Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

27 Aralık 2012 Perşembe

Emeklilikte En Çok Merak Edilenler - HANGİ KURUMDAN EMEKLİ OLMAK DAHA KOLAY? - Şükrü KIZILOT yazdı!


Sosyal Güvenlikte En Çok Merak Edilenler

Bu güne kadarki yazılarımızda, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde sigortalı olanların, ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre emeklilik koşullarını ele aldık.
Bu gün emeklilikle ilgili bazı özellikli konu başlıklarını ele alacağız.
SSK mı (4/A), Bağ-Kur mu (4/B)  hangisinden emekli olmak kolay?
En çok yanıtı aranan soru budur belki de. SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı, hangisinde daha erken emekli olabilirim?

Genel olarak değerlendirildiğinde, 4/a yani SSK statüsünden emeklilik koşulları daha hafif.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar:
İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik koşulları belirlenirken SSK’da sigortalılık süresi dikkate alınırken, Bağ-Kur’da fiilen prim ödenmiş olan süreler dikkate alınıyor.

Ayrıca Bağ-Kur’da emeklilik için kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günü koşulu aranırken, SSK’da aranan prim gün sayısı 5000 gün ile 5975 gün arasında değişiyor. 

Örneğin, ilk kez 1 Mart 1988 tarihinde sigortalı olan ve 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle 3000 gün prim ödemesi olan erkek sigortalı;

· SSK statüsünden 25 yıllık sigortalılık süresi, 50 yaş ve 5375 prim günüyle emekli olabilirken,

· Bağ-Kur statüsünden emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemiş ve 54 yaşını doldurmuş olması gerekecek.  

Buna göre, özellikle Bağ-Kur sigortalıların sigortalılık başlangıç tarihlerini ve 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle mevcut prim ödeme gün sayılarını göz önüne alarak, hem SSK hem de Bağ-Kur açısında emeklilik koşullarını belirleyerek emeklilik planlaması yapmasında, gerekirse de son 7 yıllık prim ödeme süresi içinde daha çok SSK statüsünden prim ödemiş olma koşulunu da sağlayacak şekilde sigortalılık statülerini değiştirmelerinde (Bağ-Kur’dan SSK’ya geçmelerinde) yarar var.     

İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar;
· SSK’da, 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyor.

· Bağ-Kur’da ise, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında, 9000 prim günüyle emekli olabiliyorlar.

Buna göre, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan Bağ-Kur’luların, yaşları dolmasına rağmen prim gün sayıları yetersiz kalacaksa, SSK’ya geçerek emekli olmaları daha anlamlı.

İlk defa 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar: 
· SSK’da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekli olabilecekler.

· Bağ-Kur’da ise, kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları halinde emekli olabilecekler.

Ayrıca, aranan prim günleri koşullarının 31.12.2035 tarihine kadar sağlanamaması halinde, emeklilik yaşı, prim ödeme gün sayısı koşulunun 1.1.2036 tarihinden sonra yerine getirildiği tarih aralığına göre kademeli olarak artıyor.
Birden fazla sigortalılık statüsünde prim ödeyenlerin emeklilik koşulları nasıl belirleniyor?
Çalışma yaşamı içerisinde, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da özel banka sandıklarına prim ödemesi olanların, hangi sigortalılık statüsünden, hangi koşullarla emekli olacağı, özellikli konuların başında geliyor.

1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanlara, son yedi yıllık fiili hizmet (prim ödeme) süresi içinde fiili hizmet süresi en fazla olan sigortalılık statüsünden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun koşullarıyla sonuncu sigortalılık statüsünden emekli aylığı bağlanıyor.

Buna göre, sigortalı son yedi yıllık fiili prim ödeme süresinde iki veya üç ayrı statünde prim ödemişse, en fazla hangi statüde prim ödemişse o statüden; prim ödemeleri eşit ise son sigortalılık statüsünden emekli olacak. 

Örneğin, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödeme süresi içinde;

- 1259 gün SSK, 1261 gün Bağ-Kur statüsünden prim ödeyen kişi Bağ-Kur statüsünden,

- 720 gün Emekli Sandığı, 840 gün Bağ-Kur ve 960 gün SSK statüsünden prim ödeyen kişi SSK statüsünden,

- 1260 gün Bağ-Kur, 1260 gün SSK statüsünden prim ödeyen ve son defa SSK statüsünden prim ödemiş olan kişi SSK statüsünden,

- 720 gün Emekli Sandığı, 900 gün Bağ-Kur, 900 gün de SSK statüsünden prim ödeyen ve son defa SSK statüsünden prim ödemiş olan kişi SSK statüsünden,
emekli olacağı sigortalılık statüsünün gerektirdiği emeklilik koşullarına göre emekli olacak.
1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar, çalışma hayatı boyunca hangi statüye fazla prim ödemişse, o statüden emekli olacak.
Örneğin; 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan birinin, 4200 gün SSK, 3000 gün de Bağ-Kur statüsünde prim ödediğini varsayarsak, söz konusu kişi fazla prim ödemesi yaptığı SSK şartlarıyla emekli olabilecek.
Hizmet borçlanması hangi süreler için yapılabiliyor?
Hizmet borçlanması talep edilecek haller, 5510 Sayılı Kanun 41. maddesinde düzenlenmiş olup;

· Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,

· 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadının, iki defaya özgü olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek koşuluyla çalışmadığı süreler,

· Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

· 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanların aldıkları ücretsiz izin süreleri,

· Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

· Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

· Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
· Grev ve lokavtta geçen süreler,

· Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

· Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

· 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

· Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim süresinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,kendilerinin veya hak sahiplerinin talebi halinde borçlanılabiliyor.
Yurtdışında çalışanlar Türkiye’de emekli olabilmek için ne yapmalı? 

7.200 GÜN PRİM ÖDEYEN GURBETÇİ EV HANIMI EMEKLİ OLABİLİR
Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın, yurtdışında çalıştıkları süreleri belgelendirerek, Türkiye’de hizmet borçlanması yapmaları halinde, ayrıca Türkiye’de emekli olabilmeleri mümkün.

Ayrıca, yurtdışında bulunmakla birlikte, hiç çalışmamış olan ev hanımları da, yurtdışında ikamet ettikleri süreleri belgelemeleri koşuluyla, Türkiye’de hizmet borçlanması yaparak emekli olabilmektedirler.

Yurtdışında yıllarca ev hanımı olarak bulunmuş ve Türkiye’de hiçbir çalışması olmayan kadın vatandaşlarımızın, 7200 gün borçlanma yapması ve 49 yaşını doldurmuş olması halinde emekli olması mümkün.

7200 gün borçlanma için ödenecek prim tutarı, 31.12.2012 tarihine kadar 72.320 TL’dir.
Sigortasız çalıştırılan süreyi borçlanmak mümkün mü? 

HİZMET TESPİT DAVASI 5 YIL İÇİNDE AÇILMAK ZORUNDA
Sigortasız çalışılan sürelerin borçlanılması mümkün değil. Ancak, sigortasız çalışılan sürelerin, “hizmet tespit davası” açılması ve davanın kazanılması halinde, sigortalılık süresi olarak kazanılması mümkün.

Sigortasız çalışılan sürede, kuruma işverence giriş bildirgesi verilmemişse, açılacak hizmet tespit davasında 5 yıllık zamanaşımı söz konusu. Bu durumda, işten ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi verilmişse, 5 yıllık zamanaşımı söz konusu değil.
Yaş büyütenler daha erken emekli olabilir mi?
Emekliliğe hak kazanma koşullarından en önemlisi yaş koşulu. Birçok kişi emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen, emeklilik için gerekli olan yaşta olmadıklarından emeklilik yaşını beklemek zorunda kalıyor. Emeklilikte yaş hesaplamaları yaparken bazı ilginç olaylar karşımıza çıkıyor. Örneğin daha erken askere gitmek ya da evlenebilmek gibi çeşitli nedenlerle yaşlarını büyütenler, gerçekteki yaşıtlarına göre daha erken emekli olabiliyorlar.

Kanun, “emeklilik yaşı hesaplanırken, ilk sigorta priminin yatırıldığı yani sigorta girişinin ilk yapıldığı anda nüfusa kayıtlı olan yaşı dikkate alınır” diyor.

Buna göre, sigorta girişi yaptırmadan önce, herhangi bir nedenle yaşını büyüten kişi, düzeltilmiş doğum tarihi dikkate alınarak, gerekenden daha erken emeklilik hakkını kazanabiliyor.
Sigorta başlangıcı yaptıktan sonra her ne şekilde olursa olsun yaş büyütenler için aynı durum söz konusu değil. Diğer bir ifadeyle, sigorta başlangıcı yaptıktan sonra yaşın büyütülmesi halinde, emeklilik için yine ilk sigorta girişinizin yapıldığı tarihteki doğum tarihi dikkate alınıyor.
Şükrü KIZILOT - HÜRRİYET
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 2. Gurbetçinin emeklilik hakkı bitiyor mu? - Bundan sonra Türkiye'den emekli olamayacak mıyız? - Hakkımız kaldırılacaksa hemen borçlanma yapalım mı?
 3. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 4. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu? - GURBETÇİYİ ÜZECEK HABER!
 5. 15 ay askerlik borçlanması emeklilik tarihimi geri çekmeye yeterli olur mu?
 6. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 7. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 8. Yurtdışı borçlanmasıyla SSK emeklisi olmak için dikkat edilecek hususlar
 9. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 10. Yurtdışındaki çalışma başlangıcı Türkiye'de geçerli mi?
 11. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?
 12. Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır?
 13. Yurtdışı Sigortalılarımızın Ulaşabilecekleri İrtibat Bilgileri
 14. Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
 15. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında yazılı istekte bulunmak şartı nasıl yerine getirilir?
 16. Yurtdışında geçen sürelerimin tamamını borçlanmak zorunda mıyım?
 17. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi sosyal güvenlik Kurumuna başvurmak gerekir?
 18. Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortalı olabilirler mi?
 19. Genç yaşta emekli olacaklara şok - EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLEBİLİR!
 20. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 21. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 22. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 23. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 24. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 25. İşte intibak rakamları - TABLO
 26. İşte devlet memurları için YENİ mesai saatleri - ÖĞLE TATİLİ 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ!
 27. İşte en çok iş imkanı sağlayan sektörler - Yeni iş fırsatları!
 28. En çok ilan çıkılan 10 pozisyon - ELEMAN
 29. Emeklilik Şartları ve Emeklilik Hesaplama Hakkında
 30. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok?
 31. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 32. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu?
 33. Emekli Sandığı'na bağlı memur olarak görev yapmaktayım ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim?
 34. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 35. Annem malulen emekli olabilir mi?
 36. Emeklilerin intibak zammında merak edilenler - Dr. Resul KURT yazdı!
 37. Kayıp SSK günleri olanlar haklarını nasıl arayabilir? - Emekli olduktan sonra tekrar çalışmak mümkün mü?
 38. Çalışanları işten attıracak sözler - İŞYERİNDE DİKKATLİ OLUN!
 39. Emekli olunca kaç para maaş alabilirim?
 40. SSK'ya emekli olursam ne kadar maaş alırım diye sordum ama yanıt vermediler bunu hesaplamanın bir yöntemi var mı?
 41. 40 yaşında 1.350 lira maaşla emeklilik
 42. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 43. Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı?
 44. Yıllara göre SSK primine esas kazançların taban ve tavan tutarları - TABLO
 45. İnternetten SGK emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 46. Emeklilik hesabında 18 yaşından önce işe girmenizin bir önemi var mı?
 47. Yaş haddinden resen emeklilik
 48. İnternetten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 49. 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
 50. 500.000 kişi nasıl emekli olacak? - YASA ÇIKARSA!
 51. Kanser hastalığı nedeniyle nasıl malulen emekli olunur?
 52. Malülen emekli oldum kendi adıma işyeri açarak vergi mükellefi olursam malüllük aylığım kesilir mi?
 53. Malulen emeklilikte çok önemli ayrıntı
 54. Özürlü sağlık raporum %66 malulen emekli olabilir miyim?
 55. 1800 günden emekli olabilir mi?
 56. Çalışamadığım için malulen emekli olmak istiyorum acaba rapor alabilir miyim?
 57. Malulen emekli olduktan sonra SSK primlerimi ödemeye devam ederek normal emekli de olabilir miyim?
 58. Annem malulen emekli olabilir mi?
 59. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 60. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 61. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!
 62. 3500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 63. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 64. Hangi tarihte emekli olabilirim?
 65. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 66. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 67. Çeyiz parası başvurusunda bulunursam çeyiz parasını alabilir miyim?
 68. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 69. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 70. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 71. İşte intibak rakamları - TABLO
 72. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 73. 2.500 emekliye intibak piyangosu
 74. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 75. Hangi emeklilerin maaşı düşürülecek?
 76. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 77. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 78. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 79. İşte 5 yıl boyunca alınmayacak olan vergiler - MALİYE BAKANI AÇIKLADI!
 80. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı? - ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILACAK MI?
 81. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu var mı? - ŞİRKET ORTAKLARI BU YAZIYI OKUSUN!
 82. EMEKLİ AYLIKLARINA 10- 339 LİRA ARASINDA ZAM - KİMLER ALACAK?
 83. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 84. Emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelli vatandaşların dikkatine - EVİ OLANLAR OKUSUN!
 85. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu? - GURBETÇİYİ ÜZECEK HABER!
 86. Emekli maaşları ve asgari ücret ne kadar artacak? - İŞTE YENİ ZAM ORANLARI!
 87. 1997 yılında emekli oldum yeni fark ( İNTİBAK ) yasasından yararlanabilecek miyim?
 88. Vergi ve SGK prim borcu olanlara çok önemli uyarılar - ŞÜKRÜ KIZILOT yazdı - 31 Ekim 2012 Çarşamba SON gün!
 89. İşte Kıdem tazminatında merak edilen 10 soru ve cevapları
 90. İstifa edersem kıdem tazminatımı nakit olarak alabilir miyim?
 91. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 92. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı? - ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILACAK MI?
 93. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 94. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 95. Kıdem tazminatında eski haklar ne olacak?
 96. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine - BU YARGITAY KARARI EMSAL OLACAK!
 97. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR!
 98. Kıdem tazminatı yasası çıkarsa kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?
 99. Engelli aylığını kestirerek evde bakım parası nasıl alınır?
 100. Denizcilerin itibari hizmet süresi hakkıyla ne zaman emekli olurum?
 101. Yeni Yasaya göre bu süreler emekliliğime sayılır mı?
 102. Kısa vadeli sigorta kolları nelerdir?
 103. Yüzde 42 raporum var ne zaman emekli olurum?
 104. Emeklilik dilekçesi verdikten kısa bir süre sonra yapılan kaza iş kazası sayılır mı?
 105. Son yıllardaki emekli aylığı bağlama usulü hk.
 106. Emekli olduğum zaman işyerinden tazminatımı alabilir miyim?
 107. Hizmet birleştirme işlemleri için nereye müracaat etmem gerekir?
 108. 1 Mart 2011 itibarıyla bir kişi hem SSK'ya hem de Bağ-Kur'a pirim ödeyebilecek bu durumda SSK'lı olduğu işinden çıkarıldığında işsizlik ödeneği alabilir mi?
 109. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 110. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 111. 1800 günden Malulen emeklilik - SORU CEVAP
 112. 2 çocuğum var doğum borçlanması ya da başka bir şekilde SSK'dan emekli olabilir miyim?
 113. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 114. 3600 iş günü ve 15 yılı doldurup kıdem tazminatımı almak istiyorum - Benim sigortaya ilk giriş tarihim 15.10.1999 - Buna göre tazminatımı nasıl alabilirim?
 115. Emeklilik Şartları ve Emeklilik Hesaplama Hakkında
 116. Emekliye en fazla ne kadar intibak zammı verilecek?
 117. Askerliği borçlanarak 5000 günden emeklilik
 118. 1987 Bağ-Kur girişliyim ve halen devam etmekteyim ne zaman emekli olabilirim?
 119. Kimlerin emeklilik yaşı nasıl artacak? - EN SON NE ZAMAN ARTTIRILMIŞTI?
 120. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi?
 121. 1997 yılında emekli oldum yeni fark ( İNTİBAK ) yasasından yararlanabilecek miyim?
 122. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı? - ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILACAK MI?
 123. Bağ-Kur veya SSK'dan ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
 124. Apple paraya para demiyor - 1 YILDA 156.5 MİLYAR DOLAR GELİR!
 125. Emeklilik yaşının artırılmasına ilişkin yasa taslağı beni de etkiler mi? - BU İŞE ANAYASA MAHKEMESİ NE DİYOR?
 126. Bağ-Kur'dan 2000 yılından önce emekli olanlara intibak zammı ödenecek mi?
 127. 4/b kapsamında Bağ-Kur primi ödüyorum - SSK'ya geçersem benim için avantaj olur mu? - Sizce geçmeli miyim? - Eğer SSK'ya geçersem ne kadar prim ödemem gerekir? - Ne zaman emekli olabilirim?
 128. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!
 129. Prim yatırmaya devam etmem emekli maaşını etkiler mi?
 130. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 131. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu? - GURBETÇİYİ ÜZECEK HABER!
 132. Askerliğimi ödesem ne zaman, ödemesem ne zaman emekli olurum?
 133. İşte intibak rakamları - TABLO
 134. Askerliğini sigorta başlangıç tarihinden sonra yapanların bilgisine!
 135. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 136. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 137. Askerlik borçlanmasının emekli aylığınızı düşürme ihtimali hk.
 138. Malulen emekli olmak için kaç gün prim ödemem gerekiyor?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız