Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

4 Aralık 2012 Salı

Bulgaristan borçlanmasıyla emekli olmak isteyenler okusun - TÜM SOYDAŞLARIMIZIN BORÇLANMA HAKKI VAR MI?


BULGARİSTAN’DAN GELEN TÜM SOYDAŞLARIMIZIN BORÇLANMA HAKKI VAR MI?
Bulgaristan'dan turist olarak veya kaçak yollardan gelerek Türk vatandaşlığına geçen soydaşlar, emekli olabilmek için hak arayışına girdiler.
Bulgaristan'dan gelirken vize alamadıkları için, zorunlu göçe tabi tutulmadıkları gerekçesiyle bu ülkede sigortalı çalıştıkları günleri kabul ettiremeyen ve yaşları 58'in üzerinde olan yaklaşık 38 bin göçmen, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Yurtdışı borçlanmasını kaldırmayı düşünen SGK yetkilileri ise ,şimdi bu kişilere bekleyin kanun değişebilir diyerek umutlandırıyor.
Bugün Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızın bir çoğu çift taraflı vatandaş ,aynı zamanda AB standardında  dolaşım hakkına sahiptirler.
Tek sıkıntıları  Bulgaristan’da verilen emekli aylıklarının düşük olması oradan alınacak emekli aylığı ile geçinememe sıkıntısından bu hakkın verilmesini istiyorlar.
Burada çifte standart yapmama adına yıllardır ülkemize döviz rezerv hazırlayan yurtdışında bulunan çalışanlara da aynı kolaylığı sağlamalıyız.
NASIL BORÇLANMA YAPILIR?
5754 sayılı Kanunun 79. maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddede, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 01.01.1989 tarihinden 08.05.2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerinin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir.
Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için aranan şartlar şunlardır.
1) 01.01.1989 tarihinden 08.05.2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmak.
2) Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak.
3) Türkiye’de ikamet etmek.
4) 2022 sayılı Kanun dahil Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamak.
5) Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmek.
6) “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi” ile yazılı istekte bulunmak.
7) Tebliğ edilen borç miktarını üç ay içinde ödemek.
 Bulgaristan’dan 01.01.1989-08.05.2008 tarihleri arasında zorunlu göçe tabi tutularak ülkemize gelenlere, borçlanmanın genel kuralının aksine Bulgaristan’da o ülke vatandaşı iken geçirdikleri çalışma süreleri için borçlanma hakkı tanınmıştır.
Ülkemize gelen soydaşlarımızın iskanı ile ilgili kanunlarda (2510 veya 5543 sayılı Kanunlar) sadece Bulgaristan’dan gelenler için “zorunlu göç” ifadesi kullanıldığından, yalnızca zorunlu göç nedeniyle bu ülkeden gelen vatandaşlarımız söz konusu düzenleme ile öngörülen borçlanma hakkından yararlandırılacaktır.
Bu ülkeden kendi istekleri ile gelerek Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma talepleri reddedilecektir.
T.C. Kimlik Numarası ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sisteminden SGK’ca  yapılacak sorgulama sonucunda vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “….. tarihli ve …. sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2510 (veya 5543) sayılı İskan Kanununa istinaden Türk vatandaşlığına alınmıştır” ibaresi bulunanlar için ayrıca zorunlu göçe tabi tutulduklarını belgelendirme koşulu aranmaz.
Nüfus kayıtlarında bu şekilde ibare bulunmuyorsa ilgililerden bu ibarenin nüfus kayıtlarına işlenmesi için başvuruda bulunmaları istenecektir.
Zorunlu göçe tabi tutulduklarına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek bir belgenin SGK’na  ibrazı halinde de borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.
Bulgaristan’dan temin edilen ve Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca çevirisi yapılmış hizmet belgesi ile Türkiye’deki nüfus kayıtlarında ad ve soyadı yönünden farklılık bulunması halinde, ilgiliden isim değişikliğini gösteren nüfus müdürlüğünden onaylı bir belgenin de SGK’na verilmesi talep edilecektir.
Borçlanma kapsamında yalnızca çalışma süreleri gösterildiğinden, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda boşta geçen (çalışılmayan) sürelerle ev kadınlığında geçen süreler, borçlanma kapsamı dışında tutulacaktır.
Türk vatandaşlığı ile birlikte Bulgaristan vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanacaklardır.
KENDİ İSTEĞİ İLE GELENLER BORÇLANAMAZ
Kendi istekleri ile ülkemize gelen soydaşlarımız (örneğin Ahıska veya Afgan Türkleri gibi) İskan Kanununa göre iskana tabi tutulmuş olsa bile, zorunlu göç nedeniyle ülkemize gelmedikleri için bunların borçlanma talepleri reddedilecektir.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Borçlandırılan hizmetler, yalnızca yaşlılık (emekli) aylığı bağlanmasında değerlendirileceğinden, malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında, bu şekilde borçlanılan hizmetler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, Bulgaristan’da geçen hizmet sürelerinin hak sahiplerince borçlanmasına ilişkin talepler reddedilir.
 Ancak, borçlanma hakkından yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacaktır.
BORÇLANMADAN VAZGEÇEN PARASINI FAİZSİZ GERİ ALIR
Borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların varislerine yazılı talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak Türk Lirası cinsinden iade edilecektir.
VEDAT İLKİ - alitezelcom

Ev işlerinde çalışan kadınların emeklilik durumu - Vedat İLKİ yazdı!EV HİZMETLİLERİ KONUSUNDAKİ YAZILARIMIZ BİZİ HAKLI ÇIKARDI
Dün yayınlanan bir haber bizim bu alanda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu.
Ben ve benim gibi konuyu düşünen sosyal güvenlik yazarlarına bu konu hakkında bir destekte İş Müfettişlerinden geldi.
05.Mayıs.2011 tarihinde Maltepe de bir evin camını silerken çerçeve ile birlikte 4.kattan düşerek hayatını kaybeden Fatıma Aldal’ın haberi basit bir kaza olarak yansıtılmıştı.
Oysa bu kadıncağız geçimini 20 yıldır bu işle sağlamak da ve son nefesini de bu işte vermiş oldu.
07.Mayıs.2011 tarihinde ise bir grup kadın Can güvenliği ve sosyal güvence talepleriyle bir araya gelen ev işçileri, sendika çağrısı yapıyor. Galatasaray Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (GSÜKAK) sendika çağrısı yapan kadınlardan Gülhan Benli ve söyleşinin can alıcı bir noktası da dikkatimi çekmiş idi.
Öznur Polat ile görüşüyor.
O söyleşinin can alıcı bir noktası da dikkatimi çekmiş idi.
"Camdan düşmek, kaza değil iş cinayetidir"
Daha yakın bir zamanda, bir ar­kadaşımız cam silerken camdan düşüp öldü. Bu ölüm için devlet-patron-medya üçgeni "sakarlık" dedi. Bu bir kaza değil, iş cinayetidir.
İşte bu teşhis artık Türkiye’de denetim görevi yapanları tetiklemişti.
Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda ;
Kazayı inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi raporunda “İncelenen olay iş kazasıdır, kazalıyı sigortalı olarak kabul etmek gerekir”yazdı. Ayrıca raporda “Her ne kadar evlerde yapılan işler İş Kanunu’nda istisna kapsamında belirtilmiş olsa bile, meydana gelen olay 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazasıdır; kazalı için SGK’ya prim yatırılmamış olsa dahi, 5510 sayılı yasa gereği kazalıyı sigortalı olarak kabul etmek gereklidir” denildi. 
Oysa bu işi başaranlar ise haklarının arkasından giden bir grup ev hizmetlisi kadın çalışanlar idi.
 “İmece Kadın Sendikası’nın çabasıyla Çalışma Bakanlığı, ilk kez bir ev işçisinin yaşadığı iş kazasının tespitine yönelik müfettiş görevlendirdi. Bu müfettiş de çok ciddi tespitler yaparak bir ev işçisinin hukuki durumunu tespit etti. Raporda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesine atıfta bulunulmuş, bu maddeye göre ‘İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmek zorundadırlar.’ Yani bu raporda Aldal’ın işçi, çalıştığı evin işyeri, ev sahibinin de işveren olduğu ilk kez bir iş müfettişi tarafından beyan edildi” dedi.
Kısacana biz onların her zaman yanındaydık.
ALİ TEZEL com sitesine bakın bu konuya duyarsız kalmamışız.
23/11/2009 Tarihinde ALİ TEZEL bu konun mağdurlarını köşesine taşımıştır.
Temizlikçi kadınlar sessizce öldüler
19 Kasım 2009 günü gazetelerce çok küçük olarak yer verilen bir haber vardı, “Otobüs bekleyen temizlikçi kadınlar kazada can verdi” diye başlayan habere, “ Pendik Kurtköy'de, lüks villalarda temizlik yaptıkları öğrenilen ve otobüs durağında bekleyen 3 kadına kontrolden çıkan otomobil çarptı. Kazada, 3 kadın feci şekilde can verdi” diye devam ediyordu.
Ne yazık ki sosyal güvenceye en çok ihtiyacı olan toplumun en alt gelir grubundaki bu kadınların sosyal güvenlikleri yok. İş Kanunu’ndan ise haberdar bile değiller çünkü İş Kanunu bunlar için uygulanmıyor.
***
10/05/2011 EV HİZMETLİLERİ HAKLARINI ARIYOR –VEDAT İLKİ
Sosyal Güvenlik konularını günlük olarak takip ederken bir haberin başlığı ilgimi çekti.
"Ev İşçisiyiz; Toz Bezi Değil" bunu haykıran kadınlar ev işlerine temizliğe giden halk tabiri ile gündelikçi kadınlar idi.
Bu kadınlar bir araya gelerek uzun zamandan beri bir dernek çatısı altında örgütlenmişler.
İstekleri ise kısacana;
Örgütlü toplum içinde yer alarak sendikalı olmak ,
Sosyal güvenceye sahip olmak , İnsanca yaşayabilecekleri emeklerinin karşılığını almak,
İş sağlığı ve güvenliği şartlarına sahip olmak ,
Devletin Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesine girmek,
İş Kanunundan doğan haklara da sahip olmak istiyorlar.
İş Kazası yada Meslek Hastalıkları kayıtlarına ev de çalışanlar geçmemektedir. Son yıllarda Medyayı takip ettiğinizde birçok temizlik işçisi kadının cam silerken düştüğü haberi gazete sayfalarında,TV ekranlarında gündeme gelmiştir.
Bu konudaki mağdur kadınlar bakın bu haberlere nasıl bir yorum getiriyorlar.
Bu ölümler için devlet-patron-medya üçgeni "sakarlık" dedi. Bu bir kaza değil, iş cinayetidir.
Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar artık bilinçlenerek hak arama yoluna girmişlerdir.
Ev Hizmetlilerini Sosyal Güvenlik Şemsiyesine Aldıracak Telefon: Özellikle bu alanda kayıt dışı çalışanların kendilerini ALO 170 SGK ihbar hattına bildirmeleri ile yapılacak incelemelerde re'sen sigorta tescilleri yapılacak geriye dönük bir yıl sigortalılık süresi kazanırken açacakları hizmet tespit davaları ile sigortalılık haklarını kazanacaklardır.

Bizde köşemizden ''Ev İşçisiyiz; Toz Bezi Değil'' diyen çalışanlara Sosyal Sorumluluk adına yol göstermiş olduk.
***
ŞUBAT 2011 YAKLAŞIM DERGİSİ-VEDAT İLKİ
e-yaklaşımda yazımın konusu;
EV HİZMETLİLERİNİN KANUNLAR KARŞISINDAKİ SON DURUMU NEDİR?
SONUÇ
Ev hizmetlerinde çalışanların Sosyal Güvenlik alanında ihmal edildiklerini görmekteyiz. Bu kesimde çalışanlar için kanunları incelediğimizde başta Anayasa Hukukumuz olmak üzere diğer kanunlarda güvence altına alındıklarını biliyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile kapıcılar için tanınan hakların ev hizmetlilerini de kapsayacak şekilde bir düzenlemeye gidilmelidir. Bu sektörde çalışanlar için 5510 sayılı yasada değişiklik öngören torba yasa da eksik günlerin geriye dönük borçlanmasında hizmetlerin 4-1(a) sayılması ve aynı zamanda eksik günler için ödenecek isteğe bağlı primlerinde 4-1(a) sayılması isabetli olacaktır.

Özellikle bu alanda kayıt dışı çalışanların kendilerini ALO 170 SGK ihbar hattına bildirmeleri ile yapılacak incelemelerde resen sigorta tescilleri yapılacak geriye dönük bir yıl sigortalılık süresi kazanırken açacakları hizmet tespit davaları ile sigortalılık haklarını kazanacaklardır.

***
02/07/2012 Tarihinde yaptığımız yazı dizimizde ev hizmetlilerinin Borçlar Kanunu ile kazanımlarını dile getirmiş olduk.
Yıllardır ev hizmetlilerinin ne kadar ihmal edildiklerini haklarını alamadıklarını hizmet sözleşmeleri olmadığı için kısıtlı haklar ile çalıştıklarını yazdık.
Aynı zamanda İş Kanununu Kapsamı dışında işyerlerinde çalışanlarda aynı hak kayıpları yaşıyorlardı.
01/07/2012 Tarihinden itibaren Yeni Borçlar Kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren önemli haklara çalışanlar erişmiş olacaklardır
***
Bizler ALİ TEZEL com sitesi yazarları olarak elimizi taşın altına koymaktan mutluyuz.
En azından bu alanda çalışanların hak arama yolunda rehberi olmaya da devam edeceğiz.
Umarım bundan sonraki süreç de ILO standartlarında ev hizmetlileri için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, yapılacak rehber çalışmalarla  konu detaylı bir şekilde anlatılmış olacaktır.
VEDAT İLKİ - alitezel.com


Emeklilik Hakkında 60 Soru 60 Cevap

 1. 1 Ekim 1996 SSK girişliyim ne zaman emekli olurum 15 yıl beni kapsıyor mu?
 2. 1 saatte jet emeklilik - 5 YIL SONRA EMEKLİ OLACAKLARA MÜJDE!
 3. 1984 sigorta girişim var 3 yıl tarım Bağ-Kur yatırsam ne zaman emekli olurum?
 4. 1999 yılından önce memuriyet hizmetinden istifa edenlerin dikkatine - MEMURLARI ÜZEN GELİŞME!
 5. 2006 yılında sigortalı olanların emeklilik şartları
 6. 2009 yılında primi tamamladım hala yaşı bekliyorum ne zaman emekli olurum?
 7. 2022 sayılı Kanuna göre 65 Yaş Aylığı Rehberi
 8. 270 gün askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 9. 3600 prim gününden emekliliği hak edebiliyor muyum?
 10. 3618 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 11. Acaba 3600 günden emeklilik şartlarından yararlanabilir miyim?
 12. Annemin maaşında eksik ödeme varsa bunu nasıl öğrenebilirim? - Eksik ödenen toplu parayı almak için nasıl bir yol izlemeliyim?
 13. Asgari ücretli eleman çalıştırana hapis tehlikesi - ŞÜKRÜ KIZILOT YAZDI!
 14. Askerlik Borçlanması yoluyla emeklilik hakkında 75 Soru 75 Cevap
 15. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 16. Askerliğimi borçlansam emekli maaşım artar mı? - Yeni !!
 17. Askerliğimin ne kadarını borçlanıp ne zaman emekli olabilirim? - Yeni !!
 18. Askerliğini borçlanırsak babam ne zaman emekli olabilir? - Yeni !!
 19. Doğum borçlanması yaparsa emeklilik yaşı düşer mi?
 20. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 21. Emekli Aylığı Hesabında Aylık Bağlama Oranının Etkisi Nedir?
 22. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur hizmetlerimi birleştirerek ne zaman emekli olurum?
 23. Emekli Sandığı'nda hizmeti ihya etmek ne anlama geliyor?
 24. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok? - Yeni !!
 25. Emekli ikramiyesinin, kadro, derece, kademe ve hizmet süresi gibi çeşitli parametrelere göre hesaplanması hk.
 26. Emekli olacağım tarihe kadar tekrar sigortalı mı olacağım yoksa Genel Sağlık Sigortalısı mı olacağım?
 27. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 28. Emeklilik başvurusu yapacak olanların dikkatine!
 29. Emeklilik tarihi hesabında askerlik borçlanmasının fayda ve etkisi nasıl tespit edilir?
 30. Emeklilik ve Çalışma Hayatı Hakkında 62 Haber
 31. Emeklilik şartlarım nelerdir?
 32. Engelli Emekliliği Hakkında Merak Edilen Sorulara Yanıtlar
 33. Engelli hakkıyla SSK'dan emekliye ayrılan bir şahıs basit usulde bir iş yeri açsa emekli maaşı almaya devam edebilir mi?
 34. Engelli hakkıyla erken emekli olmak isteyenlerin dikkatine! - Yeni !!
 35. Erken Emeklilik Hakkında Cevaplanmış Sorular
 36. Eşi askerde olanlar GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilir? - Yeni !!
 37. Geriye dönük toplu ödeme yaparak annem SGK'dan emekli olabilir mi?
 38. Kaç yaşında emekli olabilirim? - Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum?
 39. Kıdem tazminatı hakkındaki tüm detaylar için tıklayın
 40. Memurluktan istifa ederek ayrılıp SSK ve Bağ-Kurlu olarak çalıştıktan sonra hizmetleri birleştirerek emekli olanların emekli ikramiyesi alma şartları
 41. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 42. SGK resmi internet sitesi www.sgk.gov.tr en çok hangi bölümler ilgi görüyor? - SGK WEB SİTESİ 6 MİLYAR 127 MİLYON HİT ALDI!
 43. SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak emeklilik yaşımı beklemek üzere işten ayrılabilir miyim?
 44. SSK primim gerçek maaşımdan düşük gösteriliyor bu durumda kıdem ve ihbar tazminatımı neye göre ve nasıl almam gerekmektedir?
 45. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Haberlerine gelen Okuyucu yorumları - www.emeklilikhaber.com
 46. SSK şartları ile emekli olabilmesi için daha kaç gün isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliriz? - Yeni !!
 47. SSK'lı olarak çalışmaya devam edersem emekli aylığım düşer mi?
 48. Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 1981 olup SSK'ya 2700 gün Bağ-Kura 950 gün prim ödemesi olan eşim ne zaman emekli olabilir?
 49. Sigorta girişi olduğu halde SSK hizmet dökümünde prim günü gözükmeyenlerin dikkatine!
 50. Sigortalı işe başladığım günden itibaren 8.128 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 51. Yaş haddinden avantajlı emeklilik
 52. Yaşım dolduğunda Bağ-Kur'dan mı yoksa SSK'dan mı emekli olurum?
 53. Yer altı işçisi olarak madende çalışanların emeklilik şartları
 54. Yurtdışı Borçlanması - Doğum Borçlanması - Askerlik Borçlanması - BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK HAKKINDAKİ SORULARA CEVAPLAR! - Yeni !!
 55. Yurtdışı borçlanması yaparak emeklilik hakkında 58 Soru 58 Cevap
 56. Yurtdışı sigorta tescil tarihini Türkiye'de SGK başlangıcı olarak saydırmak mümkün mü?
 57. Yüksek kazanç üstünden SSK primi öderken düşük kazanca geçmek emekli aylığını düşürür mü?
 58. Yüzde 43 vergi indirim hakkı aldım ne zaman emekli olabilirim?
 59. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR!
 60. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine!

5 yıldan fazla Bağ-kur borcu nedeniyle silinen günler nasıl geri kazanılabilir?

Eşiniz silinen günlerini kazanabilir

Soru: Eşim 1961 doğumlu. 4 Haziran 1990 tarihinde sigortalı olarak işe başladı. Aynı yılın 15 Kasım 1990’da nasıl olduysa resen ticaret odasına kaydı yapılmış. Bu aradaki çalıştığı yerlerden SSK’sı var. 1999 yılında resmi olarak vergi mükellefi oldu. İlk Bağ-Kur ödemesini yapmak için gittiğimde, o zamanın parası ile 7.000 lira borç çıktı. Çok uğraştım ama bir türlü çözümlenemedi. En son geçen yıl Bağ-Kur affından yararlanıp ödemelere devam etmeye başladık. Geçen ayki ödemeyi yine almadılar. Bağ-Kura gittiğimde ise 19.maddeden terk olduğu söylendi.  31 Ocak 2011’de asıl vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren terk gözükmekte. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini şaşırdık. Aralık 2007’de vergi mükellefini kapatarak tekrar SSK’lı olarak çalışmaya başladı.  

Nalan KIVIRCIK

Cevap: 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 5 yıldan fazla prim borcu olanlara, prim borçlarını ödemeleri için 31 Temmuz 2009 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihe kadar borcunu ödemeyenlerin sigortalılık süreleri primi ödenen en son ay itibariyle, Bağ-Kura tescili yaptırıp hiç prim ödemeyenlerin sigortalılıkları da tescil tarihi itibariyle durduruldu. Ve prim  borçları  silinde. Sorunuzdan eşinizin hiç prim ödemediği için, tescil tarihi itibariyle sigortalılığının durdurulduğu ve prim borcunun silindiği anlaşılıyor.

25 Şubat 2011 tarihinde uygulamaya konan, toplumda af kanunu olarak adlandırılan 6111 sayılı yasa ile de, sigortalığı durdurulanlara en geç 30 Nisan 2011 tarihine kadar(BKK ile 31 Mayıs 2011 kadar uzatıldı) yazılı olarak talepte bulunma ve prim borçları ile prim borcuna enflasyon oranında hesaplanan gecikme faizinin tamamını 31 Temmuz 2011 tarihe kadar ödemeleri şartıyla, yüksek oranlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları   silinde.  Ve sigortalılık sürelerini tekrar kazandılar. Eşiniz, af kanunundan yararlanmamakla büyük fırsat kaçırmış. Ancak, yine de günlerini tekrar kazanması mümkün. Durdurulan sigortalılık süresinin primini günün değerleri üstünden ödeyerek, sigortalılık süresini ihya etmek suretiyle günlerini tekrar kazanabilir. Bunun için yapması gereken bağlı olduğu sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünden “durdurulan sigortalılık süresinin ihyasını” talep edecek. Ve hesaplanan primi ödeyecek.

Ekrem SARISU - POSTA

Askerlik borçlanmasını taksitle ödeme şansım var mı?

Borçlanma bedelinin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor
Soru: 1 Temmuz 1954 doğumluyum. 3312 sigorta gün prim ödemem var. İşe başlangıç tarihim 1 Aralık 1988, çıkış tarihim 2004. Yaştan ne zaman emekli olabilirim? Askerliği mi yatırmadım. Bu durum da askerliği taksitle yatırma şansım var mıdır? Recep TARAKÇI

Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 59 yaş şartlarına tabisiniz. 288 gün daha prim ödeyerek(veya askerliğinizin 288 gününü borçlanarak) toplam priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 59 yaşınızı dolduracağınız 1 Temmuz 2013 tarihinde emekli olabilirsiniz. Borçlanma bedelinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Taksitle ödeyemezsiniz. 

Ekrem SARISU - POSTA

Askerlik Borçlanması

 1.  ► 30.000 TL ödeyip askerlikten muaf olanların askerlik borçlanması durumu hk.
 2.  ► Bedava askerlik borçlanması
 3.  ► Askerlik yapılan dönemin SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin düzenleme
 4.  ► Askerliği borçlanıp ödersem ne zaman emekli olurum?
 5.  ► Askerliğimi borçlansam iyi olur mu?
 6.  ► Askerlik borçlanmasıyla gün tamamlayıp dul ve yetim aylığı bağlatmak
 7.  ► Çalışırken askerliğini borçlananlara yüzde 15 vergi iadesi yapılması hk.
 8.  ► Askerlik borçlanmasının tamamını yatırırsam ne zaman emekli olabilirim?
 9.  ► Kimler askerlik borçlanması yapamaz?
 10.  ► Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim?
 11.  ► Askerlik borçlanmasının emekli aylığına faydası hk.
 12.  ► Askerlik borçlanması yaparak hemen emeklilik
 13.  ► Yedek subaylıktan 3 ay Fiili Hizmet Zammı
 14.  ► Kısa dönem askerlik borçlanmasının emekliliğe etkisi
 15.  ► Askerliğini borçlanmalı mı?
 16.  ► Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
 17.  ► Askerlik borçlanması taksitle ödenebilir mi?
 18.  ► Askerliği saydırmak için kaç lira ödemem gerekir?
 19.  ► Son 1260 gün askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilir mi?
 20.  ► Askerlik borçlanması ne kadar tutar?
 21.  ► Emekli olmak için askerliğinin ne kadarını daha borçlanması gerekir?
 22.  ► Kısmi Askerlik Borçlanması
 23.  ► Ne kadar askerlik bedeli yatırmam gerekir?
 24.  ► Askerliği borçlanırsak ne kadar daha prim ödememiz gerekecek?
 25.  ► Askerlik borçlanmasının şartları hk.
 26.  ► Sehven yapılan askerlik borçlanmasını iptal ettirme hk.
 27.  ► En fazla askerlik yapılan gün sayısı kadar askerlik borçlanması yapılabileceği hk.
 28.  ► Askerlik borçlanmasıyla 900 günü tamamlayıp dul ve yetim aylığı bağlatma hk.
 29.  ► Askerliğimi ne kadar borçlanabilirim?
 30.  ► Yedek subaylık yapanların Fiili Hizmet Zammı hk.
 31.  ► Sigortalı çalışmanın askerlik yapılan dönemle çakışması hk.
 32.  ► Askerlik borçlanmasının erken emekli olmama bir faydası olur mu?
 33.  ► 20 aylık askerlik borçlanması
 34.  ► SSK girişi askerden önce olanların askerlik borçlanmasıyla emeklilik durumu hk.
 35.  ► Emeklilik için kaç ay askerlik borçlanması yapmalıyım?
 36.  ► Bulgaristan Göçmenlerinin Askerlik Borçlanması Durumu
 37.  ► Askerlik borçlanması bedelini tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeme hk.
 38.  ► Kaç gün askerlik borçlanması yaparsam emekliliğimi geri çekerim?
 39.  ► Askerlik borçlanmasını SSK'lı çalışıyorken yatırma hk.
 40.  ► 8 aylık askerlik borçlanması
 41.  ► Askerlik borçlanmasında askerlik tarihi ve süresinin önemi hk.
 42.  ► Emeklilik için askeri öğrencilik dönemini borçlanma hk.
 43.  ► Askerlik dönemini borçlanırsam ne zaman emekli olurum?
 44.  ► Askerlik borçlanması hangi durumlarda emekli olma şartlarını değiştirmez?
 45.  ► Kaç ay askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşımı geri çeker?
 46.  ► 18 aylık askerlik borçlanması
 47.  ► 15 aylık askerlik borçlanması
 48.  ► Askerliğim SSK başlangıcını geri çeker mi?
 49.  ► Askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihinizi borçlanılan gün sayısı kadar geri götürür
 50.  ► Bulgaristan askerlik borçlanması
 51.  ► Askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşı düşer mi?
 52.  ► Askerliğinizin tamamını borçlanmanıza gerek yok
 53.  ► Bağ-kurdan emeklilik için askerlik borçlanması
 54.  ► Askerliğimi borçlanırsam emeklilik tarihimde değişiklik olur mu?
 55.  ► Askerlik süremi ne kadar borçlanmalıyım?
 56.  ► 540 gün askerlik borçlanması
 57.  ► 600 gün askerlik borçlanması
 58.  ► Askerliğimin kaç ayını borçlanmam gerekiyor?
 59.  ► Askerliğini sigorta başlangıç tarihinden önce yapanların askerlik borçlanması hk.
 60.  ► Yedek Subaylık Sürelerinin Sigortalılık Başlangıcına ve Emekliliğe Etkisi hk.
 61.  ► Ödenen askerlik borçlanması bedelinin vergiden düşülmesi hk.
 62.  ► 550 gün askerlik
 63.  ► Askerlik borçlanması yapsam bir faydası olur mu?
 64.  ► Askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihini askerlik yapılan tarihe götürmez
 65.  ► Kısa dönem askerlik
 66.  ► Askerliğimin ne kadarını borçlanırsam erken emekli olabilirim?
 67.  ► Kimlerin sigorta başlangıcı askerlik süresi kadar geri gider?
 68.  ► Yedek subay okulu süresini borçlanmam da bir yarar var mıdır?
 69.  ► Askerliğimi borçlanmam emekliliğimi öne çeker mi?
 70.  ► Askerlik borçlanması bana herhangi bir avantaj sağlar mı?
 71.  ► 18 ay askerlik yaptım borçlanma yaparak ne zaman emekli olabilirim?
 72.  ► Askerlik borçlanmasını yaparsam SSK başlangıç tarihim geriye gider mi?
 73.  ► Askerliği borçlanırsam emeklilik yaşım aşağı iner mi?
 74.  ► Yedek Subaylığın Emekliliğe Etkisi
 75.  ► Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

1300 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?

7000 gün prim ödeyip 60 yaşı dolduracaksınız
Soru: 1988 doğumluyum. Sigortam 2005 de başladı. 1300 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Samet AKEROĞLU

Cevap: Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 5700 gün daha prim ödeyerek 1300 gün olan priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 2048’de 60  yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ekrem SARISU - POSTA

Çocuğu olmayan kadın SSK'lılar doğum borçlanması yapabilirler mi? -

Çocuğu olmayan kadın doğum borçlanması yapamaz

Soru: 9 Mart 1969 doğumluyum. 15 Aralık 1989 da SSK’lı oldum. Bu tarihten itibaren halen SSK’lı çalışmaktayım. 8295 gün prim ödemem var. Evliyim. Fakat çocuğum olmadı. Benim gibi çocuğu olmayan kadın SSK’lılar çocuk borçlanması yapabilirler mi? Ve ne zaman emekli olabilirim? Nemciye YENİDOĞAN

Cevap: Maalesef çocuğu olmayan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapamıyor. Doğum borçlanması, doğum sonrası çocuğuna bakmak için çalışmayan kadına, mahrum kaldığı sosyal güvenlik hakkının verilmesi için getirilmiş bir müessesedir.

Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz.  Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 46 yaşınızı dolduracağınız 9 Mart 2015 tarihinde emekli olabilirsiniz. 
 
Ekrem SARISU - POSTA
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız