Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

5 Eylül 2016 Pazartesi

SGK Emeklilik Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları


SGK Emeklilik Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları İçin Tıklayınız

SGK EMEKLİLİK REHBERİ

SGK Sigortalılık Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları


SGK Sigortalılık Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları İçin Tıklayınız

SGK Yurtdışı İşlemler ve Borçlanma Yoluyla Emeklilik Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları


SGK Yurtdışı İşlemler ve Borçlanma Yoluyla Emeklilik Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları İçin Tıklayınız

SGK Primsiz Aylıklar Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları


SGK Primsiz Aylıklar Hakkında Merak Ettiğiniz Hususların Detayları İçin Tıklayınız

Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması

Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması

Sivil Vatandaşlardan Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?
2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca, güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları; 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde sayılan sivilleri kapsamaktadır.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

Faiz Konut Kredisi Talep Dilekçesi

Faiz Konut Kredisi Talep Dilekçesi

Primsiz Aylıklar Faiz Konut Kredisi Başvuru Dilekçesi
 indirmek için tıklayınız. 

Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara (5434, 5510, 2330 sayılı Kanun ilgili maddeleri), ilgili kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine, harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul kalan eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise en az aylıkta biri olmak koşuluyla müşterek tüm çocuklarına, çocukları da yok ise öncelikle anaya olmak üzere anne ve babasına bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.
Kaynak: SGK

Ölüm Yardımı Hangi Hallerde Ödenmektedir?

Ölüm Yardımı

Ölüm Yardımı Hangi Hallerde Ödenmektedir?

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde ölüm yardımı ödenir. Dul ve yetim aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ölüm yardımı ödenmez.
Kimlere Ödenmektedir?

Evlenme İkramiyesi Kimlere Ödenmektedir?

Evlenme İkramiyesi

Evlenme İkramiyesi Kimlere Ödenmektedir?
Kurumumuzdan dul ve yetim aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere son defa almakta oldukları aylıkların (harp malullüğü zammı hariç) 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödenmektedir.

Ek Ödeme / Tütün İkramiyesinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Ek Ödeme /Tütün İkramiyesi

(5434 Sayılı Kanunun Ek 79. Maddesi Uyarınca Ödenen Ek Ödeme/ Tütün İkramiyesi)

Ek Ödeme/Tütün İkramiyesinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifesinde İndirimden Kimler Faydalanabilmektedir?

Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifesinde İndirimi

Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifesinde İndirimden Kimler Faydalanabilmektedir?

• 1005 ve 3292 sayılı Kanun kapsamında Vatani Hizmet tertibinden aylık alanlar.
• 5434, 2330, 3713 sayılı kanun kapsamında aylık almakta olan vazife ve harp malulleri ile bunların dul ve yetimleri uygulamadan faydalanabilmektedir.
Başvuru Sırasında Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Eğitim Öğretim Yardımından Kimler Faydalanabilmektedir?

Eğitim Öğretim Yardımı Verilmesi

Eğitim Öğretim Yardımından Kimler Faydalanabilmektedir?
•  Vazife, harp malullüğü, 2330, 3713 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen olaylar nedeniyle aylık alan erbaş ve erlerin 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan korucu ve sivillerin,

•  Kız erkek ayrımı olmaksızın 5434 sayılı kanunun 74. maddesinden tespit edilen yaşlarla sınırlı olmak üzere ilk, orta, yükseköğrenim gören çocukları.

•  Yukarıda sayılanlardan ölenlerin; Kurumumuzdan aylık almak olan çocukları faydalanabilmektedir.
Başvuru Sırasında Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Verilmesi

Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara (5434, 5510, 2330 sayılı Kanun ilgili maddeleri), ilgili kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine, harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul kalan eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise en az aylıkta biri olmak koşuluyla müşterek tüm çocuklarına, çocukları da yok ise öncelikle anaya olmak üzere anne ve babasına bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.
Hangi Belgeler Gerekmektedir?

TBMM I. Dönem Milletvekillerine Aylık Bağlanması

TBMM I. Dönem Milletvekillerine Aylık Bağlanması

(Tabi olunan mevzuat: 5269 sayılı Kanun)
Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?

Sivas Kongresinde seçilen I. Dönem Milletvekillerinin hak sahiplerine aylık bağlanmaktadır.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

Uluslararası Yarışmalarda (Olimpiyat, Dünya, Avrupa) Şampiyon Olup Madalya Alan Şampiyonlara Aylık Bağlanması

Uluslararası Yarışmalarda (Olimpiyat, Dünya, Avrupa) Şampiyon Olup Madalya Alan Şampiyonlara Aylık Bağlanması

(Tabi olunan mevzuat: 2913 sayılı Kanun)

Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında gerek ferdi gerekse takım halinde başarılı olan sporcular ile bunların teknik direktör ve antrenörlerine 40 yaşını doldurmaları, 40 yaşını doldurmamalarına rağmen %40 oranında sakatlığı bulunanlara aylık bağlanabilmektedir.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

Menfaat Gözetmeksizin Ülkeye Hizmet Edenlere Aylık Bağlanması

Menfaat Gözetmeksizin Ülkeye Hizmet Edenlere Aylık Bağlanması

(Tabi olunan mevzuat:3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Kanun)
Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?Ülkeye Hizmet Edenlere Aylık Bağlanması

Türkiye Cumhuriyeti yararına menfaat gözetmeksizin hizmet edenlere Bakanlar Kurulu Kararına istinaden aylık bağlanmaktadır. Gösterge sisteminden bağlanan bu aylıklar ilgililerin zorunlu sigortalılığı gerektirecek çalışmasının bulunmaması ya da kurumdan aylık gelir almaması koşuluyla 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücretin net tutarı esas alınarak yükseltilir.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

İstiklal, Kore ve Kıbrıs Gazilerine Aylık Bağlanması

İstiklal, Kore ve Kıbrıs Gazilerine Aylık Bağlanması

(Tabi olunan mevzuat:1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun)

1005 Sayılı Kanun Kapsamında Kimlere Hangi Koşullarla Aylık Bağlanabilmektedir?
İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtına filen katılanlara aylık bağlanmaktadır. Gösterge sisteminden bağlanan bu aylıklar ilgililerin zorunlu sigortalılığı gerektirecek çalışmasının bulunmaması ya da kurumdan aylık gelir almaması koşuluyla 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücretin net tutarı esas alınarak yükseltilir.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

Geçici Köy Korucularına Hizmetlerinden Dolayı Aylık Bağlanması Veya Tazminat Ödenmesi

Geçici Köy Korucularına Hizmetlerinden Dolayı Aylık Bağlanması Veya Tazminat Ödenmesi

(Tabi olunan mevzuat: 442 Sayılı Köy Kanunu)

Geçici Köy Korucularına Aylık Bağlanması
442 sayılı Köy Kanununa 5673 sayılı Kanunla eklenen Ek 16., Ek.17., Geçici 1. Maddeler ile 6353 sayılı Kanunla eklenen Geçici 2. Maddeye dayanılarak aylık bağlanmaktadır.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

5233 Sayılı Kanun Kapsamında Terör ve Terörle Mücadeleden Zarar Gören Sivillere Aylık Bağlanması

5233 Sayılı Kanun Kapsamında Terör ve Terörle Mücadeleden Zarar Gören Sivillere Aylık Bağlanması

Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?
12/07/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 04/07/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanunla 17.07.2004 tarih ve 5233 sayılı kanuna eklenen Ek 1. ve geçici 5. maddelerine istinaden, terör eylemleri ya da terörle mücadele görevi sırasında ölen ya da yaralanan sivillere aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

Geçici Köy Korucularının Görevlerinin Neden Ve Etkisi İle Sakatlanmaları Ya Da Ölmeleri Halinde Nakdi Tazminat Aylık Bağlanması

Geçici Köy Korucularının Görevlerinin Neden Ve Etkisi İle Sakatlanmaları Ya Da Ölmeleri Halinde Nakdi Tazminat Aylık Bağlanması

(Tabi olunan mevzuat: 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun)
Kimlere Bu Kapsamda Aylık Bağlanmaktadır?
2330 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi hizmeti olmayan ya da kurumdan bu hizmetleri nedeniyle aylık ya da gelir almayan  Geçici Köy Korucusu ve Gönüllü Köy Korucularından görevlerinin neden ve etkisiyle engelli hale gelenlerin kendilerine ölenlerin ise hak sahiplerine  aylık bağlanmakta olup, bu işlemler SGK, EHGM, Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.
Hangi Belgeler İstenmektedir?

Er Ve Erbaşlara Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

Er Ve Erbaşların Vazife Malullüğü

Tabi Olunan Mevzuat: 5434 56. MD., 5434 64. MD., 2330, 3713 S.K.)

Vazife Malullüğü Kapsamında Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?

Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanmaktadır. Sakatlanma olayının türüne göre vazife malullüğü çeşitli alt dallara ayrılabilir. Örneğin, Terör olayları neticesi ortaya çıkan malullük 3713 sayılı Kanun, İç güvenlik ve asayişin sağlanması sırasında ortaya çıkan malullük 2330 sayılı kanun kapsamında, yurtdışında görev yapmakta olan birliklerimizde, harpte, uçuş, dalgıçlık, denizaltıcılık faaliyetleri icra edilirken ortaya çıkan malullükte 5434 sayılı Kanunun 64. maddesi kapsamında harp malullüğü olarak değerlendirilmektedir.
Vazife Malullüğü Kapsamında Aylık Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız