Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

11 Ağustos 2012 Cumartesi

İşte SSK'dan 3600 günden emekli olma şartları


SSK’dan 3600 günden emekli olma şartları 

Değerli okurlarım, buğünkü yazımda 3600 gün şartıyla emekli olmak konusunda çok sık soru geldiği için erkeklerin 3600 günden emekli olma koşullarını açıklamakta fayda gördüm. 

Erkekler 08.09.1976 tarihi ve öncesinde SSK’lı olarak işe başlamış ise 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla 55 yaşını da doldurmaları halinde emekli olabileceklerdir. Bu tarih ve öncesinde SSK’lı olarak işe başlayanlardan halen çalışan sigortalıların prim gün sayısını ve yaşını doldurmaları halinde emekli olmaları mümkündür. 

Bununla birlikte her ne kadar SSK’lı olarak ilk defa sigortalı çalışmaya başlamış oldukları tarih 08.09.1976 tarihinden bir kaç yıl sonra gerçekleşmiş ise ve bu tarihten öncede askerlik hizmetinde bulunmuş ise SSK’lı askerlikte geçen sürelerini borçlanması yararına olabilecektir. Çünkü askerlik borçlanması işlemi yapmaları halinde borçlanacakları süre kadar sigortalılık başlangıç tarihleri geriye gideceğinden, 08.09.1976 tarihe ulaşması sigortalının lehine olacaktır. 

Belirtmek gerekir ki, 23.05.2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirmişlerse hemen emekli olabilirler. 

24.05.2002 Sonrası 15 yıl ve 3600 gününü dolduranlar ise, kademeli sisteme tabidir 

Bunlar dışındakiler ise 3600 günden emekli olmak isterlerse kademeli sisteme tabidir. Kademeli olarak yaş şartını yerine getirmeleri aranır. 
Buna göre, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma, en az 3600 gün prim ödemiş olma ve 55 yaşını tamamlamış olmak şartlarını; 
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında, 
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 57 yaşında, 
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 58 yaşında, 
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler, 59 yaşında, 
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler, 60 yaşında, emekli olabileceklerdir. 

Ancak; yukarıda açıklanan durum, 4759 sayılı kanunun yürürlüğü olan 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlıyanlar içindir. 

08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalışmaya başlıyan erkek sigortalılar ise SSK’dan kısmi emeklilik şartlarından yararlanabilmeleri için toplam sigortalılık süreleri en az 4500 gün olması, 25 yıllık sigortalı bulunması ve 60 yaşını da doldurmuş olmaları gerekmektedir. 
Bu Durumda bulunan Erkek Siğortalılar içinde askerlik borçlanması işlemi yapmak yararına olacaktır. 

Necati Çetiner - Milliyet

3 Dakikada Araç Kasko Teklifiniz Hazır!

Emekliliğe bir sene kala toplu prim ödeyerek emekli olabiliyor muyum?

 
Toplu prim ödeyerek emekli olamazsınız

Soru: SSK emeklisi olmam için bütün imkânlarımı öğrenmek istiyorum. Emekliliğe bir sene kala toplu ödeyip emekli olabiliyor muyum? Doğum borçlanması hariç 18 ayım kaldı.

Sibel TEKNE

Cevap: Mevzuatımız da toplu prim ödeyerek emekli olma usulü bulunmuyor. Bir sene kala toplu prim ödeyerek emekli olamazsınız. Sigorta başlangıç tarihinizi(gün, ay, yıl olarak), doğum tarihinizi ve prim ödeme gün sayınızı bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz.

Ekrem SARISU - POSTA

Askerliğimi borçlansam emeklilik yaşını geri çeker mi?

Askerliği borçlanırsanız emekli olacağınız yaş 51 den 50 ye düşer

Soru: 4 Eylül 1965 doğumluyum. Şimdi 3995 gün yatmış primim var. Sigorta girişim 2 Ocak 1989 dur. Askerliğimi borçlansam emeklilik yaşını geri çeker mi?

Sedat KILIÇ

Cevap: Askerlik yaptığınız tarihi ve askerlik sürenizi bildirmemişsiniz. Sorunuzu sigorta başlangıç tarihinden önce 18 ay askerlik yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Başlangıçtan önce yaptığınızdan askerliğinizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 18 ay geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi olursunuz. 840 gün daha prim ödeyerek askerlik borçlanmasıyla 4535 güne yükselecek olan priminizi 5375 güne tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 4 Eylül 2015 tarihinde emekli  olabilirsiniz.

Ekrem SARISU - POSTA

Taksi ve dolmuş şoförlerinin sigortalılığı


Taksi ve dolmuş şoförlerinin sigortalılığı 

Şehir içinde ticari taksi, dolmuş ve benzer nitelikteki diğer toplu taşıma araçlarının sahibi olanlar ile bu araçları sahibinden kiralayarak kendi adlarına işletenler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılıyorlar. 
Söz konusu araçlarda ücretli ve tam süreli olarak çalışan şoförler ise 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılıyorlar ve sigorta primleri çalıştıkları taksi veya dolmuşun sahibi olan işverenleri tarafından ödeniyor. 

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR 
Şehir içinde ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki toplu taşıma araçlarında ücretli olarak ay içinde 10 günden az süreyle (kısmi süreli) çalışanların sigortalılıkları farklılık arz ediyor. 
Bunlar da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 6. maddesi kapsamında 4/a (SSK) sigortalısı sayılmakla birlikte, primlerini kendileri ödüyorlar. 

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 
Ay içinde 10 günden az süreyle çalışan şoförlerin sigorta hak ve yükümlülükleri, bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapıldığı tarihten itibaren başlıyor. Kısmi süreli çalışıp da sigortalı olmak isteyenlerin, araç sahibinin bağlı olduğu oda (şoförler odası, minibüsçüler odası, vb.) ya da meslek kooperatiflerine onaylatılmış 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi' ve araç sahibi ile aralarında imzaladıkları 'kısmi süreli iş sözleşmesi' ile mesleklerini yaptıkları ilin sosyal güvenlik il müdürlüğüne/merkez müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. 
Kısmi süreli olarak birden fazla taksi veya dolmuş sahibinin yanında çalışma veya yeni bir araç sahibi yanında çalışmaya başlama halinde, her bir araç sahibiyle yapılmış olan kısmi süreli iş sözleşmelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gerekiyor. 

PRİM ORANI VE MİKTARI 
Kısmi süreli çalışıp da sigortalı olanların, günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6,5 katı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden yüzde 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12.5'i genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32,5 oranında prim ödemeleri gerekiyor. 
Ancak 5510 sayılı Kanunun geçici 29. maddesi ile bu sigortalılardan 2011 yılı için günlük asgari ücretin 18 katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere prim alınması öngörülmüştür. 
Buna göre, Temmuz 2012'den sonra sigortalı olan kısmi süreli çalışan bir taksi veya dolmuş şoförü, yılsonuna kadar günlük asgari ücretin 19 katı olan 595,65 lira üzerinden 193,59 lira prim ödeyerek 30 gün sigortalılık süresi kazanacak. 
Üzerinden prim ödeyeceği tutar, asgari ücretin 30 katına ulaşana kadar her yıl bir puan artacak. Örneğin, 2013 yılında günlük asgari ücretin 20 katı, 2014 yılında 21 katı üzerinden prim ödeyecek. 

SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA 
Ay içinde 10 günden az çalışıp da sigortalı olanların kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmeti alabilmeleri için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olması ve sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte, tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekiyor. 

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 
Ay içinde 10 günden az süreyle çalışan şoförlerin sigortalılıkları; 
- Tam süreli olarak 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Devlet memuru) olarak çalışmaya başlamaları, 
- İsteğe bağlı sigortalı olmaları, 
- Taksi ve dolmuş sahibi yanında 10 günden fazla süreyle çalışmaya başlamaları, 
- Taksi ve dolmuş sahipleri yanındaki 10 günden az süreli çalışmalarının sona ermesi, hallerinde sona eriyor. 

Metin TAŞ & Sezgin ÖZCAN - AKŞAM

Her gün dünya markalarının görülmemiş kampanyalarından yararlanın


Ev-tekstil, dekorasyon, elektronik ev aletleri, ev-aksesuar ve mobilya ürünlerini, üyelerine sunan bir alışveriş sitesi


Alışveriş Kulüpleri kampanyaları, kampanyalarının listelendiği alisveriş kulüpleri alt içerik sayfası


Ucuz uçak bileti almak çok kolay! Tüm havayollarının uçak bileti fiyatını tek ekranda arayın, karşılaştırın ve satın alın


Aramayıp da bulabileceğiniz her şey!


Mor Marka küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları


Puzzle Dünyası Puzzle buradan alınır 2000'in üzerinde puzzle tek adreste


Vücut kitle indeksinizi ve ideal kilonuzu hesaplayın, kilo sorununuzu çözün


En iyi online oyunu İndir ve Ücretsiz oyna!

Fırsatların AVM'sine Hoşgeldiniz, Akıl Almaz Fiyatlarla Tanışın ! - Sende Gel Vatandaş


İşinizi Yaptırın, Usta Bulun, Tamir ve Tadilat Yaptırın


En Ucuz Fiyatlar Laptop, Projektör, Cep Telefonu, LCD Monitör, Ütü, Süpürge, Netbook, Taşınabilir Harddisk

Ali Tezel'den Kıdem tazminatı sorularınıza cevaplar

Kıdem tazminatı sorularınıza cevaplar

Evlilik Kıdem Tazminatı devam ediyor

Sermaye ve yabancı yatırımcılar tarafından “Kıdem Tazminatı Fonu” getirilmek isteniyor ama Çalışma Bakanı da sosyal taraflar anlaşmadan bu tür bir düzenleme TBMM’ye gelmez diyor. Bana göre seçimlere yaklaştığımız bu zamanlarda Hükümet Fon tasarısını TBMM’ye getirmez…

08.12.2006’da sigorta girişim yapıldı şu an çalıştığım iş yerine de 15.10.2007’den beri çalışmaktayım yeni çıkan yasayla ilgili iş ortamımızda çok fazla söylem var 5 yılını dolduran personele önce tazminatı teklif edilecek eğer kabul ederse çıkacak çıkmazsa işten çıkarılacağı zaman tazminat değil fon olarak alınacağı söyleniyor. Buradaki en doğru bilgi nedir? Ayrıca evlilik tazminatıyla ilgili bilgi almak istiyorum ben evlenip 1 yıl içinde işten ayrıldığım zaman tazminatımı alacak mıyım? Yoksa fon olarak mı yatacak? Toplam iş günüm 1702 gün. 

Burcu Kay 

Sayın okurum, bahsettiğiniz olaylar mevcut kıdem tazminatı uygulamasının kaldırılıp yerine Kıdem Tazminatı Fonu uygulaması gelirse geçerli olacak. Bugün için bu tür bir tehlike yok. Zira, bazı sermaye kesimi özellikle de ülkemizde yatırım yapan/yapacak yabancı sermaye kıdem tazminatını kaldırın diye baskı yapıyor. Ülkemizdeki yabancı sermaye yandaşları da buna destek oluyor. Siz de evlenirseniz ve nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde evlilik ile iş arasında tercih yapıp, işinizi bırakırsanız işveren size (evlilik) kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

15 yıl ve 3600 günle kıdem alınır

Mevcut işyerimde 15 sene 6 aydır çalışmaktayım. Ancak yurtdışından yabancı bir bayanla evlilik yaptım ve Almanya’ya yerleşmem söz konusu. Bu durumda, tüm kanuni haklarım dahil olmak üzere tazminatımı alarak işten ayrılabilir miyim? Daha öncede başka bir işte çalışmaktayken askerlik sebebiyle tazminatımı alıp işten ayrılmıştım. Bu sorun olur mu?

Yaşar Bilgel

Yaşar bey, normal şartlarda ben yabancı birisi ile evlendim bu sebeple işi bırakıp yurtdışına gidiyorum diyerek kıdem tazminatı alınamaz ama sizin 15 yıllık sigortalılık süreniz ve en az 3600 gününüz var. Bu sebeple en yakında Sosyal Güvenlik Merkezine gidip, “kıdem tazminatı alabilir” yazısı alın, işverene verip aynı gün işi bırakıp kıdem tazminatınızı işverenden alabilirsiniz. Ödemezse mahkemeye verip faiziyle alırsınız. Sadece bu yazıyı elden mi yoksa noterden mi göndereyim diye düşünün. Zira, işverene verdiğinizde sonra bana bu tür bir belge vermedi derse kanıtlamanız adına.

Ali Tezel - Gazete Habertürk

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Kıdem tazminatında neden panik var?

Kıdem tazminatında panik var! 
 
Son yılların en çok konuşulan konusu kıdem tazminatında gelişmeler hem işçi hem de işverenler tarafından merakla bekleniyor. Herkes konuya kendi cephesinden bakınca da kulaktan dolma bilgiler vatandaşı tedirgin ediyor.

Okurumuz Yılmaz Bağ, "Yeni Kıdem Tazminatı Yasa Tasarısı çalışanlarda aşırı bir paniğe neden olmaya başlamıştır. Bunun altında yatan nedenlerin başında eski hakların %50 oranında azalacağı gelmektedir. Bu nedenle de çalışanlar SGK'dan 1475 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin 5'inci bendine istinaden yazı alan şirketlere başvurmaya başlamıştır. Bilhassa uzun süredir çalışan personellerde endişe baş göstermektedir. İşverenlerin eleman kaybetme riskini de ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bu hem şirketlerde büyük bir kaosa neden olacak, hem de çalışanlarda belirsizliklere yol açacaktır. Bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim" diyor.

Halen yürürlükte olan uygulamalar da şimdilik bir değişiklik söz konusu değildir. Şu an konuşulan, yazılan, çizilen açıklamaların tamamı henüz düşünce aşamasındaki bir taslağın ayrıntılarıdır. Üstelik herkes konuya kendi cephesinden baktığı için de farklı eleştiriler yapılıyor.

Bu neredeyse her aileyi yakından ilgilendiren ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğundan "bakış açılarına göre" ayrıntılı olarak değerlendirelim istedik.

***

Düzenli işyeri çalışanları ile sendikalı işyeri çalışanları açısından

Düzenli işyeri çalışanları ile sendikalı işyeri çalışanları açısından bakıldığında mevcut kıdem tazminatı uygulamasında bir sorun bulunmuyor. Bu işyeri çalışanları tüm yasal haklarını son kuruşuna kadar düzenli bir şekilde alabiliyor. Bu işyerlerindeki tek risk işverenlerin iflas etmesi ya da ödeme güçlüğüne düşülmesidir.
Bu işyerlerinde çalışan işçiler iş değiştirmedikleri için uzun yıllar çalışıyorlar ve bir kayıpları oluşmuyor.
Ayrıca sendikalı işyerlerinde kıdem tazminatı toplu sözleşmelere konulan hükümlerle her bir yıl çalışma için 45 gün hatta 60 gün olarak ödenebilmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, yaklaşık 550 bin kişiyi kapsayan bu işyeri çalışanlarının bir kıdem tazminatı sorunu yoktur. Mevcut uygulama yararlarındadır.

***

KOBİ ve küçük işyeri çalışanları ile taşeron çalışanları açısından

KOBİ ve küçük işyeri çalışanları ile taşeron çalışanları açısından bakıldığında mevcut kıdem tazminatında bir dram yaşanıyor. Özellikle kamuya ve özel şirketlere temizlik, güvenlik, bordrolama, eleman temini gibi konularda hizmet veren firma çalışanları kıdem tazminatından çoğu zaman yararlanamıyor. İşte bu kesimlerde mevcut uygulamadaki kıdem tazminatından olumsuz yararlanıyor.
Çünkü sürekli ve sık iş değiştiren, bir yılı doldurmasına fırsat bile verilmeden işten çıkartılan, sürekli çıkış-girişleri yapılarak kıdem tazminatı hakkından mahrum bırakılmak istenen, bir kaç yıl çalışıp istifa ederek işten ayrılan işçiler maalesef kıdem tazminatı alamıyor.
İşte mevcut uygulamada kıdem tazminatı koşullarına hak kazanamadığı için yıllarca çalışmasına rağmen kıdem tazminatı alamayan bu kişiler için, getirilmesi düşünülen kıdem tazminatının bireysel hesap üzerinden ödenmesi son derece avantajlı bir sistem getiriyor.

***

İşverenler açısından
İşverenler açısından bakıldığında da iki farklı durum ortaya çıkıyor. Özellikle kamu kurumlarına hizmet veren taşeron firma sahipleri ihale bedellerine kıdem tazminatını koymadıkları için ihale sonunda mağdur oluyorlar. Bu hem çalışan hem de işveren için ciddi bir sorundur.
Diğer işverenler açısından bakıldığında ise bir yıldan az çalışanlara veya istifa edenlere kıdem tazminatı ödenmemekteyken, sistemin değişmesiyle bir ay bile çalışanlar kıdem tazminatı hakkından yararlanacak. Bu da işverenler aleyhine bir durum olacak. Yine deneyimli ve nitelikli personellerin kıdem tazminatını yakmamak için işten ayrılmazken, yeni sistem yürürlüğe girdiğinde artık bu elemanları çalıştırmanın maliyeti artacak, işverenler eleman kaybetmemek için ücret yükseltecek.

Ancak kıdem tazminatı yükü birikmeyeceği için işverenleri bu yönde avantajları olacak.

Yeni sistem yürürlüğe girdiğinde, bu işyeri çalışanları açısından bir ay bile çalışılsa kıdem tazminatına hak kazanma söz konusu olacağı için önemli bir hak kazanılmış olacak. Yasa çıksa bile eski hakları güvenceye alıyor ve eski koşullarla çekilmesine izin veriyor. Yeni sistemde kıdem tazminatı kaldırılmıyor ve sadece ödenme koşulları ve şekli değiştiriliyor.

İşveren yerine bireysel hesaplara yatırılacak kıdem priminin Emeklilik Gözetim Merkezi kontrolündeki şirketler tarafından ödenecek ve yatırılan tutar çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilecek. Bireysel kıdem hesabından para çekme hakkını ilk kez kullanabilmek için, on beş yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurmak gerekecek. Ayrıca konut alırken de kıdem tazminatı çekilebilecek. Yine emeklilik ve malullük aylığı bağlanması ya da ölüm halinde de ödenecek. Beş yıl boyunca bireysel kıdem hesabına kıdem primi tahakkuk ettirilmemesi halinde de kıdem tazminatı çekilebilecek.

***
Eski haklar yarıya düşüyor mu?

Okurumuzun da ısrarla belirttiği gibi bir panik havası var. SGK'ya emeklilik başvuruları patlamış durumda ve ayrıca 15 yılını 3600 gününü dolduranlar kıdem tazminatı alma yarışına girmiş durumdalar. Eski haklar bundan etkilenmeyecek. İşçinin eski hakları kaybolmayacak, eski haklar yine eski koşullara göre ödenebilecek. Halen çalışanlar yasa çıksa bile, yeni uygulamanın yürürlük tarihinden önceki haklarını;
- İş sözleşmesinin işçi tarafından 4857/24 uyarınca feshi,
- İş sözleşmesinin işveren tarafından 4857/25-II hariç herhangi bir nedenle feshi,
- İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik sebebiyle feshi,
- Emeklilik
- Evlilik (Kadın işçi için)
- İşçinin ölümü,

- Yaş dışında sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlama (15 yıl 3600 günü doldurma)
şartlarıyla almaya devam edecekler. Ve ayrıca eski haklarda yarı yarıya bir düşme de söz konusu olmayacak. Ancak, işçi ve işveren birlikte anlaştığında eski hakları yeni sisteme aktarabilecek.

Buna göre; çalışanların işverenleri ile yapacakları sözleşmelerle eski haklar bireysel kıdem hesabına dâhil edilebilecek. Bu durumda işçinin bireysel kıdem hesabına dâhil olmadan önceki hizmet süresi bireysel kıdem hesabında prim ödeme gün sayılarının hesabında dikkate alınacak.
Örneğin, yasa çıktığında 12 yıllık bir çalışması olan işçinin 3 yıl daha çalışıp son ücreti 3.000.TL brüt/ay olarak emekli olduğunda hem eski sistemdeki hem de yeni sistemdeki kıdem tazminatını alabilecek. Eski hakları kesinlikle kaybolmayacak. Bu durumda eski 12 yıllık çalışma karşılığındaki 12 X 3.000 TL = 36.000 TL kıdem tazminatı ödenecek. Görüldüğü eski döneme ait kıdem tazminatında bir hak kaybı olmuyor.

Ayrıca yeni sistemde geçen 5 yıllık çalışması karşılığında ise bireysel hesabında biriken tutarı çekebilecek. Bu tutar SGK matrahının yüzde 5.6'sı oranında olursa mevcut haklara yakın bir oranda kıdem tazminatı almış olacaktır. Mutlaka en az yüzde 5.6 oranında belirlenmelidir. Eğer kıdem primi tutarı SGK matrahının yüzde 5.6'sı olursa işçinin de yeni dönemde bir kaybı olmayacak.

Resul Kurt - DÜNYA

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

En hesaplı Araç Kasko Fiyatlarını bulmak için tıklayın

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız