Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

19 Temmuz 2013 Cuma

Vergi Kaçakçılığının Mali Müşavirin Meslek Sırrı Sayılması hk.


Vergi Kaçakçılığı Mali Müşavirin Meslek Sırrı Sayıldı

VERGİ kaçakçılığını ihbar eden ve “ihbar ikramiyesi” talep eden mali müşavirin, ihbarı doğru çıktı ve firmaya milyonlarca lira vergi ve ceza kesildi.

Ancak sıra ihbar ikramiyesi ödenmesine gelince, Maliye; “Sana ikramiye yok. Nedenine gelince, mali müşavirler, yaptıkları iş gereği öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Mühbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar” dedi ve ihbar ikramiyesi ödemedi.

OLAY NE?
Bilmeyenler için açıklayalım; vergi kaçakçılığını ihbar edenlere, tahakkuk eden vergi ve vergiye bağlı cezalar üzerinden yüzde 10 oranında bir “ikramiye” hesaplanıyor. İkramiyenin 1/3’ü tahakkuk aşamasında 2/3’ü de tahsil edildikten sonra ödeniyor. Bunun için; ihbarın yazılı olması, ihbar edenin adı-soyadı ve açık adresi ile imzasının bulunması ve dilekçede, “ihbar ikramiyesi ödenmesinin talep edilmesi” gerekiyor.
İhbar dilekçelerinde “Şu kişi çok vergi kaçırıyor” ya da “evi, lüks arabası ve yaşantısına baktığımızda bildirdiği kazancın çok düşük kaldığı fark ediliyor” gibi ifadelere itibar edilmez. İhbarın, somut olay ve belgelere dayalı olması gerekir.
Yazımıza konu olan olayda, bir mali müşavir, çalıştığı şirketin “vergi kaçakçılığı yaptığını” ayrıntılı bilgi ve belgeleriyle ihbar edip “ihbar ikramiyesi” talep ediyor.
Maliye de o şirketi inceliyor ve gerçekten çok büyük bir vergi kaçakçılığı buluyor. İş ihbar ikramiyesi ödemeye gelince, mali müşavire “arkadaş sana ikramiye yok” diyor.
Gerekçe olarak da; 3568 sayılı Kanun'un 43. maddesi gösteriliyor.

O MADDE NE DİYOR?
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun “meslek sırları” başlıklı 43. maddesine göre;
“Meslek mensupları(yani muhasebeci ve mali müşavirler)ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Çeşitli kanunlarda muhbire tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar”.
Bu maddeye istinaden; serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere “ihbar ikramiyesi” ödenmiyor.

FARKLI YAKLAŞIMLAR
- Vergi kaçıranlara ihbar ikramiyesi ödenmesi ile ilgili 1905 sayılı kanunun 6. maddesinde, ihbar ikramiyesi ödenmeyecek kişiler arasında, muhasebeci ya da mali müşavirler yer almıyor.
- Danıştay'ın “vergi kaçakçılığını ihbar eden şirket ortağına da ihbar ikramiyesi ödenebileceğine” dair kararı var(Dn.3.D. 18.10.1995 Tarih ve E.1995/139,K.1995/3105).
- Meslek sırrı, vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı konular olmamalı. Meslek sırrı; şirketin bankalardaki parası, borcu, alacakları, gayrimenkulleri, müşteri listesi, mal alış fiyatları vs. olabilir.

YARGI NE DİYOR?
Yukarıdaki örnek olayda;
- Ankara Vergi Mahkemesi, serbest muhasebeci mali müşavir olan muhbire, “ihbar ikramiyesi Ödenemeyeceğine” karar verdi (Ank.6 No.lu Vergi Mah.8.12.2011 Tarih ve E.2011/1715,K.2011/1413 sayılı).
- Danıştay Üçüncü Dairesi de mahkeme kararının onanmasına oybirliğiyle karar verdi. (Dn. 3.D. 19.2.2013 Tarih ve E.2012/747, K.2013/478)
Buradan çıkan bir başka sonuç da vergi kaçakçılığını ihbar etmeyi düşünen mali müşavirlerin, bu ihbarı kendileri değil bir başkası aracılığıyla yapabilecekleri..

Şükrü KIZILOT - Hürriyet

--
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 1. İsteğe bağlı sigortalılık hangi hallerde sona erer?
 2. 5510 sayılı Kanundan sonra isteğe bağlı sigortalıların sigortalılık statüleri ne olacaktır?
 3. Ocak 2010 ayına ait isteğe bağlı sigorta primini en geç ne zamana kadar ödemeliyim?
 4. Sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekir mi?
 5. Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan yabancı bir ülkede SSK kapsamında çalışan sigortalıyım. İsteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum. Bunun için işverenim benim adıma Kurumunuza müracaat edebilir mi?
 6. 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının prime esas kazançları nasıl uygulanacaktır?
 7. İsteğe bağlı sigortalıyım analık borçlanması yapabilir miyim?
 8. İsteğe bağlı sigortalılar, Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecekler mi?
 9. Askerlik borçlanması olarak ödediğim tutarı prim borçlarıma saydırabilir miyim?
 10. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce İsteğe Bağlı Sigortalı olanların durumları ne olacak?
 11. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için yaş şartı aranıyor mu?
 12. İsteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum ne yapmam gerekir?
 13. İsteğe bağlı sigortalılar hangi tarih itibarıyla sigortalı olacaklardır?
 14. İsteğe bağlı sigorta nedir?
 15. İsteğe bağlı sigortalılık prim oranları ne kadardır?
 16. 5510 sayılı Kanuna göre emeklilik yaşı hesabında 18 yaş altı çalışmalar sigortalılığın başlangıcı olarak değerlendirilir mi?
 17. 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan borçlanmalar ne şekilde değerlendirilecektir?
 18. 5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar hangi süreleri borçlanabilirler?
 19. 5510 sayılı Kanuna göre kimler doğum borçlanması yapabilmektedir?
 20. 5510 sayılı Kanuna göre fiili hizmet süresi zammı uygulamasından kimler yararlanmaktadır?
 21. 01.10.2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olup bu tarihten önce veya sonra aylık bağlananlar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilecekler mi?
 22. 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalılar, emekli aylıklarını kestirmeksizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekler mi?
 23. 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup, emekli aylığı bağlananlar sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 4/a (SSK) kapsamında çalışabilecekler mi?
 24. 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup, emekli aylığı bağlananlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak 4/c kapsamında çalışabilecekler mi?
 25. 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup, emekli aylığı bağlananlar,sosyal güvenlik destek primine tabi olarak BAĞ-KUR kapsamında çalışabilecekler mi?
 26. 5510 sayılı Kanunla ev hizmetlerinde çalışan sigortalıların, çalışmadıkları süreler için Genel Sağlık Sigortası primi ödenecek mi?
 27. 5510 sayılı Kanuna göre; özürlü sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasının şartları nelerdir?
 28. SGK'dan aylık almakta olan hak sahiplerinin aylıkları ne kadar süre içerisinde bankadan çekilmezse Kuruma iade edilir?
 29. Yabancı uyruklu kişiler sigortalı sayılacak mı?
 30. Yeni sistemde SGK aylık bağlama oranı düşürülüyor mu?
 31. 5510 sayılı Kanun kimlere SGK' ya bilgi ve belge verme yükümlülüğü getirmiştir?
 32. Emeklilik için geçerli olan süreler yeni Yasa ile uzatıldı mı?
 33. 5510 sayılı Kanuna göre 4(c) sigortalısı kimlerdir?
 34. 5510 sayılı Kanuna göre 4(b) sigortalısı kimlerdir?
 35. 5510 sayılı Kanuna göre 4(a) sigortalısı kimlerdir?
 36. Borçlanma için Kurumunuza başvuruda bulundum; ancak hesaplanan borç tutarını ödeyemedim bu durumda yapılacak olan işlem nedir?
 37. Bağ-kur'luyum 5510 sayılı Kanuna göre boşta geçen sürelerimi borçlanabilir miyim?
 38. 5510 sayılı Kanuna göre borçlanılacak sürelerin tamamının borçlanılması zorunlu mudur?
 39. Askerlik borçlanması yapmak istiyorum hangi belgelerle nereye müracaat etmem gerekir?
 40. İsteğe bağlı Bağ-kur'luyum doğum borçlanması yapabilir miyim?
 41. Askerlik borçlanması olarak ödediğim tutarı prim borçlarıma saydırabilir miyim?
 42. 5510 sayılı Kanuna göre köy muhtarlarının aylık prime esas kazançları ne şekilde belirlenir?
 43. Bağ-kur 'dan kız yetim aylığı alıyorum isteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
 44. Bağ-kur'dan erkek yetim aylığı alıyorum isteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
 45. Bağ-kur'dan dul aylığı alıyorum isteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
 46. İş yerimde çalıştırdığım sigortalıların primlerini nasıl ve en geç ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemem gerekmektedir?
 47. SSK ve Bağ-kur borçlularına gönderilen ödeme emri ne anlama gelmektedir?
 48. Bağ-kur'lu olan kişilerin, prime esas kazançları ile ilgili yazılı beyanda bulunmamaları halinde, aylık primleri nasıl belirlenir?
 49. Bağ-kur'da prime esas kazançlarını düşük beyan edenler hakkında nasıl bir işlem yapılmaktadır?
 50. Bağ-kur kapsamında sigortalı olanlar, aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı nasıl belirlenir?
 51. Birden fazla işyeri sahibiyim her bir işyerinden dolayı ayrı ayrı prim yatıracak mıyım?
 52. İsteğe bağlı sigortalıyım zorunlu sigortalılık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna borcum var bu durum isteğe bağlı sigortalılığımı etkiler mi?
 53. 510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında BAĞ-KUR sigortalısı olanların primleri nasıl yatırılacaktır?
 54. İsteğe bağlı sigortalıyım ödeyemediğim aylardan dolayı biriken prim borçlarımı en geç ne zaman yatırmak zorundayım?
 55. Bağ-kur sigortalılarının prime esas kazançları nasıl uygulanacaktır?
 56. BAĞ-KUR sigortalısıyım Malüliyet talebim Kurum Sağlık Kurulunca reddedildi ne yapabilirim?
 57. BAĞ-KUR sigortalısıyım Malül aylığı alabilmek için çalışma gücündeki kayıp oranı ne olmalıdır?
 58. BAĞ-KUR sigortalısı iken başkasının bakımına muhtaç derecede malül oldum emekli olabilir miyim?
 59. BAĞ-KUR sigortalısıyım Kurumunuz Sağlık Kurulunun red kararına karşı malülen emekli olabilmek için Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulundum Yüksek Sağlık Kurulu beni yeniden muayene eder mi?
 60. BAĞ-KUR'dan erkek yetim aylığı alıyorum İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi
 61. BAĞ-KUR'dan kız yetim aylığı alıyorum İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
 62. BAĞ-KUR sigortalısıyım borçlanma sürelerim aylık hesabında dikkate alınır mı?
 63. BAĞ-KUR'dan dul aylığı alıyorum İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul maaşım kesilir mi?
 64. 5510 sayılı Kanuna göre BAĞ-KUR sigortalılarının prim borçlarının olması yaşlılık aylığı bağlanmasını etkiler mi?
 65. BAĞ-KUR emeklisi eşimden dul aylığı alıyorum aynı zamanda babamdan da BAĞ-KUR'dan kız yetim aylığı alabilir miyim?
 66. BAĞ-KUR emeklisi imam nikahlı eşim vefat etti ölüm aylığı alabilir miyim?
 67. 5510 sayılı Kanuna göre BAĞ-KUR'a tabi çalışanların malülen emekli olma şartı nedir?
 68. 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken Belediye Başkanı seçildim Emekli aylığım kesilir mi?
 69. BAĞ-KUR emeklisiyim eşim vefat etti cenaze ödeneği alabilir miyim?
 70. BAĞ-KUR'dan yetim aylığı alan kız çocuğuyum evlenme ödeneği almak için ne yapmalıyım?
 71. SSK sigortalısı olarak çalışan bekar bir bayanım BAĞ-KUR emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?
 72. BAĞ-KUR sigortalıları için ödenen cenaze ödeneği ne kadardır?
 73. Babam 4(b) BAĞ-KUR sigortalısıyken vefat etti biz Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır mı?
 74. BAĞ-KUR'dan yetim aylığı almakta iken evlendim Evlenme ödeneği hesaplanırken maaşım ile birlikte aldığım ek ödeme bu tutara dahil edilir mi?
 75. Çiftçi BAĞ-KUR'undan dolayı yetim aylığı alan bir bayanım Evlendiğimde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?
 76. 5510 sayılı Kanuna göre BAĞ-KUR'dan yetim aylığı alan kız çocukları evlenmeleri halinde evlenme ödeneği alabilecek mi?
 77. BAĞ-KUR'dan yetim aylığı alan kız çocuğuyum Evlenme ödeneği almak için ne yapmalıyım?
 78. BAĞ-KUR'dan evlenme ödeneği almıştım ikinci kez evlendim yine evlenme ödeneği alabilir miyim?
 79. 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan iş yeri ve işte çalışıyorum benden ve işverenimden tahsil edilecek olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları kaçtır?
 80. 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan iş yeri ve işte çalışıyorum benden ve işverenimden tahsil edilecek olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı kaçtır?
 81. İtfaiyede yangın söndürme işlerinde çalışıyorum yaş haddi indiriminden nasıl yararlanabilirim?
 82. Cam fabrikasında eritme işlerinde çalışan SSK sigortalısıyım fiili hizmet süresi zammım ne kadardır?
 83. Döküm fabrikasında maden eritme işlerinde çalışıyorum en fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammı alabilirim?
 84. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan SSK sigortalısıyım fiili hizmet süresi zammı ne kadardır?
 85. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanabilirler mi?
 86. Su altında dalgıçlık işinde çalışan sigortalıyım fiili hizmet süresi zammım ne kadardır?
 87. 360 günden eksik sürelerime fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?
 88. Yeraltı maden ocaklarında, kanalizasyon yapımı işlerinde çalışıyorum yaş haddi indiriminden nasıl yararlanabilirim?
 89. Yaptığım iş nedeniyle aynı anda birden fazla riske tabiyim her iki risk için de fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?
 90. İtfaiye teşkilatında çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler mi?
 91. Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmem için aranan şartlar nelerdir?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız