Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

21 Mart 2013 Perşembe

Yetimlere çift aylık alma hakkı - ESKİDEN OLMUYORDU - ÇİFT MAAŞ ALMANIN KOŞULU - TARİH ÖNEMLİ - İKİNCİ AYLIK YOLU AÇILDI - KIZ ÇOCUKLARINA YARGITAY MÜJDESİ!


Yetimlere iki aylık

Yapılan bir değişiklikle, isteğe bağlı prim ödeyen yetimlere iki aylık alma hakkı getirildi.

TÜRKİYE’DE sizi yakından ilgilendiren mevzuat değişikliklerini  ve kayda değer yargı kararlarını okuyucuların bilgisine taşıyor. Konu başlığına yakın bir önemli kararı sizlerle paylaşmıştık. Konu başlığımız Yargıtay’ca iki maaşa onay verdiği şeklinde idi. Özetle, Yargıtay kararı 6 Ağustos 2003 tarihinden önce anne/babasını kaybeden kız çocukların, dul aylıklarıyla birlikte yetim aylığını da alabilecekleri yönünde karar verdi.

ESKİDEN OLMUYORDU

YUKARDA izah etmiş olduğumuz üzere ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemimizde -istisnalar hariç- kural olarak hem vefat eden  eşten dul aylığı, hem de anne/babadan yetim aylığı bir arada alınamamaktadır. Halbuki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son almış olduğu kararı ile belirtmiş olduğumuz koşula bir istisna daha eklemiş oldu. Şu an vefat eden eşinden dolayı dul aylığı almakta olan bir bayan, aynı zamanda anne/babası üzerinden yetim aylığı alabileceği şeklinde idi.

ÇİFT MAAŞ ALMANIN KOŞULU

KONUYA esas olan dava  dosyasını yeniden görüşen Ankara 13. İş Mahkemesi, ilk kararında direnmesine rağmen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerel mahkemenin direnme kararını bozarak yetimler lehine karar oluşturmuştu.

Çift aylık alabilmek için,
· Anne veya babanın 6 Ağustos 2003 tarihinden önce vefat etmiş olması,
· Anne veya babanın SSK’lı olması,
· Dul aylığı almakta olan bir bayanın çalışmıyor veya kendi sigortalılığından dolayı SGK Kurumundan gelir-aylık almıyor olması gerekmekte. Bir başka anlatıma kocası veya aylık alacağı ana-babası 6.8.2003 gününden önce vefat etmiş  olan dul kadınlara hem kocasından hem de ana-babasından aylık alma hakkı getirilmiştir.
Konunun daha iyi anlaşılması açısından birkaç örnekle netleştirelim. Hatice Koçyiğit ismindeki Avrupalı Türk Almanya’ya gelmeden önce 8 Aralık 2002 tarihinde SSK emeklisi olan babasını, 15 Temmuz 2007 tarihinde de eşini kaybettiğini düşünelim.
Bugüne kadar eşinden dolayı dul aylığı almakta olan Hatice KOÇYİĞİT, söz konusu Yargıtay kararı doğrultusunda babasından da yetim aylığı alabilecekti. Bir başka örnekle pekiştirelim. Yine Hatice Koçyiğit 17 Kasım 2003 günü SSK çalışanı olan  babasını, 27 Şubat 2006 tarihinde de eşini kaybetmiş olsun.   Hatice Hanımın babası Yargıtay Kararı’ndaki 06 Ağustos 2003 gününden sonra öldüğü için, kendisi bu durumda yetim aylığı alamayacağı aşikardır.

İKİNCİ AYLIK YOLU AÇILDI

BİLDİĞİNİZ gibi çok istisnai durumlar dışında bir kişi hem kendi emekli aylığını hem de anne-babadan yetim aylığını bir arada alamıyor. Emekli Sandığı mevzuatına göre her iki aylığı alma durumları bazı koşullarda mümkün. Bilindiği üzere genel uygulama çocuklara, yükseköğrenim görme şartıyla en fazla 25 yaşına kadar ödenen yetim aylıkları, bu yaştan sonra kesiliyor. Sadece kız çocukları çalışmamak ve evlenmemek şartıyla aylık almaya devam edebiliyor. Çalışmaya başlayan veya isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olan kız çocukları ise anne-babadan yetim aylığı alma hakkını kaybediyor.

KIZ ÇOCUKLARINA YARGITAY MÜJDESİ

YARGITAY, kız çocukları hakkında olumlu bir karar yayınladı. Bu defa Yüksek Mahkeme kararına göre bir önceki yargı kararındaki tarih baz alınarak 6 Ağustos 2003 tarihinden önce yetim aylığı bağlanmış kız çocukları, SSK veya Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olmuşlarsa, hem yetim aylığını hem kendi emekli aylıklarını alabilecekleri yönünde bir içtihat. Bu kararın özüne baktığımızda yetim aylığı almada çalışmama koşulu aranır iken Yargıtay, isteğe bağlı ödenen primleri çalışma kapsamında değerlendirmemekte  ve dolayısıyla bu kişilere bağlanan aylığı da yetim aylığına engel teşkil oluşturmadığına yer vermiştir.

TARİH ÖNEMLİ
AYRICA kız çocuğunun bir süre zorunlu sigorta 4-a (SSK),b (BAG-KUR), c (Emekli Sandığı) kapsamında yani çalışma hayatı ilintisi ve bir süre de isteğe bağlı primi varsa, bu durumda  isteğe bağlı primleri tek başına emeklilik için yeterli olup olmadığına bakılmakta. Şayet kişinin isteğe bağlı primleri emeklilik şartlarını yerine getirmeye yeterli ve zorunlu sigortalı süreye ihtiyaç yoksa, Yargıtay yine iki aylığı bir arada alabileceğine hükmetmiştir. Bir örnekle bu konuyu da pekiştirmek gerekirse Hatice KOÇYİĞİT 06.03.2003 gününden  önce yetim aylığı almaya başlasın.

Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

-- 
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. 190 lira dul aylığı olur mu?
 2. 900 günden dul ve yetim aylığı alamayanları sevindirecek Yargıtay kararı
 3. Kimler aynı anda hem yetim hem de dul aylığını birlikte alabilir?
 4. Dul ve yetim aylığının intibakla artması veya artmaması neye bağlıdır?
 5. Babasından yetim maaşı alabilmek için sahte boşanmalar nasıl tespit ediliyor?
 6. Annem hem eşinden dul hem de babasından yetim aylığı alabilir mi?
 7. Kız yetim aylığı alıyorum isteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
 8. Emekli Sandığı yetim maaşı alanların SSK'lı bir işte çalışması sorun teşkil eder mi?
 9. SSK emeklisi boşanmış bir kadınım annemden yetim maaşı almam mümkün mü?
 10. Hangi öğrencilere yetim aylığı bağlanıyor?
 11. Memur emeklisi dul bir bayan vefat eden SSK emeklisi babasından maaş alabilir mi?
 12. SSK emeklisi kız çocuğu Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir mi?
 13. Sigortalı işe başladığımda yetim aylığım kesilir mi?
 14. Dul ve emekli öğretmen ablam SSK emeklisi babamın maaşından yararlanamıyor bu konuda bir değişiklik var mı?
 15. Eşimden yeni ayrıldım babamın dosyasından yetim maaşı alabilir miyim?
 16. Bekarım ama emekliyim bu durumda babamın dosyasından tarafıma yetim maaşı bağlanır mı?
 17. Hem evlensem hem de ölen kocamdan ve babamdan aylık alsam olur mu?
 18. 5510 sayılı kanuna göre annem hem dul aylığı hem de kendi emekli aylığını birlikte alabilecek midir?
 19. Üç kocadan üç maaş başlıklı bir yazı okumuştum ben de iki kocamdan iki ayrı dul maaşı alabilir miyim?
 20. Boşanan eşe dul aylığı bağlanır mı?
 21. Erkek ve Kadınların SSK Emeklilik Şartları
 22. Erkeklerin Bağ-kur tam emeklilik şartları
 23. Kadınların Bağ-kur tam emeklilik şartları
 24. Bağ-kur yaştan emeklilik şartları
 25. Askerler için emeklilik şartları
 26. Engelli SSK ve Bağ-kur Emeklilik Şartları
 27. Kadınların 5400 günden Bağ-Kur yaştan emeklilik şartları
 28. 2008 öncesi sigortalı işe giren engellilerin emeklilik şartları
 29. 2008 yılından sonra sigortalı işe giren engellilerin emeklilik şartları
 30. 3600 günle yaştan kademeli emeklilik şartları
 31. Erkeklerin 5400 günden SSK emeklilik şartları
 32. Erkeklerin 4500 günden SSK emeklilik şartları
 33. Erkeklerin 3600 günden SSK emeklilik şartları
 34. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra işe giren Erkeklerin emeklilik şartları
 35. Kadınların 5400 günden SSK emeklilik şartları
 36. Kadınların 4500 günden SSK emeklilik şartları
 37. Kadınların 3600 günden SSK emeklilik şartları
 38. İlk defa 01.05.2008 günü ve sonrasın işe giren Kadınların emeklilik şartları
 39. Erkek Memurların Emeklilik Şartları
 40. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girmiş Erkek Memurların Emeklilik Şartları
 41. İlk defa 01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olan erkek memurların emeklilik şartları
 42. Kadın memurların emeklilik şartları
 43. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girmiş olan bayan memurların emeklilik şartları
 44. İlk defa 01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olan Bayan memurların emeklilik şartları
 45. 1 tıkla emeklilik 
 46. 15 yıl 3600 gün yasasına göre kıdem tazminatımı alıp işten çıkma hakkım var mı?
 47. Net Asgari Ücret Kaç Liraya Yükseldi? 
 48. SGDP prim borcu olan emeklilere af müjdesi - YENİ!
 49. Üst Göstergeden emekli olanlar ne kadar intibak zammı alacak?
 50. Esnaf, tüccar, avukat, doktor ve çiftçilerin emeklilik şartları 
 51. Emekli aylığı bağlanırken hangi durumda son 7 yıl hesabı yapılmaz?
 52. Emeklilikte En Çok Merak Edilenler
 53. SSK Erkek ve Kadın Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları - TABLO
 54. Emeklilik yaşı 53'e yükseltilirse hangi sigortalılar bundan etkilenmez?
 55. 1999 yılından önce sigortalı olanlara şok!
 56. Emeklilik yaşının yükseltilmesi hk.
 57. Emekli olma yaşı uzatıldı mı?
 58. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalan SSK ve Bağ-kur'luların dikkatine!
 59. SSK primleri asgari ücretten yatanların dikkatine!
 60. Emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyenlerin bir defaya mahsus emekli edilecekleri doğru mu?
 61. Kademeli emeklilik yaşının 53 veya 60'a çıkarılması ihtimali hk.
 62. Emekli olunca kaç para maaş alabilirim?
 63. SSK'ya emekli olursam ne kadar maaş alırım diye sordum ama yanıt vermediler bunu hesaplamanın bir yöntemi var mı?
 64. 40 yaşında 1.350 lira maaşla emeklilik
 65. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 66. İnternetten SGK emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 67. Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı?
 68. Yıllara göre SSK primine esas kazançların taban ve tavan tutarları - TABLO
 69. Yaş haddinden resen emeklilik
 70. Emeklilik hesabında 18 yaşından önce işe girmenizin bir önemi var mı?
 71. İnternetten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 72. Kayıp SSK günleri olanlar haklarını nasıl arayabilir?
 73. Emeklilik Şartları ve Emeklilik Hesaplama Hakkında
 74. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok?
 75. Emekli Sandığı'na bağlı memur olarak görev yapmaktayım ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim?
 76. Çalışanları işten attıracak sözler 
 77. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu?
 78. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 79. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 80. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu?
 81. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 82. 15 ay askerlik borçlanması emeklilik tarihimi geri çekmeye yeterli olur mu?
 83. Yurtdışı borçlanmasıyla SSK emeklisi olmak için dikkat edilecek hususlar
 84. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 85. Ablam SSK emeklisi olduğu için babasından yetim maaşı alamayacağı söylendi yapılan işlem doğru mu?
 86. Emekli maaşları ve asgari ücret ne kadar artacak?
 87. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 88. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 89. Genç yaşta emekli olacaklara şok
 90. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 91. En çok ilan çıkılan 10 pozisyon - ELEMAN
 92. İşte devlet memurları için YENİ mesai saatleri
 93. İşte en çok iş imkanı sağlayan sektörler 
 94. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 95. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu?
 96. 3600 günden kıdem tazminatı uygulaması kalkacak mı?
 97. Emeklilik için yaşını bekleyenler bu habere dikkat 
 98. Yurtdışındaki çalışma başlangıcı Türkiye'de geçerli mi?
 99. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?
 100. Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır?
 101. Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
 102. Yurtdışı Sigortalılarımızın Ulaşabilecekleri İrtibat Bilgileri
 103. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında yazılı istekte bulunmak şartı nasıl yerine getirilir?
 104. Bağ-Kur'dan 2000 yılından önce emekli olanlara intibak zammı ödenecek mi?
 105. Kimlerin emeklilik yaşı nasıl artacak?
 106. Emeklilik yaşının artırılmasına ilişkin yasa taslağı beni de etkiler mi?
 107. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 108. Mini SGK prim affı Bağ-Kur veya SSK'dan yersiz alınan tüm emekli aylıklarını kapsıyor mu?
 109. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi?
 110. Emeklilik öncesi SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme Talebinde Bulunmanın Önemi hk.
 111. Bağ-kur prim borcu nedeniyle hizmetleri silinenler okusun
 112. SSK ve Bağ-kur Emeklilik, İntibak Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında
 113. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 114. 3500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 115. Hangi tarihte emekli olabilirim?
 116. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 117. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 118. 53 yaşında 5600 günden emeklilik
 119. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 120. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 121. 1800 günden Malulen emeklilik - SORU CEVAP
 122. 3600 iş günü ve 15 yılı doldurup kıdem tazminatımı almak istiyorum tazminatımı nasıl alabilirim?
 123. 2 çocuğum var doğum borçlanması ya da başka bir şekilde SSK'dan emekli olabilir miyim?
 124. 1987 Bağ-Kur girişliyim ve halen devam etmekteyim ne zaman emekli olabilirim?
 125. Doğum borçlanması yaparsa emeklilik yaşı düşer mi?
 126. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 127. 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
 128. Kanser hastalığı nedeniyle nasıl malulen emekli olunur?
 129. Malulen emeklilikte çok önemli ayrıntı
 130. Malülen emekli oldum kendi adıma işyeri açarak vergi mükellefi olursam malüllük aylığım kesilir mi?
 131. 500.000 kişi nasıl emekli olacak?
 132. Özürlü sağlık raporum %66 malulen emekli olabilir miyim?
 133. Malulen emekli olduktan sonra SSK primlerimi ödemeye devam ederek normal emekli de olabilir miyim?
 134. İşte Kıdem tazminatında merak edilen 10 soru ve cevapları
 135. İstifa edersem kıdem tazminatımı nakit olarak alabilir miyim?
 136. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine
 137. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 138. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 139. Kıdem tazminatında eski haklar ne olacak?
 140. Evde bakım ücreti

Kindergeldzuschlag nedir? - ALMANYA EK ÇOCUK PARASI ÖDEMELERİ!

Ek çocuk parası ödemeleri

Merhaba sevgili okurlar. 

Bu haftada sizlerden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyorum.

Köln’den Seyhan S. adlı okurumuz ek çocuk parasıyla ilgili bir soru sormuş. Seyhan S.’nin sorusu şöyle: Bir yıl önce boşandım ve çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Nafaka davasını kazandık ama ne yazık ki ‘hastayım’ diyerek işten çıktı ve çalışmıyor. Sosyal yardımla geçiniyorum. Çocuklar için jugendamt’tan ve sosyal daireden yardım alıyorum. Komşum evli ve üç çocuklu. Sadece eşinin maaşı var. Onlara kindergeldzuschlag (ek çocuk parası) veriyorlar. Ben de başvurdum ama yalnız yaşamama rağmen yardım vermediler. Bu yardımdan yararlanabilir miyim?Seyhan hanım, hemen karamsarlığa kapılmayın, üzülmeyin. Bazı haklardan yararlanmak için gereken şartlara uymanız gerekir. Şartlara uymazsanız verilen haklardan yararlanamazsınız. Evet, çoğu zaman devlet daireleri de yanlış karar verebiliyor. Bakalım sizin durumunuz neyi gösteriyor.

Kindergeldzuschlag nedir?

Kindergeldzuschlag, yani ek çocuk parası dar gelirli ailelere ek olarak verilen sosyal yardımdır. Bu yardımla, geçimlerini sağlayamayan dar gelirli ailelerin Hartz IV’de başvurmalarını engellemek amaçlanır. Eğer geliriniz (çalışan veya işsiz) belirli bir sınırın üstünde değilse kindergeldzuschlag alırsınız. Buradaki amaç çocukların mağdur olmamasıdır. Hak sahibi, çocuklarıyla yalnız yaşayan veli ve dar gelirli ailedir. Gelir sınırı, yalnız yaşayan kişilerde 600 euro, ailelerde ise 900 eurodur. Yardım şartı, ailenin durumu ve çocuk sayısına göre değişir. Bir ailenin temel ihtiyaç sınırı Hartz IV’ün verilerine göre hesaplanır. Bu geçim sınırına ulaşılamamışsa “kindergeldzuschlag-ek çocuk parası ödenir. Görüldüğü gibi kindergeldzuschlag, gelir çocukların yaşamına ve nafakasına yetmediği takdirde verilir. Asgari geçim sınırına ulaşılamadığında aradaki fark Hartz IV yerine kindergeldzuschlag ile kapatılır.

Sosyal daireler, ihtiyaç duyulan geçim sınırını hesaplayıp, sosyal yardım (Hartz IV) olarak öder, kindergeldzuschlag’a gerek kalmaz. Siz de sosyal yardım alan bir kişi olarak, geçim sınırı olan asgari yardımı aldığınız için kindergeldzuschlag’a hakkınız yoktur. Yani mağdur değilsiniz. Komşunuz büyük bir ihtimalle evdeki kişi sayısı nedeniyle asgari geçim sınırının altında olduğu için ek yardım alır. Dediğim gibi aradaki farkı ya Hartz IV’e başvurup kapatacak ya da kindergeldzuschlag alacak. Kindergeldzuschlag aynı evde yaşayan 25 yaş altı çocuklar için ödenebilir.

Yardım miktarları nedir?

Kindergeldzuschlag, bir çocuk için en fazla 140 eurodur. Eğer birden fazla çocuk varsa ortalama bir çocuk parası ödenir. Geçim sınırı olan miktar ile gelir arasındaki fark ödenir. Ondan fazlası olmaz. İyi haftalar dileklerimle…

Pınar Tıkır - SABAH AVRUPA

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:35 SORUDA YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Engelli Yaşlılık Aylığı - KİMLER FAYDALANIR? - NELER YAPMAK GEREKİR? - YENİ YASA AĞIRLAŞTIRDI MI? - YURTDIŞINDAN FAYDALANMAK - ARANAN KOŞULLAR - Hasan KARAHALİLOĞLU yazdı!

Engelli aylığından faydalanmanın yolu

EMEKLİ aylığı bağlanır iken kişilerin yaşına bakılmaksızın gün sayısı ve sigortalılık süresi tamam olduğunda emekli olunmasına vesile olan ve çok bilinmeyen Engelli Yaşlılık Aylığı’nı siz Avrupalı Türklerin gündemine taşıyalım istedim. Bu imkandan faydalananlar sadece yaş yönüyle değil ödenen prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hususunda da ayrıcalıklara sahiptir.

KİMLER FAYDALANIR?

ENGELLİ Yaşlılık Aylığı’ndan SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı statüsünde olan ve koşulları yerine getirenler faydalanmaktadır.

NELER YAPMAK GEREKİR?

ÜÇ statüden birisi için başvuru yapacak kişilerin engelli durumunu belgelemesi gerekmekte. SSK için vergi indirim belgesi, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için ise SGK Kurumunca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Kurum Sağlık Kurulu’nca çalışma gücündeki kayıp oranının onaylanması gerekmekte.

YENİ YASA AĞIRLAŞTIRDI MI?

ÖZÜRLÜ/Engelli sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasının şartlarının ağırlaştırılmasının söz konusu olmayıp kolaylaştırıldı. 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesine göre birinci derece sakatlığı olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün, ikinci derece sakatlığı olanlar 18 yıl sigortalılık süresi 4000 gün, üçüncü derece sakatlığı olanlar 20 yıl sigortalılık süresi 4400 gün şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanmakta iken, 01.10.2008 günü uygulamaya giren 5510 sayılı Kanunla çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olanlar 16 yıl sigortalılık süresi 4320 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar 18 yıl 4680 gün şartlarını yerine getirmeleri halinde kendilerine yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Ayrıca yeni düzenleme ile çalışma gücündeki kayıp oranına bağlı olarak aylık bağlanması öngörülmüş olup, bu da sigortalıların lehine bir düzenlemedir.

ARANAN KOŞULLAR

ENGELLİ Yaşlılık Aylığı’ndan faydalanabilmek için aranan şartlar SSK’da engelli derecesi ile sigorta başlangıç tarihine, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda ise rapor derecesine göre değişiklik arz etmektedir. İstisnai olarak çok az farklı kurallar bulunmakta olup geneli ilgilendiren koşulları izah etmek daha doğru olur diye düşündüm.

EMEKLİ SANDIĞI MENSUPLARI

ENGELLİ yaşlılık aylığı imkânından SSK, BAĞ-KUR kapsamındakilerin yanında Emekli Sandığı yeni adıyla 4-c statüsünde bulunanlarda faydalanmaktadır. Burada temel olan yaş koşulu aranmaksızın kişilerin emekli olmasına vesile olmaktadır. Aylık miktarı yönüyle farklılık oluşturmaz ancak fiilen çalışır iken devlet adına ücretten kesilen vergilerden imtina edilir ve daha fazla ücret.

Eski memurlarda geçis süreci kanunun geçiş maddesinde düzenlenmiş olup buna göre;

5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir. Şayet özürlü kadrosunda girmiş ya da normal kadrodan atanmakla birlikte, memuriyete başlama tarihinizden önceye ait raporunuz mevcutsa 15 yılla emekli olabilirsiniz. – Çalışmaya başladıktan sonra, kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Kurum Saglık Kurulu’nca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

KOLAYLIK GETİRDİ Mİ?

KANUNUN yürürlüğe girdiği tarihten önce istirakçi olanlardan, göreve başlamadan önce alınmış, en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenler yeni düzenleme ile 15 yıl hizmet ile yaşlılık aylığından yararlanmaktadır.

PRİM GÜN SAYISI

YAŞLILIK, maluliyet, ölüm aylıklarında farklı statülerde geçen hizmetler ve başlangıç esas alındığı şekilde aynı durum Engelli Yaşlılık Aylığı’nda da dikkate alınır. Burada tek istisna 18 yaş öncesi sigortalılık esas alınmaz.

YURTDIŞINDAN FAYDALANMAK

ÜLKEMİZDE çalışması olan veya ülkemize döndüğünde 4-a,b,c statüsünde çalışır iseniz Engelli Yaşlılık Aylığı koşullarını yerine getirdiğinizde yaş koşuluna bakılmaksızın emekli olma hakkınız bulunmaktadır.

Hasan Karahaliloğlu - SABAH AVRUPA

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 1. Engelli Olanların SSK ve Bağ-kur Emeklilik Şartları - TABLO
 2. Engelli hakkıyla emekli olmak için vergi indirimi şart mı?
 3. 2008 yılından sonra işe giren engellilerin emeklilik şartları nelerdir?
 4. Engellilere tanınan erken emeklilik hakkından nasıl yararlanabilirsiniz?
 5. 2008 senesinden önce işe giren engellilerin emeklilik şartları nelerdir?
 6. Engelli emekliliği ile malulen emeklilik arasındaki fark nedir?
 7. Vergi indirim belgesi alanlar yaş beklemeden nasıl emekli olurlar?
 8. Engellilerin vergi avantajları nelerdir?
 9. %85 oranında engelli raporum var kaç günden emekli olabilirim?
 10. Yaş beklemeden engelli hakkıyla 4080 günden emeklilik
 11. Yüzde 50 engelliyim ne zaman emekli olabilirim?
 12. Çocuk felci geçirenler nasıl emekli olabilir?
 13. Yüzde 43 vergi indirim hakkı aldım ne zaman emekli olabilirim?
 14. 100/81 engelli oranıyla vergi indirimi alıp emekli olabilir miyim?
 15. Yüzde 75 maliyeden vergi muafiyetim var nasıl emekli olabilirim?
 16. Sağlık kurulu tekrar vergi indirimi raporu vermemesi halinde emeklilik durumum ne olur?
 17. Engelli emekliliğinden faydalanırsam emekli maaşım ne kadar olur?
 18. Askerlikten muafım yüzde 55 özürlü raporum var nasıl emekli olabilirim?
 19. Sigorta başlangıç tarihinden önce rahatsızlığı veya hastalığı olanlar engelli hakkıyla nasıl emekli olabilir?
 20. Engelli hakkıyla erken emeklilik için en az yüzde kaç oranında rapor almak gerekiyor?
 21. Gemi adamlarının yıpranma süresi kaldırıldı mı?
 22. Denizciler itibari hizmet süresiyle nasıl emekli olur?
 23. Gemi Çalışanlarının Emeklilik Hesabı Nasıl Yapılır?
 24. Gemi adamları 2-A ve 3-A hizmetleriyle nasıl erken emekli olabilir?
 25. Gemi adamı olarak çalıştığı halde SSK primleri normal olarak yatırılanlar haklarını nasıl arayabilir?
 26. Yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar bu süreleri Türkiye'de borçlanarak nasıl emekli olabilir?
 27. 3A’lı olarak gemicilikte geçen süreler emeklilikte nasıl değerlendirilir?
 28. Gemi adamları, gemi ateşçileri, kömürcüler ve dalgıçlara denizde geçen her yıl için kaç gün fiili hizmet zammı verilir?
 29. 1992 yılından biri gemide çalışmaktayım ne zaman emekli olabilirim?
 30. Gemi adamlarına fiili hizmet süresi zammı var mı?
 31. Gemi adamı olarak ne zaman emekli olabilirim?
 32. SSK hizmetimin 2573 günü gemi adamı olarak geçti ne zaman emekli olabilirim?
 33. Gemi adamlığından kaynaklanan ilave sigortalılık süresiyle ne zaman emekli olabilirim?
 34. Gemi Adamlarının Merak Ettiği Sorulara Yanıtlar
 35. Gemide çalıştığım her yıl için 3 ay yıpranma payı veriliyormuş doğru mu?
 36. Denizde 3600 günden az yıpranma günü olanlar nasıl 1 ile 6 yıl daha erken emekli olurlar?
 37. Gemicilerin Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır?
 38. Gemicilerin GSS Yükümlülüğü Nedir?
 39. Emeklilikte fiili hizmeti olan gazeteci ve gemicilere yapılan yanlışlıklar nelerdir?
 40. Gemiciler Yıpranmadan Yararlanarak Nasıl Erken Emekli Olurlar?
 41. Yaş şartı aranmadan nasıl emekli olabilirsiniz?
 42. En erken hangi sosyal güvenlik Kurumundan nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?
 43. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalanların dikkatine!
 44. Erken emekli olmak için vergi indirim hakkı almak şart mıdır?
 45. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Durumu
 46. Erken emeklilikten yararlanabilir miyim?
 47. Yüzde 36 iş görmezlik raporuyla erken emekli olma şansı var mı?
 48. Vergi indirimiyle engelli hakkıyla emekli olanların maaşı nasıl hesaplanıyor?
 49. %40 oranının altındaki raporların emeklilikte bir faydası var mı?
 50. Üçüncü dereceden engelli olarak yaşa bağlı olmadan emeklilik
 51. Engelli raporuyla erken emeklilikte rapor alınan tarihin önemi
 52. Doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilir miyim?
 53. 4 aylık askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 54. En kısa sürede nasıl emekli olabilirim?
 55. Vergi indirimi alıp erken emekli olabilir miyim?
 56. Askerlik borçlanmasıyla 3 yıl erken emekli olmak mümkün mü?
 57. Eksik prim günlerini borçlanarak emekli olunabilir mi?
 58. Çıraklık sigorta girişi emeklilikte SSK başlangıcı olarak sayılır mı?
 59. Prim gün sayımı doldurmak için doğum borçlanması yapabilir miyim?
 60. Yurtdışı borçlanmasıyla Türkiye'den emeklilik hakkında önemli ayrıntı
 61. Kimlerin 5 yıllık Bağ-Kur prim borçları silinecek?
 62. Bağ-kur prim borcu ödenmeden emekli aylığı bağlanır mı?
 63. SGDP destek primi affından benim yararlanmam mümkün mü?
 64. Bağ-Kur hizmetlerim SSK emekli maaşıma yansır mı?
 65. SGK 2 milyon kişiyi neden uyardı?
 66. 9000 günden 50 yaşında emeklilik
 67. Eksik günleri borçlanarak hemen emekli olmak mümkün mü?
 68. İntibak farkı için dava açalım mı?
 69. Emeklilik yaşında çok önemli ayrıntı
 70. Emekli olma şansım var mı?
 71. Emeklilik şartlarınızı neler değiştirebilir?
 72. Emeklilik yaşı yükseltilecek mi?
 73. Avrupalı Türkler ücretsiz sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilir?
 74. 2013 yılında sigortalı olanlar en erken nasıl emekli olabilir?
 75. Emsalleri 900 TL emekli maaşı alırken anneme neden 630 TL aylık bağlandı?
 76. 2000 yılından sonra emekli olanlara neden intibak zammı verilmedi?
 77. Öğrencinin GSS primini kim ödeyecek?
 78. Emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalıdır?
 79. Geriye dönük SSK primi ödeme imkanı var mı?
 80. Bayanların emeklilik yaşı ve prim gün sayısı nedir?
 81. Yıllık İzin Hesaplama Tablosu
 82. 10 Soruda Yıllık İzin Uygulaması
 83. Yıllık izin haklarım yandı mı?
 84. Yıllık iznin ücreti nasıl ödenir?
 85. Pazar günleri yıllık izin hakkına ilave edilir mi?
 86. Yıllık izinde SSK primleri ödenir mi?
 87. Memurun Yıllık İzin Hesabında Özellikli Durumlar Nelerdir?
 88. İş Kanuna Göre Yıllık Ücretli İzin Uygulanması
 89. Cumartesi günü yıllık ücretli izinlerde izin süresine eklenir mi?
 90. Hangi Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkı Vardır?
 91. Emeklilik sonrası çalışmada yıllık izin nasıl hesaplanır?
 92. İşten ayrılırken hak edilen yıllık izinler ne olur?
 93. Yıllık izin için yol izni hakkı var mı?
 94. Tatil günleri yıllık izinden sayılır mı?
 95. Diğer izinler yıllık izne mahsup edilir mi?
 96. Yıllık izin günleri bölünebilir mi?
 97. Yıllık ücretli izin süresi nasıl hesaplanır?
 98. Aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsanız izniniz nasıl hesaplanır?
 99. Yıllık izin kullandırılmayan işçinin yasal hakları nelerdir?
 100. 14 günlük yıllık izni olana işveren 7 gün izin yaptırmışsa kalan 7 günün parası alınır mı?
 101. Bedava SGK askerlik borçlanması kanunu çıktı mı?
 102. Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?
 103. 12 ay taksitle askerlik borçlanması yapmak mümkün mü?
 104. Askerlik borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi ne kadar geri çeker?
 105. 2 aylık askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 106. Askerlik borçlanmasıyla kimler 3 yıl erken emekli olabilir?
 107. Askerliğimi borçlanarak 3600 günle emekli olabilir miyim?
 108. Askerlik borçlarını yatırırsam primden mi yoksa günden mi sayılıyor?
 109. Askerlik borçlanmasıyla hangi tarihte ve kaç yaşında emekli olabilirim?
 110. 20 ay askerlik yaptım borçlanır ödersem ne zaman emekli olabilirim?
 111. Askerlik borçlanması kimlerin emekli olma şartlarını değiştirmiyor?
 112. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalanların dikkatine!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız