Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

18 Ekim 2011 Salı

Gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz

Apartmanda yaşanan uyuşmazlıklar


Tapu kütüğünde mesken iş ve ticaret olarak gösterilen bağımsız bir bölümde hastane ve poliklinik açılabilir mi?


Gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz. Kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür. Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayın muayenehaneler bu kuralın dışındadır.


Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde sinema, tiyatro ve kahvehane açılabilir mi?

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir


Sorumluluğunu yerine getirmeyen ev sahibinin evinin devredilmesi

Kat maliklerinden biri 634 sayılı Kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal edebilir. Böyle bir durumda apartman sakinleri, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.
Bu durumda olan kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.


Ev sahibinin komşular için çekilmez olan durumları nelerdir?

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.
Çekilmez olan durumların varlığı halinde bu sorunları yaşatanların daireleri diğer kat maliklerine hakim kararıyla devredilebilir.


Apartmanlarda balkon kapatma

Apartmanlarda balkonların değişik şekillerde kapatılması son yıllarda yaygınlaştı. Apartman sakinleri arasında tartışmalara ve başta belediye olmak üzere bazı kurumlara şikâyetlere konu olabilen bu uygulama ile ilgili olarak, Danıştay'a intikal eden çok sayıda ihtilaflı olay var.
Balkon kapatmanın yasal olup olmadığı; balkonun gömme balkon olup olmadığına ve balkonu kapatma biçimine göre değişiyor. Balkonun gömme balkon olmaması, taban alanının artmaması, taşıyıcı unsurların ve çekme mesafelerinin etkilenmemesi durumunda, balkonun camla kapatılmasında, yasaya aykırılık olmadığına karar veriliyor.
634. sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesinin 2. fıkrasında, kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde, inşaat onarım ve tesisleri, değişik renkte dış badana ve boya yaptıramayacağı, kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı, hükmüne yer verilmiştir.
"Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre, bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi gereğince ortak yerlerden sayılmaktadır. Ancak, ana taşınmazdaki tüm kat maliklerini bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim planında bu husus hükme bağlanmışsa uyulmalıdır. Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre, balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan yada birkaç parçadan oluşması sonucu değiştirmez".

Otoparkla ilgili uyuşmazlıklar

Büyük şehirlerde apartmanların park yerlerinin apartman sakinlerine yeterli olmamasından dolayı araçları park etmede sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin bir apartmanda 20 daire olmasına karşın apartmanda 15 araçlık otopark vardır. Bu gibi durumlarda erken gelen apartman sakinleri araçlarını otoparka bırakırken, diğer apartman sakinleri otoparka araçlarını bırakamamaktadır. Bazı apartmanlarda ise bir daire sakini birden çok aracını apartmanın otoparkına bırakırken, bir aracı olan apartman sakini aracını otoparka bırakamamakta. Bazı apartmanların zemin katlarında işyerleri bulunmaktadır. Bu işyerleri ise apartmandaki otoparkın bütününü kendi araçlarını bırakmak suretiyle doldurmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması için apartman yönetim planına hükümler konulmalıdır.
Örnek: Apartman otoparkına her daire sakininin birden fazla arabasını bırakmayacağı şeklinde bir hüküm yönetim planına konulabilir.

Apartmanın bağımsız bir bölümünde veya ortak yerlerinde hayvan beslenmesi

Kat malikleri veya kiracılardan birisi evde kedi, köpek vb gibi evcil hayvan beslemelerinden dolayı apartman sakinleri arasında sorunlar yaşanabiliyor. Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, havan çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde veya eklentilerde köpek beslenmesi mümkün değildir. Çünkü yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlar.
Yönetim planında bir hüküm yoksa apartman sakinleri evlerinde evcil hayvan besleyebilirler. Evcil hayvanlardan rahatsız olan apartman sakinleri bu konudaki sorunun giderilmesi için sulh hukuk mahkemesine dava açabilir. Zabıta veya diğer idari merciler, evde beslenen bir hayvanın evden atılması konusunda yetkili değil.

TOKİ'DE YÖNETİCİ SALTANATI...

Söz konusu apartman yönetimi olunca çok sayıda şikayet mesajı da aldık. Özellikle İstanbul Hadımköy TOKİ'den gelen şikayetlerin çokluğunu da dikkate alarak, formatımızın dışına çıkıp, okurlarımızın sesini duyurabilme adına bir maili yayınlıyoruz;
"Merhabalar, ben İstanbul Hadımköy Akpınar TOKİ konutlarında yaşıyorum. Maili sadece kendi adıma değil, benim gibi düşünen pekçok site sakini adına gönderiyorum. Sitemizin yönetimi Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Boğaziçi Konut A.Ş tarafından 'profesyonel' olarak yapılıyor. Lakin, profesyonellikten eser yok... 3-4 bloka bir kapıcı bakıyor, koridorlar ve merdivenler kirden geçilmiyor, güvenlik desen süs gibi, kulübelerinden çıkmıyor... Yabancı araçlar, kişiler elini kolunu sallayarak dolaşıyor, güvenlik kulübesine 15-20 metre uzaklıkta arabaların camları kırılıyor, çiziliyor haberleri olmuyor. Siteyle ilgili şikayetler için yönetime gittiğimiz de ya muhatap bulamıyoruz, ya da müdür olarak konulan kişi tarafından bir kovulmadığımız kalıyor. Evinin önünü özel olarak çiçek bahçesine çevirten, adeta saltanatını ilan eden bu kişi, "Merkezinize şikayet edeceğiz" dediğimizde, "Gidin istediğiniz yere şikayet edin, Allah ömür verdikte ben bu koltuktayım" diyecek kadar da pervasız. Üstelik bu muamele için yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu sitede 50 ila 70 TL arasında aidat ödüyoruz... Yani toplanan parayla, verilen hizmet arasında uçurum var... Şimdi apartmanımızdaki yöneticiyi biz seçsek çaresini buluruz da, bunlara karşı ne yapacağımızı bilemiyoruz? Herhalde Boğaziçi Konut yönetimi, ya merkezden çok uzak olduğundan ya da burada oturanların profesyonelce hizmet almaya hakları olmadığını düşündüklerinden bu saltanata göz yumuyor. Gelsinler burada bir anket yapsınlar, ne dediğimizi anlarlar... Son çare olarak size yazdık. Saygılarımızla..."

Arif Temir - Güneş
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız