Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

25 Şubat 2011 Cuma

Sağlık tesislerince Kurum bilgi işlem sisteminden provizyon (müstahaklık onayı) alınamasa bile sağlık hizmeti verilmesi gereken istisnalar var mıdır?

Sağlık tesislerince Kurum bilgi işlem sisteminden provizyon (müstahaklık onayı) alınamasa bile sağlık hizmeti verilmesi gereken istisnalar var mıdır?

a)     Sağlık yardımları yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın ve/veya prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın Kurumca karşılanacak olan;

1)   İş kazasına uğrayan kişilere (Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı faturaya eklenir. Sadece iş kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir),
2)   Meslek hastalığına uğrayan kişilere (meslek hastalığının Kurumca tespiti şartıyla sadece meslek hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedelleri ödenir),
3)   Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilere (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca ağır özürlü olduğunu gösterir “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” faturaya eklenir),
4)   Sağlık Bakanlığınca duyurulan “Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi” nde yer alan hastalık tespit edilen kişilere (sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir),
5)   Acil haller nedeniyle müracaat eden kişilere (sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir),
6)   Koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak kişilere (sadece koruyucu sağlık hizmeti bedelleri ödenir),
7) Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık halini kapsayan analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlara (sadece analık hali nedeni ile sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenir),
8) 18 yaşını doldurmamış kişilere, (nüfus cüzdan fotokopisi faturaya eklenir)

b) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”  ile müracaat eden kişilere (Kurum bilgi işlem sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar),

c)  1005, 3292, 2330, 2828, 3713, 5774 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere (sayılan bentlerde belirtilen Kanunlara tabi olduklarını gösterir belgeye istinaden),

ç)   Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilere,

Kurum bilgi işlem sisteminden provizyon alınamasa bile ilgili sağlık hizmetleri verilecektir.


GSS Genel Sağlık Sigortası Hakkında Yanıtlanmış Tüm Sorular İçin Tıklayınız Kaynak: SGK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız