Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

29 Ocak 2012 Pazar

Ücretliye yansıtılacak asgari geçim indirimi tutarı hk.

Asgari geçim indiriminde mahsup zamanı

Ülkemizde 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi (AGİ), ödeme gücüne göre vergileme yapılmasında kullanılan araçlardan birisi. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesiyle çalışanlar ile ücret gelirlerini yıllık beyannameyle bildirenlerde dahil olmak üzere) gerçek kişiler yararlanabiliyor.

Ayrıca, emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da asgari geçim indiriminden yararlanabiliyorlar.

MAHSUP İÇİN ÖDEME ŞARTI
Ücretliye yansıtılacak asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda açılan 'Asgari Geçim İndirimi' satırında gösterilip, işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek, kalan tevkifat tutarı ödeniyor.
Asgari geçim indiriminin uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; 'işverenlerin asgari geçim indirimi tutarını muhtasar beyanname üzerinde mahsup edebilmeleri için, söz konusu tutarın mutlak suretle ücretlilere ödenmiş olması gerektiği' belirtiliyor.
Tebliğe göre, ücretlilere ödenmeyen asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi halinde bu tutar, işverence muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi tevkifatı olarak kabul ediliyor.
Ücretliye nakden ödenmediği için o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilen asgari geçim indirimi tutarı için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılması söz konusu oluyor.

SONRADAN ÖDENENLER
İşverenlerin çeşitli nedenlerle ücretleri ve asgari geçim indirimini süresinde ödeyememeleri, uygulamada sıkça karşılaşılan bir durum. Bu durumla ilgili olarak en çok tereddüt yaşanan konu; 'asgari geçim indiriminin ücretliye ödendiği dönemde mahsubunun yapılıp yapılamayacağı' ile ilgili. Konu hakkında tebliğde bir açıklama yer almıyor. Tebliğde, ücretlilere ödenmeyen asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi halinde bu tutarın, işverence muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir vergisi tevkifatı olarak kabul edileceği ve işveren hakkında cezalı tarhiyat yapılacağı belirtilmekle birlikte, ödenmeyen veya sonradan ödenen asgari geçim indirimiyle ilgili olarak ne yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

ÖDENDİĞİ DÖNEMDE MAHSUP
Tebliğde yer alan, 'asgari geçim indiriminin ödenmediği sürece muhtasar beyanname üzerinde mahsup edilemeyeceğine' ilişkin ifadenin, mefhum-u muhalifinden (tersinden yorumundan) hareketle, asgari geçim indiriminin sonradan ödendiği dönemde mahsup yapılabileceğini ifade ettiğini söylemek mümkün.
Diğer yandan, tebliğde yer alan 'Ücretliye yansıtılacak tutarın işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek kalan tevkifat tutarı ödenecektir' ifadesinden hareketle, işverenlerin ücretlilere sonradan ödemiş oldukları asgari geçim indirimi tutarları toplamını, ödemenin yapıldığı ayla ilgili olarak verecekleri muhtasar beyannamede, diğer tevkifatlar da dahil olmak üzere beyannamede yer alan tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamından mahsup edebileceklerini de söylemek mümkün. Ancak uygulama birliğinin sağlanması, hem işverenlerin cezalı duruma düşmemeleri hem de ücretlilerin mağduriyetinin önlenmesi açısından Maliye Bakanlığı'nın konuyu bir tebliğ ile açıklığa kavuşturmasında yarar var.


Metin TAŞ & Sezgin ÖZCAN - AKŞAM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız