Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

16 Mart 2012 Cuma

Hangi durumda işe iade davası açılmamış gibi değerlendirilir?

İşe iade de işe başlamayan işçi kaybeder

İşten çıkarılıp 30 gün içinde işe iade davası açıp kazanan işçi, 10 gün içinde eski işine dönmek için işverene başvurmazsa veya başvurur da işveren gel başla dediği halde gidip eski işine başlamazsa işe iade davası açılmamış gibi değerlendirilir…


2009 tarihi Eylül ayında girip, 2011 senesi 30 Temmuz ayında çıkartıldığım iş yerine Ankara 11. iş Mahkemesi kararı ile işe iade edildim. Önümüzdeki günlerde iş yerine tekrar müracaat ederek işe iade davası sürecini devam ettireceğim. Ancak, iş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başladım ve işimden de memnunum. Sorum şunlar, maaşlarımı asgari ücretten yatırıp elden ödeme yapmışlardı. Kıdem ve ihbar tazminatımı alamamıştım. Mahkeme kararı ile de “davacının işe iadesi için işverene yasal süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücretinin ve diğer haklarının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesi” maddesine istinaden işe iade istemini akabinde (noter ihtarının çekimini 1 gün sonrasında) bu maddeye istinaden 4 ay ücreti için icra takibi başlatmamda sorun var mıdır? Kıdem ve ihbarımı nasıl alabilirim? H. Semih AYVAZ

Sayın okurum, işe iade davası açmış ve kazanmışsınız ama davayı kazanmakla her şey bitmiyor, icraya geçemiyorsunuz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesine göre;

“Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur…”

***İŞE BAŞLAMA İSTEYİN VE GEL DERSE DE GİDİN

Şimdi, karardan itibaren 10 gün içinde işverene başvurup (noterden olsa iyi olur) işe başlama isteğinizi belirtin, işveren bir ay içinde cevap vermezse veya gelme derse işe iadeden alacağınız (4 + 4) aylık paranızı almak hakkınız doğacak. İşveren size gel başla derse de eski işinize gidin, aksi halde kazandığınız davanın bir anlamı olmaz. İşe başlarsanız da kıdem ve ihbar diye bir alacağınız olmaz.

***TAZMİNATLAR İÇİN AYRI DAVA GEREKİR

İşveren size bir ay içinde gel demezse veya işe başlama isteğinizi (bir ay içinde) cevapsız bırakırsa artık 8 aylık işe başlatmama paranızı alacağınız gibi daha önce alamadığınız ihbar ve kıdem tazminatlarınız için ayrı bir dava gerekir. Bu davada da gerçek ücretleriniz üzerinden paralarınızı talep edin.

Ali TEZEL - Gazete Habertürk
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız