Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

16 Kasım 2015 Pazartesi

Askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin dikkatine - ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJDAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJI
Sigortalıların borçlanabilecekleri süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. maddesinde sayılmış..
Sigortalılara sağlanan borçlanma hakkı ile borçlanılan sürelerin, sigortalıların mevcut prim gün sayısına eklenmesi, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için sigortalılığın başlangıç tarihinin borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmesi öngörülmekte..
ASKERLİK BORÇLANMASI
Yasanın 41. maddesinde yer alan borçlanılabilecek sürelerden biri de askerlik borçlanması. Maddenin birinci fıkrasına göre, “Er veya erbaş olarak silâhaltında veya yedek subay okulunda geçen süreler”, sigortalıların kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılıyor.
Askerlik borçlanması ile özellikle ileri yaşlara gelmiş, sigortalılık süresini ve yaşını tamamlamış olmasına rağmen prim günü eksiği bulunanlar, prim günü eksiklerini tamamlayabiliyorlar. Askerliğini ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce yapanlar ise sigorta başlangıçlarını borçlandıkları süre kadar geri götürerek, daha erken yaşta ve daha az prim ödeyerek emekli olabilme imkanına kavuşuyorlar.
VERGİ AVANTAJI
Askerlik borçlanmasının sigortalılık başlangıcını geri götürerek, daha erken emeklilik sağlaması, prim günü eksik olanlar için prim gününün tamamlanması avantajının yanı sıra, bir de ücretlilere sağladığı vergi avantajı var.
Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine göre, ücretlilerin sosyal güvenlik kurumuna ödenen primleri, ücretlerinin gerçek safi tutarının (vergi matrahlarının) hesaplanmasında indirim konusu yapılıyor. Bu bağlamda, askerlik borçlanması nedeniyle ödenen primler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2. maddesinde sayılan aidat ve prim niteliğinde kabul ediliyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabiliyor.
Böylece indirim konusu yapılan primin yüzde 15’i kadar daha az vergi ödenerek, avantaj sağlanıyor. Başka bir anlatımla borçlanma priminin yüzde 15’i, daha az vergi ödenerek finanse edilmiş oluyor.
AVANTAJDAN YARARLANMA USULÜ
Borçlanma primlerinin, ücretin vergi matrahının hesaplanması sırasında ne şekilde indirim konusu yapılacağı, 111 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış.
Buna göre, ödenen borçlanma priminin, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere ödenen tutara ulaşıncaya kadar ücretin vergi matrahından indirilmesi, bunun için de ödeme belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekiyor.
Örneğin, 2015 Kasım ayında ödenecek askerlik borçlanması prim tutarının indirimine Kasım ayı ücretinden başlanılacak. Borçlanma karşılığı ödenen prim tutarının tamamının Kasım ayında indirim konusu yapılamaması halinde Aralık ve izleyen aylarda, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar indirime devam edilecek.
Bu bağlamda 2015 Kasım ayında asgari ücret üzerinden 18 ay askerlik borçlanması yapıp karşılığında 7.335 TL prim ödeyen ücretlinin, ödeme belgesini Kasım ayında işverene ibraz etmesi halinde, Kasım ayından itibaren, ödediği borçlanma tutarına ulaşılıncaya kadar ücretin vergi matrahından indirilecek. Söz konusu ücretli, ücretinin vergi matrahının yüzde 15’lik vergi dilimi içinde olması halinde 1.100 TL, ücretinin vergi matrahının yüzde 20’lik dilim içinde olması halinde ise 1.467 TL daha az vergi ödeyecek. Başka bir anlatımla, ödediği 7.335 TL borçlanma priminin 1.467 TL’sini daha az vergi ödemek suretiyle geri almış olacak.
Kaynak: yaklasim.com

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz soruları emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderebilirsiniz!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız