Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

13 Haziran 2012 Çarşamba

Doğum Borçlanması bedeli ve Gelir Vergisi indirimi hk.

Doğum Borçlanması Bedeli Gelir Vergisi Matrahından Düşer mi?

Soru: Şubat ayının son haftasında iki çocuğum için doğum borçlanması yaptım. Özel sektörde çalışmaktayım. Gelir vergi indirimden yararlanmak için makbuzumu iş yerine verdim. Bunun yasal süreci var mı? Varsa ne kadar? Ayrıca gelir vergi indiriminden yüzde 15 oranında mı faydalanabilirim?


Döndü DOĞAN

Cevap: Sosyal güvenlikte borçlanılan sürelerin bedellerinin çalışan hizmet erbabının ücretine ilişkin hesaplanacak gelir vergisi matrah hesabında değerlendirilmesi gerekiyor. Konuya ilişkin 111 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uygulamayı açıkça belirtiyor. Tebliğe göre Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmakta olduğu; bu amaçla kanunlarla saptanan şartlar altında borçlanılan aidat ve primlerin de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğinde olduğundan bahse konu rakamların ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesinin Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görüldüğü açıkça vurgulanmaktadır.
Açıklanan nedenlerle;
A – Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nisbetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tesbitinde gider olarak nazara alınması;
B – Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin vergiye tâbi tutarından indirilmesi;
gerekiyor.
Gelir vergisi indiriminden yararlanmada oran fiks %15 değildir, ödeme döneminde hangi vergi dilimindeyseniz o oranda faydalanabilirsiniz.

Şevket Tezel - SÖZCÜ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız