Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

1 Mart 2012 Perşembe

Babamın üzerinden hiç bir şey ödemeden sağlık yardımı almaya devam edebiliyor muyum?

Soru: 1973 doğumluyum, 02.02.2010 tarihine kadar çalışıyordum. 5 bin 65 günlük sigortam var. 10 ay süreyle işsizlikten yararlandıktan sonra Temmuz 2011 tarihinden itibaren de babamın üzerinden sağlık yardımı alıyordum. Ancak şimdi ne yapacağımı çözemedim. Gelir testine tabi olup prim mi ödemem gerekiyor? Yoksa babamın üzerinden hiç bir şey ödemeden sağlık yardımı almaya devam edebiliyor muyum? Dilek UYSAL


Cevap: Gün sayısını doldurup da yaşı doldurmadığı için emekliliğini çalışmadan bekleyenler de sağlık primine tabi bulunuyorlar. Ancak siz 01.10.2008’den önce doğmuş bekâr ve işsiz kız çocuğu olarak babanızdan dolayı sağlık yardımı almaya devam edebilirsiniz.

ŞEVKET TEZEL -SÖZCÜ

GSS Genel Sağlık Sigortası Rehberi
 1. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce kamu görevlisi olanların sağlık yardımları konusunda ne yapılacaktır?
 2. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bakmakla yükümlü kız çocukları sağlık yardımlarından yararlanacaklar mıdır?
 3. Primini ödemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacaklar mı?
 4. Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlar ile ailelerinin sağlık yardımından yararlanabilecekler mi?
 5. İşsizlik sigortasından yararlananlar sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamına alınacak mı?
 6. Yeşil kart verilmeyenlerin genel sağlık sigortalılıklarının başlangıcı ne olacaktır?
 7. Kamu idarelerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda kalanlar, 4046 sayılı Kanunun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar, Türk işverenlerin yurt dışındaki işyerlerinde çalışan Türk işçileri, evlenme ödeneği alan kız çocuklar, akit ülkelerden sağlık yardım hakkını kazanmış olanlardan Türkiye’de geçici veya daimi olarak bulunanlar, 5510 sayılı Kanunun 45’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan kişiler, Kanunun 41inci maddesinin c bendine tabi olanlardan aylıksız izin sürelerini bir yıla kadar kullananlar genel sağlık sigortasından yararlanabilirler mi?
 8. 18 yaşın altındaki kişiler için Medula sisteminde nereden provizyon alınacaktır?
 9. 18 yaşın altındaki hangi çocuklar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır?
 10. Sağlık hizmetleri paralı mı olacak?
 11. Sağlık hizmetlerinden hangilerine sigortalılar katılım payı ödeyecek?
 12. Sigortalı istediği sağlık kuruluşuna gidebilecek mi?
 13. Sigortalının 25 yaşını doldurmuş kız çocukları anne veya babalarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek mi?
 14. Sağlık hizmetleri için ek ücret alınacak mı?
 15. Emekli Bağ-Kur’luların maaşlarından 10 yıl süreyle % 10 oranında genel sağlık sigortası primi mi kesilecek?
 16. Yeşil kart hangi kritere göre verilecektir?
 17. Kamu tarafından bedeli ödenecek ilaçlar ne şekilde belirlenmektedir?
 18. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından karşılanacak kişiler kimlerdir?
 19. Katılım payı alınacak durumlar nelerdir?
 20. Katılım payı nasıl tahsil edilmektedir?
 21. Kimlerden muayene katılım payı alınmayacaktır?
 22. Tıbbi malzeme katılım payı alınmayacak durumlar nelerdir?
 23. Protez, iyileştirme araç ve gereçleri için sigortalılar tarafından ödeme yapılacak mı?
 24. İlaç katılım payı alınmayacak durumlar nelerdir?
 25. Kurumca finansmanı sağlanan Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri nelerdir, kimler faydalanabilir, bu hizmetlerin karşılığında ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?
 26. Aile Hekimliği uygulamasına geçilen iller hangileridir, aile hekimliği muayenelerinde, muayene ücreti ödenmesi gerekiyor mu?
 27. Aile hekimliğine geçilen yerlerde; aile hekimine ilk müracaatın zorunlu olduğu iller hangileridir, buralarda nasıl bir sistem oluşturuldu?
 28. İlaç katılım payı ödememem gerektiğine dair raporum var, bu raporuma uygun olarak düzenlenmiş reçetem ile eczaneye müracaat ettiğimde fark bedeli adı altında para ödüyorum. Raporum geçersiz mi, neden para ödemem gerekiyor?
 29. İlave ücret alınacak İstisnai Sağlık Hizmetleri hangileridir?
 30. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri hangileridir?
 31. Tüp bebek tedavisi gören bir sigortalı, tedavisi süresince katılım payını hangi birime ne kadar ödemesi gerekir?
 32. Tüp Bebek tedavisinden yararlanma şartları nelerdir?
 33. İstirahat raporları hangi sağlık kuruluşlarından alınabilir?
 34. Belediye polikliniklerinde muayene olunabilinir mi, buralarda düzenlenen reçeteler sözleşmeli eczanelerden karşılanıyor mu?
 35. Diş tedavisinde; geç randevu verilmesi gündeme geldiğinde, diş hekiminin özel muayenesine sevk yapılıyor mu, sevk işlemine ait prosedür nelerdir?
 36. Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen her kaplıcaya müracaat edilebilir mi?
 37. Reçete edilen ilaçların yol açabileceği yan etkilerin giderilmesi nedeniyle aynı reçeteye eklenilen ilaçlar için reçetenin teşhis kısmına ek bir teşhis eklenmesi gerekli mi?
 38. Birinci basamak sağlık tesislerine başvuru durumlarında muayene katılım payı alınacak mı?
 39. Tedavim için bulunduğum il dışında başka bir ile gidersem yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti ödenir mi? Ödenir ise usul ve esasları nelerdir?
 40. Türkiye’de tedavim yapılamaz ise tedavim yurt dışında sağlanabilir mi? Sağlanır ise usul ve esasları nelerdir?
 41. Çocuğum olmuyor ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu konudaki usul ve esaslar nelerdir?
 42. Doktor kaplıca tedavisi önerdi. Kaplıcaya gidersem parasını alabilmemin usul ve esasları nelerdir?
 43. Tedavime ambulans ile gidersem parasını alabilirmiyim? Alabilir isem usul ve esasları nelerdir?
 44. İlk defa gözlük alacak bir sigortalı reçetesi ile optik firmasına gidiyor ancak burada yapılan sorgulamasında daha önce gözlük aldığı tespit edilince sigortalının ne yapması gerekiyor?
 45. Sigortalı kullandığı gözlüğünün kullanma süresi dolmadığı halde, 2. bir gözlük yazdırarak optik firmasından almak isterse ne yapmalıdır?
 46. Sigortalı gözlük camının kırılması nedeniyle sağlık kuruluşuna giderek gözlük cam ve çerçevesi yazdırarak optik firmasına gidiyor. Ancak yapılan sorgulamasında 1 sene önce gözlük aldığı ve çerçeve hakkının da olmadığı söyleniyor. Ancak 1 sene önceki tarihte sadece uzak gözlük camı almış ise ne yapmalıdır?
 47. Hastanelerce yapılan sevke istinaden serbest diş hekimlerinde yaptırılan diş protezlerinin sevki yapan diş hekimince onaylanan faturalarının ödemelerinde sakınca var mıdır ve bu faturaların Bölge Diş Hekimleri Odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekir mi?
 48. Argo Cihazı’nın tamir masrafı Kurum tarafından karşılanır mı?
 49. Sigortalı ve emeklilerin, görmüş oldukları tedavi sonucu bedelini talep ettikleri bazı işitme cihazı ve tekerlekli sandalye faturalarının SSK sağlık ödemeleri sistemine giriş yapılırken neler gereklidir?
 50. Hastalardan iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı verilen tıbbi cihazların (oksijen tüpü ve başlığı oksijen konsantratörü, nebulezetör,aspiratör, ev tipi ventilatör, CPAP, Auto CPAP, BPAP, PARAPODIUM cihazları) ödeme biçimleri nasıldır?
 51. Sigortalı ve hak sahibi özürlülerin, tedavilerinde kullanılan işitme cihazlarının fatura bedellerinin ödenmesinde Katma Değer Vergisinden istisna mıdır?
 52. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin ücretlerinin ödenmesi nasıl olur?
 53. İşitme cihazlarının ödeme şekilleri nasıldır?
 54. İşitme cihazları kullanım süreleri nasıldır?
 55. İlaçlı stendlerin ödemeleri nasıldır?
 56. Tekerlekli sandalye temin esasları ve yenileme süreleri nelerdir?
 57. Genel sağlık sigortası nedir?
 58. Kimler genel sağlık sigortalısıdır? Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan kişi var mıdır?
 59. 18 yaşını doldurmuş çocukların sağlık yardımı almaları açısından durumları nedir?
 60. Kanunun yürürlük tarihinden önce kız çocukları işe giriş tarihine veya evlilik tarihine kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alabiliyorlardı Yasa ile son durum nedir?
 61. Genel sağlık sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir?
 62. Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından karşılanacak kişiler kimlerdir?
 63. Primini ödemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacaklar mı?
 64. 5510 sayılı Kanuna göre Analık hali nedir?
 65. Sigortalılar hangi sağlık tesisine nasıl müracaat edebileceklerdir?
 66. Geçirdiğim kaza nedeniyle acilen sözleşmesiz bir sağlık kurumuna başvurmak zorunda kaldım. Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacağım?
 67. Aile hekimliği uygulamasına geçilen hangi illerde sevk zinciri uygulaması vardır? Bu illerde sağlık tesislerine müracaatlar ne şekilde olacaktır?
 68. Sağlık tesisine hangi belgeler ile müracaat edilecektir?
 69. Sağlık tesislerince Kurum bilgi işlem sisteminden provizyon (müstahaklık onayı) alınamasa bile sağlık hizmeti verilmesi gereken istisnalar var mıdır?
 70. Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmakla birlikte sağlık tesislerince provizyon alınamayan kişilerin sonraki müracaatlarında provizyon alınmasının sağlanması için ne yapılması gerekmektedir?
 71. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?
 72. Sağlık tesislerince kişilerden herhangi bir ücret talep edilebilecek mi?
 73. Özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca talep edilebilecek %30’luk ilave ücret ne şekilde belirlenmiş ve nasıl tahsil edilecektir?
 74. Kurumca belirlenen ücretlerin üç katına kadar ilave ücret alınabileceği belirtilen istisnai hizmetler nelerdir, ne şekilde belirlenmiştir?
 75. Standart hizmetler dışında kalan otelcilik hizmeti kapsamı ve üç katına kadar ilave ücret talep edilebilecek birim tutarları nedir?
 76. Genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler hangi sağlık hizmetleri için katılım payı ödeyecek?
 77. Katılım paylarından muaf olan haller, sağlık hizmetleri ve kişiler var mı?
 78. Muayene katılım payı nasıl tahsil edilmektedir?
 79. Hangi sağlık tesisinde ne kadar muayene katılım payı ödemem gerekli?
 80. Tıbbi malzemeler için katılım payı nasıl tahsil edilmektedir?
 81. Tıbbi malzemeler için alınacak katılım payı için üst sınır var mıdır?
 82. Tüp bebek tedavisi gören bir sigortalı, tedavisi süresince katılım payını hangi birime ne kadar ödemesi gerekir?
 83. Tüp bebek tedavisinden yararlanma şartları nelerdir, kaç kez tüp bebek tedavisi yaptırılabilir?
 84. İstirahat raporları hangi sağlık kuruluşlarından alınabilir?
 85. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen her kaplıcaya müracaat edebiliyor muyuz?
 86. Hangi şartlarda ve kimler yurt dışında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir?
 87. Tedavisi yurt içinde yapılamayan kişilerin yurt dışı tedavisi için izlenecek prosedür nedir?
 88. Yurt içinde yapılamayan tetkiklerin yurt dışında yapılması mümkün müdür?
SSK Bağ-kur ve Emekli Sandığı Hakkında SGK Tarafından Yanıtlanmış Sorular İçin Tıklayınız
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız