Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

28 Şubat 2016 Pazar

Torba Yasa çalışana hangi hakları getirdi? - Ali TEZEL yazdı!


Torba Yasa çalışana hangi hakları getirdi?

10 Şubat 2016 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “6663 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile memurlar ile bazı çalışanların özlük haklarında değişiklik yapıldı. Düzenlemeler şöyle:

Yeni işyeri açan ve 29 yaşından küçük olan gençler 3 yıl boyunca vergi ödemeyecekler. İlgili yasaya göre bu gençlerin vergiden istisna olacakları kazanç tutarı 75 bin lirayı geçmeyecek.


Vergi istisnasının şartları ise şöyle:

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, 2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın bu kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

 KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Torba Yasa’yla basit usulde (küçük esnaf) çalışan esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kârları da vergi dışı kaldı.

Yine aynı yasayla öğrenci olup 25 yaşından küçük gençlerin çıkartacağı pasaportlardan artık harç alınmayacak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesi gereğince 24 aya kadar aylıksız izin verilmektedir. Aylıksız izinli olan doğum yapan memur bu dönemlerde derece ve kademe alamamaktaydı.

Şimdi yapılan yeni düzenleme ile her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

 657 Sayılı Kanun’un 104’üncü maddesinin (A) fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi: “Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.”

 EVLAT EDİNENE DE İZİN HAKKI GELDİ

 Torba Yasa’ya evlat edinme ile ilgili de şu hükümler eklendi:

“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”

“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.”

“Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır.”

EMNİYET’TE TAZMİNAT RAKAMI ARTTI

Daha önce daha düşük rakamlı “emniyet hizmetleri tazminatı” alan emniyet hizmetleri sınıfında çalışanların tazminat rakamları da değiştirildi.
Torba Yasa’yla polislerin ek göstergeleri de artırıldı.

Daha önce polisler en fazla 2200 ek göstergeye kadar gelebilirken yeni düzenleme ile 3000 ek göstergeye kadar gelebilecekler. 

ALİ TEZEL - alitezel.com

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. Kadınlara sigorta başlangıcı öncesi doğumlar için prim ödeme hakkı istiyoruz!
 2. SSK primlerimin tamamı asgari ücretten ödendi muhtemelen ne kadar maaş alabilirim?
 3. 12 Kasım 1990’dan bu zamana halen memur olarak çalışmaktayım ne zaman emekli olurum?
 4. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 1988 olup 1985-1987 arasında yaptığım 18 ay askerliğimi borçlandım ne zaman emekli olurum?
 5. Eşim 5 Ağustos 2009 tarihinden bu yana Bağ-Kur sigortalısı acaba ne zaman emekli olabilir?
 6. Emeklilik ya da Bağ-kur prim ödemelerinin iadesi için nasıl bir yol izlemeliyiz?
 7. Yüzde 55 özürlü oranında sürekli raporum var vergi indirimimi aldım ne zaman emekli olurum?
 8. 1986 yılı Nisan ayı Bağ-Kur girişim var ne zaman emekli olabilirim?
 9. 15 ay askerlik yaptım askerlik borçlanması yaparsam daha erken emekli olabilir miyim?
 10. 1985 yılından sigortalıyım 3900 günüm var ne zaman emekli olabilirim?
 11. Askerliğimi borçlanırsam kaç yaşında emekli olurum?
 12. Mahkeme kararı ile yaşımı 2 yaş büyüterek 1968 doğumlu olarak değiştirdim ne zaman emekli olurum?
 13. Yeni durumum emeklilikte avantaj sağlıyor mu?
 14. Askerlik dönemi için prim ödememi yaparsam ne zaman emekli olurum?
 15. Devletle davalı olduğumdan 5 yıldır sigorta yaptırmıyorum ne zaman ve ne şekilde emekli olabilirim?
 16. Sosyal güvenlik destek primi SGDP kesintisi ne zaman başladı?
 17. Emeklilere müjde - SGDP KESİNTİSİ HANGİ TARİH İTİBARİYLE KALDIRILDI? - Ayrıntıları okumak için tıklayınız!
 18. Mirası reddedenler yetim aylığı alabilir mi? - İŞTE EMSAL YARGITAY KARARI - Ali TEZEL yazdı!
 19. İşten çıkarıldım yasal haklarımı alabilir miyim?
 20. Sağlık primi ödemeden sağlık yardımlarından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında bilgi alabilir miyiz?
 21. 3600 günle ne zaman emekli olabilirim?
 22. Geriye dönük Bağ-Kur kaydı yapılması için bir yol gösterir misiniz?
 23. 1986 yılından 85 günlük SSK primimi ödedim - 14 Ağustos 1991’de Kamuda işe başladım - Ne zaman emekli olabilirim?
 24. İşe giriş tarihim 1 Temmuz 1991 olup askerden sonra sigortalı oldum ne zaman emekli olurum?
 25. 1989-1991 yıllarında yaptığım askerliğimi borçlandım ve borçlanma bedelini ödedim - Acaba ne zaman emekli olabilirim?
 26. Hem anadan hem babadan aylık bağlanır mı?
 27. İş Bankası Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir miyim?
 28. 1 Ağustos 1982’de SSK’lı olarak işe girişim var - Ne zaman emekli olabilirim?
 29. Yedek subaylık hizmet süremi birleştirmek için izlemem gereken yol nedir?
 30. Hapiste yatarken emekli olabilir miyim?
 31. 7744 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 32. 9000 gün primin var ne zaman emekli olabilirim?
 33. Daha uygun şartlarla nereden emekli olabilirim?
 34. 2016 Ocak emekli aylığım ne kadar olmalı?
 35. Emekli maaşıyla aynı zamanda işsizlik aylığı alabilir miyim?
 36. 14 Ağustos 1991’de Kamuda işe başladım - Halen memur olarak çalışıyorum - Ne zaman emekli olabilirim?
 37. 1995’de Bağ-Kurlu oldum - Bugüne kadar primlerimi eksiksiz ödedim - Kaç yaşında emekli olabilirim?
 38. 1986’da 3 aylık SSK prim ödemem oldu - Bu benim giriş yılım olarak ortaya çıkar mı?
 39. 31 Aralık 1998’de isteğe bağlı Bağ-Kurlu oldum - 28 Ocak 2003 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım - Ne zaman emekli olurum?
 40. Hizmet birleştirmesi yaptırmadım bu duruma göre ne zaman emekli olabilirim?
 41. Babamın emeklilik şartları nelerdir? - Bağ-Kur' dan mı daha önce emekli olabilir? - Yoksa SSK' dan mı?
 42. Annem çalıştığı 12 yılın ikramiyesini alabilir mi?
 43. 6300 gün prim ödemem var askerliğim yatmadı ne zaman emekli olurum?
 44. Askerlik borçlanmam yapılmamıştır borçlanmayı yaparsam ne zaman emekli olurum?
 45. Bağ-Kur’a geçersem emeklilik yaşım değişir mi?
 46. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim?
 47. Çalışma hakkı sınırlandırılabilir mi?
 48. Vefatım halinde kızıma aylık bağlanır mı?
 49. Emekli SSK ve Bağ-Kur'luların 2016 yılında alacağı zam kaç TL olacak?
 50. Kalan SSK prim günümü doldurur doldurmaz emekli olabilir miyim?
 51. Askerliğimi borçlanırsam en erken ne zaman emekli olabilirim? - Daha ne kadar prim ödenmesi lazım?
 52. Ne şartlarda emekli olabilirim?
 53. Yüzde 74 vergi indirimim var ne zaman ve ne şekilde emekli olurum?
 54. 4 yıllık üniversite süremi 2008 yılında çıkan yasa gereği borçlanmam halinde, emeklilik yaşımdaki değişikliği öğrenebilir miyim?
 55. Geriye dönük borçlanmam mümkün olur mu? - Ne zaman emekli olabilirim?
 56. 3600 gün ile ne zaman emekli olurum? - Askerliğimi ödersem daha önce emekli olabilir miyim?
 57. SSK ve Bağ-Kuru birleştirmek için dilekçe verdim ne zaman emekli olabilirim?
 58. Eşim normal emekli veya yaş haddinden emekli ne zaman olabilir?
 59. Babam nasıl ve ne zaman emekli olur?
 60. Doğum ve yurtdışı borçlanmasıyla eşim emekli olabilir mi?
 61. Askerlik borçlanması yaparsam kaç yıl öne çeker ve kaç ay borçlanmam lazım?
 62. Yurtdışı çalışmamı hizmet süreme saydırabilir miyim?
 63. 5400 prim günüyle 62 yaşınız dolduğunda emeklilik
 64. SGK’lı olduğum tarih 1 Eylül 1986 olup bugüne kadar 8625 gün prim ödemem var - Ne zaman emekli olabilirim?
 65. 17.000 TL maaşla memur alınacak - İŞTE ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER!
 66. Erken emeklilik söz konusu olabilir mi?
 67. Malulen emeklilik şartları nedir?
 68. Yedek subay okulunda geçen süre için 3 ay 18 gün borçlandım - Ayrıca yedek subaylıkta geçen süre için fiili hizmet zammı veriliyor mu? - Veriliyorsa durumum ne olur?
 69. 2017 yılında emekli olacaklar 100 TL seyyanen zamdan faydalanamayacak mı?
 70. Ocak 2017 ayından itibaren maaş alacağıma göre bu maaşıma 2016/2. dönem TÜFE artışı da yansıtılacak mıdır?
 71. İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları hk.
 72. 2006’da SSK ya giriş yaptım - 2007’de bir doğumum var - Ne zaman emekli olabilirim?
 73. 1993 SSK başlangıcım var 1994 askerlik yaptım primim 5600 ne zaman emekli olurum?
 74. Ne zaman emekli olabilirim? - Ne kadar daha çalışmam gerekir?
 75. 1 Temmuz 1992'de SSK'lı oldum - 7500 gün prim ödemem var - Ne zaman emekli olurum?
 76. 1 Mart 1988’da sigortalı oldum - Yaklaşık 8270 gün pirim ödemem var - Ne zaman emekli olabilirim?
 77. 1996’da şirket ortaklığım oldu fakat Bağ-Kur girişim yapılmamış 2005’te ortaklıktan ayrıldım - 1996 ile 2005 arasını borçlanabilir miyim?
 78. 18 ay askerliğimin iki ayını borçlanırsam, emeklilik yaşım 54’ten 53’e düşer mi?
 79. Memur emeklisi eşim vefat etti - Bağ-Kur’dan emekli maaşı almaktayım - Eşimden kalan emekli maaşını alabilir miyim?
 80. Kıdem tazminatı almayı sağlayacak yeni yasa var mı?
 81. 1 Mayıs 1986’da SSK’lı oldum - 7000 gün primim var - Ne zaman emekli olurum?
 82. 1 Ocak 1998’den beri 3860 gün primim var - Ne zaman emekli olabilirim?
 83. 27 yıl çalışmışlığım var ne zaman emekli olurum?
 84. Askerliğini yatırırsa kaç yaşında, yatırmazsa kaç yaşında emeklilik hakkına sahip olur?
 85. Emeklilik umudum için bir formül var mı?
 86. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama - EN ERKEN HANGİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor!
 87. 3600 prim günüyle ne zaman emekli olabilirim?
 88. Annem yüzde 40 engelli olup vergi indiriminden faydalanıyor - Acaba ne zaman emekli olabilir?
 89. Babamın 1 Haziran 1993 tarihinde Bağ-Kura girişi var - Ne zaman emekli olur?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız