Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

12 Şubat 2015 Perşembe

10 yıllık memuriyetle emeklilik yolu açık mı? - Cem KILIÇ yazdı!


10 yıllık memuriyetle emeklilik yolu açık mı?

Soru: Memuriyete 8.9.1999 tarihinden önce başladım ve 10 yıllık memuriyet süremi doldurdum. 61 yaşımı da önümüzdeki ay tamamlayacağım. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası emeklilik hakkına kavuşabilecek miyim?

CEVAP: Anayasa Mahkemesi 18 Ocak 2014 tarihli kararı ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun geçici 206. maddesinde yer alan “8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan...” ibaresini iptal etmişti. Mahkeme bu kararı ile birlikte hükümete 1 yıllık süre tanıyarak 18 Ocak 2015 tarihine kadar konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmaz ise iptal kararının yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Hükümet bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapmayınca iptal kararı yürürlüğe girmiş oldu.

Bunun yanında iptal kararı yürürlüğe girdiğinde SGK’da konuyla ilgili bir basın duyurusu yayımlayarak iptal kararı sonrası uygulamanın nasıl yürütüleceğini ifade etti.

SGK’nın duyurusunda, “Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında 10 yıl memuriyet ve 61 yaş şartlarını tamamlayarak emekli olunabilmesi için 8.9.1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunma şartı söz konusudur” ibareleri yer alıyordu. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası geçici 206. madde “50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re’sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar” şeklinde kalınca kamuoyunda bir beklenti oluşmuş ve SGK bahsettiğimiz basın duyurusu ile konuya ilişkin uygulamanın nasıl olacağını açıklamıştı.

Yeni bir düzenleme şart...
Yapılan duyurunun yanında bu konuda bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu daha önce bu köşeden ifade etmiştik. Meclis Genel Kurulu’na bugünlerde gelecek olan torba kanun taslağında bu konuyla ilgili düzenleme bulunuyor.

Taslaktaki düzenlemeye göre ilgili madde “8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re’sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar” şeklinde değiştirilecek.

Taslaktaki madde bu haliyle yürürlüğe girerse bir kişinin 10 yıllık memuriyet ve 61 yaş şartları ile emekli olabilmesi için 8.9.1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşta olması gerektiği Kanun hükmüyle sabit olacak.

Bu konuyla ilgili düzenleme Anayasa Mahkemesinin hükümete tanıdığı süre içerisinde yapılsaydı kamuoyunda bir tereddüt yaşanmayacaktı.

Düzenlemede geç kalınınca 10 yıllık memuriyet ve 61 yaş şartıyla bütün memurların emekli olabileceği gibi bir algı uyandı. Torba yasadaki düzenleme ile SGK konuyla ilgili net bir yaklaşım belirlemiş olacak.


Yabancı öğretim elemanı ‘izin’ almak zorunda mı?
Soru: Vakıf üniversitesinde özlük işleri konusunda yöneticiyim. Okulumuza gelen yabancı hocalarla ilgili ne yapmamız gerekiyor?

CEVAP: Ülkemizde devlet ve vakıf olmak üzere toplam 184 üniversitede yaklaşık 1400 yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışmaktadır. Son yıllarda vakıf üniversitelerinin artması ile birlikte bazı alanlarda yabancı öğretim elamanlarına duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

Üniversitelerimizde, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı ve araştırma görevlisi unvanlı bir kadroda çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, çalışma izinlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından değil Yükseköğretim Kurulundan almaları gerekiyor.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34. maddesine göre yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanmaktadır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının atanmaları hususu Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş sonucunda ilgili üniversite ile sözleşme yapılır. Sözleşme süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren her defasında iki yıl olmak üzere sözleşme süresi uzatılabilir.


Yabancı yüzde 2’yi geçemez
Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı mevcut dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2’sini geçememektedir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek aylık brüt sözleşme ücretleri aynı kurumlarda görevli emsal kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının, unvanlarına göre 26 katından fazla olamamaktadır.

Değişen ekonomik koşullar ile birlikte ucuz ve nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Her ülke yabancı çalıştırma konusunda çeşitli kriterler getirmektedir.

Ülkemizde yabancının çalıştırılabilmesi için yabancı çalıştıracak işverenlerin ve yabancıların uymaları gereken bazı kurallar var.

Yabancının izin başvurusu, izin süreci, izin alınan yabancını için yapılması gereken işlemler, kaçak yabancı çalıştıranlara uygulanacak ceza ve masrafların tahsil, izin verilmemesi sonucunda yapılması gereken işlemler gibi daha birçok konu yabancı işçi çalıştıranlar/çalıştıracaklar yönünden önem arz ediyor.

Cem Kılıç - Milliyet 

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz soruları emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderebilirsiniz!
 Ali ÖZTÜRK Ekonomist SGK Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor


 1. Bağ-kur hizmetleriyle emeklilikte hesapta olmayan vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarına dikkat!
 2. İnternetten alınan SSK hizmet dökümlerine dikkat!
 3. Emekli olmak için hizmet borçlanmasına ihtiyacı olanların dikkatine!
 4. Yurtdışındaki ilk işe giriş tarihi Türkiye’den emeklilikte sayılacak olan 18 ülke!
 5. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olmasına rağmen ilk işe giriş tarihi Türkiye’den emeklilikte sayılmayacak olan 7 ülke!
 6. Torba yasa ile 24 aydan fazla olan Bağ-kur prim borçları silindi mi?
 7. Yaş sınırını beklemeden emeklilik dilekçemi vererek tazminatımı alabilir miyim?
 8. SSK’dan ne zaman ve ne şekilde emekli olabilirim?
 9. Torba yasada prim günü eksik olanlarla ilgili düzenleme var mı?
 10. Askerlik borçlanması yaparsam SSK ilk işe girişim hangi tarihe geri çekilecek?
 11. Yeni işe giren bayanlar nasıl emekli olabilir?
 12. Kadın sigortalılara ilk işe giriş tarihinden önceki doğumlar için borçlanma hakkı verecek olan kanunun çıkma ihtimali var mı?
 13. Emeklilikte yaşı beklerken prim ödeme zorunluluğum var mı?
 14. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları
 15. Geriye dönük 1800 gün borçlanma hakkı veren yasa çıktı mı?
 16. Torba yasa çıktığında eski vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak mümkün olacak mı?
 17. Banka kredisiyle emeklilik uygulaması yeniden çıkacak mı?
 18. Şirket ortaklarının Bağ-kur sorunları ve emeklilik durumları hk.
 19. En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti
 20. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik
 21. SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme İşlemleri
 22. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 23. Erkek sigortalıların SSK emeklilik şartları hk.
 24. Erkek sigortalıların 5400 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 25. Erkek sigortalıların 9000 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 26. Kadın sigortalıların 7200 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 27. Kadın sigortalıların 5400 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 28. Kadın sigortalıların 3600 günden SSK emeklilik şartları hk.
 29. SSK’da Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerlidir?
 30. Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorunlarınız İçin Bize Yazabilirsiniz!
 31. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz?
 32. Stajyer öğrenci iken yapılan SSK girişleri emeklilikte başlangıç olarak kabul edilir mi?
 33. Geçmişe dönük SSK primi yatırmam mümkün mü?
 34. 17/11/1987 staj sigortam 20/07/1989 tarihinde ise normal sigortam başladı ne zaman emekli olurum?
 35. SSK primi ödenmeye başladıktan sonra Bağ-kur otomatik olarak düşer mi?
 36. 24 ay askerlik borçlanması tutarı ne kadardır?
 37. Yaşı bekliyorum askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 38. Askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 39. SSK ve Bağ-kur primlerimi birleştirmek için ne yapmalıyım?
 40. SGK Emeklilik İşlemleri Takibi
 41. 2 çocuk için 4 yılı borçlanarak 3600 günden emekli olabilir miyim?
 42. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Yaşı ve Tarihi Hesaplama – Ali ÖZTÜRK Ekonomist Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor!
 43. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü?
 44. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı?
 45. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir?
 46. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı?
 47. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK’dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 48. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız