Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

28 Mayıs 2013 Salı

Vergi cezası gelince paniğe kapılmadan ne yapabilirsiniz?Cezanın Yüzde 97’si Verginin Yüzde 65’i Silindi

VERGİ ve ceza gelince paniğe kapılmayın. 

Ödemek isteyenlere büyük indirim var!

2012 yılında vergi incelemesi sonucu kesilen vergi cezalarının; Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu tarafından, yüzde 97’si kaldırıldıyani silindi. Vergilerin de, yüzde 65’i silindi.

Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nda ise cezaların yüzde 87’si, vergilerin ise yüzde 65’i silindi.

UZLAŞMA NE?
Bir vergi ve ceza kesildiğinde, şahıs ya da şirketin mahkemede dava açma yoluna gitmeden, “Tamam ben bu vergi ve cezayı ödeyeceğim. Uzlaşma yolu ile pazarlık yapıp, belli bir kısmını kaldırmanızı istiyorum” anlamında başvuruda bulunmasını, idarenin de “Şu gün şu saatte gel. Karşılıklı pazarlık yapalım” demesini ifade ediyor.

Bu pazarlıkta, cezaların neredeyse tamamı, verginin de belli bir kısmı kaldırılıyor. Uzlaşılan yani kalan vergi ve cezanın vadesinde ödenmemesi, uzlaşmayı geçersiz kılmıyor.

İKİ AYRI UZLAŞMA VAR
Uzlaşma olayında; “tarhiyat öncesi” ve “tarhiyat sonrası” diye adlandırılan iki ayrı yöntem var. Bunlardan birinciyi talep eden, diğerini edemiyor. Ayrıca, belli bir sınırı aşan ve 3 milyon liraya kadar olan uzlaşmalar “Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu”nun, 3 milyonu aşan vergi ve cezalar ise “Merkezi Uzlaşma Komisyonu”nun görev alanına giriyor.

Merkezi Uzlaşma Komisyonu; Gelir İdaresi Başkanı, başkan yardımcısı ve bir daire başkanının katılımıyla toplanıyor. Mükellef veya temsilcisi ile karşılıklı pazarlık yapılıyor. 

İNDİRİMİN ANLAMI
Uzlaşmadaki indirimlere bakıp: “Demek ki uzlaşma olayında cezalar sıfırlanıyor ya da sıfıra yakın indiriliyor. Vergilerin de yarıdan fazlası hatta yüksek rakamlarda üçte ikisi kaldırılıyor” diye düşünmek doğru olmaz.
Tablodaki indirimler, yapılan indirimlerin ortalamasını gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor;
- Cezaların, genellikle tamamına yakın kısmı kaldırılıyor.
- Vergilerde ise, dosyalar tek tek inceleniyor. Dosyanın durumuna göre, bazılarında vergide yüzde 3-5 ya da yüzde 10 indirim yapılıyor. Bazılarında da mükellefin haklı olma durumuna göre, yüzde 50-60 hatta yüzde 90-95 indirim yapılıyor. Sıfırlama bile olabiliyor.
Uzlaşma görüşmeleri öncesinde, vergiler ve kesilen cezalar yönünden, dosyalar dikkatle inceleniyor. Maliye Bakanlığı’ndaki Merkezi Uzlaşma Komisyonu toplantılarında da, uzlaşma görüşmeleri öncesinde komisyonca; ilgili birimden (örneğin KDV şubesinden), dosya hakkında görüş ya da bilgi notu alınıyor.

Buna göre, vergi inceleme raporunda ciddi eksiklikler olması ve mükellefin uzlaşmayıp, dava açma yoluna gitmesi halinde, vergi ve cezanın tamamının veya tamamına yakın bir kısmının kalkabileceği sonucuna varılması halinde, uzlaşma görüşmelerinde vergi ve cezada yüksek indirim yapılıyor. Aksi halde, özellikle vergide sembolik, cezada ise yüksek bir indirim yapılıyor.

DALDAKİ VE ELDEKİ KUŞ
Uzlaşma görüşmelerinin amacı “Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir” felsefesine dayanıyor. Bu arada iyi niyetli mükellefler de korunuyor.
İdare, uzlaşma yolu ile belli bir indirim yaparken, dava açılması halinde, belki de hiç tahsil edemeyeceği vergi ve cezayı, kısmen dahi olsa tahsil etmiş oluyor. Mükellefin haklılık payına göre yüksek indirim (istisnai durumlarda sıfıra indirme) yoluna gidiliyor. Haksız olanlara da “Arkadaş gel bir miktar indirim yapalım, sen bunu öde. Yoksa yargıda kaybeder tamamını ödersin” diye uygun bir üslupla, mükellef lehine uyarıda bulunuluyor.

Görüldüğü gibi, yüksek tutardaki vergi ve cezalar için vergi mahkemesinde dava açmadan “uzlaşma” yolunu denemekte yarar var.

Şükrü KIZILOT - Hürriyet 

-- 
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 1. 2013 yılında uygulanacak yeni vergi cezaları
 2. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu var mı?
 3. Aile Vergisi Kıyaslaması
 4. Zengin vergisi çıkacak mı?
 5. Asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 6. Bu sene KDV oranı artacak mı?
 7. Kimler 2013 yılında emlak vergisi ödemeyecekler?
 8. 2013 yılında hangi vergiler artacak?
 9. Vergi indirimiyle emekli olanların emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
 10. 100/81 oranıyla vergi indirimi alıp erken emekli olabilir miyim?
 11. Maliye Bakanı kimleri ağır sonuçlarla karşılaşmamaları için nasıl uyardı?
 12. Vergi borcundan dolayı emekli maaşına gelen haciz nasıl kaldırılır?
 13. 04.10.2000 tarihinden önce vergi mükellefi olanlar Bağ-kuru mahkemeye vererek emeklilik için gün kazanabilirler mi?
 14. Vergi indirim hakkıyla nasıl erken emekli olunur?
 15. Limited şirket hissesi satışı vergiye tabi mi?
 16. 5 yıl süreyle alınmayacak olan vergiler
 17. Altın gününde toplanan altınlardan dolayı vergi ödememiz gerekir mi?
 18. TOKİ dairesi alan emekliler tapuyu almadan emlak vergisi öder mi?
 19. 2 tane dairesi olan emekliler emlak vergisi ödeyecek mi?
 20. Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarı nedir?
 21. Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi
 22. Ceza İndirim Talebi Dilekçesi (Teminat Gösterilmesi Durumunda)
 23. Ceza İndirim Talebi Dilekçesi
 24. Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi
 25. Defter Belge İbraz Dilekçesi
 26. Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - EK 2
 27. Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi
 28. Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi
 29. Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK 4
 30. Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK 3
 31. Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK 1
 32. Erteleme Ve Taksitlendirme Talep Ve Değerlendirme Formu - EK 1
 33. Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi
 34. İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi
 35. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Gerçek Kişiler] - EK 2
 36. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Tüzel Kişiler] - EK 3
 37. İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe (S.M.M. / S.M.M.M.) Muhasebe
 38. İşe Başlama - Bırakma Bildirimi Dilekçesi - ÖN YÜZ
 39. İşe Başlama - Bırakma Bildirimi Dilekçesi - ARKA YÜZ
 40. Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi
 41. Kesin Teminat Mektubu Örneği
 42. Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK 1
 43. Mahsup Talebi Dilekçesi
 44. Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe
 45. Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu
 46. Bağ-kur Malülen Emeklilik Rehberi
 47. ÖKC, Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi
 48. Nakit İade Dilekçesi Formu
 49. ÖKC, Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi
 50. Nakit İadeler İçin Banka Hesap No (Numarası) Bildirim Dilekçesi
 51. Pişmanlık Talebi Dilekçesi
 52. Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi
 53. Şube İşe Başlama Açılış Dilekçesi
 54. Tecil Edilen Borç Tablosu - EK 2
 55. Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK 3
 56. Uzlaşma Talebi Dilekçesi
 57. Vergi Levhası dilekçesi
 58. Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi (S.M.M. / S.M.M.M.)
 59. Erkek ve Kadınların SSK Emeklilik Şartları
 60. Erkeklerin Bağ-kur tam emeklilik şartları
 61. Kadınların Bağ-kur tam emeklilik şartları
 62. Bağ-kur yaştan emeklilik şartları
 63. Askerler için emeklilik şartları
 64. Engelli SSK ve Bağ-kur Emeklilik Şartları
 65. Kadınların 5400 günden Bağ-Kur yaştan emeklilik şartları
 66. 2008 öncesi sigortalı işe giren engellilerin emeklilik şartları
 67. 2008 yılından sonra sigortalı işe giren engellilerin emeklilik şartları
 68. 3600 günle yaştan kademeli emeklilik şartları
 69. Erkeklerin 5400 günden SSK emeklilik şartları
 70. Erkeklerin 4500 günden SSK emeklilik şartları
 71. Erkeklerin 3600 günden SSK emeklilik şartları
 72. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra işe giren Erkeklerin emeklilik şartları
 73. Kadınların 5400 günden SSK emeklilik şartları
 74. Kadınların 4500 günden SSK emeklilik şartları
 75. Kadınların 3600 günden SSK emeklilik şartları
 76. İlk defa 01.05.2008 günü ve sonrasın işe giren Kadınların emeklilik şartları
 77. Erkek Memurların Emeklilik Şartları
 78. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girmiş Erkek Memurların Emeklilik Şartları
 79. İlk defa 01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olan erkek memurların emeklilik şartları
 80. Kadın memurların emeklilik şartları
 81. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girmiş olan bayan memurların emeklilik şartları
 82. İlk defa 01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olan Bayan memurların emeklilik şartları
 83. 10.000 TL maaşla eleman aranıyor
 84. İşsizlik maaşı alabilir miyim?
 85. 657 sayılı kanun değişecek mi?
 86. Gençlere yüksek maaşla iş fırsatı
 87. İş ve Meslek Danışmanlığı
 88. Part-time memurluk geliyor
 89. Kadın çalışan sayısı nasıl artırılacak?
 90. 2013 yılında kaç bin engelli memur alınacak?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız