Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

12 Eylül 2012 Çarşamba

Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı?

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM? 

M. Albayrak/Düzce 

03.08.1967 doğumluyum. İlk sigorta başlangıç tarihim 01.10.1987 Askerliğimi 28 Ağustos 1990/28 Aralık 1991 tarihleri arasında er olarak 18 ay yaptım. Hangi ayda net olarak emeklilik müracaatı yapabilirim? Şu anki ödediğim prime göre tahmini ne kadar maaş alırım? Prim ödemesinde tavan rakamı nedir? Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı? Acaba askerlik borçlanması ile daha erken emeklilik mümkün mü? Teşekkür ederim. 

CEVAP: 01.10.1987 tarihli Sigorta girişiniz ve 6.880 gününüz var. 25 yıl, 50 yaş ve 5.375 günle emekli olabilirsiniz.Gününüz dolmuş. 50 yaşınızın dolduğu 03.08.2017 tarihinde emeklilik müracaatı yapabilirsiniz. Bu tarihten önce emekli olma şansınız yoktur. Askerliğiniz 01.10.1987 tarihinden sonra olduğu için, borçlanmanızın erken emekli olmanıza bir faydası olmaz. Sigorta tavanı 6.113.40 TL. Bu günkü şartlarda 1.588 TL civarında emeklilik maaşı bağlanabilir. 

Lütfi Köksal - TÜRKİYE

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


Sağlık Sigortası Hesaplama Aracı için tıklayın


Özel sağlık sigortası fiyatları kişisel özelliklerinize, geçirilmiş rahatsızlıklara, hastane ağına ve poliçe limitleri gibi detaylara göre farklılık gösterir.


Özel Sağlık Sigortası Fiyatları


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için bilgilerinizi tam ve doğru doldurmanız gerekir.


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için buraya tıklayın


Özel sağlık sigortası teklifinizi görmek için bilgilerinizi eksiksiz doldurun, en uygun poliçeye ulaşın!


3 dakikada sağlık sigortası teklifi için tıklayın!


Sağlık Sigortanızı Seçmek İçin Linklerden birine tıklayıp 

Sağlık Sigortası Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.


En Uygun Özel Sağlık Sigortası seçenekleri için tıklayın!


Okul ve eğitim giderleri vergiden nasıl indirilir?

Çocuklarınızın eğitim giderlerini beyannamede indirebilirsiniz 

Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden; beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları indirim konusu yapılabilir. 

Eylül ayının girmesiyle hemen hepimizin gündemine okullar giriyor. Okulların açılması tatilden, yolların tamir ve bakımlarına kadar birçok planlamayı etkiliyor. Vergi kanunlarımızda da okul ve eğitim için düzenlemeler bulunuyor. Bilindiği gibi vergi kanunlarımızda okuyan öğrenciler için yapılan harcamaların vergi beyannamesinde beyan edilecek matrahtan indirilmesi imkânı tanınıyor. Bazı tanımlamalarda ve şartlar, sorunlar barındırmakla beraber bu imkânın tanınması eğitime verilen önemin bir göstergesi. 

Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden; beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları indirim konusu yapılabilir. Buna göre, indirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınır. 

Maliye 'küçük çocuk' tabirinden 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan (nafaka verilmek suretiyle bakılanlar dâhil) kişilerin anlaşılması gerektiğini belirtiyor. Bu durumda indirim imkânının ilköğretim ve öncesi öğrenciler için kullanılabileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Birlikte oturulan eşin, önceki evliliğinden olan ve velayeti üzerinde bulunan küçük çocuklar için ödenen eğitim harcamaları da indirim konusu yapılabilir. 

Vakıf üniversitelerinde okuyanlar indiremez 

Yukarıda toplu olarak ifade etmeye çalıştığım şartlardan en önemlisi, eğitim harcamalarının belgelendirilmesi şartıdır. Bu belge, Türkiye'de hizmet veren Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınmalı. Öte yandan "Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar" Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulmuş bulunmakta. Yükseköğretim Kanunu'nda; üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da aynı mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan istifade edeceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre vakıf üniversiteleri, Kurumlar Vergisi'nden muaf bulunmaktadır. Vergiden muaf bir kurumdan alınan belgede yer alan tutarın ise beyannamede indirim konusu yapılması mümkün değildir. Buna mukabil ticari maksatla kurulan (veya kurulabilecek) Kurumlar Vergisi'ne tabi üniversitelerden alınacak fatura, perakende satış fişi veya yazarkasa fişi ile belgelendirilmesi şartıyla 18 yaşından küçük çocuklar için yapılacak harcamaların indirilmesi mümkündür. Ancak indirim konusu yapılacak tutar, beyan edilecek gelirin yüzde 10'unu aşmamalı. 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere yurtdışına gönderilen öğrenciler için ödenen tutarlar da bu kapsamda indirim konusu yapılamaz. Çünkü eğitim hizmeti Türkiye'de görülmüş olmayacak ve harcama belgesi Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefinden alınamayacak. Ancak çalışanlardan bazılarının işle ilgili olarak eğitim alması veya gelecekte şirkette çalışacağına ilişkin bir sözleşme hazırlamak ve yarışma sınavıyla belirlemek şartıyla yurtdışına eğitim için öğrenci gönderilmesi durumu farklıdır. Bu harcamalar eğitim harcamaları olarak değil, ücret olarak dikkate alınmalı ve giderlere bu şekilde yansıtılmalıdır. Çünkü verilen bedelin gelecekte elde edilecek bir hizmet için verilmiş olması, o ödemenin ücret olması gerçeğini değiştirmez. Bu ücret ödemelerinden vergi hesaplanmaz. Gelir Vergisi Kanunu'nda resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paraların Gelir Vergisi'nden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Ücretlilerde bu imkân yok 

Yukarıda bahsettiğim indirim imkânı beyanname vermekle mükellef olan Gelir Vergisi mükellefleri için geçerli. Ücretli çalışanları çocukları için yaptıkları eğitim harcamalarını vergi matrahından düşülmüyor. Çünkü ekseriyetle ücret geliri tevkifat yoluyla vergilendirilir. Eskiden ücretli çalışanlar fiş veya fatura biriktirerek vergi indiriminden faydalanabiliyordu. O dönemde bakmakla yükümlü olunan çocuklar için ödenen eğitim harcamalarının bir kısmının iadesi alınıyordu. Sınırlı bir faydalanma imkânı sunan bu uygulama, 2007 yılından itibaren sona erdirildi. Hatırlanacağı üzere ücretlilerde vergi indirimi yerine asgari geçim indirimi uygulaması getirilmişti. 

Eğitimi teşvik için getirilen bu indirim imkânı bazı sorunlar barındırıyor. Yükseköğretim harcamalarının indirim kapsamı dışına alınması, (fiilen yükseköğrenim gören çocuğun 18 yaşını aşmış olması sebebiyle) devlet kurumlarında okuyan öğrencilerin harç, kırtasiye vb. masraflarının kabul görmemesi, geçici olarak istisnadan faydalanan özel okulların verdikleri belgelerin kabul edilip edilmeyeceği, okullara ve yurtlara ödenen bedellerin dışında diğer eğitim masraflarının dikkate alınmaması ilk planda sayılabilecek sorunlar olarak göze çarpıyor. 

Ahmet Yavuz - ZAMAN
--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara kaç TL aylık bağlanıyor?

Kıyaslamadan emekli olmayın 

Yurtdışı borçlanmayla emekli olanlara -yüksekten borçlanma yapanlar hariç- ortalama 800 lira civarında aylık bağlanıyor. Emeklilik sonrası 400 euro ücretle çalışmayı düşünen gurbetçilerimiz, SGK'nın yeni düzenlemesinden sonra iki kere düşünmeli. Zira emekli olup 800 lira aylık almaya başlarken diğer taraftan 400 euro'dan (920 TL) vazgeçmeleri gerekecek. 

Sadettin Orhan - BUGÜN

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


Sağlık Sigortası Hesaplama Aracı için tıklayın


Özel sağlık sigortası fiyatları kişisel özelliklerinize, geçirilmiş rahatsızlıklara, hastane ağına ve poliçe limitleri gibi detaylara göre farklılık gösterir.


Özel Sağlık Sigortası Fiyatları


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için bilgilerinizi tam ve doğru doldurmanız gerekir.


Sağlık sigortası prim ve teklif karşılaştırma işlemi için buraya tıklayın


Özel sağlık sigortası teklifinizi görmek için bilgilerinizi eksiksiz doldurun, en uygun poliçeye ulaşın!


3 dakikada sağlık sigortası teklifi için tıklayın!


Sağlık Sigortanızı Seçmek İçin Linklerden birine tıklayıp 

Sağlık Sigortası Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.


En Uygun Özel Sağlık Sigortası seçenekleri için tıklayın!


Emeklilik sonrası 400 euro ücretle çalışmayı düşünen gurbetçiler bu haberi okuyun!

Almanya için 400 euro dönemi bitti 

Emeklilik sonrası çalışma halinde aylığın kesilmesi genel kuralken, örneğin Almanya'da aylık 400 euro'nun altındaki çalışmalarda aylık kesilmiyordu. Borçlanmayla emekli olan kişi hem Türkiye'den aylık alıp hem de Almanya'da 400 euro'dan az ücretle çalışabiliyordu. Ancak 28 Haziran 2012 itibariyle bu uygulamaya son verildi. 

SGK, yayınlamış olduğu genelgeyle 28 Haziran 2012 tarihi itibariyle kısa süreli ve düşük ücretli çalışmaları da yasak kapsamına dahil etti. Yani bu tarih itibariyle 400 euro'nun altındaki çalışmalarda da Türkiye'den bağlanan aylıklar kesilecek. Fakat 28 Haziran'dan önce aylık almakta olup aynı zamanda kısa süreli/cüzi ücretli çalışması devam edenlerin aylıkları kesilmeyecek. 

Kıyaslamadan emekli olmayın 

Yurtdışı borçlanmayla emekli olanlara -yüksekten borçlanma yapanlar hariç- ortalama 800 lira civarında aylık bağlanıyor. Emeklilik sonrası 400 euro ücretle çalışmayı düşünen gurbetçilerimiz, SGK'nın yeni düzenlemesinden sonra iki kere düşünmeli. Zira emekli olup 800 lira aylık almaya başlarken diğer taraftan 400 euro'dan (920 TL) vazgeçmeleri gerekecek. 

Sadettin Orhan - BUGÜN

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 


Dünyanın ve Türkiye'nin en seçkin markaları Evim.net'te sizleri bekliyor...


Artık evinizi daha kolay yenileyebilirsiniz


Evim.net sitesinde neler var?


Pratik Ev Ürünleri, Anne-Çocuk, Hediyelik Eşya, Kişisel Bakım, Teknoloji, Küçük Ev Aletleri, Nevresim, Mobilya, Aydınlatma, Ev Tekstili, Duvar Dekorasyon, Dekorasyon, Mutfak, Banyo...


Fırsatlar sadece üyelere özel...


Kolayca üye olmak için aşağıdaki linklerden birine tıklayıp formu doldurabilirsiniz.


İndirimli hediyelik eşyalar %70 indirim


Dünyanın ve Türkiye'nin en seçkin markaları %90'a varan indirimlerle sizi bekliyor


Hemen üye olun ev ve dekorasyon ürünlerindeki indirimlerden haberiniz olsun!


Siteye kolayca üye olmak için tıklayın


En ucuz Araç Kasko fiyatlarını bulmak için tıklayın


3 Dakikada Kasko Teklifiniz Hazır!


Bilgilerinizi girin, size özel kasko sigortası fiyatlarını karşılaştırın... 


Araç kasko değerine en uygun kasko poliçesini hesaplayın...
Yurtdışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli olanların dikkatine!


Gurbetçi emekli iki kere düşünmeli 

1950'li yıllardan itibaren Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine, çok sayıda gurbetçimizi gönderdik. 

Halihazırda yurtdışında dört milyon civarında vatandaşımız bulunuyor. Bunların yarıya yakını işçi olarak, bir kısmı da serbest çalışıyor. Geriye kalanlar da bunların eş ve çocukları. 

Yıllarını yurtdışında geçiren gurbetçilerimiz, isterlerse Türkiye'den de emekli olabiliyorlar. Yurtdışı hizmet borçlanması yaparak, günlük en az 10 lira ödemek suretiyle aylığa hak kazanıyorlar. Erkekler çalıştıkları süreleri, bayanlar ise yurtdışında geçen sürenin tamamını borçlanabiliyor. Fakat gurbetçi emekliler için, emeklilik sonrası çalışamama gibi bir dezavantaj söz konusu. Yurtdışı borçlanmayla Türkiye'den emekli olan bir gurbetçimiz, Türkiye'de çalışmak isterse hem çalışıp hem de emekli aylığını alabiliyor. Ancak yurtdışında çalışmak istediğinde Türkiye'deki emekli aylığı kesiliyor.

Almanya için 400 euro dönemi bitti 

Emeklilik sonrası çalışma halinde aylığın kesilmesi genel kuralken, örneğin Almanya'da aylık 400 euro'nun altındaki çalışmalarda aylık kesilmiyordu. Borçlanmayla emekli olan kişi hem Türkiye'den aylık alıp hem de Almanya'da 400 euro'dan az ücretle çalışabiliyordu. Ancak 28 Haziran 2012 itibariyle bu uygulamaya son verildi. 

SGK, yayınlamış olduğu genelgeyle 28 Haziran 2012 tarihi itibariyle kısa süreli ve düşük ücretli çalışmaları da yasak kapsamına dahil etti. Yani bu tarih itibariyle 400 euro'nun altındaki çalışmalarda da Türkiye'den bağlanan aylıklar kesilecek. Fakat 28 Haziran'dan önce aylık almakta olup aynı zamanda kısa süreli/cüzi ücretli çalışması devam edenlerin aylıkları kesilmeyecek. 

Kıyaslamadan emekli olmayın 

Yurtdışı borçlanmayla emekli olanlara -yüksekten borçlanma yapanlar hariç- ortalama 800 lira civarında aylık bağlanıyor. Emeklilik sonrası 400 euro ücretle çalışmayı düşünen gurbetçilerimiz, SGK'nın yeni düzenlemesinden sonra iki kere düşünmeli. Zira emekli olup 800 lira aylık almaya başlarken diğer taraftan 400 euro'dan (920 TL) vazgeçmeleri gerekecek. 

Sadettin Orhan - BUGÜN

--

www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber Yurtdışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli olan gurbetçiler bu habere dikkat!Yeni Gelen Yorumlar www.emeklilikhaber.com


3 Dakikada Kasko Teklifiniz Hazır!


Bilgilerinizi girin, size özel kasko sigortası fiyatlarını karşılaştırın... 


Araç kasko değerine en uygun kasko poliçesini hesaplayın...
Araç Kasko sigortası fiyatlarını karşılaştırmak için tıklayın!


www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

Ayrıca İş arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın önemli SGK gelişmelerinden
haberdar olmalarını istiyorsanız onlara bu siteyi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Aboneliği http://feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Bu e-postayı faydalı buluyorsanız lütfen mail listenizle paylaşınız...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız