Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

19 Kasım 2012 Pazartesi

Bağ-kur prim borcu nedeniyle hizmetleri silinenler okusun - BAĞ-KUR SİGORTALILIK SÜRELERİNİN CANLANDIRILMASI ÖRTÜLÜ PRİM AFFIDIR!

Borç nedeniyle sigortalılık süresi durdurulanların kaybı olmaz

Türk sosyal güvenlik sisteminin en temel özelliği zorunluluk ilkesidir. 5510 sayılı Reform Kanunu'nda düzenlenmiş olan, 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 5 yıldan daha fazla prim borcu bulunan 4/ kapsamındaki kişilerin (eski Bağ-Kur'lu) sigortalılık sürelerinin durdurulması, sigortalıların ödeyemeyeceği nitelikteki borçlarından kurtarılması amacıyla özel olarak düzenlenmiş olup sosyal sigortalardaki zorunluluk ilkesinde sapma olarak değerlendirilemez.

SİLİNMESİ AVANTAJ OLABİLİR
1 Mayıs 2008 tarihi öncesine ait 5 yılı aşan borç nedeniyle sigortalılığın durdurulması uygulaması sonucu sigortalı açısından birçok avantaj bulunmakla birlikte bu avantajlar sigortalıların taşıdıkları şartlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu avantajlardan en önemli olanları şunlardır. Beş yılı aşan borç nedeniyle sigortalılığın durdurulması uygulaması sonucu;
1) 4/b kapsamındaki yani eski Bağ-Kur sigortalısı borçtan kurtulur.
2) Sigortalılık süresi durdurulacağından borç da ortadan kalkacağından sigortalının 30 Nisan 2008 tarihinden sonraki sürelerde prim borcu yoksa veya borç var ancak bu borç yapılandırılmış ya da taksite bağlanmışsa sigortalı sağlık yardımlarına hak kazanmış olur. Bu uygulama bir anlamda en temel haklardan biri olan sağlık hakkına erişime işlerlik kazandırma işlevini görür.
3) Sigortalının çakışmış olan SSK ve Bağ-Kur hizmeti varsa Bağ-Kur sigortalılığı durdurulduğu için SSK hizmetleri geçerli duruma gelir. Bu nitelikteki avantajlar tüm sigortalılar açısından geçerli olmayıp şarta bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu uygulama, özellikle emekliliği yakın olan ve SSK sigortalılığı devam ettiği halde Bağ-Kur sigortalılık hizmetine emeklilik şartı açısından ihtiyaç duymayan sigortalıların tamamı avantaj sunmaktadır.
4) SSK hizmetleri ile emekli olabilmek söz konusu ise yani sigortalının ödediği SSK primleri SSK'dan emekli olmaya yetiyor ise kişinin hem Bağ-Kur borcu silinecek hem de Bağ-Kur değil SSK'dan emekli olabilecektir.
Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Borç nedeniyle sigortalılığın durdurulması uygulaması, sigortalıyı sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkarma gibi aleyhte düzenleme içeriyor görünse de durdurulan bu sigortalılık sürelerinin sonradan prim borçlarının tamamının ödenmesiyle kazanılabilir olması sigortalı aleyhine olan durumu ortadan kaldırır.

GERİ KAZANILABİLİR
Reform Yasası gereği, sigortalı olmanın kişi açısından sadece bir hak değil aynı zamanda kaçınılamayan bir yükümlülük olduğundan diğer bir ifade ile, sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesine bakılmayıp kişinin istemese de, belirli şartların oluşmasıyla birlikte sigortalı olmak zorunda olması nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerinin de canlandırılabilir olması gerekmektedir.
Prim borcu nedeniyle durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri sigortalının yazılı talepte bulunması halinde tekrar canlanmaktadır. Bunun için Bağ-Kur sigortalılığı durdurulan kişiler günlük asgari ücretten az olmamak koşuluyla belirleyecekleri prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun kendisine tebliğ edildiği tarihinden itibaren üç ay içinde öderse daha önce durdurulan Bağ-Kur hizmetleri canlanacaktır.
Konuyu özetlersek; durdurulan Bağ-Kur hizmetlerinin canlandırılması için sigortalının SGK'ya başvurması ve borcun tamamının 3 ay içinde ödemesi yeterlidir. Belirtelim ki; bu günkü asgari ücreti dikkate aldığımızda günlük canlandırma tutarları 10,50 ila 11,00 TL arasında olmaktadır. Örneğin; 2000 günlük Bağ-Kur hizmeti borç nedeniyle silinen kişi yazılı başvuruda bulunur ve 2000 X 10,50=21.000 TL'yi üç ay içinde öderse 2000 gün Bağ-Kur hizmeti olacaktır.

SİGORTALILIK SÜRELERİNİN CANLANDIRILMASI ÖRTÜLÜ PRİM AFFIDIR
Beş yılı aşan borç nedeniyle sigortalılık sürelerinin canlandırılmasının önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu uygulama bir anlamda örtülü olarak prim affıdır. Zira hizmetleri canlandırmak için ödenecek tutar, eski Bağ-Kur prim borcundan daha düşük olmaktadır. Örneğin; 2000 ila 2006 yılları arasında 2000 günlük hizmeti bulunan ve 12. Basamakta işlem gören sigortalının reel borcu 28.000 TL'dir. Oysa bu süreler 21.000 TL'ye canlandırılabilmeketedir.
 
Şerif Akcan - TÜRKİYE

--
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Bağ-kur Emeklilik Haberleri

 1.  ► 30.04.2008 tarihi itibariyle Bağ-Kur'a 60 aydan fazla borcu olanların durumu hk.
 2.  ► Sonradan Tespit Edilen Vergi Mükellefiyet Sürelerinin Emekliliğe Etkisi
 3.  ► Bağ-Kur borçlarımı sildirebilir miyim?
 4.  ► Eski vergi kayıtlarıyla geriye dönük Bağ-kur hizmeti kazanmak mümkün mü?
 5.  ► Kadınların yaştan Bağ-Kur emeklilik şartları
 6.  ► Bağ-Kur yeni borç yapılandırması
 7.  ► Krediyle emeklilik uygulaması
 8.  ► Geçmişte vergi mükellefi olup Bağ-kur kaydı yapılmayanların durumu
 9.  ► Bağ-Kur prim borcunu ödemeden emekli olmak mümkün mü?
 10.  ► 18 yaşından önce ödediğiniz Bağ-kur primleri hk.
 11.  ► Ödediğim Bağ-Kur primini düşürmek mümkün mü?
 12.  ► Silinen Bağ-kur günlerini güncel değerleri üstünden ödeyerek tekrar geri kazanmak hk.
 13.  ► Bağ-kur borcunu taksitlendirerek emeklilik
 14.  ► Bağ-Kurlu olursam emekliliğimde neler değişebilir?
 15.  ► Hangi tarihten sonra işe girenler için Bağ-kur emekliliği daha avantajlıdır?
 16.  ► Meslek odası veya dernek kaydınızdan dolayı Bağ-Kur tescili hk.
 17.  ► 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Bağ-Kurlu olanların emekli olacakları yaş hk.
 18.  ► Durdurulan sigorta nedeniyle kaybedilen Bağ-kur günlerini geri kazanmak hk.
 19.  ► Bağ-kur ihya işlemleri
 20.  ► 10 yıl sağlık primi ödemeden Bağ-Kurdan emekli olanların durumu hk.
 21.  ► Sonradan Çıkan Bağ-Kur Prim Borcunu Ödemek Zorunda mıyım?
 22.  ► Zorunda mıyım?
 23.  ► Emekli olmak için Bağ-Kur prim borcunun ödenmesi gerektiği hk.
 24.  ► Bağ-Kur primi ödemekten kurtulabilir miyim?
 25.  ► Bağ-Kur'luların prim tutarı hk.
 26.  ► Esnaf Bağ-Kur
 27.  ► Bağ-Kurdan kısmi emekli olabilir miyim?
 28.  ► 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren bayanların emeklilik şartları
 29.  ► Kimler Bağ-Kurdan daha erken emekli olabilir?
 30.  ► Bir kişinin Bağ-Kur sigortalısı iken işçi olarak başka bir yerde çalışması hk.
 31.  ► SSK'ya yersiz ödediğiniz günleri Bağ-Kur prim borcuna saydırma hk.
 32.  ► Süresi içinde Bağ-Kura kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başlangıç tarihi hk.
 33.  ► Bağ-kur affı borç taksitlerini peşin ödeyenlerin durumu hk.
 34.  ► Bağ-Kur basamak farkı hk.
 35.  ► Bağ-kur yerine SSK emekliliğini tercih etme hk.
 36.  ► Yeni sigortalı olanların en erken emeklilik durumu hk.
 37.  ► Bağ-Kur emeklileri arasında maaş farkı yok mu?
 38.  ► Kimler hangi durumda SSK yerine Bağ-kurdan daha erken emekli olabilir?
 39.  ► SSK başlangıcının Bağ-Kur emekliliğine faydası var mı?
 40.  ► 5400 gün prim ödeyerek 60 yaşında emeklilik
 41.  ► Bağ-Kur yaş haddinden emeklilik
 42.  ► Bağ-Kurlu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımı hk.
 43.  ► Yargı yoluyla borçlanma hakkı
 44.  ► Bağ-Kura süresi içinde kayıt olmayanların sigortalılık durumu
 45.  ► Emeklinin izni olmadan emekli aylığına haciz konması
 46.  ► Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma kapsamında ödeyenlerin emekli aylığı
 47.  ► Bağ-Kurlu emzirme ödeneği yani süt parası alabilir mi?
 48.  ► Tarım Bağ-Kur kaydını sildirme
 49.  ► Bağ-Kur'lu bayanların hizmet süresi
 50.  ► Bağ-Kur primlerinden kurtulma yolu
 51.  ► Bağ-kur emeklilik tarihi hesaplama
 52.  ► Yeni Bağ-Kurlu Olanların Emeklilik Şartları
 53.  ► Bağ-kur Emeklilik
 54.  ► 5400 Günden Emeklilik
 55.  ► Eksik hizmet için dilekçe verilmesi hk.
 56.  ► Bağ-kur Sigortalılığının Sonlandırılması hk.
 57.  ► Kaydı olanlar Bağ-Kur prim affından nasıl yararlanır?
 58.  ► Eski Bağ-Kur'lu vergiye kayıtlı olduğu eski yılları ödeyebilir mi?
 59.  ► Özel hastaneler doktorlara neden Bağ-Kur'lu olma şartı koşuyor?
 60.  ► 18 yaşından küçük vergi mükellefleri Bağ-kur'lu olabilir mi?
 61.  ► Bağ-Kur sigortamı nasıl durdurabilirim?
 62.  ► 2000 yılından bu yana Bağ-Kur sigortalısıyım ne zaman emekli olabilirim?
 63.  ► Bağ-Kur'lulara geriye dönük borçlanma imkanı verecek yasa teklifi hk.
 64.  ► Bağ-Kur hizmet süresi haberimiz olmadan Kurum tarafından iptal edilebilir mi?
 65.  ► Borçlu Bağ-Kurluya Emeklilik Müjdesi
 66.  ► Emekli maaşından yüzde 10 sağlık primi kesilen Bağ-kur emeklilerine müjde
 67.  ► Şirket ortağı olanlar ara vermeden SSK'sını devam ettirdiği sürece Bağ-kur için sorun yaşamaz
 68.  ► Silinen Bağ-kur sürelerini ihya ederek gün kazanma
 69.  ► Bağ-Kur'lu özürlüler nasıl erken emekli olabilir?
 70.  ► Bağkur borcu olanlara gönderilen ödeme emri
 71.  ► Bağ-kur prim borçlarımı toplu olarak ödeyerek prim affından yararlanabilir miyim
 72.  ► Bağ-kur'da Silinen Günleri Tekrar Canlandırma
 73.  ► Hamile Bağ-Kur'lunun Hakları
 74.  ► Bağ-kur Basamak Mağdurları
tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

SSK'da Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerlidir? - Bağ-kur'da Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?

Ali ÖZTÜRK Ekonomist 
SGK Sorularınız için Yazın:
Değerli sigortalılar;

SSK ve Bağ-kur Emeklilik hesaplamalarında;  askerlik borçlanmasının önemi ve etkisi kişinin sigortalılık başlangıcına, askerlik yaptığı süreye ve askerliği ne zaman yaptığına bağlı olarak herkes için farklılık göstermektedir.

Bu nedenle; askerlik borçlanmasının emeklilik yaşınızı düşürüp düşürmediğini öğrenmek için bu işi bilen bir uzmandan danışmanlık hizmeti almanız menfaatiniz icabıdır.
Bazen 1 günlük askerlik borçlanması bile 1 yıl erken emeklilik sağlayabilir! 

 • SSK'da Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerlidir?
 • Bağ-kur'da Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?
 • Askerliğini SSK işe giriş tarihinden sonra yapanların askerlik borçlanmasına ihtiyacı var mı?
 • Bağ-kur giriş tarihinden sonra askerlik yapanların borçlanması emeklilik şartlarını değiştirir mi?
 • SSK emekliliğinde işe yaramayan askerlik borçlanması Bağ-kur emekliliğinde kimlerin nasıl işine yarar?
 • Bağ-kur'dan SSK'ya geçişte askerlik borçlanması son 1260 günün hesabında dikkate alınır mı?
 • Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik İçin Askerlik yapılan Sürenin Kaç ayını veya gününü borçlanmak yeterlidir?
Kendi emeklilik durumunuza askerlik yaptığınız sürenin etkisini ve daha fazlasını öğrenmek içinemeklilikuzman@gmail.com adresine doğum tarihiniz, ilk SGK giriş tarihiniz, hangi yıllarda kaç ay askerlik yaptığınızı yazın.

Sorularınız profesyonel olarak detaylı ve kapsamlı bir şekilde yanıtlanacaktır. 

Danışmanlık hizmetimiz ücretlidir.

Ali ÖZTÜRK Ekonomist 
SGK Sorularınız için Yazın:

Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın!


SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplamaları ve 
Yeni Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. 

Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın!

SSK ve Bağ-kur Emeklilik başvurularınızı bizim yapmamızı istiyorsanız;

Size ulaşabileceğimiz telefon numaranız ve sigortalılık bilgilerinizle bize mesaj atınız. 

Gönderdiğiniz bilgiler incelenerek size geri dönülecektir.

Ali ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız için yazın:

Eşine ölmeden önce boşanma davası açanlara vefat eden eşinin dosyasından dul aylığı bağlanır mı? - KİMLER ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİBİ SAYILIR?

Boşanma ilamı kesinleşmemişse SGK ölüm aylığı bağlar 

Soru: "Beş yıldan uzun süre ayrı yaşadığım eşime ölmeden önce boşanma davası açmıştım. Davanın son duruşması bu ayın 20'sinde görülecekti ancak boşanma davası açtığım eşim ayın 13'ünde vefat etti. Bana maaş bağlanır mı?" 

C.Karagöz/İstanbul

KİMLER ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİBİ SAYILIR
5510 sayılı Reform Yasasının 3. maddesine göre, sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ve/veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilmiştir. Reform Kanunu'nun SSK ve Bağ-Kur kapsamından aylık alanları ilgilendirdiğini dolayısıyla bu hükümlerin Emekli Sandığı şartlarından aylık bağlanacak olanları ilgilendirmediğini de özellikle hatırlatmak isterim.
Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına da aylık bağlanabilir. 
Ölen sigortalının;
- Erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın dul kalan eşine,
- Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında çalışmayan, çalışmaların?dan dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarından,
1-Çalışamayacak durumdaki malul çocuklarına
2-Evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanan veya dul kalan ve sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarına,
3-On sekiz yaşını, ortaöğretim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocuklarına,
4-Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklarına,
- Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında çalışmayan (sigortalı), çalışmaların?dan dolayı gelir veya aylık almayan ana-babasına, ölüm sigortasın?dan aylık bağlanır.

MİRASI REDDETMEK MAAŞ ALMAYA ENGEL DEĞİL
Sosyal güvenlik hakları vazgeçilemeyen, başkalarına devredilemeyen haklardandır. Yani sosyal güvenlikte zorunluluk ilkesi egemendir. Bu nedenle ölenin mirasının reddedilmiş olması hak sahiplerine aylık bağlanması hakkını ortadan kaldırmaz. Örneğin; ölen eşinin mirasını reddetmiş olan eşe ya da reddi mirasta bulunan ancak maaş bağlanabilmesi için daha önce belirttiğimiz şartları sağlayan kız ve erkek çocuklara maaş bağlanır.

RESMÎ NİKÂHI OLMAYAN EŞE MAAŞ YOK
Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik bağı?nın bulunması gerekmektedir. Türk Medeni Kanununa uygun olmayan ev?lilik ilişkisindeki kişiler, örneğin; dinî nikâhlı olan veya "seviyeli birliktelik" adı altında yaşayan kişiler 5510 sayılı Reform Yasasına göre hak sahibi sayılmadığın?dan, bunlara maaş bağlanması mümkün değildir.

EŞ ÖLDÜKTEN SONRA NİKAHSIZ YAŞAMAK MAAŞ ALMAYA ENGEL DEĞİL
Ölen sigortalının dul eşinin ölüm aylığı alabilmesi için sonradan evlenmemesi gerekir. Eşin evlenmesi durumunda hak sahibi olma niteliği ortadan kalktığı için ölüm aylığı kesilir. Nasıl ki; sigortalının sağlığında dinî nikâhlı olması kişiyi hak sahibi yapmaz ise resmî nikâhlı eşin ölümü sonrası bir başka kişiyle dinî nikâhla yaşamak da kişiyi hak sahibi niteliği dışına çıkarmaz. Örneğin; eşin ölümü sonrası SGK tarafından maaş bağlanan kişi daha sonra resmî nikâh olmaksınız bir başkasıyla yaşamaya başlasa da maaşı kesilmez. Ancak bu durumun yasal olsa bile ahlaki olmadığını, olayın kul hakkı ve devlet malı ile ilintili olduğunu belirtelim. Bunun dışında, sigortalının dul eşlerinin ölüm aylığına hak kaza?nabilmeleri için başka bir şart aranmamaktadır. Ölen sigortalının dul eşinin sigortalı olarak çalışması ya da SGK'dan gelir veya aylık alması ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir. Kanunun aradığı tek şart eşin dul olma halinin devam etmesi yani sonradan evlenmemesi bir anlamda ölen eski eşe manevi sadakat göstermesidir. Okurumuz boşanma davası açtığı eşi vefat ettiği tarihte halen resmî olarak eş sayıldığından boşanma davası açmış olsa dahi ölen eşinden dolayı maaş alabileceği gibi Medeni Kanunda belirtilen oranlarda ölenin mirasından da pay alacaktır.
 
Şerif Akcan - Türkiye

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 1.  ► Annem babamın gününü tamamlayarak dul maaşı alabilir mi?
 2.  ► Vefat eden eşten emekli maaşı bağlanır mı?
 3.  ► Yetim aylığı alıyorum sigortalı işe girsem aylığım kesilir mi?
 4.  ► Emeklinin ölüm aylığı
 5.  ► Dul aylığı alanlara muhtaçlık aylığı da bağlanır mı?
 6.  ► Kendi aylığıyla birlikte annesinden de aylık alabilir mi?
 7.  ► Dul kadına hem eşinden hem babasından aylık bağlanır mı?
 8.  ► Üç emekli aylığını birlikte alma hakkı
 9.  ► SSK emeklisi kız çocuğu Bağ-Kurdan yetim aylığı alabilir mi?
 10.  ► Yetim Aylıklarında Muhtaçlık Şartı Kimler İçin Aranıyor?
 11.  ► Kendisi de emekli olanların eşinden almış olduğu dul aylığı kesilir mi?
 12.  ► Boşanırsam ilk eşimden aldığım dul yetim maaşıma geri dönebilir miyim?
 13.  ► Eş ve babadan dolayı çift aylık hk.
 14.  ► 250 lira dul aylığından babasının evinde yaşayan dul kadınların da yararlanması hk.
 15.  ► Memur emeklisi kız çocuğu ve yetim aylığı hk.
 16.  ► Emekli Sandığı Emeklisine Aylık Bağlanmaması hk.
 17.  ► Emekli Sandığından dul ve yetim aylığını birlikte almak mümkün mü?
 18.  ► Malül çocukların ömür boyu yetim aylığı alması hk.
 19.  ► Dul ve yetim aylıklarında son Yargıtay kararı ne getiriyor?
 20.  ► Aylıklardan yüksek olanı tercih etme hakkı
 21.  ► Anlaşmalı boşanma yoluyla yetim aylığı alan sahte dulların ihbar edilmesi
 22.  ► Ölüm aylığının paylaştırılması hk.
 23.  ► Memurun yetimi ile işçi veya esnafın yetimi arasındaki farklar hk.
 24.  ► Yargı eliyle eşitsizlik dağıtma hk.
 25.  ► Yetim aylığında aranan şartlar
 26.  ► Çalışan yetimlere aylık bağlanmayacağı hk.
 27.  ► Anne veya babası 6.8.2003 tarihinden önce vefat edenlerin iki aylığı birden alabilme şartları hk.
 28.  ► Çift aylık almak için hangi evrakları hazırlayarak hangi makamlara müracaat etmek gerekmektedir?
 29.  ► Dul kadınların kafası neden karıştı?
 30.  ► Son Yargıtay Kararından yararlanarak çift maaş almak için aranan şartlar hk.
 31.  ► Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili Yargıtay kararı hk.
 32.  ► Dul ve Yetim Aylıklarında Ölüm Sırasının Önemi hk.
 33.  ► SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 34.  ► Reddi miras davası açan aile SGK emekli maaşı almak için başvurabilir mi?
 35.  ► Dul ve yetim aylığı alanların reddi miras davası hk.
 36.  ► Sigortalı bir işte çalışanların Bağ-kurdan yetim aylığı talebi hk.
 37.  ► Eşimin vefatı durumunda hem kendi emekli aylığımı hem de eşimin aylığını alabilir miyim?
 38.  ► Yetim aylığı bağlatma şartları hk.
 39.  ► SSK dul ve yetim aylığı alma şartları hk.
 40.  ► Kimler için çift aylık almak mümkündür?
 41.  ► Hem dul aylığı alıp hem de isteğe bağlı sigortalı olanların durumu hk.
 42.  ► Eşinden ve babasından bağlanacak olan aylıklardan tutarı yüksek olanı tercih etme hakkı
 43.  ► 900 günden dul ve yetim aylığı bağlatma hk.
 44.  ► Vefat eden eşin emekli maaşının hayatta olan eşe bağlanması hk.
 45.  ► Emeklinin vefatı halinde eşine bağlanacak olan dul aylığının oranı hk.
 46.  ► Sigortalı çalışmaya başlayan kişinin dul aylığı almaya devam etmesi hk.
 47.  ► 2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur sigortalılığında ölüm aylığı şartları
 48.  ► Annemin babamın maaşını alabilme hakkı var mıdır?
 49.  ► Yetim Erkek öğrencilerin sosyal güvenlik hakları
 50.  ► Van ve Simav depreminde ölen sigortalıların hak sahiplerine tanınan haklar
 51.  ► SSK Yetim Aylığı
 52.  ► Kardeş ve torunlara vefat eden sigortalının dosyasından ölüm aylığı bağlanır mı?
 53.  ► Kız kardeşim babamın dosyasından yetim maaşı alabilir mi?
 54.  ► Bağlanacak aylıktan yüksek olanı tercih etme hakkı
 55.  ► Eşinizden dul babanızdan yetim aylığını birlikte almak mümkün mü?
 56.  ► Sigortalı çalışan kız çocuğu yetim aylığı alabilir mi?
 57.  ► Tarım SSK'da askerlik borçlanmasıyla dul ve yetim aylığı bağlatma
 58.  ► Anayasa Mahkemesi yoluyla dul ve yetim aylığı bağlatma
 59.  ► Birden fazla dul aylığı alma
 60.  ► Öğrenciye yetim aylığı bağlanır mı?
 61.  ► Kimler hem kendi emekli aylığını hem de babasından yetim aylığı alabilir?
 62.  ► SSK emeklisi bir bayan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir mi?
 63.  ► Boşanılan Eşten Dul Aylığı Alınamaz
 64.  ► Anlaşmalı Boşananların Tespiti
 65.  ► Ölüm Aylığında Zaman Aşımı
tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Malulen emekli olanlar İNTİBAK zammı alacak mı?

Malulen emekliye de intibak zammı var

Yaklaşık 2 milyon kişi intibak zammı heyecanı yaşıyor. 

Ocak 2013'ten itibaren maaşlara yansıtılacak zamdan, 2000 yılından önce malulen emekli olan SSK'lılar da yararlanacak.

İntibak zammı için geri sayım başladı. Zam, Ocak 2013'ten itibaren maaşlara yansıtılacak. Emekliler, intibak zammı konusunda gazetemizi soru yağmuruna tutuyor.
Maaşlarının ne kadar artacağını TAKVİM'in uzmanlarının hazırladığı tablolardan öğrenen emekliler, sorularını ise telefonla iletiyor. Emeklilerimizi aydınlatmak için, bizlere iletilen soruların yanıtlarına sayfalarımızda yer veriyoruz. En sık sorulan soru, intibaktan kimlerin faydalanacağı yönünde. Kaçıranları da düşünerek, bu soruyu yeniden ama daha detaylı bir şekilde yanıtlıyoruz. İşte bizlere iletilen bazı sorular ve yanıtları: 

Kimlere intibak zammı verilecek? 
2000 yılından önce emekli olmuş tüm işçi emeklileri intibak zammı alacak. Emeklilik kararını 1999 yılında aldırmış ama maaşını 2000 yılında almaya başlamış işçi emeklileri de intibaktan faydalanacak. Malulen emekliler de intibak kapsamında. 2000 yılından önce malulen emekli olan SSK'lılar da intibak zammı alacak. Yurt dışından gelip borçlanmayla emekli olanlara da 2000 yılından önce emekli olmuşlarsa intibak zammı verilecek. 

Hangi Bağ-Kur'lular artıştan yararlanacak? 
Toplam 12 bin Bağ-Kur emeklisi de intibak zammı alacak. 1 Mart 2002 ile 30 Mayıs 2002 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren veya emekli aylığı bağlanan 12 bin Bağ-Kur'luya intibak zammı verilecek. 

Dul ve yetimler kapsamda mı? 
2000 yılından önce emekli olan veya emeklilik başvurusunda bulunan vefat etmiş SSK'lıların yakınları ile 1 Mart- 30 Mayıs 2002 tarihleri arasında emekli olan veya başvuruda bulunmuş olan vefat etmiş Bağ-Kur'luların yakınları da intibaktan faydalanabiliyor. 

Maaşlar ne kadar artacak?
İntibak zammıyla, kapsamdaki emeklilerin maaşında 10 lira ile 339 lira arasında artış olacak. Zamların hesabında prim günü büyük önem taşıyor. İntibak zammı kapsamındaki emekliler ayrıca tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan rutin Ocak zammından da yararlanacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli aylığının Ocak'ta, bir önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 5.32 artırılması öngörülüyor.

Enflasyon beklentileri aşarsa, bu da maaşa yansıyacak. 

BASAMAK SATIN ALANLARA TOPLU ÖDEME OLACAK
BAĞ-KUR emeklilerinden basamak satın alanlara 4 bin ile 7 bin lira arası ödeme yapılması için çalışma başlatıldı. 

Kimler faydalanacak? 
2003 yılında çıkarılan 4956 Sayılı Kanun ile Bağ-Kur'lulara basamak satın alma hakkı verildi. Bağ-Kur'lular 5510 Sayılı Kanun'dan önce, bulundukları basamağa göre prim ödüyordu. Yani Bağ- Kur'lu olduklarında 1. basamaktan 12. basamağa kadar çıkabiliyorlardı. 12. basamaktan sonra, isteğe bağlı ve 2 yılda bir yükseltme yapılıyordu. Bağ-Kur'lu; seçtiği basamağa kadar tercih yaparak ve kurumca hesaplanan tutarı ödeyerek, bu hakkı kazanıyordu. İşte bu durumda emekli olanların maaşlarında düzenlemeye gidiliyor. Basamağını yükseltenlerin maaşında, geçmişte aldıkları basamak karşılığında bir iyileştirme yapılacak. 
Geçmişe dönük ödeme var mı? 
Basamak satın alanlara iyileştirmenin yanı sıra geçmişe dönük ödeme de yapılacak. Maaş farkları hesaplanarak, toplu paraları maaş hesaplarına yatırılacak. Basamak satın alarak emekli olan yaklaşık 4 bin Bağ-Kur'lu bulunuyor. 

OCAK 2013'TE HESABA YATACAK

Ne kadar ödenecek? 
Basamak satın alanların geçmişe dönük alacağı farkın miktarı 4 bin ile 7 bin lira arasında bulunuyor. 

Ödemeler ne zaman yapılacak? 
Bağ-Kur'luların toplu paraları, intibak kapsamında hesaplandığından, ödemeleri de Ocak 2013'te yapılacak. 

Kaynak: TAKVİM

--
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

1 Mart - 30 Mayıs 2002

 1. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

1 Nisan 2002 ile 30 Haziran 2002 arasında Bağ-Kurdan emekli olanlar

 1. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?

1 Ocak 2000 tarihinden önce SSK'dan emekli olanlar

 1. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?

1.9 milyon SSK emeklisi

 1. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

12 bin Bağ-Kur emeklisi

 1. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

2000 yılı öncesi emekli olanlar

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!

2000 yılında emekli olanlar

 1. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!

31 Aralık 1999

 1. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!
 2. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

322 TL zam alacak emekliler

 1. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO

3600 günden emekli olanlar

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO

7400 günden emekli olanlar

 1. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO

9000 günden emekli olanlar

 1. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO

Banka sandıklarından emekli olanlar

 1. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!

Bağ-kur intibak

 1. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO

Emekliler dikkat

 1. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!
 2. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

Kimler intibak zammı alacak?

 1. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!

Kimlere toplu para var?

 1. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!

Paralar ne zaman yatacak?

 1. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!

SSK intibak

 1. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO

TABLO

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 3. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 4. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 6. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 7. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 8. İşte intibak rakamları - TABLO

Toplu para alınacak mı?

 1. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!

Toplu para var mı?

 1. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!

Varisler alacak mı?

 1. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!

derece

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 3. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!

emeklilik başvuru tarihi

 1. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

en son emekli olduğunuz kurum

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!

eski emekliler

 1. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO

gösterge

 1. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!

intibak düzenlemesi

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!
 2. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 3. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 4. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 6. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!
 7. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 8. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 9. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 10. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!
 11. İşte intibak rakamları - TABLO

intibak farkları

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 3. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 4. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!
 6. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 7. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 8. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 9. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!
 10. İşte intibak rakamları - TABLO

intibak farkı

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!

intibak hesaplamaları

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 3. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 4. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 6. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 7. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 8. İşte intibak rakamları - TABLO

intibak hesaplaması

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!

intibak işlemleri

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 3. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 4. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!
 6. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 7. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 8. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 9. İşte intibak rakamları - TABLO

intibak piyangosu

 1. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!
 2. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!

intibak yasası

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!
 2. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 3. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 4. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 6. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!
 7. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 8. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 9. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 10. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!
 11. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!
 12. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!
 13. İşte intibak rakamları - TABLO

intibak zamları

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 3. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 4. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!
 6. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 7. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 8. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 9. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!
 10. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT! - Yeni !!
 11. İşte intibak rakamları - TABLO

intibak zamlarını gösterir tablo

 1. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO

intibak zammından yararlanamayanlar

 1. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu? - Yeni !!

işçi emeklileri

 1. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!

kademe

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 3. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR! - Yeni !!

Örnek İntibak Tablosu

 1. İşte intibak rakamları - TABLO

Üst Gösterge Tablosu

 1. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO

üst gösterge rakamı

 1. İşte intibak rakamları - TABLO

İNTİBAK YASASI TABLO

 1. 3600 günden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 2. 485.000 emekliye 100-150 lira arasında intibak zammı - TABLO
 3. 7400 prim gününden emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 4. 9000 gün primle emekli olanların alacakları intibak zammı - TABLO
 5. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO
 6. Yeni İntibak Yasasından yararlanabilecek miyim?
 7. İntibak düzenlemesiyle 322 TL'ye kadar intibak farkı alacak olan emekliler - TABLO
 8. İşte intibak rakamları - TABLO

İntibak Tablosu

 1. Emeklilere fikir vermesi açısından farklı prim günü ve göstergelere göre alınacak intibak zamlarını gösterir tablo - ÖRNEK TABLO

İntibak alabilecek miyim?

 1. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim? - Yeni !!

İntibak zammı

 1. İntibak zammı soruları - Kimler intibak zammı alacak? - Paralar ne zaman yatacak? - Varisler alacak mı? - Toplu para var mı? - CEVAPLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN! - Yeni !!

tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız