayın


Özel sağlık sigortası teklifinizi görmek için bilgilerinizi eksiksiz doldurun, en uygun poliçeye ulaşın!


3 dakikada sağlık sigortası teklifi için tıklayın!


Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırın, ayda 40 TL'den başlayan fiyatlarla alın!


Ayda 40 TL'den başlayan
taksit seçenekleri için tıklayın!


11 sigorta şirketi ve onlarca
farklı ürün için tıklayın!


SAĞLIK sigortası
almanın avantajları için tıklayın!


Sağlık Sigortasında Fiyat Avantajını Kaçırmayın!


Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!


Sağlık Sigortanızı Seçmek İçin Linklerden birine tıklayıp 

Sağlık Sigortası Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.


En Uygun Özel Sağlık Sigortası seçenekleri için tıklayın!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız