Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

31 Ekim 2016 Pazartesi

Prim ve ikramiyeler rapor ödemesine dâhil edilir mi?


Prim ve ikramiyeler rapor ödemesine dâhil edilir mi?

4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:

a-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki geçici ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.

b- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.

4/1-b kapsamındaki sigortalılar için aylık prime esas kazanç, Kanun’un 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olduğundan, geçici iş göremezlik ödeneğinde esas alınacak tutarın hesabı buna göre yapılacaktır.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin ölmesi halinde hak sahiplerine gelir bağlanır mı?


Sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin ölmesi halinde hak sahiplerine gelir bağlanır mı?

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalı ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartları da yerine getirmiş ise hak sahiplerine hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı ödenmektedir.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

30 Ekim 2016 Pazar

En erken ne zaman emekli olurum?

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/
Staj sigortası emeklilik açısından başlangıç sayılmıyor
Soru:12 Aralık 1972 doğumluyum. İlk olarak 5 Ekim 1987’de meslek lisesinden sigorta girişim yapıldı. Daha sonra ilk prim ödemesi 21 Ağustos 1991’de gerçekleşti. Toplam prim günüm 6300’dür. Bu durumda en erken ne zaman emekli olurum?
Ali Ahmet YALÇIN
Cevap: Staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Emeklilik şartlarınızı adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen 21 Ağustos 1991 tarihi belirliyor. Bu tarihe göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de, 53 yaşınızı dolduracağınız 12 Aralık 2025’de emekli olabilirsiniz. 
Ekrem SARISU - POSTA

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Hangi haller SGK açısından iş kazası olarak nitelendirilir?Hangi haller SGK açısından iş kazası olarak nitelendirilir?

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedenen ya da ruhen özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş kazası sayılma hal ve durumlarını kısaca açıklamak gerekirse,
İşyeri, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmıştır. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen kazanın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir.

Olayın, yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi; işveren tarafından yürütülmekte olan iş” ifadesiyle, sigortalının işyerinde veya işyeri dışında meydana gelen kazanın işverenin görevlendirmesi veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada karşılaşabileceği kaza riskine karşı teminat altına alınmaktadır. Tarlada çalışan sigortalının traktörü devirerek yaralanması ya da işverene ait traktör ile tarlaya giderken yolda traktör ile kaza geçirmesi, beyaz eşya tamir bakım servis işyerinde
çalışan sigortalının buzdolabı tamiri için gittiği binada dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaralanması gibi olaylar, işlerin yürütümü sırasında ve çalışma konusunda meydana geldiğinden iş kazası sayılması gerekmektedir.

   Ancak iş kazası, işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.
       İş kazasına tabi sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar ile sigortalı sayılmayanlara iş kazası hükümleri uygulanması söz konusu değildir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Hastalık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?


Hastalık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Bu sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a) Sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
b) İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
c) Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların, 01.10.2008 tarihinden önce başlayan ve aralıksız olarak bu tarihten sonra da devam eden iş göremezlik hallerinde, 120 gün prim ödeme şartı yerine gelmediğinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ancak, istirahatın başladığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük prim ödeme şartının bulunması durumunda 01.10.2008 (dahil) tarihinden itibaren istirahatın başladığı tarih itibariyle bulunacak günlük kazanç üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

(4/b)’liyim sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak ancak prim borcum var. Borcum dururken sürekli iş göremezlik geliri bağlanır mı?


(4/b)’liyim sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak ancak prim borcum var. Borcum dururken sürekli iş göremezlik geliri bağlanır mı?

Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanma şartlarında olduğu gibi burada da Kanun Bağ-Kur’lular için diğer şartlara ilaveten bir şart daha öngörmüştür: sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Sürekli tam iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?


Sürekli tam iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?

Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Ancak sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.    

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

29 Ekim 2016 Cumartesi

Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi var mıdır?Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi var mıdır? Nasıl temin edilir?

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi vardır. Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri yurtiçinde Kurum üniteleri, yurtdışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr  Internet adresinde bulunan “Yurtdışı/ Sigortalılık/Form ve Dilekçeler” ve “Yurtdışı/ Emeklilik/Form ve Dilekçeler” bölümünden temin edilebilir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Sigorta başlangıç tarihim 1 Kasım 1987’dir acaba ne zaman emekli olurum?

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/
86 gün daha prim ödeyip 50 yaşın dolmasını bekleyeceksiniz
Soru: 9 Ocak 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Kasım 1987’dir. 2001 / 2003 yıllarında 18 ay askerlik yaptım. Bugüne kadar 5289 gün prim ödemem var. Şu an çalışmıyorum. Acaba ne zaman emekli olurum?
Hasan ÖZCAN
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz.86 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5375 güne tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 9 Ocak 2021’de emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan borçlanma emekli olma şartlarınızı değiştirmez. Sadece prim ödeme gün sayınızı artırır.
Ekrem SARISU - POSTA

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

SSK Emeklisi olan babamdan maaş alabilir miyim?


Özel vakıf emekli sandığından emekli olanda SSK’dan yetim aylığı alamaz
Soru: 66 yaşında özel bir bankanın vakıf emekli sandığı emeklisiyim. Acaba SSK Emeklisi olan babamdan maaş alabilir miyim? Bu konuda bilgilendirirseniz çok memnun olurum?
Nilgün BABALAR
Cevap: SSK; emekli kız çocuklarına ana veya babalarından dolayı yetim aylığı bağlamaz. Emekli olunan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir önemi yok. Burada önemli olan kendi çalışmalarından dolayı emekli olunmasıdır. Emekli olduğunuzdan maalesef SSK’dan yetim aylığı alamazsınız.
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2017 zammı - EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

Merkez Bankası’nın 2016 yılı enflasyon tahmini yüzde 7.5. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 3.73 olacak. Taban maaş 1.389 liraya kadar çıkacak.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alan ve çalışmaya devam eden kişinin hastalık raporu alması halinde rapor ücreti nasıl hesap edilir?


Sürekli iş göremezlik ödeneği alan ve çalışmaya devam eden kişinin hastalık raporu alması halinde rapor ücreti nasıl hesap edilir?

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.

Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

28 Ekim 2016 Cuma

Silahaltına alınmadan önce yeterli prim ödeme gün sayısı olan sigortalı, askerliğinin bitmesi sonucu tekrar işbaşı yaptığında ne kadar süre sonra sağlıktan yararlanabilecektir?


Silahaltına alınmadan önce yeterli prim ödeme gün sayısı olan sigortalı, askerliğinin bitmesi sonucu tekrar işbaşı yaptığında ne kadar süre sonra sağlıktan yararlanabilecektir?

Silahaltına alınmadan önce yeterli prim gün sayısı olduğundan, askerlik hizmeti bitikten sonra da sağlıktan yararlanmaya devam edecektir.

SGK Yurtiçi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

İsteğe bağlı sigortalı olduğumda yetim aylığım kesilir mi?Kanuna göre iş yaparız diyenin kanundan haberi yok


Soru: 1961 doğumluyum. Hiç sigortalı çalışmadım. Babam vefat edince ablam ve bana yetim aylığı bağlandı. Yaklaşık altı seneden beri evimde zihinsel engelli bir çocuğa bakıyorum. Geçimimi böyle sağlıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmak istedim. Buradaki SGK görevlileri bana o zaman yetim aylığınızı keseriz dediler. Gazetede diğer okullara verdiğiniz cevaptan anladığım, aylığım kesilmemesi gerekiyor. Gazeteyi ilgililere göstermem üzerine bana “gazeteye göre değil kanunlara göre iş yaparız” dediler.  Lütfen beni bu konuda aydınlatabilir misiniz? Ayrıca zihinsel engelli çocuklarına baktım aileye beni sigortalı yapabilir mi?
Birsen ÇABUK/SAKARYA
Cevap: “Gazeteye göre değil Kanuna göre iş yaparız” diyen memur arkadaşı kutluyorum. Tam da olması gereken bu. Yani Kanuna göre iş yapmak. Fakat sanırım memur arkadaşımızın kanunu okumama gibi küçük bir sorunu var. Yoksa Kanunu okusa, isteğe bağlı sigortalı olduğunuzda “yetim aylığınızın kesileceğini” söylemezdi. Çünkü isteye bağlı sigortalı olsanız da, sigortalı bir işte çalışsanız da, hatta emekli olsanız dahi Emekli Sandığından almakta olduğunuz yetim aylığınız kesilmez. Aylığınız sadece evlendiğinizde ve memur olduğunuzda kesilir.  Çocuğuna baktığınız aile size sigortalı yapabilir.
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?


Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?

Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10'uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır. Ancak, sigortalının ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık niteliğini yitirmiş sayılacaktır.

Örnek: Çalıştığı işyerinden en son primi 17.12.2008 tarihinde ödenen ve 18.12.2008 tarihinden itibaren işten ayrılan sigortalının sigortalılık niteliği 27.12.2008 tarihinde yitirilmiş olacaktır.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Sürekli kısmi iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?


Sürekli kısmi iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?

Sigortalılara bağlanacak sürekli kısmi iş göremezlik geliri, hesaplanacak günlük kazancın 30 katının % 70’inin meslekte kazanma gücü kaybı oranına tekabül eden kısmı kadardır. Sürekli kısmi iş göremezlik gelirlerinde de sigortalının başkasının bakımına muhtaç olduğunun anlaşılması halinde gelir bağlama oranı yine aylık kazancın % 100’ ü olacaktır.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

İş kazası sebebiyle rapor alınması halinde SGK tarafından kaç günlük ödeme yapılır?


İş kazası sebebiyle rapor alınması halinde SGK tarafından kaç günlük ödeme yapılır?

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılır.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

27 Ekim 2016 Perşembe

Acaba ne zaman emekli olabilirim?

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/
29 gün daha prim ödeyip Kasım 2019’u bekleyeceksiniz
Soru: 22 Kasım 1976 doğumluyum. 1 Temmuz 1986 tarihinde sigortalı çalışmaya başladım. Bugüne kadar toplam 5121 gün prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olabilirim?
Seval BATUR
Cevap: Emekli olmak için: 20 yıl sigortalılık süresi, 5150 gün prim ödeme ve 43 yaş şartlarına tabisiniz. 29 gün daha prim ödeyerek, 5121 gün olan prim ödemenizi 5150 güne tamamlamanız şartıyla, 43 yaşınızı dolduracağınız 22 Kasım 2019’da emekli olabilirsiniz.
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Kimlere Düzenlenmektedir?Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Kimlere Düzenlenmektedir?

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle, malul duruma düşerek aylık bağlananlarla bunlardan ölenlerin dul kalan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları, çocukları da yok ise ana ve babası, görevleri sırasında ölen er ve erbaşların yukarıdaki sırayla dul ve yetimleri.

Yine görevlerinin neden ve etkisiyle vefat etmeleri nedeniyle haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanan erbaş ve erlerin aylık bağlanan dul ve yetimlerinin talepleri halinde de faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlenmektedir. Ölüm olaylarında vazife malullüğünün ortaya çıkış nedeni hak sahipliğine etki etmemektedir.

Bu hak birisi TOKİ tarafından üretilen konutlarda kullanılması şartıyla en fazla 2 defa kullanılmaktadır. Kurumumuzca konuya ilişkin olarak sadece hak sahipliği belgesi düzenlenmektedir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Vergi affının süresi hangi tarihe kadar uzatıldı? - İŞTE YENİ SON BAŞVURU TARİHİ!


Vergi affı süresi uzatıldı

Milyonlarca kişinin kamuya olan borçları için getirilen yapılandırma imkanı büyük ilgi görürken, müjde geldi. Vergi borcu yapılandırması uygulamasında son başvuru tarihi 31 Ekim'den 25 Kasım'a uzatıldı.

Milyonlarca kişinin kamuya olan borçları için getirilen yapılandırma imkanı büyük ilgi görürken, Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi. Başbakan Yıldırım, 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan vergi alacaklarının yeniden yapılandırmasına ilişkin başvuruların 25 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

BİR İLKE İMZA ATILDI

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında hangi süreler dikkate alınmaz?


İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında hangi süreler dikkate alınmaz?

a) Sigortalının tutuklulukta geçen süreleri,
b) Sigortalının iş göremediği süreleri,
c) Grev ve lokavtda geçen süreleri,
d) Askerlikte geçen hizmet süreleri

dikkate alınmaz.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

4(b)’lilere (kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara) iş kazası, meslek hastalığı rapor ücreti ödenir mi?


4(b)’lilere (kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara) iş kazası, meslek hastalığı rapor ücreti ödenir mi?

4/b kapsamında olup, haklarında kısa vadeli sigorta primi kesilenler – şirket ortakları analık halinden yararlanamaz-  için iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde rapor ücreti ödenir. Hastalık halinde, bu kişilere rapor ücreti ödenmez.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

26 Ekim 2016 Çarşamba

Sigorta başlangıç tarihim 1 Ocak 1993 ne zaman emekli olurum?


Erkekseniz 54 kadınsanız 49 yaşa tabisiniz
Soru: Sigorta başlangıç tarihim 1 Ocak 1993 olup, 4139 gün prim ödemem bulunuyor. Acaba ne zaman emekli olurum?
KUTLU
Cevap: Erkek okursanız 1536 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte 54 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.  Bayan okursanız, 1461 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihte 49 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız 49 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 

Ekrem SARISU - POSTA

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundadırlar ?


Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundadırlar ?

a )  İstirahat raporlarını
b) Çalışmadığına dair yazıyı
c)  Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazanç tutarını
Kuruma ibraz etmek zorundadır.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

İş kazası raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı?


İş kazası raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı?

Sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Ancak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için; iş kazasının olduğu tarihten itibaren en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıya, tescil edildiği tarihten itibaren sonraki 10 gün içinde (onuncu gün dahil) iş kazası geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

25 Ekim 2016 Salı

Askerlik borçlanması yapmam gerekiyor mu?


Askerlik borçlanmasına gerek yok
Soru: 20 Haziran 1979 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1997 olup 4000 gün prim ödemem var. Şuan çalışıyorum. Acaba ne zaman emekliliği hak ediyorum? Askerlik borçlanması yapmam gerekiyor mu?
Hakan KESER
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 1825 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 20 Haziran 2035’de emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz sigorta başlangıcından sonra olduğundan, borçlanma emekli olma şartlarını değiştirmez. Dolayısıyla borçlanmanıza gerek yok.  

Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

İlk işe giriş tarihim 1 Eylül 1986 olup 9455 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?

http://www.emeklilikhaber.com/yazi/ssk-ve-bag-kur-emeklilik-hesaplama-2/
49 yaşı doldurmanız gerek
Soru: İlk işe giriş tarihim 1 Eylül 1986 olup 9455 gün prim ödemem var. 5 Haziran 1971 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim?
Emre ÇELEBİ
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 49 yaşınızı dolduracağınız 1 Eylül 2020’de emekli olabilirsiniz. 
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı kendisine ait tamirci dükkanı işyerinde çalışmakta iken, krikonun kayması sonucu ayağının aracın altında kalarak yaralanması olayı iş kazası sayılır mı?5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı kendisine ait tamirci dükkanı işyerinde çalışmakta iken, krikonun kayması sonucu ayağının aracın altında kalarak yaralanması olayı iş kazası sayılır mı? 

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre iş kazası sayılması gerekmektedir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?


Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?

Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?


İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?

Geçirilen kazanın Kurumumuzca iş kazası kabul edilmesi halinde, sigortalının istirahatlı kaldığı günler için Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkün bulunmaktadır.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

24 Ekim 2016 Pazartesi

6 ay askerlik borçlanmasıyla bir yıl erken emeklilik


6 ay askerlik borçlanmasıyla bir yıl erken emekli olabilirsiniz
Soru: 10 Ocak 1971 doğumluyum. Sigorta girişim 17 Kasım 1994 Bağ-Kura olup 2 yıl 3 ay 14 gün Bağ-Kura prim ödedim. Daha sonra SSK ile devam ettim. 6.000 gün üzerinde SSK sürem var. Ne zaman emekli olabilirim?
Ahmet Emin YILMAZ
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi,5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 55 yaşınızı dolduracağınız 10 Ocak 2026’da emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmışsanız(yapmış olmalısınız) askerlik sürenizin 6 ayını borçlanmanız halinde, 54 yaşınızı dolduracağınız 10 Nisan 2025’de emekli olmanızda mümkün.
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

4(b) kapsamındaki sigortalının iş kazası geçirmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine kurumca bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için hak sahiplerine rücu edilir mi?4(b) kapsamındaki sigortalının iş kazası geçirmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine kurumca bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için hak sahiplerine rücu edilir mi?

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince kusuru bulunsun hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için rücu edilmez.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Uzun süreli raporların ödemesi nasıl yapılır?


Uzun süreli raporların ödemesi nasıl yapılır?

İşverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini 5 iş günü içinde yapması ve sigortalının işveren kanalı ile yazılı talep etmesi halinde 10’ar günlük sürelerle uzun istirahatli sigortalılara ödeme yapılabilmektedir.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

SGK Kurum sağlık kurulu nedir?


Kurum sağlık kurulu nedir? Görevleri nelerdir?

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle;
 > çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını,
 > erken yaşlanma halini,
 > vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını
 > malûllük derecelerini
belirlemek üzere,  yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kuruldur.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

23 Ekim 2016 Pazar

Emeklilik için ne yapmam gerekiyor?


Emekli olmak için ne yapmam gerekiyor?
Soru:1968 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Temmuz 1984 olup toplam 3950 gün prim ödemem var. Buna göre emeklilik için ne yapmam gerekiyor?
 Bayram BİLGİLİ
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1275 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5225 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca bundan sonra prim ödemeseniz de, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte yaş haddinden emekli olmamızda mümkün. (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak)
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

4(b) kapsamındaki sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması halinde ne gibi işlem yapılır?4(b) kapsamındaki sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması halinde ne gibi işlem yapılır?

a-) Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeple veya hekim tavsiyesine uymaması
     sebebiyle tedavi süresinin uzaması, iş göremezlik oranının artması halinde, ödenecek
     iş göremezlik ödeneği Kurumca dörtte birine kadar eksiltilerek ödenir.
b-) Sigortalının ağır kusuru yüzünden iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına
      tutulması halinde, kusur derecesi esas alınarak iş göremezlik ödeneği üçte birine kadar
      Kurumca eksiltilerek ödenir.
c-) Kasdi hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan yada
      Kurumun yazılı bildirimine rağmen öngörülen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenir.
d-) Tedavi gördüğü hekimden tedavisinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge
       almaksızın çalışan sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar geri alınır.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

İş kazası ve Meslek hastalığı ne demektir?

 

İş kazası ve Meslek hastalığı ne demektir?

İş kazası,
 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş, gelişi sırasında,
 meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Meslek hastalığı ise, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Kontrollü raporların ödemesi nasıl yapılır?


Kontrollü raporların ödemesi nasıl yapılır?

Sigortalının kontrole gitmesi şartıyla hiçbir şart aranmadan kontrollü raporlar ödenir.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

22 Ekim 2016 Cumartesi

Yurtdışı borçlanma için aranılan şartlar nelerdir?Yurtdışı borçlanma için aranılan şartlar nelerdir?

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır.

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibari ile Türk vatandaşı olmasıdır.

Diğer bir anlatımla, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı sigortalılık, işsizlik veya ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma talepleri de reddedilir.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

Ancak kamuoyunda “pembe ya da mavi kart sahibi” olarak bilinen doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazananlar, başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadıklarından borçlanma kapsamındaki sürelerde Türk vatandaşı olsalar bile, borçlanma hakkından yararlanamaz.

Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından yurtdışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Kanunun öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Kaynak: SGK

Türkiye’den nasıl emekli olabilirim?


Almanya’da sigorta başlangıç tarihi Türkiye’de de sigorta başlangıcıdır


Soru: Liseyi Türkiye‘de 1968 de bitirdim. Küçük islerde sigortasız çalıştım (kaynakçılık ve tamircilik gibi) ve1973 yılında tahsil için Almanya da okumaya karar verdim. 1975-1986 da Almanya Köln Üniversitesini Dr. Yüksek Kimyager sıfatı ile bitirdim. 4,5 sene Köln Üniversitesinde asistan olarak çalıştım. 1987-1998 yılları arasında İtalya’da araştırman olarak işe başladım. 1998- ve bu mesajı yazdığım tarihe kadarda, Almanya da Teknik Manager olarak Japon & Alman firmasında görevdeyim. 1 Ekim 2016 tarihinde de Almanya dan emekliliğe ayrılmış olacağım. Bu şartlarda Türkiye’den nasıl emekli olabilirim. 5375 gün için ne kadar prim gereklidir. Şayet Türkiye’de işe baslarsam, bu primde bir değişme olabilir mi?
Dr. Cengiz ERGÜN
Cevap: Almanya’da sigorta başlangıç tarihi Türkiye’de de sigorta başlangıç tarihi sayılıyor. Bu sizin için bir avantaj. Almanya’daki sigorta başlangıç tarihinizi belirtmemişsiniz. Almanya’da çalışmaya başladığınız tarih 23 Kasım 1986’dan önceki bir tarih ise; SSK‘da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş, sonraki bir tarih ise, 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Tükiye‘de kısa süre(bir kaç gün dahi) sigortalı çalıştıktan sonra Almanya‘daki çalışma sürenizin 5300(veya 5375 gününü) borçlanmanız halinde, 49 yaşınızı(veya 50 yaşınızı) dolduracağınız tarihte Türkiye’den de emekli olabilirsiniz. Yıl sonuna kadar borçlanırsanız; 5375 gün için ödemeniz gereken en az borçlanma bedeli 94.439 liradır. Ancak 3600 gün borçlanarak 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün. Bu takdir de 3600 gün için 63.252 lira ödemeniz gerekir.
Ekrem SARISU - POSTA


Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Raporluyken işyerimin kapanması halinde rapor ücretimi alabilir miyim?


Raporluyken işyerimin kapanması halinde rapor ücretimi alabilir miyim?

Geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır ve sigortalılara iş göremedikleri sürece ödenir, işyerinin kapanması bu ödemeyi engellememektedir.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Sigortasız çalıştırdığı işçinin iş kazası bildirimini yapan işverenin sorumluluğu nedir?


Sigortasız çalıştırdığı işçinin iş kazası bildirimini yapan işverenin sorumluluğu nedir?

Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda mecburidir. Sigortalılık isteğe bağlı değildir. İşçi ile işverenin sigortalılığın yapılmayacağı konusunda yapacağı her türlü sözlü ve yazılı anlaşma geçersizdir. Bu bakımdan, işçi bakımından sigortasız çalıştırılma hukuk düzeninde bir anlam ifade etmeyeceğinden, sigortalı çalışan bir işçi gibi her türlü haktan yararlanabilir.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

4(b)’den (Bağ-Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?


4(b)’den (Bağ-Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır.

Ölüm Aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

21 Ekim 2016 Cuma

Sağlık karnesinin yitirilmesi (zayi) halinde ne yapılmalıdır?Sağlık karnesinin yitirilmesi (zayi) halinde ne yapılmalıdır? 

Sağlık karnesinin kaybolduğunu,   kişinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek beyan etmek gerekmektedir.

SGK Yurtiçi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

25 yıl doldurması gerekir diyorlar babam yaş haddinden SGK’dan emekli olabilir mi?


Babanız Haziran 2017’de emekli olabilir
Soru: Babam Haziran 1958 doğumlu. Şubat 1997 de Bağ-Kur  girişi var. 19 yıldır sigortalı. Son 3.5 yıldır da SSK’lı. 5500 gün primi var. SSK da 1261 günü doldu. SSK’dan emekli olması için hangi şartlar gerekir? Yaş haddinden SGK’dan emekli olabilir mi?  25 yıl doldurması gerekir diyorlar.
Birol KOCABAY
Cevap: Babanız SSK’da yaş haddinden emekli olmak için;15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 59 yaş şartlarına tabi. Primi yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemese de, 59 yaşını dolduracağı Haziran 2017’de emekli olabilir.

Ekrem SARISU - POSTA

Emeklilik ve çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Yatarak ve ayakta tedavilerde rapor ücreti nasıl hesap edilir?


Yatarak ve ayakta tedavilerde rapor ücreti nasıl hesap edilir?

Rapor ücreti rapor alınan tarihten önceki son bir yıl içindeki 3 aylık prime göre hesaplanır. Geriye doğru 3 aylık primin ortalaması alınır, tedavi ayakta olmuşsa bu miktarın 2/3’si, tedavi yatarak olmuşsa yarısı ödenir.

Hastalık Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

İş kazasını bildirmeyen işverenin sorumluluğu nedir?


İş kazasını bildirmeyen işverenin sorumluluğu nedir?

İş kazasının belirtilen sürede işveren tarafından Kurum’a bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu  amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır.  Yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca İş Kanunu’na göre, bu kanunun 105. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

İş Kazası Sigortası hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım - 2008’den sonra 4(a)’dan emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?


2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

Ölüm Aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

20 Ekim 2016 Perşembe

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları tekrar sağlıktan yararlandırılabilecekler mi?


5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları tekrar sağlıktan yararlandırılabilecekler mi?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları, öğrenci olması şartı ile 25 yaşına kadar ya da malul olması şartı ile tekrar sağlıktan yararlanabilirler. Öğrenci veya malul olmaması halinde hak sahibi anne ya da babaya tekrar dönemeyeceklerdir.

SGK Yurtiçi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız