Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

15 Aralık 2015 Salı

İşyeri taşınan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi? - Resul KURT yazdı!

İşyeri taşınan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

İşyerinin taşınması durumunda kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği işçi ve işveren arasında anlaşmazlık konusu olan hususlardan birisidir. 
4857/22. maddede, çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi düzenlenmiştir. Bu kanunda, işverene belirli koşullarla iş sözleşmesi veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır. İşveren çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediğinde, bunu yazılı olarak işçiye bildirecektir. İşçi değişiklik önerisini altı işgünü içinde yazılı olarak kabul ederse, iş ilişkisi bu yeni koşullarla devam edecektir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmez ise, işveren değişiklik isteğinin nedenini yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak kaydıyla iş sözleşmesini feshedebilecektir. 
Kuşkusuz işveren, başka bir geçerli nedene dayanarak da sözleşmeyi feshedebilir. İşçi ise, bu kanunun 17-21'inci maddeleri uyarınca feshin geçersizliğini öne sürebilecektir. Çalışma şartlarında yapılacak değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacaktır. 
 1. Kendi isteğimle ne zaman işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirim?
 2. İşyerinde çok sıkıntı içersindeyim 3600 günüm dolduğunda kıdem tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?
Madde ile amaçlanan, belirli olumsuz koşulların varlığında, işçinin sözleşmesinin doğrudan feshedilmesi yerine, çalışma koşullarında belirli değişiklikler yapılması yoluyla, iş ilişkisinin sürdürülmesinin sağlanmasıdır.
İş sözleşmesinin esaslı unsurları olan işçinin iş görme borcu ile bunun karşılığında işverenin ücret ödeme borcu, çalışma koşullarının en önemlileridir. Bundan başka, işin nerede ve ne zaman görüleceği, işyerindeki çalışma süreleri, yıllık izin süreleri, ödenecek ücretin ekleri, ara dinlenmesi, evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar da çalışma koşulları arasında yerini alır. İşçiye özel sağlık sigortası yapılması ya da işverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi de çalışma koşulları kavramına dahildir (Yargıtay 9.HD. 27.10.2008 gün 2008/29715 E, 2008/28944 K.).
Uygulamada, yazılı olarak yapılan iş sözleşmelerinde çoğunlukla işçinin yerine getireceği iş, unvanı, ücret ve ekleri belirtilmekle birlikte, çalışma koşullarının tespitine yönelik ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemektedir. Bu noktada çalışma koşullarının tespiti ve değişikliğin yapılıp yapılmadığı konularında ispat sorunlarını beraberine getirmektedir. Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapıldığı konusunda ispat yükü işçidedir. (Yargıtay 9.HD. 05.11.2013 gün 2011/38778 E, 2013/28244 K.).
İş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde, işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde görevlendirme yetkisi verilmesi halinde, işverenin bu yetkiye istinaden işçinin işyerini değiştirebilir. Sözleşmeye göre, işyeri değiştirilen ve yeni görev yerine gitmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanır. İşverenin, iş sözleşmesini bu şekilde feshi halinde işçi ihbar ve/veya kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Ancak, iş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde, işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde görevlendirme yetkisi olmaması ya da bu konuda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi halinde işyerinin başka il’e veya aynı il içinde Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki başka bir yere nakil yapılması çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğu için kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 30.03.1987 tarih ve 1987/3075 Sayılı kararında “Büyükşehir Belediye hudutları içindeki işyeri nakli, iş şartlarında esaslı değişiklik sayılmaz ve bu nedenle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmez” hükmü verilmiştir. Diğer bir deyişle objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde işyeri nakli yapılmış ise, yeni işyeri adresinde göreve başlamayan işçi kıdem tazminatı talep etmeyecektir.
İş sözleşmesinde, gerektiğinde çalışma koşullarında değişiklik yapabileceğine dair düzenlemeler bulunması halinde, işverenin genişletilmiş yönetim hakkından söz edilir. Bu halde işveren, yönetim hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla işçinin çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkını sürekli olarak kazanmış olmaktadır. Örneğin, işçinin gerektiğinde işverene ait diğer işyerlerinde de görevlendirilebileceği şeklindeki sözleşme hükümleri, işverenin bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Anılan hak objektif olarak kullanılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir (9. HD. 7.7.2008 gün, 2007/24548 E, 2008/19209 K.).
Resul KURT - DÜNYA
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz soruları emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderebilirsiniz!


 1. Sigortalı çalışanların çıkmasını en fazla istediği 5 yasal düzenleme - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 2. Eski yasa şartlarıyla emekli olmanın ve 15 yıl 3600 günden kıdem tazminatına hak kazanmanın yolu - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 3. Emeklilik Danışmanlık ücretini Paypal kanalıyla ve kredi kartıyla ödeyen ziyaretçilerimizin dikkatine!
 4. Yaşımı büyüterek emekli olabilir miyim? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı!
 5. Emekli olma yaşımı rica etsem öğrenebilir miyim? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı!
 6. İlk işe giriş tarihinden sonra yapılan askerlik süresinin borçlanılması halinde emeklilik yaşı değişir mi? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı!
 7. 8000 prim günüm var acaba ne zaman emekli olabilirim? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı!
 8. 550 gün askerlik yaptım erken emeklilik için ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı!
 9. SSK prim gün sayımı doldurup çalışmayı bırakırsam eşimin sigortasından faydalanabilir miyim?
 10. Hangi ödeme ve yardımlar Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz?
 11. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınan ödeme ve yardımlar nelerdir?
 12. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları
 13. SSK ve Bağ-kur primlerimi birleştirmek için ne yapmalıyım?
 14. Eksik günlerimi eski vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarımı ibraz ederek kısmi Bağ-kur ödemesi yapmak suretiyle tamamlayabilir miyim?
 15. Doğum borçlanması yaparak kimler hemen emekli olabilir? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 16. Geçmişe dönük SSK primi yatırmam mümkün mü?
 17. 1/10/2008 tarihine kadar Bağ-kur kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların emeklilik durumları hk.
 18. 17/11/1987 staj sigortam 20/07/1989 tarihinde ise normal sigortam başladı ne zaman emekli olurum?
 19. 1987 ile 1994 yılları arasında vergi mükellefiydim elimde belgelerim mevcut o dönemi Bağ-kura saydırabilir miyim?
 20. 2 çocuk için 4 yılı borçlanarak 3600 günden emekli olabilir miyim?
 21. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir?
 22. 24 ay askerlik borçlanması tutarı ne kadardır?
 23. 26 yaşında bir bayanım kaç yaşında emekli olacağım?
 24. 3600 Günden Yaştan Emeklilik Başvuruları
 25. 4.10.2000 öncesi vergi kayıtlarımı Kuruma ibraz ederek Bağ-kur hizmeti kazanabilir miyim?
 26. 4/10/2000 tarihinden önce Kanunla kurulu meslek kuruluşu kayıtlarına göre Bağ-kur sigortalılıkları başlatılanların sorunları ve emeklilik durumları hk.
 27. 5400 Günden Bağ-kur Emeklilik Başvuruları
 28. 550 gün askerlik yaptım erken emeklilik için ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı! -Yeni !!
 29. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı?
 30. 8000 prim günüm var acaba ne zaman emekli olabilirim? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı! 
 31. 900 Günden Dul ve Yetim Aylığı Başvuruları
 32. APS ile yapılan emeklilik başvurularında evraklarımızın SSK'ya teslimi gecikirse bir aylık emekli maaşımız yanar mı?
 33. Almanya'daki sosyal güvenlik kurumlarının internet sayfalarına nasıl ulaşabilirim?
 34. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik İçin Askerlik yapılan Sürenin Kaç ayını veya gününü borçlanmak yeterlidir?
 35. Askerlik borçlanmasını kaç gün olarak ödediğimizi unuttum öğrenmek için ne yapmalıyım?
 36. Askerliğini SSK işe giriş tarihinden sonra yapanların askerlik borçlanmasına ihtiyacı var mı?
 37. Aşağıda bilgilerini verdiğim Bağ-kur prim borçlarımı sildirebilir miyim?
 38. Babamın 650 gün ödenmiş sigortası var kendisini hangi yolu izleyerek emekli edebilirim?
 39. Babasından yetim aylığı alan kızım evlenip boşandı ikinci kez evlenirse tekrar çeyiz parası alabilir mi?
 40. Bag-kur'a 6.000 TL borcum gözüküyor bu parayı ödemezsem ne olur borç silinir mi?
 41. Banka kredisiyle emeklilik uygulaması yeniden çıkacak mı?
 42. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK'dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 43. Bağ-kur giriş tarihinden sonra askerlik yapanların borçlanması emeklilik şartlarını değiştirir mi?
 44. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz?
 45. Bağ-kur'da Askerlik Borçlanmasıyla Nasıl Emeklilik Yaşı Aşağıya çekilir?
 46. Bağ-kur'dan SSK'ya geçişte askerlik borçlanması son 1260 günün hesabında dikkate alınır mı?
 47. Bağ-kur'dan emekliyim eşimden boşandım SSK emeklisi babamdan yetim maaşı alabilir miyim?
 48. Bağ-kur'dan çıkış için Kuruma herhangi bir evrak vermem gerekiyor mu?
 49. Bağ-kura borcumun silinmesi için verdiğim dilekçenin sonucunu nasıl öğrenebilirim?
 50. Bir tam doğum borçlanması yapanlar 720 günlük borçlanma için asgari kaç para ödeyecek?
 51. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı?
 52. Doğum borçlanması yaparak kimler hemen emekli olabilir?
 53. Doğum borçlanmasıyla ilgili yasa ne zaman yürürlüğe girecek SSK'ya gittik yok böyle bir şey diyorlar doğru mu?
 54. Eksik günlerimi eski vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarımı ibraz ederek kısmi Bağ-kur ödemesi yapmak suretiyle tamamlayabilir miyim?
 55. Emekli olma yaşımı rica etsem öğrenebilir miyim? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı! 
 56. Emeklilik başvuruma cevap alamazsam ne yapmalıyım?
 57. Emeklilik başvurumuza kaç gün içerisinde cevap alabiliriz?
 58. Emeklilik dilekçemi 20.06.2010 tarihinde verdim sonucunu nereden ve nasıl öğrenebilirim?
 59. Emeklilik hesabım yapılırken hangi işe başlama tarihim sayılacak?
 60. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü?
 61. Emekliliğim geldi Bağ-kur borcumu maaşımdan düşürme imkanı var mıdır?
 62. En erken nereden ve nasıl emekli olacağınızı bilmek istermisiniz?
 63. Esnaf Bağ-kurunu kapatan babamın SSK'dan emekli olması için kaç gün gerekiyor?
 64. Geriye dönük 1800 gün borçlanma hakkı veren yasa çıktı mı?
 65. Hangi ödeme ve yardımlar Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz?
 66. Hanımım 3600 günden ne zaman emekli olur?
 67. Hollanda'daki çalışma ve sosyal güvenlik ataşeliğimizin adres ve telefonlarını verebilir misiniz?
 68. KEY paramı çekmek için gittiğimde TC kimlik numaramın son iki rakamına göre günüm değilmiş ödemediler ne yapabilirim?
 69. Kadın sigortalılara çıkartılacak doğum borçlanması tutarı ne kadar sürede ödenecek?
 70. Kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkıyla kimler 4 yıl erken emekli olabilecek?
 71. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?
 72. Kendi isteğimle ne zaman işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirim?
 73. Meslek lisesinde staj yaptım ama SSK yatırmamışlar okulu mahkemeye versem kazanabilir miyim?
 74. Muhasebeciler isteğe bağlı sigortayı tercih etmememi bir yerde sigortalı görünmemi tavsiye ediyorlar sizce ne yapmalıyım?
 75. SSK emekliliğinde işe yaramayan askerlik borçlanması Bağ-kur emekliliğinde kimlerin nasıl işine yarar?
 76. SSK girişim 01.06.1982 olup toplamda ödenmiş 6000 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 77. SSK kurumundan yetim aylığı alıyorum dükkan açtığım zaman yetim maaşım kesilir mi?
 78. SSK prim gün sayımı doldurup çalışmayı bırakırsam eşimin sigortasından faydalanabilir miyim? - Yeni !!
 79. SSK primi ödenmeye başladıktan sonra Bağ-kur otomatik olarak düşer mi?
 80. SSK ve Bağ-kur primlerimi birleştirmek için ne yapmalıyım? 
 81. SSK'da Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerlidir?
 82. SSK'ya emeklilik başvurusu yaptım Bağ-kur borç çıkarttı ne yapacağım?
 83. Sayısız kez SGK sayfasından sorgulama yaptım devamlı farklı tarih çıkıyor emekliliğim için hangi şartları yerine getirmek zorundayım?
 84. Son yedi yıl içinde 1260 gün şartından kurtulmanın bir yolu var mı?
 85. Stajer öğrenci iken yapılan SSK girişleri emeklilikte başlangıç olarak kabul edilir mi?
 86. Temmuz ayında evleneceğim acaba ben de çeyiz parası alabilir miyim?
 87. Toplu para yatırıp emekli olmak için 2006 yılında Ziraat bankasına 1000 lira civarında para yatırdık böyle bir yasa var mı?
 88. Torba yasa çıktığında eski vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak mümkün olacak mı?
 89. Yabancı ülke sosyal güvenlik kurumlarının yazışma adreslerini nereden bulabiliriz?
 90. Yaşı bekliyorum askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 91. Yaşımı büyüterek emekli olabilir miyim? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı! 
 92. Yeni çıkan hizmet borçlanması tebliğine göre iki doğum yapan herkes 4 yıl erken emekli olacak mı?
 93. Çalışma hayatına hiç boşluğum olmadan devam ettim doğum borçlanması yapabilir miyim?
 94. Çocuk nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilir miyim?
 95. Üzerinden 5 yıl geçmiş Bağ-kur prim borçları silinir mi?
 96. İki doğumun tamamını borçlanmak istersem 4 yıl için asgari ne kadar para ödeyeceğim?
 97. İlk işe giriş tarihinden önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması halinde emeklilik yaşı değişir mi? - Ali ÖZTÜRK Ekonomist yanıtladı! -Yeni !!
 98. İlk sigorta başlangıcı 2000 yılı ve sonrası olanlar doğum borçlanması yaparak 3600 günden emekli olabilecekler mi?
 99. İşyeri çalıştırıyorum Bağ-kur'um yok eşimin sigortasından yararlanabilir miyim?
 100. İşyerinde çok sıkıntı içersindeyim 3600 günüm dolduğunda kıdem tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız