Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

23 Ağustos 2012 Perşembe

SGK primleri iade edilir mi?

 
Sigorta primleri iade edilir mi? 

Okurumuz Nuri Seçkin “Annemin 1973-1983 yılları arasında 1803 gün sigortası var. 80 yasında. Bizde emekli olması için 1.800 gün daha prim ödenmesi lazım olduğundan sigorta primlerini parasının iadesini istedik. Bize SGK’dan bir yazı geldi. 0.08 kuruş birikmiş ve bir TL’den az olduğu için iade edemeyecekleri yazıyor. Ne yapmamız lazım?” diyor. 

Esasen sigortalıların ödedikleri SSK primlerini iade alabilmeleri söz konusu değildir. Bazı durumlarda SGK primleri iade edilebilmektedir. Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar: 

a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 

b) Toptan ödeme yapılması, 

olup, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile 5510 sayılı Kanun’a göre ilk defa 4/c (Kamu Görevlileri) kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilmektedir. Ancak, 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için yapılacak toptan ödemelerin, 1.10.2008 tarihinden önceki hizmet sürelerine ait bölümü için güncellenerek toptan ödeme yapılmamaktadır (5510/Geçici Madde 5). İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık ile genel sağlık sigortası için ödenen primler de iade edilmemektedir. 

Dolayısıyla 1973-1983 yılları arasında ödenen SSK primleri güncellenmediğinden dolayı cüzi bir miktara karşılık gelmektedir. Bunun yerine tavsiyemiz 1973 yılından sonra annenizin yaptığı doğumlar varsa, doğum borçlanması yoluyla eksik günleri 3600 güne tamamlayarak emekli olmasıdır. 

Resul Kurt - STAR

İşten çıkarılan bir işçi hangi durumlarda iş mahkemesinde hakkını arayabilir?

Deneme süresinde işçinin hakları 

Okurumuz Eren Sağlam “İşe girdikten 60 gün içinde, işten çıkarılan bir işçi, hangi durumlar için iş mahkemesinde hakkını arayabilir?” diyor. 

İş sözleşmesi ile bir işyerinde çalıştırılmaya başlanan işçinin, işyerini ve işvereni tanıyarak çalışma koşullarını incelemesi, işverenin de işçiyi tanıyıp işçinin çalışma sisteminin işyerine uygun olduğuna hüküm verilebilmesi için iş sözleşmesine Kanun’da belirtilen şekilde deneme süresi konulabilmektedir. 

Deneme süresi, işçi veya işverene deneme süresi içinde iş sözleşmesinin tazminatsız veya bildirim süresine gerek kalmadan feshedilebilmesine olanak tanımaktadır. Deneme süresinde işçi, çalışması karşılığında ücret alır, sendikaya üye olabilir, greve katılabilir. İşçiye yasalarla sağlanmış tüm haklardan yararlanabilir. 

Ayrıca deneme süresinde işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sigortalı olarak bildiriminin yapılması da zorunludur. Bazı işyerlerinde deneme süresinde işçinin SGK’ya bildirilmediği ve sigortalı yapılmadığı görülmektedir. Bu durum yanlıştır. Yani, deneme süresinde olan kişiler de sigortalı olmak zorundadır. İşçinin deneme süresinde çalışmaya başladığı tarih, kıdem tazminatının başlangıç tarihi olarak dikkate alınacaktır. 

Taraflar, hizmet akdine deneme süresi koyup koymamakta serbesttirler. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesine göre, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bu sürenin en çok iki ay olabileceği, ancak deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebileceği, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer haklarının saklı olduğu hükme bağlanmıştır. 

Eğer deneme süresinde işçinin sigorta primleri ödenmemiş ise iş mahkemesinde hizmet tespit davası açarak sigortasız çalıştırıldığı günleri tespit ettirebilir. Ayrıca ücreti ve diğer hakları ödenmemiş ise bunları da talep edebilir. Deneme süresinde işe iade davası açma hakkı yoktur. 

Resul Kurt - STAR

Araç Kasko Hesaplama Nasıl Yapılır?

 

GSS kapsamında sağlıktan yararlanma koşulları nelerdir?

Değerli www.emeklilikhaber.com üyeleri;

Sizler için Yeni SGK ve Emeklilik Haberlerini aşağıda derledik.
Okumak için sitemizi www.emeklilikhaber.com ziyaret edebilirsiniz.


Yeni Gelen Yorumlar www.emeklilikhaber.com
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Genel Sağlık Sigortası GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları


Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanma koşulları 

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile tüm vatandaşların bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması amaçlanmaktadır. 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, analık sebebiyle sunulacak sağlık hizmetleri, afet ve savaş ile grev ve lokavt halinde sunulacak sağlık hizmetleri için ilgililerde her hangi bir koşul aranmaksızın sağlık hizmetleri yerine getirilmektedir. 

Bu haller dışında kalanlara sunulacak sağlık hizmetlerinde ise ilgililerin bazı koşulları yerine getirmiş olması aranmaktadır. 
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için primi devlet tarafından ödenen kişiler (5510/60-(c) bendinde sayılanlar) ile 5510/60-(f) bendine göre SGK'dan gelir ve aylık alan kişiler dışındaki tüm genel sağlık sigortalılarının, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayılarının bulunması gerekmektedir. 

Esasında Genel Sağlık Sigortası sistemine giren birinin sistemden çıkması ancak kapsamda olmayan istisnalar arasına girmesine veya Türkiye dışında ikamet etmesine ya da ölümüne bağlıdır. Bu haller dışında bir kişinin genel sağlık sigortasına dahil olduktan sonra sistemden çıkması mümkün değildir. Yalnızca kişinin sağlık yardımından faydalanabileceği yasal maddeler değişebilmektedir. Dolayısıyla sisteme girdikten sonra sağlık sunucusuna başvurulan tarihten önceki bir yıl içinde toplam 30 gün sağlık sigortası priminin aranmasının bir önemi yoktur. Zira kişi her halükarda 30 günlük prim şartını yerine getirmiş olacaktır. 

Konuyu farklı bir şekilde açıklamak gerekirse; her hangi bir şirkette hizmet akdine tabi çalışan bir kişi çalışmaya başladıktan 30 gün sonra genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaktır. Genel sağlık sigortası kapsamına alınan bu kişinin kapsamdan çıkması için ya yurt dışında ikamet etmeye başlaması ya kanunda sayılan istisnalar arasına girmesi (örneğin askere gitmesi) ya da ölmesi gerekmektedir. Bu haller dışında genel sağlık sigortası kapsamında çıkmak mümkün değildir. 

Bir kişinin işyerinde belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldığını varsayalım. Bu sefer işten ayrıldığı günden 10 gün sonra kişi başka bir işte çalışmaya başlamadığı takdirde geliri asgari ücretin üçte birinden fazla ise bu sefer 5510/60-(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olacaktır. Dolayısıyla kişinin genel sağlık sigortalısı olacağı statü değiştiği halde kişi başka bir statüye göre genel sağlık sigortalısı olmaya devam edecektir. İşten çıktığı tarihten önce 90 gün prim ödeme gün sayısı olanlar işten çıktıkları tarihten itibaren 99 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. 100. günde ise genel sağlık sigortalılıkları sona erer. Bu durumda yukarıda da açıklandığı üzere en fazla durumuna göre 9 gün yada 99 gün genel sağlık sigortasına ara verebileceğinden geçmişe dönük bir yıl içinde her halükarda 30 gün genel sağlık sigortası primi ödenmiş olacaktır. 

Sağlık hizmet sunucusuna başvurulan tarihten önceki bir yıl içinde toplam 30 gün sağlık sigortası primi aranması ancak kişinin istisnalar arasına girdiğinde önem kazanacaktır. Şöyle ki; kişi hizmet akdine tabi çalışmakta iken 6 ay süreli kısa dönem askere gittiğinde askerden döndükten sonra yine 60'ıncı maddede sayılan durumlardan birine göre genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır. Ancak daha önceki çalışmalarından dolayı 30 günden fazla genel sağlık sigortası primi ödemiş olacağından sağlık hizmetlerinden yararlanması için 30 gün beklemesine gerek kalmayacak ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Yeter ki, sigortalının işvereni, e-sigorta yoluyla, sigortalı hesap fişi yada aylık prim hizmet belgesi vermiş olsun. 

Kaldı ki, askerlikte geçen süreler, hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süreler, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süreler ve sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süreler, sağlık hizmeti sunucusuna başvurulduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır. 

Ayrıca 60'ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi (4/b kapsamında sigortalı olanlar) ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 30 günlük genel sağlık sigortası prim gün sayılarının olmasının yanı sıra, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir. 60 günden fazla prim borcu olan 4/b sigortalısının 18 yaşın altındaki çocukları için sağlık aktivasyonu yaptırılmış olması halinde 18 yaşından küçük çocukları (4/b sigortalısı 60 günden fazla borcu olsa dahi) sağlık yardımı alabilecektir. 

İsteğe bağlı sigortalılar ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, 30 gün prim ödeme koşulu ile birlikte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şart koşulmuştur. 

İbrahim Işıklı - DÜNYA

SGK'ya dava açsam sigorta başlangıcım vergi kaydım sebebiyle geri çekilir mi?


Vergi kaydıyla Bağ-Kur tescili 

Soru: Sadettin Bey, ben 05.03.1964 doğumluyum. 01.01.1995'te tarım sigortasına başladım ve hiç ara vermeden devam etmekteyim. Askerliğimi yatırdığım zaman 05.03.2014'te emekli oluyorum. Tarım sigortasına girmeden önce esnaflık yaptım ve beş ay kadar vergi kaydım vardı. Fakat Bağ-Kur'a giriş yapılmamıştı. Acaba şimdi dava açsam sigorta başlangıcım vergi kaydım sebebiyle geri çekilir mi? 

Celalettin Ö. 

Cevap: Değerli okurum, sormuş olduğunuz soru esnaf okurlarımız tarafından en fazla sorulan sorudur. Vergi veya esnaf odası kaydı olan ama zamanında Bağ-Kur'a tescili yapılmayan okurlarımız, şimdi geriye dönük tescil yapılıp yapılamayacağını merak ederler. Bu konu iş mahkemelerinde de sıkça dava konusu olur. 

Bir kere bu konuda herkes için geçerli bir kural veya yasa hükmü bulunmuyor. Dolayısıyla bazı durumlarda Yargıtay, 1982 yılından sonrası için sadece vergi kaydını esas alarak hizmet tespitine karar verebiliyor. Yine bazı durumlarda da oda kaydına göre hizmet tespiti kararı çıkabiliyor. Bu konuda karar verilirken; 

- Tescilini istediğiniz tarih aralığı, 
- Mahkemeye ibraz edeceğiniz deliller, 
- Tescilini istediğiniz dönemdeki şahsi durumunuz, 
- 2003 yılında yapılan düzenlemeyle, 4.10.2000 tarihinden önceki esnaflık dönemini borçlanma hakkından yararlanmak için Bağ-Kur'a başvurulup başvurulmadığı gibi hususlar dikkate alınır. 

Buna göre istisnai bazı durumlarda tescil talebinin kabulüne, genellikle de reddine karar verilebilmektedir. Buna göre dava açıp açmamaya kendiniz karar vermelisiniz. 

Sadettin Orhan - BUGÜN

Geriye yönelik olarak benim de bir alacağım doğar mı?

Devlet memuru ikramiye almaya devam edecek 

Soru: Sadettin Bey, ben 1998 yılında devlet memuriyetinden emekli oldum. Toplamda o günkü parayla bana net ikramiye olarak 2900 TL ödendi. Bugünlerde devlet memurları için kıdem tazminatı ödeneceği konuşuluyor. Geriye yönelik olarak benim de bir alacağım doğar mı? Seval T. 

Cevap: Seval Hanım, şu an konuşulmakta olan kıdem tazminatı fonu, devlet memurları için değil işçiler için düşünülüyor. Devlet memurları önceden olduğu gibi yine ikramiye almaya devam edecekler. Siz de zaten emekli ikramiyenizi almışsınız. 

Sadettin Orhan - BUGÜN

Bu parayı alabilmek için emeklilik şirketlerine başvuru yapmak şart!

1.5 milyon kişi tetikte, maliye EFT’yle ödeyecek 

Bireysel emeklilik ve birikimli hayat sisteminden 29 Ağustos 2012’den önce ayrılanların ana paralarından yapılan stopaj kesintileri iade edilmeye başlanıyor. Bu parayı alabilmek için emeklilik şirketlerine başvuru yapmak şart... 

Yeni bireysel emeklilik sisteminde, stopaj sadece getiriden kesilecek. Eski uygulamada, stopaj toplam para (hem ana para hem de getiri) üzerinden yapılıyordu. Emeklilik şirketleri ile müşterileri arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan ve yargıya taşınan bu konu, yeni kanunla çözüme kavuştu. 

Yeni kanuna göre, uygulama geçmişe dönük olarak da uygulanacak. Yani, 29 Ağustos 2012’den önce bireysel emeklilik sisteminde 10 yılını tamamlamadan veya 56 yaşını doldurmadan ayrılanlar, şirketlerine başvurarak ana paradan yapılan kesintilerini alabilecekler. 
Sistemden bugüne kadar ayrılan kişi sayısının 1.5 milyonu bulduğu belirtiliyor. Ancak, bu kişilerin ne kadarının hak sahibi olduğu ve ne kadar bir iade alacağı emeklilik şirketlerinin yapacağı inceleme sonucu ortaya çıkacak. 

Bir yıllık süre var... 
Sistemden ayrılanların paralarını alabilmeleri için bir yıl içinde yani 29 Ağustos 2013’e kadar ilgili sigorta şirketlerine başvurmaları gerekiyor. Kişiler, şirketlerin çağrı merkezlerini arayarak veya şahsen şirkete giderek isimlerinin ödeme listesinde olup olmadığını öğrenmeliler. Listede isimleri olan kişilerin ise şu belgeleri hazırlaması gerekiyor: 
* Her şirkette hazır bulunan dilekçe formunu doldurmaları gerekiyor. Bu dilekçede ödemenin yapılacağı banka adı, şube adı, IBAN nuraması, TC Kimlik Numarası ve irtibat telefonu mutlaka yazılmalı. 
* Emeklilik/sigorta şirketi tarafından tanzim edilen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneğini de şirkete vermeleri gerekiyor. 
* Ayrıca, düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği de bulunmalı. 
* Açılmış dava bulunması halinde, ilgili yargı merciinden davadan feragat edildiğine dair şerhli dilekçe veya mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneği de olmalı. 


NE KADAR ALINACAK? 
Bireysel emeklilik sistemine üye olan ve 10 yılını doldurmadan veya 56 yaşından önce parasını alarak sistemden ayrılanlardan artık sadece getiri üzerinden stopaj kesilecek. 
Örneğin, bireysel emeklilik sisteminde 10 bin TL’si (7.500 TL anapara, 2.500 TL’si getiri) bulunan bir kişi, hem 10 yılını doldurmadığı hem de emekli olabilme şartı olan 56 yaşını tamamlamadığı için sistemden çıktığında bu parası için yüzde 15 stopaj kesildi. Yani, 1.500 TL kesinti oldu. Ancak, yüzde 15 stopajın sadece 2.500 TL getiriden yapılması gerekiyordu. Yani, 1.500 TL değil 375 TL kesinti olmalıydı. Bu kişi bir yıl içinde emeklilik şirketine başvurduğunda ilgili vergi dairesi kendisine 1.125 TL’yi iade edecek. 

2007 YILI ÖNCESİ AYRILANLAR YANDI! 
Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların geri ödemelerine ilişkin yapılan açıklamaya göre uygulama, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilen poliçelerle ilgili olarak 29.08.2012 tarihinden önce yapılan kesintileri kapsıyor. Açıklamada, “Ancak söz konusu kesintilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzeltme zamanaşımına da uğramamış olması gerekmektedir” deniliyor. 
Yani, vergide 5 yıllık bir zaman aşımı uygulaması var. Bu nedenle 2007 öncesi ayrılanlar bu uygulamadan yararlanamayacaklar. Para iadeleri bu nedenle 2007 yılı itibariyle sistemden ayrılanları kapsıyor. 

Vergi dairesi kontrol edecek... 
Bireysel emeklilik şirketleri, hak sahiplerinin doldurmuş olduğu form ve istenilen belgeleri ilgili vergi dairesine gönderecek. 
Vergi daireleri de bunları, kendilerinde kayıtlı bulunan belgelerin yanı sıra Emeklilik Gözetim Merkezi verileriyle karşılaştıracak. Para iadesi almaya hak kazananlara ödemeler, kişilerin dilekçede yazmış oldukları IBAN numarasına EFT?yoluyla yatırılacak. 

AYFER YILDIZ - MİLLİYET

Araç Kasko değerine en uygun Kasko poliçesini hesaplamak için tıklayın


3 Dakikada Kasko Teklifiniz Hazır!


Bilgilerinizi girin, size özel kasko sigortası fiyatlarını karşılaştırın... 


Araç kasko değerine en uygun kasko poliçesini hesaplayın...En Uygun Özel Sağlık Sigortası seçenekleri için tıklayın!


Sağlık Sigortası Hesaplama Aracı için tıklayın


Özel sağlık sigortası fiyatları kişisel özelliklerinize, geçirilmiş rahatsızlıklara, hastane ağına ve poliçe limitleri gibi detaylara göre farklılık gösterir.


Özel Sağlık Sigortası Fiyatları


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için bilgilerinizi tam ve doğru doldurmanız gerekir.


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için buraya tıklayın


Özel sağlık sigortası teklifinizi görmek için bilgilerinizi eksiksiz doldurun, en uygun poliçeye ulaşın!


3 dakikada sağlık sigortası teklifi için tıklayın!


Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırın, ayda 40 TL'den başlayan fiyatlarla alın!


Ayda 40 TL'den başlayan
taksit seçenekleri için tıklayın!


11 sigorta şirketi ve onlarca
farklı ürün için tıklayın!


SAĞLIK sigortası
almanın avantajları için tıklayın!


Sağlık Sigortasında Fiyat Avantajını Kaçırmayın!


Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!


Sağlık Sigortanızı Seçmek İçin Linklerden birine tıklayıp 

Sağlık Sigortası Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.


En Uygun Özel Sağlık Sigortası seçenekleri için tıklayın!

Artık evinizi daha kolay yenileyebilirsiniz


Dünyanın ve Türkiye'nin en seçkin markaları Evim.net'te sizleri bekliyor...


Artık evinizi daha kolay yenileyebilirsiniz


Evim.net sitesinde neler var?


Pratik Ev Ürünleri, Anne-Çocuk, Hediyelik Eşya, Kişisel Bakım, Teknoloji, Küçük Ev Aletleri, Nevresim, Mobilya, Aydınlatma, Ev Tekstili, Duvar Dekorasyon, Dekorasyon, Mutfak, Banyo...


Fırsatlar sadece üyelere özel...


Kolayca üye olmak için aşağıdaki linklerden birine tıklayıp formu doldurabilirsiniz.


Banyo dekor fırsatları %70 indirim


Ev tekstili fırsatları %70 indirim


Dekorasyon, ev ve kadın ürünlerinde %70'e varan indirim


Dekoratif hediye fırsatları %70 indirim


TV'de Gördüğünüz Ürünler Satışta


Salon dekor fırsatları %70 indirim


Ev ve dekorasyon fırsatları %70 indirim


Mutfak dekor fırsatlarında %70 indirim


İndirimli hediyelik eşyalar %70 indirim


TV'de Gördüğünüz Ürünler Burada


Dünyanın ve Türkiye'nin en seçkin markaları %90'a varan indirimlerle sizi bekliyor


Hemen üye olun ev ve dekorasyon ürünlerindeki indirimlerden haberiniz olsun!


Siteye kolayca üye olmak için tıklayın

Konusunda uzman Guruların sevdiği, denediği ve sizler için seçtiği ürünler bu sitede!

Gurunzi


Gurunzi Nedir?


Takip ettiğiniz bir ünlüyle alışverişe çıkmak, zevkine, fikrine ve bilgisine güvendiğiniz bir tasarımcı, mutfak üstadı ya da stil danışmanı, yani bir Guru ile yeni ürünleri keşfetmek, onların kullandıkları ve memnun oldukları eşyalardan haberdar olmak isterseniz Gurunzi sizi bekliyor.


Ünlülerin tavsiye ettikleri ürünler Gurunzi.com'da!


Gurunzi, farklı ilgi alanlarında takip ettiğiniz, tarzını beğendiğiniz, zevkine güvendiğiniz kişilerle sizi buluşturan bir alışveriş platformu. Gurunzi.com’da Stil , Dizayn, Yemek, Kişisel Bakım ve Çocuk kategorilerinde, konusunda uzman Guruların sevdiği, denediği ve sizler için seçtiği ürünlerle tanışabilir, %50’ye varan indirimli fiyatlarla özel bir alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.


Ünlülerin kullandıkları ürünler %50 indirimle Gurunzi.com'da!


Gurunzi’de ilgi alanlarınız doğrultusunda, sadece takip etmek istediğiniz Guruları seçerek kendi alışveriş grubunuzu oluşturabilir ve alışveriş keyfinizi kişiselleştirebilirsiniz.


Ücretsiz Üyelik İçin tıklayın


Gurunzi Guruları sizin için en iyi ürünleri keşfediyor, deniyor ve öneriyor. Gurunzi bu ürünleri kampanya süresince indirimli fiyatlarla size ulaştırıyor. Hem de Guru’nuzun sizin için kaleme aldığı kullanım önerileri ve deneyimleri de ürün tanıtım sayfalarında sizleri bekliyor. Böylece hem takip ettiğiniz Guru tarafından onaylanmış ürünün içeriğinden ve kalitesinden emin oluyor, hem de Gurunzi ayrıcalığı ile fiyat avantajı elde ediyorsunuz.


Ünlülerin kullandıkları ve tavsiye ettikleri ürünler %50 indirimle Gurunzi.com'da!


Ürününüzü hemen almanız da şart değil. Kampanya bitiminden sonra ürününüz sizi Guru’nuzun koleksiyonunda orijinal fiyatı ile bir süre daha bekliyor. Size sadece karar vermek kalıyor!


Gurunzi; Gurularla Alışveriş!


Ücretsiz Üyelik İçin tıklayın

Haftalık lig, kupa ve dostluk maçlarını ücretsiz oynayın


Goal United ; oynaması kolay, kurulum gerektirmeyen ve yüzlerce oyun sever ile birlikte olacağınız müthiş bir oyun.


Ücretsiz Futbol Menajerlik Oyunu


Goal United TR: Futbol Menajerlik Oyunu


Oynaması kolaydır ve kurulum gerektirmez


Defalarca tarayıcı oyunu ödülü alan Goal United, futbol ve menajerlik oyunu severlerin kesinlikle denemesi gereken bir oyun.


Futbol ve menajerlik oyunu severler tıklayın


Günümüz oyunları artık oynamaktan ziyade strateji kurma üzerine yoğunlaşıyor. Artık futbolcu olmak yerine teknik direktör hatta kulüp başkanı olmak daha cezbedici geliyor.


Haftalık lig, kupa ve dostluk maçlarını ücretsiz oynayın


Dünya çapında kullanıcılarla oyun!


Tüm dünyadan yüzbinlerce oyuncuyla mücadele et


Daha fazla maç, kartlar ile yeni stratejiler ve lig düşmeye veya yükselmeye karar veren heyecan verici elemeler...


Lig düşmeye veya yükselmeye karar veren heyecan verici eleme maçları için tıklayın


Senin kupaların, senin liglerin!


Arkadaşlarınla ve meslektaşlarınla kendi organizasyonlarında yarış


Menajer kariyeri


Gelişmiş grafikler, ayrıntılı bir oyun deneyimi yaşatırken, basit bir oynanabilirliğe sahiptir


Kendi stadyum kompleksi


Kendi stadyum alanını inşa ederek gelirlerini arttır ve oyuncularını yükselt!


Goal United ; oynaması kolay, kurulum gerektirmeyen bir oyundur.


Oynamak için hiç bir yükleme gerekmez


Kolayca üye olun ve e-posta adresinize gelen mesajı onaylamayı unutmayın.


Hemen şimdi ÜCRETSİZ oynayın

Turkcell faturalarınızın artık e-posta adresinize gelebildiğini biliyor muydunuz?

Ücretsiz Turkcell E-Fatura Kampanyası


Ücretsiz Turkcell E-Fatura


Çevreci, hızlı ve pratik E-fatura hayatınızı kolaylaştıracak


Ücretsiz Turkcell E-Fatura Kampanyası için tıklayın

​​​

​Faturalarınızın artık e-posta adresinize gelebildiğini biliyor muydunuz? Böylece hem doğayı korursunuz, hem de postada gecikme, kaybolma riski olmadan faturanız kolayca elinize ulaşır.


E-fatura kampanyası için tıklayın

10 dakikada kendinize ait ücretsiz Blog sitesi Nasıl Kurulur?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız