Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

5 Kasım 2012 Pazartesi

KDV artışının ayak sesleri - KDV ORANI NİÇİN ARTACAK?

KDV artışının ayak sesleri
Doğalgaz ve elektriğe yüzde kaç zam geldi?

2013 Bütçe Tasarısı'nda, Katma Değer Vergisi (KDV) gelirleri için ortaya konan hedefe dikkatle bakıldığında "KDV oran artışının yaklaşan ayak sesleri" duyuluyor. Tablodan da fark edileceği gibi, 2013 yılında, İthalde Alınan KDV gelirlerinin, 2012 yılı gerçekleşme hedefine göre, "yüzde 21 artacağı" öngörülmüş.

ÜÇ OLASILIK BULUNUYOR
İthalde alınan KDV gelirlerinin, 2012'ye göre yüzde 21 artabilmesi için "üç olasılık" var.
1) İthalat 2013 yılında, 2012'ye kıyasla yüzde 20 civarında artacak: Bu imkansız gibi. 2012 yılı ithalatı bile, 2011'in gerisinde kaldı.
2) 2013 yılında döviz kuru ortalama yüzde 20 civarında artacak: Bu da imkansız gibi. Döviz kurunda ciddi bir artış beklenmiyor.
3) KDV oranı yüzde 18'den yüzde 19'a yükseltilecek: Bu, 2013 yılı İthalde Alınan KDV gelirindeki yüzde 21'lik artış hedefini yakalamak için "en gerçekçi" olasılık. Çünkü diğer iki olasılık çok zayıf.
KDV ORANI NİÇİN ARTACAK?
2011'in ilk 9 ayında 36 milyar TL olan İthalde Alınan KDV, 2012 yılının aynı döneminde 35 milyar TL'ye geriledi.
Orta Vadeli Program'da, ithalatta yüzde 5 artış öngörülüyor.
Altı bölgede yapılacak yatırımlardaki teşviklerle ilgili düzenlemede de "ithal edilen makine ve teçhizattan KDV alınmayacağı" belirtiliyor.
2012'de ithalatta artış değil gerileme göze çarpıyor.
Bu göstergelerden de anlaşılıyor ki İthalde Alınan KDV'de, mevcut KDV oranlarıyla, yüzde 21 artış olmaz.
Dahilde Alınan KDV'nin de 2013'de, yüzde 12,5 artması hedefleniyor. Oysa 2011'in ilk dokuz ayında 23 milyar TL olan Dahilde Alınan KDV, 2012'nin aynı döneminde yüzde 4 artmış. Piyasaların durumuna baktığımızda, 2013 yılında, yüzde 12,5'lik artış hedefine ulaşılması da zor gözüküyor.
Toplam KDV gelirinin yaklaşık yüzde 60'ı İthalde Alınan KDV olduğuna, KDV gelirleri de toplam vergi gelirlerinin üçte birini oluşturduğuna göre, İthalde Alınan KDV'de yüzde 21, Dahilde Alınan KDV'de yüzde 12,5 yani ortalama yüzde 17,5 artışın tutturulabilmesi, KDV oranının yüzde 18'den 19'a belki de 20'ye yükseltilmesine bağlı.

2013'de asgari ücret vergi dışı olmayacak

HER ne kadar Anayasa'ya konulacağı açıklandıysa da 2013 yılında, asgari ücretin vergi dışı olması söz konusu değil.
Gelir vergisinin yüzde 65'i ücretlerden alınıyor. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması vergi gelirlerini azaltacak bir düzenleme. Oysa, tabloda da görüldüğü gibi, 2013 yılında gelir vergisi tahsilatında, yüzde 10,5 artış öngörülüyor.
Demek ki 2013'de asgari ücret vergi dışı olmayacak!..
Nitekim Maliye Bakanlığı'nda asgari ücretin vergi dışı olmasıyla ilgili bir çalışma da yok.

Emekliler ev hanımları ve işşizler
TÜRKİYE sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek eve sahip olan emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelli vatandaşlar, 2012'de olduğu gibi 2013'de de emlak vergisi ödemeyecekler

Şükrü KIZILOT - Hürriyet


 1.  ► Mali Tatil
 2.  ► Son teşvik düzenlemeleri
 3.  ► Vergi ödemesinde borçlardan düşme sırası
 4.  ► Faturanın Önemi
 5.  ► 2011 yılında yapılan gelir vergisi kesintilerinin dağılımı
 6.  ► 3 çocuklu asgari ücretli vatandaşlardan vergi alınmayacak
 7.  ► Tek dilekçeyle vergi davası açılması
 8.  ► Vergi ve SGK prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yasa
 9.  ► Vergi hakkında merak edilen sorulara cevaplar
 10.  ► Kira alıp hiç vergi ödememenin yolu
 11.  ► Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
 12.  ► Kira gelirinden dolayı gelir vergisi beyannamesi verme hk.
 13.  ► Derneklerin vergi yükümlülüğü
 14.  ► Gayrimenkullerle ilgili vergiler
 15.  ► Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi
 16.  ► Vergi Rekortmeni 100 kişinin ödediği yıllık vergi
 17.  ► Gelir vergisi komedisi
 18.  ► Vergi müfettişi arama yapabilir mi?
 19.  ► Fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesi
 20.  ► Vergi yasaları
 21.  ► Yıl içinde birden fazla otomobil alıp satanlar hk.
 22.  ► Vergi rekortmenlerine yeşil pasaport verilebilir mi?
 23.  ► Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sempozyumu
 24.  ► Mükelleflerin devletten vergi alacakları hk.
 25.  ► Yeni vergi teşvikleri
 26.  ► Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi hk.
 27.  ► Borç Vergisi
 28.  ► Vergi ve teşviklerdeki kapsamlı değişimler hk.
 29.  ► Vergi ve finans paketi
 30.  ► Bankalara e-haciz emri
 31.  ► Beyan edilmeyecek gelirler hk.
 32.  ► Anonim Şirket hisse senedi satışından elde edilen kazancın gelir vergisi hk.
 33.  ► Ücret gelirinden yapılacak indirimler hk.
 34.  ► Ücret gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar hk.
 35.  ► 2011'de satılan gayrimenkullerin vergisi hk.
 36.  ► 2011 yılı işyeri kira gelirinde beyan haddi
 37.  ► Limitet şirket hisse satışından elde edilen kazancın vergisi hk.
 38.  ► Damga Vergisi
 39.  ► Gelir Vergisi mükellefleri
 40.  ► Çöp Vergisi
 41.  ► Veraset ve İntikal Vergisi
 42.  ► Vergi tahsilatı oranı hk.
 43.  ► Vergi yasalarında yer alan özel avantajlar hk.
 44.  ► Kira beyannamesinde en çok merak edilen 5 soru hk.
 45.  ► Kiracının kira stopajını vergi dairesine yatırmaması halinde sorumluluk kimin?
 46.  ► İşyeri kira gelirini beyan edenler nasıl üste para alacak?
 47.  ► Kar payı ve temettü gelirlerinin beyanı hk.
 48.  ► Vergi Kampanyası
 49.  ► Kira gelirleri ile ilgili bazı ince noktalar hk.
 50.  ► Ev sahiplerinin kira gelirinden düşülecek giderlerini Maliye'ye bildirmesi hk.
 51.  ► Emsal kira bedeli uygulaması
 52.  ► Gelir Vergisi Beyannamesi
 53.  ► Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler hk.
 54.  ► Beyanname verip üste para alacak olanlar hk.
 55.  ► İnternet Vergi Dairesi
 56.  ► Özel İletişim Vergisi
 57.  ► Taşınmaz satış kazancı istisnası hk.
 58.  ► Gelir Vergisi
 59.  ► Eurobond gelirinin vergisi hk.
 60.  ► Vergi Uyuşmazlıkları
 61.  ► Kira gelirleri ile gayrimenkul satışlarının vergisi
 62.  ► Küçük esnafa sağlanan kolaylıklar
 63.  ► Vergi gelirleri
 64.  ► Yeniden yapılandırma borç taksitleri
 65.  ► Teşvik Paketi
 66.  ► Borsadan elde edilen kazançların vergisi hk.
 67.  ► Ticari defterlerin kapanış tasdikinin yaptırılmamasının doğuracağı sonuçlar hk.
 68.  ► 2012 yılında kullanacakları defterleri tasdik ettirmeyi unutanlar hk.
 69.  ► Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinin 2 numaralı bendi hk.
 70.  ► Mirasçılara uygulanacak istisna tutarı hk.
 71.  ► Vergi Cezaları
 72.  ► Vergi Tarifeleri
 73.  ► Faiz ve repo gelirlerinin vergisi hk.
 74.  ► Gayrimenkul Vergisi
 75.  ► Vergi ve istisna tutarları
 76.  ► Vergi indirimi
 77.  ► Defter tutma hadleri
 78.  ► Gelir Vergisi Genel Tebliği
 79.  ► 2012 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve Sakatlık İndirim Tutarları
 80.  ► Motorlu Taşıtlar Vergisi
 81.  ► Suç Vergisi
 82.  ► Yeni TTK'ya göre denetçi olabilecek kişiler hk.
 83.  ► Naylon fatura düzenlenmesi ve kullanılması
 84.  ► Yeni Ticaret Kanunundaki internet sitesi mecburiyeti
 85.  ► Kayıtlı kayıtdışılık
 86.  ► Kaçakçılık suçunu oluşturan fiiller
 87.  ► Özel usulsüzlük cezası
 88.  ► Vergi Mahremiyeti
 89.  ► Akrabaya düşük fiyatla yapılan satışların vergisi
 90.  ► Türk Ticaret Kanunu
 91.  ► Vergi iadesi
 92.  ► Sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması
 93.  ► Özel Tüketim Vergisi
 94.  ► Vergi Usul Kanunu
 95.  ► Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
 96.  ► Satılan gayrimenkulün vergisi
 97.  ► Yeniden Yapılandırma
 98.  ► Yeni Gelir Vergisi Yasası
 99.  ► KDV indirimi
 100.  ► Emlak Vergisi
 101.  ► İstanbul Vergi Daireleri Rehberi
 102.  ► 2010 yılında ne kadar vergi kaçırdık?
 103.  ► Türkiye'deki vergi komedisi hk.
 104.  ► Vergi incelemesinden kurtulmanın faturası hk.
 105.  ► Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli hususlar
 106.  ► İşte en çok kazanan vergi mükellefleri
 107.  ► Vergi uygulamasında yorumun önemi hk.
 108.  ► İşte 2011 yılındaki gayrimenkul vergileri ve istisna tutarları
 109.  ► 2011 yılında uygulanacak yeni vergi cezaları
 110.  ► Vergi borcunu ödeyen geçmişinden kurtulabilecek mi?
--
www.emeklilikhaber.com tanıtım ve tavsiye mesajı:
 
Değerli arkadaşım;

Bu e-postayı size faydalı bir siteyi duyurmak için gönderiyorum.

Sigortalı çalışıyorsanız  yeni SGK haberlerini günlük olarak yayınlayan bir site var. 

Düzenli olarak önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

İş arkadaşlarınızın önemli SGK gelişmelerinden 
haberdar olmaları için web sitemizi tavsiye ediniz. 

Ziyaret İçin Tıkla www.emeklilikhaber.com 
RSS Abone Ol www.feeds.feedburner.com/emeklilikhaber 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız