Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

17 Mart 2013 Pazar

SGK prim affını kaçırmayın - Bağ-Kur destek primi - 1.10.2008 sonrası SGDP uygulaması - Faizler silinecek - EMEKLİ VERGİ MÜKELLEFLERİ VE ŞİRKET ORTAKLARININ DİKKATİNE!

SGK prim affını kaçırmayın 

Başlığı okuyanlar yeni bir SGK prim affı mı çıktı diye düşünebilir. O yüzden hemen konuyu baştan açıklayalım, bu yeni SGK affı sadece emekli olup Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi kapsamındakileri ilgilendiriyor. Bunun dışındaki diğer SSK primleri veya Bağ-Kur primleri için bir af söz konusu değil.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekmektedir. Emekli olduktan sonra iki şekilde çalışılabilecektir. Bunlardan birincisi emeklilik sonrası işçi olarak çalışanlar ve ikincisi de emeklilik sonrası Bağ-Kur kaspamında ticari faaliyette bulunanlar içindir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi; SGK’dan emekli aylığı almakta iken 4/a (SSK) ve 4/b  (Bağ-Kur) zorunlu sigortalılığını gerektirir faaliyetlerine devam edenlerin ödemek zorunda oldukları primdir. 4/c (Emekli Sandığı) zorunlu sigortalısı olanların SGDP ödeyerek çalışması mümkün değildir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi çalışma ilk defa söz konusu Kanuna tabi çalışmaya başlayanlar için yalnızca 4/b sigortalıları için öngörülerek kapsamı daraltılmış, ancak 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için SGDP uygulaması devam ettirilmiştir. Yani, ilk defa 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar hem işçi olarak, hem de vergi mükellef-esnaf-şirket ortağı olarak sosyal güvenlik deste primiyle çalışabiliyor. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı Bağ-Kur SGDP primlerini ödemeyen yaklaşık 600-700 bin sigortalı olduğunu düşünürsek bir çok kişinin mağduriyeti söz konusu.

Bağ-Kur destek primi

Bağ-Kur sosyal güvenlik destek priminde 1.10.2008 öncesi dönem hangi kurumdan emekli olduğuna göre farklı düzenlemeler içermektedir. Bağ-Kur’dan emekli olanlar için, 01.01.2000 tarihinden itibaren uygulamaya geçilen ticari ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerin, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarının % 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlanmıştır.

SSK veya Emekli Sandığından emekli olanlar içinse Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş.’lerin yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarıdır. SGK tarafından Kurumca yapılan kontroller sonucu re’sen de yapılmaktadır. Şirket ortaklığından dolayı 4/b SGDP sigortalılığı 01.02.2004 tarihinde başlamakta, diğer hallerden dolayı 4/b SGDP’liliği ise 01.09.2003 tarihinde başlamaktadır. Yani bu tarihlerden önce emekli olanların tescil tarihi eğer şirket ortağı iseler 01.02.2004, diğer hallere tabilerse 01.09.2003 tarihinde başlamakta, bu tarihlerden sonra emekli olanların tescilleri ise emeklilik tarihlerinde başlamaktadır.

1.10.2008 sonrası SGDP uygulaması

Herhangi bir sigortalılık statüsünden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka, Oda vb. sandıklardan emekli olanlar) emekli olduktan sonra, 4/b kapsamında sigortalılığı gerektirir ticari faaliyetlerine devam eden emeklilerin SGK’dan almakta oldukları aylıklarından (kademeli olarak artırıldıktan sonra halen)  %15 oranında SGDP kesintisi yapılmaktadır.

Faizler silinecek

01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında yer alınmıştır. Bu haktan yararlanmak isteyen ve SGK’na Bağ-Kur SGDP borcu olan sigortalıların, en geç 31/05/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 2013/Ocak ayına kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2013/Ocak ayı için ise 2012/Aralık ayına ilişkin ÜFE aylık değişim oranı (günlük olarak hesaplanacaktır) dikkate alınacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için; eksi değer almış olan oran da dikkate alınacak, ancak ilgili ay için peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır. Dolayısıyla, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

Özellikle SGK’nın vergi kayıtlarını ve diğer kurumlardan alınan bilgileri de değerlendirerek destek primi borçlularını tespit edebildiğini, bu nedenle mutlaka kapsamdaki sigortalıların bu aftan yararlanmasını tavsiye ettiğimizi belirtelim.

Resul Kurt - STAR
--
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. Emeklilik hesabım yapılırken hangi işe başlama tarihim sayılacak?
 2. En erken SGK'dan nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?
 3. Doğum borçlanması yaparak kimler hemen emekli olabilir?
 4. Emeklilik için SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme İşlemleri
 5. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Durumu
 6. Emeklilik başvurumuzu yaptık kaç gün içerisinde cevap alabiliriz?
 7. Hiç Bağ-kur kaydı olmayanlar 4.10.2000 öncesi vergi kayıtlarını Kuruma ibraz ederek Bağ-kur hizmeti kazanabilirler mi?
 8. 50 yaşında 3600 günden kimler hemen SSK emeklisi olabilirler?
 9. 55 yaşında 3600 günden kimler hemen SSK emeklisi olabilirler?
 10. Askerlik borçlanması son 1260 günün hesabında dikkate alınır mı?
 11. Emeklilik talebinde bulunacağım SSK'ya hangi evraklarla başvurmam gerekiyor?
 12. Bağ-kur hiç bir meslek odası ve esnaf sicile kayıtlı olmadığım halde belge getir diyor ne yapmalıyım?
 13. Emeklilik başvurusu yaparken vukuatlı nüfus kayıt örneği vermek zorunlu mu?
 14. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını yeni aftan yararlanıp ödeyerek emekli olabilir miyiz?
 15. Doğum borçlanmasında ilk doğumla ikinci doğum arasında 2 yıldan az süre varsa borçlanma nasıl yapılacak?
 16. Eski vergi ve oda kayıtlarıyla geriye dönük Bağ-kur hizmeti kazanabilir miyim?
 17. Geçmişte isteğe bağlı SSK ödeyenler doğum borçlanması yapabilir mi?
 18. Hem SSK hem de Bağ-kur kaydı olduğu halde kimler doğum borçlanması yapamıyor?
 19. Kadınlar için doğum borçlanmasıyla kimler 4 yıl erken emekli olabilecek?
 20. Emeklilik başvuruma cevap alamazsam ne yapmalıyım?
 21. İşte staj girişiyle emeklilik hakkı olanlar
 22. Staj girişi sigortalıyı erken emekli eder mi?
 23. Staj girişi emeklilik hesabında hangi durumda dikkate alınır?
 24. Staj çalışmaları emeklilikte sayılmıyor mu?
 25. Torba yasada staj borçlanması var mı?
 26. Stajyer olarak çalıştığım tarih itibariyle sigortalı sayılır mıyım?
 27. Stajyerlik döneminde alınan SSK numarası o tarihten geçerli mi?
 28. Staj yapanların primi ödenmezse stajyerlikleri yanar mı?
 29. Çıraklık sigorta girişi emeklilikte SSK başlangıcı olarak sayılır mı?
 30. Staj başlangıcına göre çalışana kıdem tazminatı ödenir mi?
 31. Stajyer olarak çalışılan süreler geriye dönük borçlanılabilir mi?
 32. Staj yaptığı dönemde fiilen çalışmak emekli olurken işe yarar mı?
 33. Staj sigortam emeklilikte SSK başlangıcı olarak geçerli midir?
 34. Okulu mahkemeye versem staj yaptığım tarihe SSK girişimi çekebilir miyim?
 35. 1995 yılında stajyer öğrenciyken sigorta girişim oldu internetten günlerime baktığımda neden SSK girişim 1996 olarak gözüküyor?
 36. Staj sigortasında verilen SSK sicil numarası normal sigortalılıkta geçerli mi?
 37. Staj kapsamında açılan sigorta hesabımız niçin SSK başlangıcı olarak kabul edilmiyor?
 38. Meslek lisesinde iken fabrikada staj yaptım bu süreler SSK hizmetime sayılır mı?
 39. İlk olarak stajyer ve çıraklık sigortalısı olarak işe başladım bu hizmetlerim SGK kayıtlarında neden gözükmüyor?
 40. Çıraklık eğitim merkezinde sigortalı oldum bu başlangıç tarihim emeklilikte geçerli mi?
 41. Emeklilik yaşı yükseltilecek mi?
 42. Sosyal güvenlikte neler değişti?
 43. SSK'dan çift aylık almak mümkün mü?
 44. Sahte boşanma yoluyla kendine maaş bağlatanların dikkatine!
 45. Dava açarak nasıl 1 yıl erken emekli oldu?
 46. Yaşlı ve Özürlü Aylığındaki Önemli Değişiklikler
 47. Son Prim Yapılandırma Yasasından Kimler Yararlanacak?
 48. Emekli aylığınızın yattığı bankayı nasıl değiştirebilirsiniz?
 49. Yurtdışı borçlanması hangi sigortalılık statüsüne göre yapılıyor?
 50. Çıraklık sigortası emeklilik hesabında dikkate alınır mı?
 51. 900 günü askerlik borçlanmasıyla tamamlamak için dava açarsam sonuç alabilir miyim?
 52. Tütün ikramiyesi hangi emeklilere ne kadar ödenecek?
 53. Emekli aylığı çalıştıkça neden düşüyor?
 54. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 55. İnternetten SGK emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 56. Yaşı beklemeden daha erken emekli olabilme imkanım var mı?
 57. Yıllara göre SSK primine esas kazançların taban ve tavan tutarları - TABLO
 58. Yaş haddinden resen emeklilik
 59. Emeklilik hesabında 18 yaşından önce işe girmenizin bir önemi var mı?
 60. İnternetten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
 61. Kayıp SSK günleri olanlar haklarını nasıl arayabilir?
 62. Emeklilik Şartları ve Emeklilik Hesaplama Hakkında
 63. Emekli ikramiye hesabı - Kimler ikramiye alabiliyor? - Kimlere ikramiye yok?
 64. Emekli Sandığı'na bağlı memur olarak görev yapmaktayım ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim?
 65. Çalışanları işten attıracak sözler 
 66. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu?
 67. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 68. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 69. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu?
 70. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 71. 15 ay askerlik borçlanması emeklilik tarihimi geri çekmeye yeterli olur mu?
 72. Yurtdışı borçlanmasıyla SSK emeklisi olmak için dikkat edilecek hususlar
 73. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 74. Ablam SSK emeklisi olduğu için babasından yetim maaşı alamayacağı söylendi yapılan işlem doğru mu?
 75. Emekli maaşları ve asgari ücret ne kadar artacak?
 76. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 77. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 78. Genç yaşta emekli olacaklara şok
 79. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 80. En çok ilan çıkılan 10 pozisyon - ELEMAN
 81. İşte devlet memurları için YENİ mesai saatleri
 82. İşte en çok iş imkanı sağlayan sektörler 
 83. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 84. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu?
 85. 3600 günden kıdem tazminatı uygulaması kalkacak mı?
 86. Emeklilik için yaşını bekleyenler bu habere dikkat 
 87. Yurtdışındaki çalışma başlangıcı Türkiye'de geçerli mi?
 88. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?
 89. Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır?
 90. Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
 91. Yurtdışı Sigortalılarımızın Ulaşabilecekleri İrtibat Bilgileri
 92. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında yazılı istekte bulunmak şartı nasıl yerine getirilir?
 93. Bağ-Kur'dan 2000 yılından önce emekli olanlara intibak zammı ödenecek mi?
 94. Kimlerin emeklilik yaşı nasıl artacak?
 95. Emeklilik yaşının artırılmasına ilişkin yasa taslağı beni de etkiler mi?
 96. 2013 yılında asgari ücret vergi dışı olacak mı?
 97. Mini SGK prim affı Bağ-Kur veya SSK'dan yersiz alınan tüm emekli aylıklarını kapsıyor mu?
 98. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi?
 99. Emeklilik öncesi SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme Talebinde Bulunmanın Önemi hk.
 100. Bağ-kur prim borcu nedeniyle hizmetleri silinenler okusun
 101. SSK ve Bağ-kur Emeklilik, İntibak Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında
 102. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 103. 3500 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 104. Hangi tarihte emekli olabilirim?
 105. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 106. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 107. 53 yaşında 5600 günden emeklilik
 108. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 109. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 110. 1800 günden Malulen emeklilik - SORU CEVAP
 111. 3600 iş günü ve 15 yılı doldurup kıdem tazminatımı almak istiyorum tazminatımı nasıl alabilirim?
 112. 2 çocuğum var doğum borçlanması ya da başka bir şekilde SSK'dan emekli olabilir miyim?
 113. 1987 Bağ-Kur girişliyim ve halen devam etmekteyim ne zaman emekli olabilirim?
 114. Doğum borçlanması yaparsa emeklilik yaşı düşer mi?
 115. 1260 gün sigortalı çalışarak SSK şartlarıyla emeklilik
 116. 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
 117. Kanser hastalığı nedeniyle nasıl malulen emekli olunur?
 118. Malulen emeklilikte çok önemli ayrıntı
 119. Malülen emekli oldum kendi adıma işyeri açarak vergi mükellefi olursam malüllük aylığım kesilir mi?
 120. 500.000 kişi nasıl emekli olacak?
 121. Özürlü sağlık raporum %66 malulen emekli olabilir miyim?
 122. Malulen emekli olduktan sonra SSK primlerimi ödemeye devam ederek normal emekli de olabilir miyim?
 123. İşte Kıdem tazminatında merak edilen 10 soru ve cevapları
 124. İstifa edersem kıdem tazminatımı nakit olarak alabilir miyim?
 125. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine
 126. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 127. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 128. Kıdem tazminatında eski haklar ne olacak?
 129. Evde bakım ücreti
 130. İşte 5 yıl boyunca alınmayacak olan vergiler
 131. Emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelli vatandaşların dikkatine
 132. Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor
 133. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkı kaldırılıyor mu?
 134. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu var mı?
 135. Vergi ve SGK prim borcu olanlara çok önemli uyarılar
 136. Engelli aylığını kestirerek evde bakım parası nasıl alınır?
 137. Denizcilerin itibari hizmet süresi hakkıyla ne zaman emekli olurum?
 138. Yeni Yasaya göre bu süreler emekliliğime sayılır mı?
 139. Kısa vadeli sigorta kolları nelerdir?
 140. Son yıllardaki emekli aylığı bağlama usulü hk.
 141. Yüzde 42 raporum var ne zaman emekli olurum?
 142. Emekli olduğum zaman işyerinden tazminatımı alabilir miyim?
 143. Emeklilik dilekçesi verdikten kısa bir süre sonra yapılan kaza iş kazası sayılır mı?
 144. Hizmet birleştirme işlemleri için nereye müracaat etmem gerekir?
 145. 1 Mart 2011 itibarıyla bir kişi hem SSK'ya hem de Bağ-Kur'a pirim ödeyebilecek bu durumda SSK'lı olduğu işinden çıkarıldığında işsizlik ödeneği alabilir mi?
 146. Prim yatırmaya devam etmem emekli maaşını etkiler mi?
 147. Malulen emekli olmak için kaç gün prim ödemem gerekiyor?
 148. Askerliğini sigorta başlangıç tarihinden sonra yapanların bilgisine!
 149. Askerliğimi ödesem ne zaman, ödemesem ne zaman emekli olurum?
 150. Eşi askerde olanlar GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilir?
 151. Sigorta girişi olduğu halde SSK hizmet dökümünde prim günü gözükmeyenlerin dikkatine!
 152. Ne zaman emekli olabilir ve ne kadar emekli maaşı alabilirim?
 153. 3618 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 154. 18 ay askerlik yaptım basın indirimim var ne zaman emekli olabilirim?
 155. Bir işe çift maaş
 156. 2000 yılından beri Alman vatandaşıyım bu şartlarda Türkiye'den nasıl ve ne zaman emekli olabilirim?
 157. Çeyiz yardımı üstünden 24 ay geçmedikçe annenizin aylığı artmaz
 158. 50 yaşında 9000 günden emeklilik
 159. SSK Erkek ve Kadın Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları - TABLO
 160. Emeklilik yaşı 53'e yükseltilirse hangi sigortalılar bundan etkilenmez?
 161. 1999 yılından önce sigortalı olanlara şok!
 162. Emeklilik yaşının yükseltilmesi hk.
 163. SSK primleri asgari ücretten yatanların dikkatine!
 164. Emekli olma yaşı uzatıldı mı? - Prim gün sayımı doldurdum - Yaş uzadıysa bende etkilenir miyim?
 165. Emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyenlerin bir defaya mahsus emekli edilecekleri doğru mu?
 166. Emeklilik tarihine 1 yıldan az süre kalan SSK ve Bağ-kur'luların dikkatine!
 167. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama ve Başvuru Hizmetleri
 168. Kademeli emeklilik yaşının 53 veya 60'a çıkarılması ihtimali hk.
 169. Bayanlara 45 erkeklere 50 yaşında emeklilik
 170. 3600 Günden Emeklilik Hakkında Merak Edilen Sorulara Cevaplar
 171. Emeklilik için yaşını bekleyenler bu habere dikkat
 172. Bag-kur'a 6.000 TL borcum gözüküyor bu parayı ödemezsem ne olur borç silinir mi?
 173. Emeklilik yaşını bekleyenler şok üstüne şok yaşıyor - 1999 yılından önce sigortalı olanlar mutlaka okusun!
 174. İşte Kıdem tazminatında merak edilen 10 soru ve cevapları
 175. Kıdem Tazminatı Fonu en erken ne zaman yasalaşır?
 176. İstifa edersem kıdem tazminatımı nakit olarak alabilir miyim?
 177. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle kıdem tazminatında 18 yaş kuralı
 178. Kıdem tazminatında eski haklar ne olacak?
 179. Kıdem tazminatı yasası çıkarsa kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?
 180. Kıdem Tazminatı Fonu Nasıl İşleyecek?
 181. Prim ve süre şartını sağladığından kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz
 182. Kıdem tazminatım eksik ödenirse ne yapmam gerekir?
 183. 15 yıl sigortalılık süreniz ve 3600 gününüz tamam olduğuna göre kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılma hakkına sahipsiniz
 184. 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
 185. 500.000 kişi nasıl emekli olacak?
 186. Kanser hastalığı nedeniyle nasıl malulen emekli olunur?
 187. Malulen emekli olduktan sonra SSK primlerimi ödemeye devam ederek normal emekli de olabilir miyim?
 188. Malülen emekli oldum kendi adıma işyeri açarak vergi mükellefi olursam malüllük aylığım kesilir mi?
 189. Çalışamadığım için malulen emekli olmak istiyorum acaba rapor alabilir miyim?
 190. 1800 günden emekli olabilir mi?
 191. Özürlü sağlık raporum %66 malulen emekli olabilir miyim?
 192. Annem malulen emekli olabilir mi?
 193. 2015 sonrası emekli olacaklar için emeklilik yaş sınırı 53 olacak mı?
 194. İlk işe girişteki SSK sicil numaramı nasıl bulabilirim?
 195. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?
 196. Yurtdışındaki çalışma başlangıcı Türkiye'de geçerli mi?
 197. Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır?
 198. Yurtdışı Sigortalılarımızın Ulaşabilecekleri İrtibat Bilgileri
 199. Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
 200. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında yazılı istekte bulunmak şartı nasıl yerine getirilir?
 201. Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortalı olabilirler mi?
 202. Yurtdışında geçen sürelerimin tamamını borçlanmak zorunda mıyım?
 203. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi sosyal güvenlik Kurumuna başvurmak gerekir?
 204. Genç yaşta emekli olacaklara şok
 205. İşte en çok iş imkanı sağlayan sektörler - Yeni iş fırsatları!
 206. En çok ilan çıkılan 10 pozisyon
 207. SSK emekliliği için eksik prim günlerini isteğe bağlı Bağ-kur ödeyerek tamamlamak isteyenlerin bilgisine!
 208. Perakende ve yapı sektöründe en çok aranan elemanlar
 209. İşte devlet memurları için YENİ mesai saatleri
 210. Yaş haddinden daha erken emeklilik
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız