Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

3 Mayıs 2015 Pazar

Torba yasa ile Ermenek mağduru madencilere yapılacak ödemeler hk.


Ermenek mağduruna 6 ay süreyle brüt asgari ücretin 2 katı ödeme

Torba Kanunun bir çok  düzenlemeleri vatandaşlara yeni haklar getiriyor. Bunlardan biride iş kazasında mağdur olan madencilere getirilen önemli ödemelerdir. 
Karaman’ın  Ermenek İlçesi’ne bağlı Güneyyurt beldesi Cenne mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren altı ay süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında Fon’dan aylık ödeme yapılacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. 

Ödenmeyen net ücretler 
Aynı mevkide faaliyette bulunan ve kanunun  yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan diğer işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara; işverenin başka bir iş verip vermediğine bakılmaksızın kanuni ve özel kesintileri hariç ödenmeyen net ücretleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak, ve kanunun yayımı tarihini takip eden aydan başlamak ve üç ayı geçmemek üzere Fon’dan aylık olarak ödenecek. 

Her türlü borçları silinecek 
10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek.  Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. 

Yazılı istekte bulunan hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak. Bağlanan gelir ve aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak. Kanun henüz resmi gazete de yayınlanmadı. 
Arif TEMİR - GÜNEŞ 

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz soruları emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderebilirsiniz!


Ali ÖZTÜRK Ekonomist SGK Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor

 1. 22 günde emeklilik – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 2. Bağ-kur’da emeklilik aşamasında çıkan sorunlar – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 3. Emeklilik başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 4. Bağ-kur ihya başvurusu yapanların dikkatine – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 5. Bağ-kur İB formlarını zamanında onaylatıp Kuruma vermeyenlerin dikkatine – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 6. Bağ-kur hizmetleriyle emeklilikte hesapta olmayan vergi ve şirket ortaklığı kayıtlarına dikkat – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 7. İnternetten alınan SSK hizmet dökümlerine dikkat – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 8. Emekli olmak için hizmet borçlanmasına ihtiyacı olanların dikkatine – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 9. Yurtdışındaki ilk işe giriş tarihi Türkiye’den emeklilikte sayılacak olan 18 ülke – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 10. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olmasına rağmen ilk işe giriş tarihi Türkiye’den emeklilikte sayılmayacak olan 7 ülke – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 11. Torba yasa ile 24 aydan fazla olan Bağ-kur prim borçları silindi mi? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 12. Yaş sınırını beklemeden emeklilik dilekçemi vererek tazminatımı alabilir miyim? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 13. SSK’dan ne zaman ve ne şekilde emekli olabilirim? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 14. Torba yasada prim günü eksik olanlarla ilgili düzenleme var mı? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 15. Askerlik borçlanması yaparsam SSK ilk işe girişim hangi tarihe geri çekilecek? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 16. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 17. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 18. Yeni işe giren bayanlar nasıl emekli olabilir? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 19. Kadın sigortalılara ilk işe giriş tarihinden önceki doğumlar için borçlanma hakkı verecek olan kanunun çıkma ihtimali var mı? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 20. Emeklilikte yaşı beklerken prim ödeme zorunluluğum var mı? – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 21. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları
 22. Geriye dönük 1800 gün borçlanma hakkı veren yasa çıktı mı?
 23. Torba yasa çıktığında eski vergi kayıtlarıyla Bağ-kur hizmeti kazanmak mümkün olacak mı?
 24. Banka kredisiyle emeklilik uygulaması yeniden çıkacak mı?
 25. Şirket ortaklarının Bağ-kur sorunları ve emeklilik durumları hk.
 26. En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti
 27. Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik
 28. SSK ve Bağ-kur Hizmet Birleştirme İşlemleri
 29. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama
 30. Erkek sigortalıların SSK emeklilik şartları hk.
 31. Erkek sigortalıların 5400 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 32. Erkek sigortalıların 9000 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 33. Kadın sigortalıların 7200 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 34. Kadın sigortalıların 5400 günden Bağ-kur emeklilik şartları hk.
 35. Kadın sigortalıların 3600 günden SSK emeklilik şartları hk.
 36. SSK’da Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerlidir?
 37. Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorunlarınız İçin Bize Yazabilirsiniz!
 38. Bağ-kur prim borçlanması yapabilir miyiz?
 39. Stajyer öğrenci iken yapılan SSK girişleri emeklilikte başlangıç olarak kabul edilir mi?
 40. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1988 ile 23.11.1989 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 41. Geçmişe dönük SSK primi yatırmam mümkün mü?
 42. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 43. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 44. 17/11/1987 staj sigortam 20/07/1989 tarihinde ise normal sigortam başladı ne zaman emekli olurum?
 45. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 46. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 47. SSK primi ödenmeye başladıktan sonra Bağ-kur otomatik olarak düşer mi?
 48. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 49. 24 ay askerlik borçlanması tutarı ne kadardır?
 50. Yaşı bekliyorum askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 51. Askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım geri gelir mi?
 52. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 53. SSK ve Bağ-kur primlerimi birleştirmek için ne yapmalıyım?
 54. SSK ve Bağ-kur Emeklilik İşlemleri
 55. SSK ilk işe giriş tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadın sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 56. 2 çocuk için 4 yılı borçlanarak 3600 günden emekli olabilir miyim?
 57. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama – Ali ÖZTÜRK Ekonomist Emeklilik Sorularınızı Yanıtlıyor!
 58. İSTANBUL’DAKİ TÜM MESLEK ODALARININ TAM LİSTESİ!
 59. Ali ÖZTÜRK Ekonomist’e Ulaşın!
 60. Emeklilik için geriye dönük olarak toplu ödeme yapmak mümkün mü?
 61. Daha erken emekli olup maaş alma ihtimalim var mı?
 62. 2000 yılında işe giren erkek sigortalılar nasıl 3 yıl erken emekli olabilir?
 63. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 64. 8 çocuğu olan bir kadın borçlanarak emekli olabiliyormuş böyle bir şey var mı?
 65. Bağ-kur borcu nedeniyle SGK’dan uyarı mektubu alan vergi mükellefleri ve şirket ortaklarının dikkatine!
 66. SSK ilk işe giriş tarihi 08.09.1976 ve daha öncesi olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 67. SSK ilk işe giriş tarihi 09.09.1976 ile 23.05.1979 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 68. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1979 ile 23.11.1980 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 69. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 70. SSK ilk işe giriş tarihi 24.05.1982 ile 23.11.1983 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 71. SSK ilk işe giriş tarihi 24.11.1983 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan erkek sigortalıların emeklilik şartları – Ali ÖZTÜRK Ekonomist yazdı!
 72. Kapanmış vergi kayıtlarına rağmen devam etmiş Bağ-kur borçlarını ödeyerek emekli olabilir miyiz?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız