Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

24 Temmuz 2016 Pazar

Bağ-kur tahsis emeklilik, Malullük, Dul ve Yetim Aylıkları hakkında merak edilen sorulara yanıtlarBağ-kur tahsis emeklilik, Malullük, Dul ve Yetim Aylıkları hakkında merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki ilgili linke tıklayıp okuyabilirsiniz: 

BAĞ-KUR TAHSİS EMEKLİLİK MALULLÜK DUL VE YETİM AYLIKLARI HAKKINDA

Bağ-kur prim borçları ve ödemeleri hakkında merak edilen sorulara yanıtlarBağ-kur prim borçları ve ödemeleri hakkında merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki ilgili linke tıklayıp okuyabilirsiniz:

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI VE ÖDEMELERİ HAKKINDA

5510 sayılı yasa hakkında merak edilen sorulara yanıtlar
5510 sayılı yasa hakkında merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki ilgili linke tıklayıp okuyabilirsiniz: 
 
5510 SAYILI KANUN HAKKINDA

01.10.2008 tarihinden önce 4/a’lı (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b.4/c) ne olur?


01.10.2008 tarihinden önce 4/a’lı (SSK)  hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b.4/c) ne olur?

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 01.10.2008 tarihinden sonra hükümleri uygulanacaktır.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Kısmi askerlik borçlanması için başvuru yapabilir miyim?


Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?

01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı verilmiştir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Askerlik borçlanması bedelini ödeme süresi ne kadardır?


Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

Askerlik borçlanmasında ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiştir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum - Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?


Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Kanuna göre 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi başlangıcında neyi ifade etmektedir?


Sigortalılık süresi hesap etmede 01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi başlangıcında neyi ifade etmektedir?

4 (a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;
- 1/4/1981 tarihinden önce ise bu tarihin,
- 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarihin,
sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınması, 18 yaş öncesinde geçen çalışma sürelerinin iptal edilmeyip, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Yaşlılık toptan ödemesi nasıl ödenir?


Yaşlılık toptan ödemesi, günün rayiç bedelinden mi ödenir? Geçmiş dönem prim ödemelerinden mi ödenir?

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, toptan ödeme şeklinde verilecektir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Yaşlılık toptan ödemesi aldım ihya talebi yapabilir miyim?


Yaşlılık toptan ödemesi aldım, ihya yapabilir miyim?

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ihya işlemleri yapılır.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum - Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?


Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Emekli olanlar Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?


Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?

Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılarımız için öngörülen bir yardım türü olup, emeklilerin asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır?


Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım ve ayrıldım. Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?

Yaşlılık aylığı kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanır.

Yeni aylık Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır.

Buna göre, yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?


Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır? Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?


Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum - Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?


Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen diğer sorular ve yanıtları için tıklayın

Kaynak: SGK

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen sorulara yanıtlar


Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki ilgili linke tıklayıp okuyabilirsiniz.

Bağ-kur emekli aylığı hakkında merak edilen sorulara yanıtlar:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız