Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

29 Ekim 2012 Pazartesi

Vergi affında son şansı kaçırmayın - İKİNCİ ŞANS KİMLERİ KAPSIYOR?

Vergi affında son şans için zaman daralıyor
 
2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı af yasasından yararlanarak vergi borçlarını yapılandıran, ancak taksit ödemelerini aksattıkları için aftan yararlanma hakkını kaybedenlere verilen ikinci şans için zaman daralıyor. İkinci şanstan yararlanabilmek için vadesi geçmiş taksitlerin, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren aylık yüzde 1,40 oranındaki geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ekim 2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekiyor. 31 Ekim'e on gün var gibi gözükse de Kurban Bayramı ve ardından gelen Cumhuriyet Bayramı tatilleri nedeniyle zaman iyice daraldı. Yarın arife, perşembe günü Kurban Bayramı tatili başlıyor. Önümüzdeki pazartesi günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, geriye 30 ve 31 Ekim Salı ve Çarşamba günleri kalıyor. Dolayısıyla elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Vergi borçlarına ilişkin ikinci şanstan yararlanmak için ayrıca yazılı olarak başvurmak da gerekmiyor.

İKİNCİ ŞANS KİMLERİ KAPSIYOR?
6111 sayılı Kanunu'na göre yeniden yapılandırılan vergi borçlarının, peşin veya seçilen taksitle ödeme seçeneklerine göre taksit vadelerinde ödenmesi gerekiyor.
Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde borç yapılandırmasından yararlanılmaya devam ediliyor. Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebiliyor. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin bu şeklide ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

Verilen ikinci şans, 15 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken taksitlerini süresinde ödeyemeyerek veya eksik ödeyerek kanun hükümlerini ihlal edenleri kapsıyor. Örneğin; 2011 yılında veya 1 Ocak- 15 Haziran 2012 tarihleri arasında ödemesi gereken taksitlerden ikiden fazlasını ödeyemeyenler, getirilen yeni haktan yararlanabilecekler. Birikmiş taksit borçlarını 31 Ekim 2012 akşamına kadar ödemeleri halinde; kalan borçlarını taksitler halinde ödemeye devam edecekler, af kanunu ile silinen ancak taksit ödemesini aksattıkları için tekrar eski haline dönüşen yüklü cezalar ve yüksek faizlerden kurtulacaklar.

2011 ve/veya 2012 yıllarında iki veya daha az taksit ödenmemiş ise, borç yapılandırma hakkı kaybedilmemiş olacağından getirilen yeni haktan yararlanılması söz konusu olmayacak. Ödenmeyen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile birlikte ödenecek.   

İKİ TAKSİTE DÜŞÜRMEK YETERLİ
Bozulan yapılandırma hakkını yeniden kazanabilmek için ödenmemiş taksit sayısını her bir takvim yılı için ikiye düşürmek yeterli. Örneğin, 2011 yılında bir taksit ödeyip daha sonra hiçbir ödeme yapmayan vergi borçlusunun 2011 takvim yılına ilişkin ödenmeyen üç taksitten en az birini ve 2012 takvim yılına ilişkin ocak, mart ve mayıs taksitlerini 31 ekim 2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde, temmuz ve eylül taksitlerini ödememiş olsa da Kasım taksitini ödemek koşuluyla 6111 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanmaya devam etmesi mümkün olacak. 2012 Temmuz ve Eylül taksitlerini ödemiş olması halinde ise 2012 yılına ilişkin olarak ocak, mart ve mayıs taksitlerinden en az birini ödemesi yeterli olacak.

AKLINIZDA BULUNSUN
Sigorta prim borcu yapılandırması bozulanlar SİGORTA prim borcu için 6111 sayılı Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuran ve prim borçlarını yapılandıran, ancak taksitlerini süresini ödeyemediği için taksitlendirmesi bozulanlardan, verilen ikinci şanstan yararlanmak için başvurmuş olanların da, ödemedikleri veya eksik ödedikleri taksitleri 31 Ekim 2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri gerekiyor. Kaynak: Sezgin Özcan - Akşam


 1.  ► Mali Tatil
 2.  ► Son teşvik düzenlemeleri
 3.  ► Vergi ödemesinde borçlardan düşme sırası
 4.  ► Faturanın Önemi
 5.  ► 2011 yılında yapılan gelir vergisi kesintilerinin dağılımı
 6.  ► 3 çocuklu asgari ücretli vatandaşlardan vergi alınmayacak
 7.  ► Tek dilekçeyle vergi davası açılması
 8.  ► Vergi ve SGK prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yasa
 9.  ► Vergi hakkında merak edilen sorulara cevaplar
 10.  ► Kira alıp hiç vergi ödememenin yolu
 11.  ► Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
 12.  ► Kira gelirinden dolayı gelir vergisi beyannamesi verme hk.
 13.  ► Derneklerin vergi yükümlülüğü
 14.  ► Gayrimenkullerle ilgili vergiler
 15.  ► Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi
 16.  ► Vergi Rekortmeni 100 kişinin ödediği yıllık vergi
 17.  ► Gelir vergisi komedisi
 18.  ► Vergi müfettişi arama yapabilir mi?
 19.  ► Fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesi
 20.  ► Vergi yasaları
 21.  ► Yıl içinde birden fazla otomobil alıp satanlar hk.
 22.  ► Vergi rekortmenlerine yeşil pasaport verilebilir mi?
 23.  ► Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sempozyumu
 24.  ► Mükelleflerin devletten vergi alacakları hk.
 25.  ► Yeni vergi teşvikleri
 26.  ► Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi hk.
 27.  ► Borç Vergisi
 28.  ► Vergi ve teşviklerdeki kapsamlı değişimler hk.
 29.  ► Vergi ve finans paketi
 30.  ► Bankalara e-haciz emri
 31.  ► Beyan edilmeyecek gelirler hk.
 32.  ► Anonim Şirket hisse senedi satışından elde edilen kazancın gelir vergisi hk.
 33.  ► Ücret gelirinden yapılacak indirimler hk.
 34.  ► Ücret gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar hk.
 35.  ► 2011'de satılan gayrimenkullerin vergisi hk.
 36.  ► 2011 yılı işyeri kira gelirinde beyan haddi
 37.  ► Limitet şirket hisse satışından elde edilen kazancın vergisi hk.
 38.  ► Damga Vergisi
 39.  ► Gelir Vergisi mükellefleri
 40.  ► Çöp Vergisi
 41.  ► Veraset ve İntikal Vergisi
 42.  ► Vergi tahsilatı oranı hk.
 43.  ► Vergi yasalarında yer alan özel avantajlar hk.
 44.  ► Kira beyannamesinde en çok merak edilen 5 soru hk.
 45.  ► Kiracının kira stopajını vergi dairesine yatırmaması halinde sorumluluk kimin?
 46.  ► İşyeri kira gelirini beyan edenler nasıl üste para alacak?
 47.  ► Kar payı ve temettü gelirlerinin beyanı hk.
 48.  ► Vergi Kampanyası
 49.  ► Kira gelirleri ile ilgili bazı ince noktalar hk.
 50.  ► Ev sahiplerinin kira gelirinden düşülecek giderlerini Maliye'ye bildirmesi hk.
 51.  ► Emsal kira bedeli uygulaması
 52.  ► Gelir Vergisi Beyannamesi
 53.  ► Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler hk.
 54.  ► Beyanname verip üste para alacak olanlar hk.
 55.  ► İnternet Vergi Dairesi
 56.  ► Özel İletişim Vergisi
 57.  ► Taşınmaz satış kazancı istisnası hk.
 58.  ► Gelir Vergisi
 59.  ► Eurobond gelirinin vergisi hk.
 60.  ► Vergi Uyuşmazlıkları
 61.  ► Kira gelirleri ile gayrimenkul satışlarının vergisi
 62.  ► Küçük esnafa sağlanan kolaylıklar
 63.  ► Vergi gelirleri
 64.  ► Yeniden yapılandırma borç taksitleri
 65.  ► Teşvik Paketi
 66.  ► Borsadan elde edilen kazançların vergisi hk.
 67.  ► Ticari defterlerin kapanış tasdikinin yaptırılmamasının doğuracağı sonuçlar hk.
 68.  ► 2012 yılında kullanacakları defterleri tasdik ettirmeyi unutanlar hk.
 69.  ► Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinin 2 numaralı bendi hk.
 70.  ► Mirasçılara uygulanacak istisna tutarı hk.
 71.  ► Vergi Cezaları
 72.  ► Vergi Tarifeleri
 73.  ► Faiz ve repo gelirlerinin vergisi hk.
 74.  ► Gayrimenkul Vergisi
 75.  ► Vergi ve istisna tutarları
 76.  ► Vergi indirimi
 77.  ► Defter tutma hadleri
 78.  ► Gelir Vergisi Genel Tebliği
 79.  ► 2012 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve Sakatlık İndirim Tutarları
 80.  ► Motorlu Taşıtlar Vergisi
 81.  ► Suç Vergisi
 82.  ► Yeni TTK'ya göre denetçi olabilecek kişiler hk.
 83.  ► Naylon fatura düzenlenmesi ve kullanılması
 84.  ► Yeni Ticaret Kanunundaki internet sitesi mecburiyeti
 85.  ► Kayıtlı kayıtdışılık
 86.  ► Kaçakçılık suçunu oluşturan fiiller
 87.  ► Özel usulsüzlük cezası
 88.  ► Vergi Mahremiyeti
 89.  ► Akrabaya düşük fiyatla yapılan satışların vergisi
 90.  ► Türk Ticaret Kanunu
 91.  ► Vergi iadesi
 92.  ► Sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması
 93.  ► Özel Tüketim Vergisi
 94.  ► Vergi Usul Kanunu
 95.  ► Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
 96.  ► Satılan gayrimenkulün vergisi
 97.  ► Yeniden Yapılandırma
 98.  ► Yeni Gelir Vergisi Yasası
 99.  ► KDV indirimi
 100.  ► Emlak Vergisi
 101.  ► İstanbul Vergi Daireleri Rehberi
 102.  ► 2010 yılında ne kadar vergi kaçırdık?
 103.  ► Türkiye'deki vergi komedisi hk.
 104.  ► Vergi incelemesinden kurtulmanın faturası hk.
 105.  ► Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli hususlar
 106.  ► İşte en çok kazanan vergi mükellefleri
 107.  ► Vergi uygulamasında yorumun önemi hk.
 108.  ► İşte 2011 yılındaki gayrimenkul vergileri ve istisna tutarları
 109.  ► 2011 yılında uygulanacak yeni vergi cezaları
 110.  ► Vergi borcunu ödeyen geçmişinden kurtulabilecek mi?
 111.  ► 118.000 liraya kadar kimlere vergi yok?
 112.  ► Daha az Motorlu Taşıtlar Vergisi mümkün mü?
 113.  ► Af kanunu ihtilaflı vergilere ne gibi avantajlar sağlıyor?
 114.  ► Geçmiş yıllardaki fazla ödediğiniz vergileri nasıl geri alabilirsiniz?
 115.  ► İndirimli MTV tarifesinden yararlanabilmek için ne yapmalısınız?
 116.  ► Kimler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaftır?
 117.  ► Futbolcular neden az vergi ödüyor?
 118.  ► Motorlu Taşıtlar Vergisinde neler değişecek?
 119.  ► Tüm dönemlere ait her vergi borçları aftan yararlanıyor mu?
 120.  ► Vergi borçlusuna piyangonun detayları
 121.  ► Kimler emlak vergisi ödemeyecek?
 122.  ► Vergi affı esnafa ilaç gibi geldi
 123.  ► Vergi borcundan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?
 124.  ► Yüzbinlerce vergi mükellefi bu ince ayrıntıyı bilmiyor
 125.  ► Son zamanlarda hiç vergi dairelerine gittiniz mi
 126.  ► Vatandaş artık bu vergileri ödemeyecek
 127.  ► Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıklar
 128.  ► İdari para cezalarının ödenme şekli
 129.  ► Vatandaşı bıktıran vergi düzenlemeleri
 130.  ► Vergi Daireleri
--
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

3600 günü doldurup işten ayrıldım Kıdem tazminatım ne kadar sürede ödenmelidir ve daha sonra çalışmak istersem tekrar çalışabilir miyim?

Tazminatım ne kadar sürede ödenmeli?

SORU: Ben 3600 gün emeklilik yasası ile işten ayrıldım. Tazminatım ne kadar sürede ödenmeli ve daha sonra çalışmak istersem çalışabilir miyim? Ö. Sal

CEVAP: Kıdem tazminatının ödeme süresiyle ilgili olarak Yasada bir hüküm yok. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatına hak kazanılmış oluyor. Bu tarihten itibaren makul bir süre içinde ödenmesi gerekiyor. Kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle dava açılması halinde hakim, gecikilen süre için geçerli olan en yüksek mevduat faizinin ödenmesine hükmediyor. Emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlayıp kıdem tazminatı alarak kendi isteğiyle işten ayrılanların, başka bir işyerinde çalışmalarını engelleyen bir yasal düzenleme yok. Ayrıca temelini anayasadan alan çalışma hakkının engellenmesi de söz konusu olamaz. Bugün emeklilik için gereken yaşının dolmasını çalışmadan beklemek üzere işten ayrılan kişi yarın ekonomik veya başka nedenlerle çalışmak zorunda kalabilir. Ancak işçinin işten ayrılma tarihindeki iradesi önemli. İhtilaf halinde mahkeme de işçinin işten ayrıldığı tarihteki iradesini dikkate alarak karar veriyor. Kaynak: Sezgin Özcan - Akşam

--
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Kıdem Tazminatı Soru Cevap

 1. 15 yıl sigortalılık süreniz ve 3600 gününüz tamam olduğuna göre kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılma hakkına sahipsiniz
 2. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 3. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günüm doldu kıdem tazminatı alıp başka iş yerinde çalışabilir miyim?
 4. 4500 prim günüm var işten Kıdem tazminatını alarak ayrılabilir miyim?
 5. Ali Tezel: Kıdem Tazminatı Fonu parayı yarıya indiriyor
 6. Askerlik Nedeniyle Alınan Kıdem Tazminatının Yıllık İzin Hakkına Etkisi Nedir?
 7. Bugün için ev alma gerekçesiyle işten kıdem tazminatını alarak ayrılmak mümkün mü?
 8. Emeklilik yaşını dolduramayanlar nasıl kıdem tazminatı alarak işinden ayrılabiliyor?
 9. Evim işime uzak gerekçesiyle işten kıdem tazminatı alarak ayrılmak mümkün mü?
 10. Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Uygulaması
 11. Kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem ve ihbar tazminatından yararlanabiliyor muyum?
 12. Kıdem Tazminatı Fonu Nasıl İşleyecek?
 13. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 14. Kıdem Tazminatında Merak Edilen Hususlar
 15. Kıdem tazminatı fonu en çok kime yarayacak?
 16. Kıdem tazminatı fonu tartışması
 17. Kıdem tazminatı kalkıyor mu?
 18. Kıdem tazminatı tartışmaları hk.
 19. Kıdem tazminatı yasası çıkarsa 3600 gününü dolduran yine tazminatını alabilecek mi?
 20. Kıdem tazminatı yasası çıkarsa kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?
 21. Kıdem tazminatım eksik ödenirse ne yapmam gerekir?
 22. Kıdem tazminatında eski süreler nasıl ödenir?
 23. Kıdem tazminatında neden panik var?
 24. Prim ve süre şartını sağladığından kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz
 25. Yeni düzenlemeyle kıdem ve ihbar tazminatlarımın durumu ne olacak?
 26. Yeni kıdem tazminatı kanunu çıktığında askere giden sigortalılar bugün olduğu gibi kıdem tazminatı alabilecek mi?
 27. İşimden 1988 yılında kendi isteğim ile istifa ettim geçmişe dönük kıdem tazminatı alma hakkım olur mu?

Kolay Oto Kasko Hesaplama AracıPrim yatırmaya devam etmem emekli maaşını etkiler mi?

Emekli olabileceğiniz tarih Haziran 2013

Soru: 22 Haziran 1966 doğumluyum. 1 Temmuz 1983 işe başladım. 8135 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Prim yatırmaya devam etmem emekli maaşını etkiler mi? TURHAN

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5150 gün prim ödeme ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 47 yaşınızı dolduracağınız 22 Haziran 2013 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Ekrem SARISU - POSTA

--
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

 1.  ► Gemi Adamı Emeklilik Hesaplama
 2.  ► Emekli olmak için 25 yıl bilfiil çalışmak gerekiyor mu?
 3.  ► Kalan prim gün sayısı ne kadardır?
 4.  ► En kısa yoldan emeklilik şartları nedir?
 5.  ► Ne kadar emekli maaşı alırım?
 6.  ► Yabancı uyruklu çalışanın emeklilik şartları
 7.  ► Emeklilik alternatiflerim nelerdir?
 8.  ► Emekli olabilmek için ne yapmam lazım?
 9.  ► Kaç yılında emekli olma şansım var?
 10.  ► Hangi tarih ve günde emekli olurum?
 11.  ► En yakın ne zaman emekli olurum?
 12.  ► Emekli maaşı olarak kaç lira bağlanır?
 13.  ► Emekliliğe ne zaman başvurmam gerekiyor?
 14.  ► Emekli olacağım günü öğrenebilir miyim?
 15.  ► Bulgaristan Göçmeni Emeklilik Hesaplama
 16.  ► Toplu prim ödeyerek emekli olabilir miyim?
 17.  ► Emeklilik için ne kadar prim ödemem gerekiyor?
 18.  ► Almanya Emeklilik Hesaplama
 19.  ► Emeklilik şartlarım nelerdir?
 20.  ► Toplam kaç gün prim gerekiyor?
 21.  ► Bağ-kur emeklisi olabilir miyim?
 22.  ► Ne zaman emekli maaşına bağlanabilirim?
 23.  ► Emekli olma hakkım var mı?
 24.  ► Emekli olabilmem için ne kadar prim ödemeliyim?
 25.  ► Hangi tarihte maaşa bağlanabilirim?
 26.  ► Benim için en erken emeklilik yolu nedir?
 27.  ► Emekliliğim için kaç gün çalışmam gerekiyor?
 28.  ► Kaç yılında emekli olabilirim?
 29.  ► Emeklilik hesaplamasında bir yanlışlık olabilir mi?
 30.  ► Emeklilik hesabım hangi yasaya göre yapılacak?
 31.  ► Kaç yaşında emekli maaşım bağlanır?
 32.  ► 7200 günden emekli olabilir miyim?
 33.  ► SGK Emeklilik Dersleri
 34.  ► Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabilirim?
 35.  ► Hangi ayda emekli olurum?
 36.  ► Emekli olmak için hangi yolu izlemeliyim?
 37.  ► En erken ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
 38.  ► 25 yılım dolunca emekli olabilir miyim?
 39.  ► 20 yılı doldurunca emekli olabilir miyim?
 40.  ► Muhtarlıktan nasıl emekli olurum?
 41.  ► Tarım Bağ-Kur Emeklilik Hesaplama
 42.  ► Ne zaman ve ne şekilde emekli olabilirim?
 43.  ► Hangi Kurumdan daha önce emekli olurum?
 44.  ► Yaştan ne zaman emekli olurum?
 45.  ► Basın Çalışanları Emeklilik Hesaplama
 46.  ► Hangi Kurumdan ne zaman emekli olurum?
 47.  ► Öğretmen Emeklilik Hesaplama
 48.  ► TSK Personeli Emeklilik Hesaplama
 49.  ► Kaç yaşında emekli olurum?
 50.  ► Engelli Emeklilik Hesaplama
 51.  ► Nasıl daha erken emekli olabilirim?
 52.  ► Hangi tarihte emeklik için müracaat etmem gerekir?
 53.  ► Emeklilik tarihim nedir?
 54.  ► Ne kadar prim ödeyerek ne zaman emekli olabilirim?
 55.  ► En kısa sürede nasıl emekli olabilirim?
 56.  ► Acaba ne zaman emekli olabilirim?
 57.  ► Kaç yaşında ve hangi yılda emekli olabilirim?
 58.  ► Emeklilik olacağım tarih doğru mu?
 59.  ► Ne zaman kaç yaşında emekli olabilirim?
 60.  ► Ne zaman emekli olabilirim?
 61.  ► Emeklilik için ne kadar daha beklemeliyim?
 62.  ► Hangi kurumdan daha iyi şartlarda emekli olurum?
 63.  ► Kaç yaşında emekli olabilirim?
 64.  ► Emeklilik yaşım doldu mu?
 65.  ► T.C. Emekli Sandığı Emeklilik Hesaplama
 66.  ► Annem ne zaman emekli olabilir?
 67.  ► En erken ne zaman emekli olurum?
 68.  ► Emeklilik yaşım ne olur?
 69.  ► Ne zaman emekli olacak?
 70.  ► SSK Emeklilik Hesaplama
 71.  ► Kaç yaşında ne zaman emekli olabilirim?
 72.  ► Hangi Kurumdan daha erken emekli olur?
 73.  ► Ne zaman maaş bağlanır?
 74.  ► Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 75.  ► Emekliliğe ne zaman hak kazanır?
 76.  ► Ne zaman ve nasıl emekli olur?
 77.  ► Ne kadar prim ödeyerek emekli olabilirim?
 78.  ► Babam ne zaman emekli olabilir?
 79.  ► En erken ne zaman emekli olabilirim?
 80.  ► Hangi tarihte emekli olabilirim?
 81.  ► Kaç yaşında ve nasıl emekli olabilirim?
 82.  ► Erken emekli olur muyum?
 83.  ► Ne zaman emekli olacağım?
 84.  ► Eşim ne zaman emekli olabilir?
 85.  ► Ne zaman emekli olurum?

Aylıksız olarak emekliye ayrılmak

Fiili hizmet süresini dolduran memur aylıksız ayrılabilir

Soru: 1 Haziran 1966 doğumluyum. 1 Eylül 1983 tarihinde özel bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladım ve 2 ay kadar çalıştım. 1984 yılında da 8 ay sigortalı olarak çalıştım. Toplam olarak adıma 10 ay prim yatırıldı. Daha sonra 28 Aralık 1987 tarihinde bir kamu bankasında memur olarak çalışmaya başladım. 
Ne zaman emekli olabilirim? 17 yaşında erkenden sigortalı olmamın Emekli Sandığından emekli olurken bir faydası var mıdır? 
 
Yahya YAZICI

Cevap: Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Fiili hizmet süresini tamamlamış olduğunuzdan, 50 yaşınızı dolduracağınız 1 Haziran 2016 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Fiili hizmet sürenizi doldurduğunuzdan isterseniz aylıksız olarak emekliye ayrılabilirsiniz. Bu durumda emekli aylığınız 50 yaşınızı dolduracağınız 1 Haziran 2016 da bağlanır. Emekli ikramiyenizde aynı tarihte ödenir. 
 
Ekrem SARISU - POSTA

 1.  ► Çocuk borçlanması
 2.  ► Çift aylık
 3.  ► 3.5 yıl sonra emeklilik
 4.  ► Emeklilik yaşı
 5.  ► Yaş haddinden emeklilik
 6.  ► Emekli aylıklarına ilişkin düzenleme
 7.  ► Emekli Maaşı Hesaplama
 8.  ► Erken emeklilik yasa teklifi
 9.  ► Doğumlarımı borçlanabilir miyim?
 10.  ► Sigorta başlangıç tarihi
 11.  ► SGDP kesintisi
 12.  ► Emekli aylığını yükseltme
 13.  ► Sahte sigortalılık
 14.  ► İntibak zammı
 15.  ► Emekli maaşım ne olur?
 16.  ► Emeklilik şartları
 17.  ► Ne kadar borçlanmalıyım?
 18.  ► Fiili Hizmet Süresi Zammı
 19.  ► Vergiden muaf iş yapan kadın sigortalıların hakları
 20.  ► İş Mahkemesine dava açma
 21.  ► Bağ-kur'dan SSK'ya geçiş
 22.  ► Torba Kanun
 23.  ► SSK emekliliği
 24.  ► Emeklilik Maaşları
 25.  ► 4.10.2000 öncesi Bağ-kur kaydı olmayanlar
 26.  ► Doğum borçlanması yapma hakkı olmayanlar
 27.  ► Avantajlı Emeklilik
 28.  ► Borçlanma Yoluyla Erken Emeklilik
 29.  ► Çifte emeklilik var mı?
 30.  ► Part-time Çalışma
 31.  ► Hangi tarihte emekli olabilirim?
 32.  ► Emekli Maaşı Artışı
 33.  ► Emeklilik yaşı ve gün sayısı
 34.  ► SSK Primleri
 35.  ► Sağlık Sistemi
 36.  ► Hizmet Tespit Davası
 37.  ► Banka Promosyonu
 38.  ► Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma
 39.  ► Emekli İkramiyesi
 40.  ► SSK ve Bağ-Kur Çakışması
 41.  ► SGK Gelir Testi
 42.  ► Mavi ve Pembe Kartlı Türk Vatandaşları
 43.  ► Kıdem tazminatı alabilir yazısı
 44.  ► SSK Sicil Numarası
 45.  ► Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alma
 46.  ► GSS Genel Sağlık Sigortası
 47.  ► Yedek subaylık süresi
 48.  ► Libya'da çalışan Türk işçileri
 49.  ► Torba yasa emeklilik
 50.  ► Emeklilik Yasası
 51.  ► Ne zaman emekli olabilirim?
 52.  ► Sigortaya girdi çıktı yapılması
 53.  ► 33 liraya sağlık hizmetinden yararlanma
 54.  ► Sahte sigorta bildirimi
 55.  ► SSK Hizmet Dökümü
 56.  ► Bağ-kur Emekli
 57.  ► Vergi indirim belgesi
 58.  ► SSK emeklilik başvurusu
 59.  ► Uzman çavuşların emeklilik koşulları
 60.  ► Ticaret lisesindeki sigorta girişi
 61.  ► SSK Yaştan Emeklilik
 62.  ► Erken emeklilik için bir yasa çıkacak deniyor doğru mu?
 63.  ► Yeni SGK affıyla kız çocuklarına yeniden sağlık yardımı hakkı verilecek mi?
 64.  ► Af kanunun sağladığı avantajla prim borcundan kurtulma hk.
 65.  ► Bu püf noktayı dikkate almadan doğum borçlanması yapmayın
 66.  ► Emekli aylığınızın yüksek olması için tavsiye
 67.  ► Vergi muafiyeti belgesi alarak düşük prim ödeme hk.
 68.  ► SSK ve Bağ-Kur hizmetleriniz çakışıyorsa çözüm nedir?
 69.  ► Tarım Sigortalısı olacaklar hangi meslek kuruluşuna kayıt olmak zorundadırlar?
 70.  ► İleri yaşta olan kişiler tarım sigortalısı olabilirler mi?
 71.  ► Tarımda İsteğe Bağlı sigortalı olabilir miyim?
 72.  ► 5510 sayılı Kanuna göre tarım sigortalısı olmak için gerekli şartlar nelerdir?
 73.  ► Tedavi giderleri SGK tarafından karşılanır mı?
 74.  ► Ali Tezel kadın sigortalıları hangi konuda neden uyardı?
 75.  ► Aradaki boşlukları ödeyebilir miyim?
 76.  ► Part-time çalışanların geriye dönük borçlanma hakkı var mı?
 77.  ► Kimlerin sigorta primi işveren payı Hazine tarafından ödenecek?
 78.  ► 18 Yaşından Küçüklerin Sağlık Yardımları
 79.  ► Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma nasıl olacak?
 80.  ► Almanya'da çalışan Türkiye'de tedavi olabilir mi?
 81.  ► SGK'ya borçlu şirketlerin üst düzey yöneticileri ödenmeyen prim ve diğer borçlardan sorumlu mudur?
 82.  ► Geriye dönük borçlanma yapabilir miyiz?
 83.  ► Türkiye'de sigortaya kayıtlı kaç milyon çalışan var?
 84.  ► Emeklilikte Son 3,5 Yılın Önemi ve Hizmet Birleştirmesi
 85.  ► Hangi durumda vatandaşın sağlık giderlerinin tamamı SGK tarafından karşılanacak?
 86.  ► Kimlere hangi şartlarda 285 lira muhtaçlık aylığı bağlanacak?
 87.  ► İşsiz kalanlara kaç gün sağlık yardımı verilecek?
 88.  ► Son 7 yılda Bağ-Kura fazla prim ödeyenler 5000 günle SSK emeklisi olabilirler mi?
 89.  ► SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı?
 90.  ► SSK ve Bağ-kur hizmetleri çakışırsa hangisi geçerli sayılır?
 91.  ► Emekli maaşınızın çabuk bağlanması için yapmanız gerekenler
 92.  ► Sigortada boş geçen 10 yıl geriye dönük ödenebilir mi?
 93.  ► Sigorta kaydı olmayan doğum borçlanması yapabilir mi?
 94.  ► SGK ve nüfus kayıtlarında doğum tarihinin farklı olması
 95.  ► Sigortalının prim borcu varken emekli maaşı bağlanır mı?
 96.  ► 18 yaş altındaki çocukların tescil işlemleri
 97.  ► SGK prim affı ve yeniden yapılandırmaya karşı mı?
 98.  ► Gemi Adamlarının geçmiş yıpranma payları
 99.  ► Ayda sadece 144 lira ödeyerek nasıl emekli olunur?
 100.  ► Yaşa tabi olmadan 5000 günle emeklilik

--
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız